2.0.8 / December 20, 2017
(4.6/5) (232)
Loading...

Description

Информация за сметка, фактури, лимити от вашия акаунт в ТеленорПриложението може да работи самостоятелно и отделно като уиджет надесктопа на вашия смартфон/таблет. Необходимо е да иматерегистрация в my.telenor.bg Инсталирайте във вградената памет, а НЕна картата. При първоначално стартиране попълвате конфигурация засамостоятелното приложение. Отделно може да поставите различноконфигурирани уиджети на десктопа. Независимо от вида уиджет, койтосте избрали, с тап върху логото предизвиквате обновяване, a с тапвърху останалата част - се показва екрана с подробната информацияот вашия акаунт. С дърпане надолу и пускане, можете ръчно да яобновите. При проблеми, както и за въпроси и предложения -ползвайте мейл линка от Инфо менюто. GBill 2.0.8 Адаптирано къмпоследните промени в сайта my.telenor.bg. Оправен проблем снотификация за фактура при някои устройства GBill 2.0.5 Оправенпроблем , предизвикан от промени в сайта my.telenor.bg GBill 2.0.4Оправен проблем с принудително спиране при някои устройства. Акоимате проблем след ъпдейта от старата версия, моля деинсталирайте иинсталирайте начисто. GBill 2.0.3 Оправен проблем с принудителноспиране при първоначално пускане на приложението Ако имате проблемслед ъпдейта от старата версия, моля деинсталирайте и инсталирайтеначисто. GBill 2.0.2 Адаптирано към новия сайт my.telenor.bgДобавена възможност за преоразмеряване рамката на уиджетите (отАндроид 4.0) Ако имате проблем след ъпдейта от старата версия, молядеинсталирайте и инсталирайте начисто. GBill 1.0.3 Оправен проблемс принудително спиране при сгрешен потребител/парола Оправенпроблем със скриване на някои редове с информация при Galaxy S3/S4Адаптирано за таблети Добавена визуализация за изчерпаните минути,трафик GBill 1.0.2 Оправен проблем с принудително спиранеАвтоматично попълване на потребител/парола от основния акаунт припоставяне на уиджет Козметични промени по шрифта GBill 1.0.1Първата публична версия на програмата. Моля сигнализирайте запроблеми, както и предложения за подобрение, чрез мейл линка впрограмата Tags: globul, bill, gbill , g-bill , widget , account ,sms , mms , сметка, текуща , фактура , фактури , отстъпки , лимит ,глобул, bg , bulgaria , българия , бг , телефон , смартфон ,таблет, уиджет Account information, invoices, limits of youraccount Telenor The application can operate independently andseparately as a widget on the desktop of your smartphone / tablet.You need to have registration my.telenor.bg Install built-inmemory, not on the map. Upon initial start filling configurationalone. Separately can put differently configured widgets on thedesktop. Regardless of the type widget that you have chosen to tapthe logo astride update, with a tap on the rest - display screenwith detailed information on your account. By pulling down andstart, you can manually update it. Problems as well as questionsand suggestions - use the email link from the Info menu. GBill2.0.8 Adapted to recent changes to the site my.telenor.bg. Fixedproblem with notification of invoice on some devices GBill 2.0.5Fixed problem caused by changes to the site my.telenor.bg GBill2.0.4 Fixed problem with emergency stop in some devices. If youhave problems after the update from the old version, pleaseuninstall and reinstall from scratch. GBill 2.0.3 Fixed problemwith emergency stop when starting the application If you haveproblems after the update from the old version, please uninstalland reinstall from scratch. GBill 2.0.2 Adapted to the new sitemy.telenor.bg Added ability to resize the frame of widgets (fromAndroid 4.0) If you have problems after the update from the oldversion, please uninstall and reinstall from scratch. GBill 1.0.3Fixed problem with a compulsory stop at wrong user / password Fixedproblem with hiding some rows with information on Galaxy S3 / S4Adapted for tablets Added visualization for depleted minutes,traffic GBill 1.0.2 Fixed problem with emergency stop Autofill user/ password from the main account when placing the widget Cosmeticchanges font GBill 1.0.1 The first public version of the program.Please flag any problems and suggestions for improvement via maillink program Tags: globul, bill, gbill, gbill, widget, account,sms, mms, account, current, invoice, invoices, discounts, limit,Globul, bg, bulgaria, Bulgaria, BG, phone, smartphone, tablet,widget

App Information GBill

 • App Name
  GBill
 • Package Name
  com.bob.gbill
 • Updated
  December 20, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
  2.0.8
 • Developer
  bobybc
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

bobybc Show More...

