1.1 / March 14, 2014
(4.7/5) (96)
Loading...

Description

Vejetaryen Olmak İstiyoruz !Gıybeti Terk Etmek İsteyenlere ÖnemliNasihatlerKur’an’ın hâkim olmadığı bir ortamda yaşadığımız herkesinmalumu... İslam’ın öğretilerinin hayattan uzaklaştırıldığı veahlakî değerlerin ayaklar altına alındığı bu ortam gereği çağımızMüslüman’ının boğuşmak zorunda kaldığı birçok manevî hastalık var.Bu hastalıkların başında hiç şüphesiz ki “gıybet” gelmektedir.WeWant To Be A Vegetarian!Important to those who want to leave thebackbiting NasihatlerThe Qur'an to prevail in an environment wherewe live as we all know ... Islam's teachings alive was removed andthe moral values ​​trampled an environment where the need of ourtime Muslim's romp forced many spiritual has the disease. Thisdisease is no doubt that at the beginning of the "gossip" comesfrom.

App Information Gıybeti Terk Etmek İsteyenlere

 • App Name
  Gıybeti Terk Etmek İsteyenlere
 • Package Name
  com.giybet.kitap
 • Updated
  March 14, 2014
 • File Size
  1.6M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Arzusu Cennet Olanlar
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Arzusu Cennet Olanlar Show More...

