1.04 / May 2, 2018
(4.8/5) (39)

Description

Gölbaşı Belediyesi'nin Mobil uygulamasıdır. Gölbaşı Belediyesi’ninhayatı kolaylaştıran ve vatandaşın yönetime katkı sağladığı mobiluygulamasıdır. Bu uygulama ile yapılan hizmet ve duyurularınvatandaşlarla daha hızlı bir şekilde paylaşılması ve vatandaşlarınistek ve şikayetlerini belediyeye gelmeden hızlı bir şekildeiletmeleri ile hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır.İstek/Şikayet bölümü ile Belediyeler, vatandaşların tüm şikayet vetaleplerini lokasyona bağlı olarak almak, takip etmek ve hızlıcaçözüme ulaştırmak imkanına sahip oluyorlar. Uygulamanın sahipolduğu bazı modüller şunlardır: •İstek/Şikayet'te bulunabilme(Resim ve konum/koordinat bilgisi göndererek) •Borç Sorgulama veBorç Ödeme •EtkinliklerinTakibi •Kent Rehberi •Güncel Haberler•Projeler •Sosyal Medya Entegrasyonu •Nöbetçi Eczane •ServisimNerede ? •Hava Durumu •Duyurular •Acil Aramalar ListesiGölbaşıMunicipality is a mobile application.Gölbaşı Municipality is tocontribute to the management of mobile applications that make lifeeasier and citizens. These applications and servicesannouncements made by citizens with more quickly shared andcitizens' requests and is intended to improve the quality ofservice quickly come forward with their complaints to themunicipality.Requests / Complaints section with municipalities,citizens of all complaints and requests to take depending on thelocation, they will have the opportunity to follow and quick toreach the solution.Some of the modules that have the applicationare:• Request / able to make a complaint (No sending and position /coordinate information)• Debt and Debt Inquiry• Theetkinliklerintakib• City Guide•Recent news•Projects• Social MediaIntegration• Pharmacies• Service Where?•Weather forecast•Announcements• Emergency Call List

App Information Gölbaşı Belediyesi

 • App Name
  Gölbaşı Belediyesi
 • Package Name
  com.figensoft.hqapp.golbasibel
 • Updated
  May 2, 2018
 • File Size
  50M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.04
 • Developer
  Figensoft
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Ahi Evran caddesi no 21 kat 19, Polaris Plaza Maslak, İSTANBUL
 • Google Play Link

Figensoft Show More...