GBill 2.0.8 APK
bobybc
Информация за сметка, фактури, лимити от вашия акаунт в ТеленорПриложението може да работи самостоятелно и отделно като уиджет надесктопа на вашия смартфон/таблет. Необходимо е да иматерегистрация в my.telenor.bg Инсталирайте във вградената памет, а НЕна картата. При първоначално стартиране попълвате конфигурация засамостоятелното приложение. Отделно може да поставите различноконфигурирани уиджети на десктопа. Независимо от вида уиджет, койтосте избрали, с тап върху логото предизвиквате обновяване, a с тапвърху останалата част - се показва екрана с подробната информацияот вашия акаунт. С дърпане надолу и пускане, можете ръчно да яобновите. При проблеми, както и за въпроси и предложения -ползвайте мейл линка от Инфо менюто. GBill 2.0.8 Адаптирано къмпоследните промени в сайта my.telenor.bg. Оправен проблем снотификация за фактура при някои устройства GBill 2.0.5 Оправенпроблем , предизвикан от промени в сайта my.telenor.bg GBill 2.0.4Оправен проблем с принудително спиране при някои устройства. Акоимате проблем след ъпдейта от старата версия, моля деинсталирайте иинсталирайте начисто. GBill 2.0.3 Оправен проблем с принудителноспиране при първоначално пускане на приложението Ако имате проблемслед ъпдейта от старата версия, моля деинсталирайте и инсталирайтеначисто. GBill 2.0.2 Адаптирано към новия сайт my.telenor.bgДобавена възможност за преоразмеряване рамката на уиджетите (отАндроид 4.0) Ако имате проблем след ъпдейта от старата версия, молядеинсталирайте и инсталирайте начисто. GBill 1.0.3 Оправен проблемс принудително спиране при сгрешен потребител/парола Оправенпроблем със скриване на някои редове с информация при Galaxy S3/S4Адаптирано за таблети Добавена визуализация за изчерпаните минути,трафик GBill 1.0.2 Оправен проблем с принудително спиранеАвтоматично попълване на потребител/парола от основния акаунт припоставяне на уиджет Козметични промени по шрифта GBill 1.0.1Първата публична версия на програмата. Моля сигнализирайте запроблеми, както и предложения за подобрение, чрез мейл линка впрограмата Tags: globul, bill, gbill , g-bill , widget , account ,sms , mms , сметка, текуща , фактура , фактури , отстъпки , лимит ,глобул, bg , bulgaria , българия , бг , телефон , смартфон ,таблет, уиджет Account information, invoices, limits of youraccount Telenor The application can operate independently andseparately as a widget on the desktop of your smartphone / tablet.You need to have registration my.telenor.bg Install built-inmemory, not on the map. Upon initial start filling configurationalone. Separately can put differently configured widgets on thedesktop. Regardless of the type widget that you have chosen to tapthe logo astride update, with a tap on the rest - display screenwith detailed information on your account. By pulling down andstart, you can manually update it. Problems as well as questionsand suggestions - use the email link from the Info menu. GBill2.0.8 Adapted to recent changes to the site my.telenor.bg. Fixedproblem with notification of invoice on some devices GBill 2.0.5Fixed problem caused by changes to the site my.telenor.bg GBill2.0.4 Fixed problem with emergency stop in some devices. If youhave problems after the update from the old version, pleaseuninstall and reinstall from scratch. GBill 2.0.3 Fixed problemwith emergency stop when starting the application If you haveproblems after the update from the old version, please uninstalland reinstall from scratch. GBill 2.0.2 Adapted to the new sitemy.telenor.bg Added ability to resize the frame of widgets (fromAndroid 4.0) If you have problems after the update from the oldversion, please uninstall and reinstall from scratch. GBill 1.0.3Fixed problem with a compulsory stop at wrong user / password Fixedproblem with hiding some rows with information on Galaxy S3 / S4Adapted for tablets Added visualization for depleted minutes,traffic GBill 1.0.2 Fixed problem with emergency stop Autofill user/ password from the main account when placing the widget Cosmeticchanges font GBill 1.0.1 The first public version of the program.Please flag any problems and suggestions for improvement via maillink program Tags: globul, bill, gbill, gbill, widget, account,sms, mms, account, current, invoice, invoices, discounts, limit,Globul, bg, bulgaria, Bulgaria, BG, phone, smartphone, tablet,widget
