2.0.1 / November 20, 2012
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="mobilessence.functioneel_beheerder"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">GetApped</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://www.get-apped.com&sa=D&usg=AFQjCNGCu9M0MbgV8lT2l3PuOJtt3ioFNg" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:[email protected]" rel="nofollow" target="_blank"> Email [email protected] </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiMggCEAMaKhIoCiJtb2JpbGVzc2VuY2UuZnVuY3Rpb25lZWxfYmVoZWVyZGVyEAEYAygB" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="de.web.mobile.android.mail" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="de.web.mobile.android.mail" data-server-cookie="CAIaJgoiEiAKGmRlLndlYi5tb2JpbGUuYW5kcm9pZC5tYWlsEAEYA0IA" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaJgoiEiAKGmRlLndlYi5tb2JpbGUuYW5kcm9pZC5tYWlsEAEYA0IA" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=de.web.mobile.android.mail" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="WEB.DE Mail" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.googleusercontent.com/DRW8uOR2wbm_2WKE5lXSGu95M0m97Xf0L8VjIdbZ16BFWlCz2xR8QDEjBpRzgVwxB2E=w340" data-cover-small="//lh3.googleusercontent.com/DRW8uOR2wbm_2WKE5lXSGu95M0m97Xf0L8VjIdbZ16BFWlCz2xR8QDEjBpRzgVwxB2E=w170" src="//lh3.googleusercontent.com/DRW8uOR2wbm_2WKE5lXSGu95M0m97Xf0L8VjIdbZ16BFWlCz2xR8QDEjBpRzgVwxB2E=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=de.web.mobile.android.mail" aria-label=" WEB.DE Mail "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="de.web.mobile.android.mail"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=de.web.mobile.android.mail" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=de.web.mobile.android.mail" title="WEB.DE Mail" aria-hidden="true" tabindex="-1"> WEB.DE Mail <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=WEB.DE" title="WEB.DE">WEB.DE</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="de.web.mobile.android.mail"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaJgoiEiAKGmRlLndlYi5tb2JpbGUuYW5kcm9pZC5tYWlsEAEYA0IA" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> WEB.DE mail - all mail and contacts while mobile. <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=de.web.mobile.android.mail" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=de.web.mobile.android.mail"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 4.3/5) ()
Loading...

Description

Functioneel-Beheerder.com biedt middelsdezeapp professionals in functioneel beheer en informatiemanagementdemogelijkheid om op de hoogte te blijven van alle voor hetvakgebiedrelevante nieuwsberichten, vacatures en evenementen.

App Information Functioneel-Beheerder.com

 • App Name
  Functioneel-Beheerder.com
 • Package Name
  mobilessence.functioneel_beheerder
 • Updated
  November 20, 2012
 • File Size
  979k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2.0.1
 • Developer
  GetApped
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

GetApped Show More...

M-APP 1.2 APK
GetApped
De M-APP is een effectief kwaliteitscontrole middel voor MBO. Metdeze app en de website www.mbo-app.nl heeft u te allen tijde demogelijkheid uw les te registreren, met of zonder internet. Deafwezige studenten kunnen worden vastgelegd en diverse items van deles, zoals het lokaal, de planning en bijzonderheden.The M-APP isan effective quality control tool for MBO. With this app and thewebsite www.mbo-app.nl you at all times the ability to record, withor without internet. Lesson The absent students can be recorded andvarious items of the lesson, such as local, the planning anddetails.
My-Mate 2.8 APK
GetApped
Met My-Mate kunnen LichtVerstandelijkGehandicapten begeleid worden in alledaagse takenenbezigheden.With My-Mate canbeaccompanied Light Mentally Handicapped in everyday tasksandactivities.
cMD-Estimator 1.0 APK
GetApped
Risk assessment app for medical devices.
Mijn-Job 1.33 APK
GetApped
Op tijd opstaan om niet te laat te komen op je werk of stage, eenkopie van je paspoort meenemen of een taak uitvoeren die jewerkbegeleider aan je geeft. Voor veel werknemers vanzelfsprekend,maar niet voor iedereen. Veel jongeren hebben moeite om zich hieraan te houden. Daarom deze nieuwe werkomgeving, Mijn-Job.Time toget up too late to get your job or internship, bring a copy of yourpassport or perform a task that you give to your work supervisor.For many workers for granted, but not for everyone. Many youngpeople are struggling to comply with this. Therefore, this newenvironment, My-Job.
Functioneel-Beheerder.com 2.0.1 APK
GetApped
Functioneel-Beheerder.com biedt middelsdezeapp professionals in functioneel beheer en informatiemanagementdemogelijkheid om op de hoogte te blijven van alle voor hetvakgebiedrelevante nieuwsberichten, vacatures en evenementen.
Copernicus 1.0 APK
GetApped
Copernicus: stap voor stap naar meer zelfstandigheid. De app bevat20 fotostappenplannen bij dagelijkse vaardigheden als planten watergeven, de was vouwen en je bed opmaken. De stappenplannen biedenondersteuning aan mensen die moeite hebben om een hele taak teoverzien. De app is ontwikkeld bij de uitgave Copernicus van deCED-Groep voor jongeren in het VSO die uitstromen naarbelevingsgerichte dagbesteding. De pictogrammen zijn afkomstig vansclera.be.Copernicus: step by step to more independence. The appcontains 20 photos roadmaps with daily living skills as wateringplants, folding laundry and make your bed. The roadmaps providesupport to people who have difficulty to oversee. An entire taskThe app was developed at the expense of Copernicus CED Group ofyoung people in the VSO that flow to value oriented daytimeactivities. The icons come from sclera.be.
Loading...