1.04 / May 2, 2018
(4.8/5) (39)
Loading...

Description

Gölbaşı Belediyesi'nin Mobil uygulamasıdır. Gölbaşı Belediyesi’ninhayatı kolaylaştıran ve vatandaşın yönetime katkı sağladığı mobiluygulamasıdır. Bu uygulama ile yapılan hizmet ve duyurularınvatandaşlarla daha hızlı bir şekilde paylaşılması ve vatandaşlarınistek ve şikayetlerini belediyeye gelmeden hızlı bir şekildeiletmeleri ile hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır.İstek/Şikayet bölümü ile Belediyeler, vatandaşların tüm şikayet vetaleplerini lokasyona bağlı olarak almak, takip etmek ve hızlıcaçözüme ulaştırmak imkanına sahip oluyorlar. Uygulamanın sahipolduğu bazı modüller şunlardır: •İstek/Şikayet'te bulunabilme(Resim ve konum/koordinat bilgisi göndererek) •Borç Sorgulama veBorç Ödeme •EtkinliklerinTakibi •Kent Rehberi •Güncel Haberler•Projeler •Sosyal Medya Entegrasyonu •Nöbetçi Eczane •ServisimNerede ? •Hava Durumu •Duyurular •Acil Aramalar ListesiGölbaşıMunicipality is a mobile application.Gölbaşı Municipality is tocontribute to the management of mobile applications that make lifeeasier and citizens. These applications and servicesannouncements made by citizens with more quickly shared andcitizens' requests and is intended to improve the quality ofservice quickly come forward with their complaints to themunicipality.Requests / Complaints section with municipalities,citizens of all complaints and requests to take depending on thelocation, they will have the opportunity to follow and quick toreach the solution.Some of the modules that have the applicationare:• Request / able to make a complaint (No sending and position /coordinate information)• Debt and Debt Inquiry• Theetkinliklerintakib• City Guide•Recent news•Projects• Social MediaIntegration• Pharmacies• Service Where?•Weather forecast•Announcements• Emergency Call List

App Information Gölbaşı Belediyesi

 • App Name
  Gölbaşı Belediyesi
 • Package Name
  com.figensoft.hqapp.golbasibel
 • Updated
  May 2, 2018
 • File Size
  50M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.04
 • Developer
  Figensoft
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Ahi Evran caddesi no 21 kat 19, Polaris Plaza Maslak, İSTANBUL
 • Google Play Link

Figensoft Show More...