MBill widget 1.6.2 APK
bobybc
Complete billing info from your А1.bg account Информация за сметка,фактури, отстъпки, лимити от вашия A1 акаунт Инструкция: -за даработи приложението е необходима валидна регистрация на сайтаwww.a1.bg -инсталирайте във вградената памет, а НЕ на картата-приложението може да работи самостоятелно, а също така може да гопоставите на десктопа като уиджет -за уиджет : изберете 1x1,2x1 или4х1 размер, който да пасне най-добре на вашия десктоп -може дадобавите допълнително уиджет за друг номер/акаунт -има бутон заръчно обновяване(при 2х1 е датата на обновяване), а логото води къмконфигурационния екран -с натискане на уиджета в зона извън логотосе отваря екрана с подробна информация -червения цвят на текстаозначава неуспешен опит за обновяване (липса на интернет,недостъпен е сайта). При включен "Подробен лог" може да видитесъобщението за грешка -издърпайте и пуснете за да предизвикатеобновяване на информацията в основния екран При проблеми моля първопроверете сайта на A1.bg със същото име/парола. Ако програмата седържи различно, пратете подробно инфо чрез вградената форма.Благодаря на всички, които ми писаха с идеи за подобряване!
BGweather 2.01 APK
bobybc
BG weatherBulgarian version only.Информация за времето и пътнатаобстановка на вашия десктоп. Базира се на данни за повече от 400населени места от dir.bgЗасега се предлага само с българскиинтерфейсИнструкция:-След като инсталирате приложението(въввградената памет, а НЕ на картата) е необходимо да го поставите надесктопа като уиджет-осигурете интернет връзка (приложението работикакто с WIFI, така и с 3G/GPRS)-при поставянето изберете 3x2 размер(за някои устройства 3х3). В новите Андроид версиия размера може дасе корегира по-късно -конфигурирайте града и рефрешинтервала-запишете конфигурациятя и трябва да видите уиджета надесктопа-с натискане върху името на града (основната картинка)отваря екрана за конфигуриране-има клик бутон за ръчно обновяване,както и бутон с подробен текст за прогнозата и допълнително инфо отсайта на dir.bgПри проблеми, както и всякакви други коментари,забележки пишете тук или на мейл адреса обявен в програматаTags:vreme , prognoza , patna , info , widget , време , прогноза , пътна, обстановка , температура , българия , град , градове , курорти ,град , курорт , пътища , пътBGweather v2.01Адаптиран към последнитепромени в източникаДобавена възможност за lockscreen widget(Андроид 4.2)Добавена възможност за преоразмеряване (ако сеподдържа от устройството)Премахнати банериПрепоръчително е дадеинсталирате старата 1.хх версия, преди инсталирането на новата2.хх!BGweather v1.08Оправен е проблема с размера на уиджета принякои устройстваBGweather v1.07Добавена опция за автоматичнообновяване при наличие на връзкаАдаптирано към последните промени всайта на източникаПоддръжка на JB 4.1.x и 4.2BGweatherv1.06Адаптирано към последните промени в сайта на източникаДобавениндикатор за обновяванеКорекция на екрана за конфигуриране -адаптиран за устройства с по-малка резолюцияРазширени клик зони заобновяване и подробно инфоАдаптиран AdMobBGweather v1.05 Добавенавъзможност за отложено обновяване при първоначална липса наинтернет връзка Коригиран timeout warning при някои устройстваКозметични промени по интерфейсаBGweather v1.04Първата публичнаверсия на програмата
Loading...