Kelime-i Tevhidin Anlamı Şartı 1.0.2 APK
Kelime-i Tevhid Ne Demektir? Arzusu Cennet Olanlar İçin HazırlanmışOlan Bu Uygulama Lailaheillallah'ın Anlam Ve Şartlarını Anlatmakiçin Hazırlanmıştır.Allahu-Akbar What is? Prepared for those whodesire Paradise Lailaheillallah This App is prepared to understandthe meaning and conditions.
İslam Hukuku Açısından TEKFiR 1.0 APK
İslam Hukuku AçısındanTEKFİRŞartları-Engelleri ve AhkâmıKalemealdığım bu çalışma içerisindeki tüm doğrular, Allah Teâlâ’nınyardımı ve inayetiyledir. Bütün hatalar ise nefsimin eseri­dir.Bundan dolayı kitabımın içerisindeki hatalarımdan berî olduğumu,delil üzere ispat edilen hatalarımdan mutlak surette rucû edeceğimibildirir; kitabımı okuyan herkesten lehimde âlemlerin rabbine duaetmelerini, hatalarımı ise tarafıma bildirmelerini istirhamederim.Hiç şüphesiz başında ve sonunda hamd âlemlerin Rabbi olanAllah’a mahsustur. Faruk Furkanwww.arzusucennetolanlar.comIn termsof Islamic LawTEKFORTerms and Ahkam of-EngelI have penned in thisstudy are all confirmed, and the grace of Allah Almighty's helpavailable. All errors-is the soul of my work. Therefore, since myfault that I was within my book, the evidence to prove the error ofmy absolute recourse tells you to; Anyone who reads my book to prayto the Lord of the Worlds in the solder, I would beg you to informme by my mistakes while.No doubt that the beginning and end ofpraise is due to Allah Lord of the Worlds.Faruk FurkanMywww.arzusucennetolanlar.co
Anne Babamla İlişkim Nasıl Ol 1.1 APK
İslam’ın ana-babaya itaatle alakalı tavsiye ve emirlerini Kur’ân vesünnet bilgisine birazcık sahip olan her Müslüman bilir. İslam,Allah’a ve Rasûlüne itaatten sonra ―meşru çerçevede― itaat edilmesigereken merci olarak “ana-babayı” göstermiştir. Ve yine Allah veRasûlü’nün razı edilmesinden sonra onların razı edilmesini, diğertüm insanların rızasının önüne almıştır.Islam and obedient to theirparents advice and relevant orders have little knowledge of theQur'an and Sunnah every Muslim who knows. Islam, obedience to Allahand His Messenger then-legitimate authority to be obeyed in theframe-as "mother-father" showed. And again the Apostle of Allah,and be willing to settle their after, the other was in front of allthe people's consent.
Ramazan Azığı 1.0 APK
İbrahim Gadban dan Ramazan Ayı İle Alakalı Özel Bir EserRamazanAzığıEy Ramazan’a erişen ve bu rahmet ayına ömrü kifâyet edenkardeşim! Unutma ki, Allah seni bu aya eriştirmek ve bu ayın rahmetrüzgârlarını teneffüs ettirmekle sana büyük bir lütuftabulunmuştur.Neden mi?Çünkü geçen sene bu ayı idrâk eden nice kul,şimdi top-rak altında, bilmem hangi kabirde amelleri ile baş başa!Onla-rın ömrü bu senenin rahmetine erişmeye kifâyet etmedi;yeti-şemediler bu bağış ayına! İşte Allah seni bu aya ulaştıraraksana iyilikte bulundu. Sakın ha O’nun bu iyiliğine kötülüklekarşılık verme!O, seni bu aya eriştirmek sureti ile sana bir keredaha tevbe kapısını açtı. Haydi, gir o kapıdan! Sonuna kadaraçıl-mış o mübarek kapıyı kapatma! Yoksa dışarıda kalanlardanolursun!Ey kalbi Tevhid’in nuru ile aydınlanmış muvahhid!GeçenRamazan’dan bu yana kalplerimiz günahların leke-leriyle paslandı,kir tuttu. Tevhidimizle onları şirk ve küfrün pisliklerindenarındırdığımız gibi, şimdi de gel, tevbelerimizle onları günahın veisyanın kirlerinden arındıralım. Yeniden onları cilalayıpparlatalım. Tevhid’in aydınlığı ile şirkin karan-lıklarındankurtardığımız gibi, tevbenin nuru ile de günahın zifiri zulmetindenkurtarıp âzade edelim onları.“O (Allah), kullarından tövbeyi kabuleden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.” (Şûrâ,25) “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki,Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, pey-gamberi ve onunlabirlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerindenırmaklar akan cennetlere sokar.” (Tahrîm, 8) Selef’in büyüklerindenbirisi olan Hasan-ı Basrî’nin de dediği gibi, arınan kalplerKur’ân’ı daha iyi anlar, daha iyi kavrarlar; Allah’ın kelamınıanlamaya doymazlar. Eğer sen de Allah’ın kelamını daha iyi anlamakistiyorsan kalbini her türlü kötülükten; hasetten, kibirden,gururdan, kinden, nefretten, çekememezlikten, kasvetten… arındır,temizle. Bak o zaman Kur’ân ile olan ilişkin nasılolacak!arzusucennetolanlar.comibrahimgadban.comİbrahim Gadban danRamazan Azığı Eseri Uygulama Olarak SizlerleIbrahim Ramadan Gadbfrom the database relating to the Special One AuthorRamadan ingrubO Ramadan, the month of mercy to those who access andcompetence that life bro! Remember, you God to the final end ofthis month and this month the mercy of the winds, but you inhalethe move has been a great favor.Why?Because nice servant whorealizes this month last year, now under the top-rake, I do notknow what head to head with deeds in the grave! She-ra's life withthis year's mercy did not sufficiency to access; yeti-evil coulddonate it to the month! Here you returning the favor of God youfound this month. Do not repay anyone evil for His kindness to thecave!He is with you by the final end of this month I once againopened the door of repentance. Come on, get that door! Open-tionuntil the end of the holy closing the door! Or you'll be left outof!My heart, enlightened by the light of Tawhid muvahhid!Since lastRamadan with our hearts of sin rusty smudges, dirt kept. Of shirkand kufr purify them with the scum of monotheism, as we come now,our repentance of sin and rebellion of dirt arındıral let them. Iparlatal polishing them again. Tawheed and Shirk of the bright-nessof the land as we recover from the repentance of the pitch with thelight from the darkness of sin, let them in to rescue azam."He(God), who accepts repentance from His servants, and forgivingwickedness is knowing what you're doing." (Praise, 25)"O ye whobelieve! Repent to Allah sincerely. Hopefully, your Lord is yourevil deeds, the prophet and the Day that Allah will not embarrassyou who believe with him, to admit them into Gardens with riversflowing through them. "(Drive, 8)Its predecessor is one of thelargest Hasan-i Basrî'n As well, the hearts bee better understandthe Qur'an better comprehend; To understand the word of God of eyesbigger than stomach. If you want to better understand the word ofGod to the heart of all kinds of evil; envy, vanity, pride,resentment, hatred, without envy, without gloom ... purify, clean.See then how will your relationship with the Qur'an!Myarzusucennetolanlar.coMy ibrahimgadban.coAuthor of Gadb fromIbrahim Ramadan grub with you as Application
Gıybeti Terk Etmek İsteyenlere 1.1 APK
Vejetaryen Olmak İstiyoruz !Gıybeti Terk Etmek İsteyenlere ÖnemliNasihatlerKur’an’ın hâkim olmadığı bir ortamda yaşadığımız herkesinmalumu... İslam’ın öğretilerinin hayattan uzaklaştırıldığı veahlakî değerlerin ayaklar altına alındığı bu ortam gereği çağımızMüslüman’ının boğuşmak zorunda kaldığı birçok manevî hastalık var.Bu hastalıkların başında hiç şüphesiz ki “gıybet” gelmektedir.WeWant To Be A Vegetarian!Important to those who want to leave thebackbiting NasihatlerThe Qur'an to prevail in an environment wherewe live as we all know ... Islam's teachings alive was removed andthe moral values ​​trampled an environment where the need of ourtime Muslim's romp forced many spiritual has the disease. Thisdisease is no doubt that at the beginning of the "gossip" comesfrom.
Loading...