Makro Market 1.1 APK
Figensoft
Makro Market mağazalarının haftalık indirim olan ürünlerini merakmı ediyorsunuz?Bu uygulama ile Makro Marketteki kampanyalarıkolayca listeleyebilirsiniz.Size en yakın Makro Marketin iletişimbilgilerine ulaşabilir ve mağazaya gitmek için yol tarifialabilirsiniz.Bize ulaşın sayfasından makro market ile iletişimegeçebilirsinizMakro Market tarafından yayınlanan Makrovizyon veMakronomi yayınlarını kolayca takip edebilirsiniz.Makro stores withweekly specials that you would wonder whether their products?Youcan list the Makro campaigns easily with this application.You canreach the nearest Makro contact information and you can getdirections to the store.You can contact us page with the macromarketsMacro Market published by Macrovision and Makrono mypublications you can easily follow.
Havadis 2.03 APK
Figensoft
Android'de olay yaratacak bir HAVADİS! Havadis gazetesi artıkAndroid destekli cihazınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkinyorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucunagelsin. Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsizkullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın almaseçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devamedebilirsiniz. This Android application is the official applicationof Kıbrıs Havadis Gazete. Content is in Turkish.KEYWORDS:egazete,figensoft,gazete,kıbrıs,habercilik,spor,magazin,dünya,güncel,gündem,ekonomi,yaşam,siyasetAndroidis a vain to create the event!Android-powered device is no longernews newspaper. Download, distinguished authors enabled reviews,news that made headlines come to the end of your fingertips.You candownload the application for free, use it free for a week. At theend of the trial period, you can continue to have a newspaper usingpurchasing options.This application Android application is theofficial newspaper of Cyprus Havadis. Content is inEnglish.KEYWORDS:
Kalem 2.03 APK
Figensoft
Çanakkale'nin en popüler yerel gazetesi artık Android'de... Kalemgazetesi artık Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardanetkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucunagelsin. Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsizkullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın almaseçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devamedebilirsiniz. This Android application is the official applicationof Kalem Gazetesi. Content is in Turkish.Keyword: e-gazete, gazete,çanakkaleThe most popular local newspaper of the Dardanelles now onAndroid ...Pen newspaper, now in your Android device. Download,effective comments from distinguished authors, you now come to theagenda setting news at your fingertips.You can download theapplication for free, you can use it free for a week. Using ourpurchase option at the end of the trial period, you can continue tohave a newspaper.This Android application is the official Journalof the application of the pen. Content is in English.Keyword:e-newspaper, newspapers, Canakkale
İlaç Hatırlat 1.21 APK
Figensoft
İlaç Hatırlat hastaların ilaçlarını yerel bildirimler aracılığıylahatırlamasına yardımcı olan bir uygulamadır. Özellikleri : * İlaçekleyebilir , silebilir, düzenleyebilirsiniz, * İlaçlarınızı , ilaçkutusunun üzerindeki karekod veya barcode ‘ u okutarakekleyebilirsiniz, * Günlük tutabilirsiniz, * Kullanıcı profilioluşturarak ilaçlarınızı, günlüğünüzü yedekleyebilir, gerialabilirsiniz, * Hatırlatmaları liste halinde görebilirsiniz , *İlaç , günlük ve hatırlatma listelerini mail olarakgönderebilirsiniz, * Gün içerisinde alacağınız ilaçlarınızınlistesini görebilirsiniz, * Hatırlatma vakti gelmeden belli birsüre öncesine alarm kurabilirsiniz * Tema değişikliğiyapabilirsiniz Keywordsilaç,hatırlat,karekod,günlük,hatırlatma,alarm,hatırlatıcıDrugRemind patients of drugs is an application that helps you toremember through local notifications.Features:* Medication can add,delete, edit,* Your medication, or data matrix barcode on themedicine box 'u can add swiping,* You can keep a diary,* Your userprofile by creating a drug, you can back up your blog, you canundo,* You can see a list reminders,* Medication can send a dailye-mail lists and reminders,* During the day, you can see a list ofyour medicines you take,* Reminder You can set alarm time wasbefore a certain time before the* You can change themesKeywordsdrug, remember, data matrix, diary, reminder, alarm clock,reminders
TÜSİAB 2.03 APK
Figensoft
TÜSİAB Diyalog dergisi artık Android cihazlarınızda... AzerbaycanTürk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti-TÜSİAB,Türkişadamlarının Azerbaycana yatırım yapmalarını sağlamak vefaaliyetlerine yardımcı olmak, üyeleri arasında dayanışma veişbirliğini sağlamak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin,dil, din ve tarih birliğine dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarınınpekiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile 16 Kasım 1994 yılındaBaküde kurulmuştur. Vizyonumuz - Türk İşadamlarının Azerbaycanayatırım yapmalarını teşvik etmek - Faaliyetlerinde yardımcı olmak -Üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak -Azerbyacan-Türkiye ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileriningeliştirilmesine katkıda bulunmak - Her iki ülke arasında dil, dinve tarih birliğine dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarınınpekiştirilmesine katkıda bulunmak - Her iki ülke ürünlerininuluslararası rekabetde yerini almasına katkıda bulunmak. MisyonumuzSiyasi ve ideolojik oluşuma girmeden, Azerbaycan kanunlarına bağlıolarak üyelerimiz arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak,Azerbaycan - Türkiye ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerinekatkıda bulunmayı teşvik ederek, ülkemizi temsil edebilecek her biryatırımcı ve düşünceye saygı duymakKEYWORDS:edergi,dergi,egazete,figensoft,gazete,bakı,bakü,azerbaycan,azerbajain,cemiyet,işadamlarıTÜSİAB Dialogue magazine now on your Android device...Azerbaijan Turkish Industrialists' and Businessmen BeynelhalkSociety-TÜSİAB, Türkişadam of Azerbaijan, to invest and provideactivities to help, solidarity between member states and ensurecooperation between the two countries economic relations, language,religion and history based on the unity of friendship andbrotherhood ties to the consolidation aims to contribute with 16was established in Baku in November of 1994.Vision- To encourageTurkish businessmen to invest in Azerbaijan- Activities to assistin- Ensure cooperation and solidarity between Member- ThatAzerbyac-Turkey economic, social and cultural relations contributeto the development of- Each language between the two countries,based on the unity of religion and history contribute to theconsolidation of friendship and brotherhood ties- Both countries totake the place of their products contribute to internationalrekabetd.Our MissionPolitical and ideological formation into,Azerbaijan to the laws of our members solidarity and co-operationto ensure, Azerbaijan - Turkey's economic, social and culturalrelations contribute by promoting our country that can representeach investor and thoughts RespectKEYWORDS: eJournal, journals, toegazet, FİGENSOFT, newspapers, ties, Baku, Azerbaijan, azerbaja thecommunity, business leaders
Merkezefendi Belediyesi 2.01 APK
Figensoft
Merkezefendi Belediyesi, elektronik ortamda belediye ile ilgilielektronik işlemler yapabilmenizi ve belediye hakkındaki güncelbilgileri öğrenmenizi sağlayan pratik bir mobil uygulamadır. Buuygulama ile;- Belediye ile ilgili güncel haberleri öğrenebilir-İlgili EBelediye işlemlerini yapabilir- İstek, dilek veşikayetlerinizi iletebilirsiniz.Merkezefendi Municipality you tomake electronic transactions related to the electronic media, whichallows you to learn current information about the municipality andthe municipality is a practical mobile applications. With thisapplication;- Municipalities can learn about the latest news- Canthe relevant ebeledi process- Wish you wish, and you can send yourcomplaint.
İzin İzin 1.03 APK
Figensoft
6563 sayılı Elektronik Ticareti Düzenleme Hakkında kanuna göreizinsiz reklam içerikli mesaj gönderilmesi yasaktır.Kanuna uygunşekilde Elektronik Ticari İleti (SMS, E-Posta vb.) atmak için İzinİzin uygulamasını kullanarak müşterilerinizden kolayca izintoplayın.*Uygulamayı kullanabilmek için www.postaguvercini.com danüye olmanız gerekmektedir.*Uygulama kullanımı www.izinizin.comüzerinden lisans satın alımı gerektirir.According to the Law No.6563 on Electronic Commerce Regulations it is forbidden to sendmessages containing adware.Pursuant to law in the electroniccommercial messages (SMS, E-Mail etc.) With the applicationpermissions Permission to throw balls let your customers easily.*To use the application you must www.postaguvercini.co from mymembers.* Application usage requires the purchase of licenses viawww.izinizin.co.
Yeni Düzen 2.03 APK
Figensoft
Yeni Düzen gazetesi artık Android destekli cihazınızda. İndirin,seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artıkparmaklarınızın ucuna gelsin. Uygulamayı ücretsiz indirebilir, birhafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonundasatın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devamedebilirsiniz. This Android application is the official applicationof Kıbrıs Yeni Düzen Gazete. Content is in Turkish.KEYWORDS:egazete,figensoft,gazete,kıbrıs,habercilik,spor,magazin,dünya,güncel,gündem,ekonomi,yaşam,siyasetAndroid-powereddevice is no longer the New Deal newspaper. Download, distinguishedauthors enabled reviews, news that made headlines come to the endof your fingertips.You can download the application for free, useit free for a week. At the end of the trial period, you cancontinue to have a newspaper using purchasing options.Thisapplication Android application is the official newspaper of theNew Order in Cyprus. Content is in English.KEYWORDS:
Loading...