Makro Market 1.1 APK
Figensoft
Makro Market mağazalarının haftalık indirim olan ürünlerini merakmı ediyorsunuz?Bu uygulama ile Makro Marketteki kampanyalarıkolayca listeleyebilirsiniz.Size en yakın Makro Marketin iletişimbilgilerine ulaşabilir ve mağazaya gitmek için yol tarifialabilirsiniz.Bize ulaşın sayfasından makro market ile iletişimegeçebilirsinizMakro Market tarafından yayınlanan Makrovizyon veMakronomi yayınlarını kolayca takip edebilirsiniz.Makro stores withweekly specials that you would wonder whether their products?Youcan list the Makro campaigns easily with this application.You canreach the nearest Makro contact information and you can getdirections to the store.You can contact us page with the macromarketsMacro Market published by Macrovision and Makrono mypublications you can easily follow.
Havadis 2.03 APK
Figensoft
Android'de olay yaratacak bir HAVADİS! Havadis gazetesi artıkAndroid destekli cihazınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkinyorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucunagelsin. Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsizkullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın almaseçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devamedebilirsiniz. This Android application is the official applicationof Kıbrıs Havadis Gazete. Content is in Turkish.KEYWORDS:egazete,figensoft,gazete,kıbrıs,habercilik,spor,magazin,dünya,güncel,gündem,ekonomi,yaşam,siyasetAndroidis a vain to create the event!Android-powered device is no longernews newspaper. Download, distinguished authors enabled reviews,news that made headlines come to the end of your fingertips.You candownload the application for free, use it free for a week. At theend of the trial period, you can continue to have a newspaper usingpurchasing options.This application Android application is theofficial newspaper of Cyprus Havadis. Content is inEnglish.KEYWORDS:
Kalem 2.03 APK
Figensoft
Çanakkale'nin en popüler yerel gazetesi artık Android'de... Kalemgazetesi artık Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardanetkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucunagelsin. Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsizkullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın almaseçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devamedebilirsiniz. This Android application is the official applicationof Kalem Gazetesi. Content is in Turkish.Keyword: e-gazete, gazete,çanakkaleThe most popular local newspaper of the Dardanelles now onAndroid ...Pen newspaper, now in your Android device. Download,effective comments from distinguished authors, you now come to theagenda setting news at your fingertips.You can download theapplication for free, you can use it free for a week. Using ourpurchase option at the end of the trial period, you can continue tohave a newspaper.This Android application is the official Journalof the application of the pen. Content is in English.Keyword:e-newspaper, newspapers, Canakkale
İlaç Hatırlat 1.21 APK
Figensoft
İlaç Hatırlat hastaların ilaçlarını yerel bildirimler aracılığıylahatırlamasına yardımcı olan bir uygulamadır. Özellikleri : * İlaçekleyebilir , silebilir, düzenleyebilirsiniz, * İlaçlarınızı , ilaçkutusunun üzerindeki karekod veya barcode ‘ u okutarakekleyebilirsiniz, * Günlük tutabilirsiniz, * Kullanıcı profilioluşturarak ilaçlarınızı, günlüğünüzü yedekleyebilir, gerialabilirsiniz, * Hatırlatmaları liste halinde görebilirsiniz , *İlaç , günlük ve hatırlatma listelerini mail olarakgönderebilirsiniz, * Gün içerisinde alacağınız ilaçlarınızınlistesini görebilirsiniz, * Hatırlatma vakti gelmeden belli birsüre öncesine alarm kurabilirsiniz * Tema değişikliğiyapabilirsiniz Keywordsilaç,hatırlat,karekod,günlük,hatırlatma,alarm,hatırlatıcıDrugRemind patients of drugs is an application that helps you toremember through local notifications.Features:* Medication can add,delete, edit,* Your medication, or data matrix barcode on themedicine box 'u can add swiping,* You can keep a diary,* Your userprofile by creating a drug, you can back up your blog, you canundo,* You can see a list reminders,* Medication can send a dailye-mail lists and reminders,* During the day, you can see a list ofyour medicines you take,* Reminder You can set alarm time wasbefore a certain time before the* You can change themesKeywordsdrug, remember, data matrix, diary, reminder, alarm clock,reminders
TÜSİAB 2.03 APK
Figensoft
