1.0.1 / September 18, 2017
(4.4/5) ()
Loading...

Description

GBS GO er en app udviklet til skoleklasserogbruges i forbindelse med besøg på nogle afVestforbrændingsgenbrugsstationer.

Gennem app’en får du mulighed for, at gå på opdagelsepågenbrugsstationen og bl.a. se sjove videoer med youtuberen GEX.Iapp’en kan du desuden lave film, tage billeder og skrive noter,somskal bruges hjemme på skolen til at lave din egen film.

App’en er et værktøj til at navigere, samle ogdokumentereinformationer på genbrugsstationer tilknyttetVestforbrænding. Iapp’en finder du:

Kort over den genbrugsstation du besøger
Informationer om affaldstyper på genbrugsstationen
Mulighed for at producere videoer, foto og teksttilaffaldsfraktioner
Undervisningsvideoer

**Bemærk**
For at tilmelde en klasse til undervisningsforløbet skal du bookeetbesøg på vestfor.dk – viden og læring.
Du skal være på en genbrugsstation somtilbyderundervisningsforløbet, og have netværksforbindelse førindholdet iapp’en kan startes op.

Om Navio
Navio er specialiseret i at udvikle app der anvender lokationtilundervisning, formidling og dokumentation.
GBS GO is an appdevelopedfor school groups and used in connection with visits tosome ofVestforbrænding recycling.

Through the app allows you to explore at the recycling andincludewatch funny videos with youtuberen GEX. In the app you canalsomake films, take pictures and write notes to be used onschoolpremises to make your own movies.

The app is a tool to navigate, collect and document informationonrecycling associated Vestforbrænding. In the app youwillfind:

Map of the recycling visiting
Information on the types of waste at the recycling
Ability to produce videos, photos and text for wastefractions
Training Videos

** Note **
To enroll a class for the course you need to book a visittovestfor.dk - knowledge and learning.
You must be at a recycling center offering the course, andhavenetwork connection before the content in the app can bestartedup.

about Navio
Navio is specialized in developing app that uses locationtoteaching, communication and documentation.

App Information GBS GO

 • App Name
  GBS GO
 • Package Name
  com.navio.WasteApp
 • Updated
  September 18, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Navio IVS
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Navio IVS A.C Meyers Vænge 15, 3 sal, D 2450 København SV
 • Google Play Link

Navio IVS Show More...

GBS GO 1.0.1 APK
Navio IVS
GBS GO er en app udviklet til skoleklasserogbruges i forbindelse med besøg på nogle afVestforbrændingsgenbrugsstationer.Gennem app’en får du mulighed for, at gå på opdagelsepågenbrugsstationen og bl.a. se sjove videoer med youtuberen GEX.Iapp’en kan du desuden lave film, tage billeder og skrive noter,somskal bruges hjemme på skolen til at lave din egen film.App’en er et værktøj til at navigere, samle ogdokumentereinformationer på genbrugsstationer tilknyttetVestforbrænding. Iapp’en finder du:Kort over den genbrugsstation du besøgerInformationer om affaldstyper på genbrugsstationenMulighed for at producere videoer, foto og teksttilaffaldsfraktionerUndervisningsvideoer**Bemærk**For at tilmelde en klasse til undervisningsforløbet skal du bookeetbesøg på vestfor.dk – viden og læring.Du skal være på en genbrugsstation somtilbyderundervisningsforløbet, og have netværksforbindelse førindholdet iapp’en kan startes op.Om NavioNavio er specialiseret i at udvikle app der anvender lokationtilundervisning, formidling og dokumentation.GBS GO is an appdevelopedfor school groups and used in connection with visits tosome ofVestforbrænding recycling.Through the app allows you to explore at the recycling andincludewatch funny videos with youtuberen GEX. In the app you canalsomake films, take pictures and write notes to be used onschoolpremises to make your own movies.The app is a tool to navigate, collect and document informationonrecycling associated Vestforbrænding. In the app youwillfind:Map of the recycling visitingInformation on the types of waste at the recyclingAbility to produce videos, photos and text for wastefractionsTraining Videos** Note **To enroll a class for the course you need to book a visittovestfor.dk - knowledge and learning.You must be at a recycling center offering the course, andhavenetwork connection before the content in the app can bestartedup.about NavioNavio is specialized in developing app that uses locationtoteaching, communication and documentation.
Loading...