TÜSİAB Diyalog dergisi artık Android cihazlarınızda... AzerbaycanTürk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti-TÜSİAB,Türkişadamlarının Azerbaycana yatırım yapmalarını sağlamak vefaaliyetlerine yardımcı olmak, üyeleri arasında dayanışma veişbirliğini sağlamak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin,dil, din ve tarih birliğine dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarınınpekiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile 16 Kasım 1994 yılındaBaküde kurulmuştur. Vizyonumuz - Türk İşadamlarının Azerbaycanayatırım yapmalarını teşvik etmek - Faaliyetlerinde yardımcı olmak -Üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak -Azerbyacan-Türkiye ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileriningeliştirilmesine katkıda bulunmak - Her iki ülke arasında dil, dinve tarih birliğine dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarınınpekiştirilmesine katkıda bulunmak - Her iki ülke ürünlerininuluslararası rekabetde yerini almasına katkıda bulunmak. MisyonumuzSiyasi ve ideolojik oluşuma girmeden, Azerbaycan kanunlarına bağlıolarak üyelerimiz arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak,Azerbaycan - Türkiye ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerinekatkıda bulunmayı teşvik ederek, ülkemizi temsil edebilecek her biryatırımcı ve düşünceye saygı duymakKEYWORDS:edergi,dergi,egazete,figensoft,gazete,bakı,bakü,azerbaycan,azerbajain,cemiyet,işadamlarıTÜSİAB Dialogue magazine now on your Android device...Azerbaijan Turkish Industrialists' and Businessmen BeynelhalkSociety-TÜSİAB, Türkişadam of Azerbaijan, to invest and provideactivities to help, solidarity between member states and ensurecooperation between the two countries economic relations, language,religion and history based on the unity of friendship andbrotherhood ties to the consolidation aims to contribute with 16was established in Baku in November of 1994.Vision- To encourageTurkish businessmen to invest in Azerbaijan- Activities to assistin- Ensure cooperation and solidarity between Member- ThatAzerbyac-Turkey economic, social and cultural relations contributeto the development of- Each language between the two countries,based on the unity of religion and history contribute to theconsolidation of friendship and brotherhood ties- Both countries totake the place of their products contribute to internationalrekabetd.Our MissionPolitical and ideological formation into,Azerbaijan to the laws of our members solidarity and co-operationto ensure, Azerbaijan - Turkey's economic, social and culturalrelations contribute by promoting our country that can representeach investor and thoughts RespectKEYWORDS: eJournal, journals, toegazet, FİGENSOFT, newspapers, ties, Baku, Azerbaijan, azerbaja thecommunity, business leaders
Yeni Düzen 2.03 APK
Figensoft
Yeni Düzen gazetesi artık Android destekli cihazınızda. İndirin,seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artıkparmaklarınızın ucuna gelsin. Uygulamayı ücretsiz indirebilir, birhafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonundasatın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devamedebilirsiniz. This Android application is the official applicationof Kıbrıs Yeni Düzen Gazete. Content is in Turkish.KEYWORDS:egazete,figensoft,gazete,kıbrıs,habercilik,spor,magazin,dünya,güncel,gündem,ekonomi,yaşam,siyasetAndroid-powereddevice is no longer the New Deal newspaper. Download, distinguishedauthors enabled reviews, news that made headlines come to the endof your fingertips.You can download the application for free, useit free for a week. At the end of the trial period, you cancontinue to have a newspaper using purchasing options.Thisapplication Android application is the official newspaper of theNew Order in Cyprus. Content is in English.KEYWORDS:
İzin İzin 1.03 APK
Figensoft
6563 sayılı Elektronik Ticareti Düzenleme Hakkında kanuna göreizinsiz reklam içerikli mesaj gönderilmesi yasaktır.Kanuna uygunşekilde Elektronik Ticari İleti (SMS, E-Posta vb.) atmak için İzinİzin uygulamasını kullanarak müşterilerinizden kolayca izintoplayın.*Uygulamayı kullanabilmek için www.postaguvercini.com danüye olmanız gerekmektedir.*Uygulama kullanımı www.izinizin.comüzerinden lisans satın alımı gerektirir.According to the Law No.6563 on Electronic Commerce Regulations it is forbidden to sendmessages containing adware.Pursuant to law in the electroniccommercial messages (SMS, E-Mail etc.) With the applicationpermissions Permission to throw balls let your customers easily.*To use the application you must www.postaguvercini.co from mymembers.* Application usage requires the purchase of licenses viawww.izinizin.co.
Merkezefendi Belediyesi 2.01 APK
Figensoft
Merkezefendi Belediyesi, elektronik ortamda belediye ile ilgilielektronik işlemler yapabilmenizi ve belediye hakkındaki güncelbilgileri öğrenmenizi sağlayan pratik bir mobil uygulamadır. Buuygulama ile;- Belediye ile ilgili güncel haberleri öğrenebilir-İlgili EBelediye işlemlerini yapabilir- İstek, dilek veşikayetlerinizi iletebilirsiniz.Merkezefendi Municipality you tomake electronic transactions related to the electronic media, whichallows you to learn current information about the municipality andthe municipality is a practical mobile applications. With thisapplication;- Municipalities can learn about the latest news- Canthe relevant ebeledi process- Wish you wish, and you can send yourcomplaint.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.5 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered