1.1 / May 2, 2017
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

The most adventures platformer game you have ever played.The Geckois very hungry and searching for his food everywhere. You have tohelp Boney to collect all the foods. Try avoiding all the obstaclesand shoot to kill the enemies.# A very well designed environment.#Easy controls to move, jump and shoot# Endless gameplay# Competewith your friends

App Information Gecko Dash

 • App Name
  Gecko Dash
 • Package Name
  com.adroit.geckodash
 • Updated
  May 2, 2017
 • File Size
  44M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Vin Group of Companies
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  31, Persisiran Laman Setia 7, Setia Business Park 79000 Nusajaya , Johor , Malaysia
 • Google Play Link

Vin Group of Companies Show More...

Goblin Adventure Run 1.0.1 APK
The most adventures platformer game you have ever played.The Goblinis very hungry and looking for his food everywhere. You have tohelp Goblin to collect all the foods. Try avoiding all theobstacles and shoot to kill the enemies.# A very well designedenvironment.# Easy controls to move, jump and shoot# Endlessgameplay# Compete with your friends
Duck Scream Pro 1.0 APK
Duck Scream Pro is a fun and interactive non tapping addictive gamewhere your voice controls the duck.Use your voice to move the duckor jump between platforms.Get your high score and top theleaderboard.**** How to play and control the duck ? ****- Use softvoice / whistle to move the duck.- Use loud voice / whistle orscream! to make the duck jump at once and then make it land on aplatform to score a point.- Please don't Make weird soundsPleasedon't disturb the people around you by making crazy noise. Enjoy!Bekind to your neighbors
Zombie Run 1.1 APK
The most adventures platformer game you have ever played.The Zombieis very hungry and searching for his food everywhere. You have tohelp Boney to collect all the foods. Try avoiding all the obstaclesand shoot to kill the enemies.# A very well designed environment.#Easy controls to move, jump and shoot# Endless gameplay# Competewith your friends
Boney Adventure Run 1.0.1 APK
The most adventures platformer game you have ever played.The LittleBoney is very hungry and searching for his food everywhere. Youhave to help Boney to collect all the foods. Try avoiding all theobstacles and shoot to kill the enemies.# A very well designedenvironment.# Easy controls to move, jump and shoot# Endlessgameplay# Compete with your friends
1YOYO 3.0.6 APK
"Quản lý bán hàng 1YOYO"YOYO là một phần mềm quản lý bán hàng (POS)với các tiện ích phục vụ trong việc bán hàng, quản lý kinh doanhcho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các đặc điểm nổi trội sau:-Giải pháp tích hợp làm việc cả hai chế độ online và offline. Cácgiao dịch bán hàng vẫn hoạt động ngay cả khi không có mạnginternet. Các dữ liệu sẽ được tải lên Cloud (đám mây) ngay khi hệthống được kết nối.- Khả năng làm việc trên tất cả các các thiết bịđiểu hành như máy Mac, máy tính bảng (adroid, IOS), máy tính xáchtay và tương thích với các thiết bị ngoại vi khác như máy in hoáđơn, máy in/ đọc mã vạch...- Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và bảomật trên Cloud. Đảm bảo 99.99% thời gian hoạt động, đồng thời cóthể hoạt động ở chế độ offline. 1YOYO cam kết việc bán hàng và quảnlý vẫn làm việc tốt ngay cả khi kết nối mạng chậm hoặc các thiết bịbị lỗi."Sales Manager 1YOYO"YOYO is a sales management software(POS) with the utility serving in sales, business management forsmall and medium enterprises with the following significantfeatures:- Integrated solutions work both online and offline mode.The sales transaction is still active even when there is nointernet. The data will be uploaded to Cloud (cloud) as soon as thesystem is connected.- Ability to work on all operating devices suchas Macs, tablets (your Android, iOS), laptops and compatible withother peripheral devices such as printers invoices, printer /barcode reader ...- All data stored on the Cloud and security.99.99% guaranteed uptime, and can operate in offline mode. 1YOYOcommitted to the sale and management still work even if the networkconnection is slow or faulty devices.
Công ty Vinkha 1.1 APK
Công ty Vinkha là một trong những công ty uy tín nhất tại Việt Namhiện nay chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và quản lý các dựán xây dựng công nghiệp và thương mại. Kể từ khi ra đời vào năm2005, công ty luôn được khách hàng và đối tác đánh giá cao bởi sựchuyên nghiệp, chất lượng và đặc biệt là đội ngũ nhân sự được đàotạo bài bản và giàu kinh nghiệm qua nhiều dự án quan trọng đã vàđang được triển khai trên khắp Việt Nam.Với Vinkha, xây dựng mộtcông ty lớn mạnh không chỉ có nghĩa đơn thuần là tăng số lượngkhách hàng, mở rộng quy mô hay sản phẩm dịch vụ. Một công ty tốtphải là nơi mà các bên liên quan đều nhận được giá trị mà họ mongmuốn. Với nhân viên, đó là được rèn luyện kỹ năng và phát triển sựnghiệp, với khách hàng là lợi ích kinh tế, công năng và thẩm mỹ chomỗi công trình, với đối tác là cơ hội làm việc và học hỏi từ mộtđối tác chuyên nghiệp và trọng chữ tínTới nay, những công trìnhVinKha đã và đang thực hiện trải dài trên khắp cả nước với giá trịdự án ngày càng lớn và quan trọng. Đặc biệt, Vinkha đã giành đượcrất nhiều hợp đồng thực hiện các dự án FDI, vốn luôn đòi hỏi khắtkhe về năng lực và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của nhà thầu.Trongthời gian tới, Vinkha sẽ tiếp tục xây dựng uy tín, đầu tư vàochuyên môn và đội ngũ nhân sự để vươn lên trở thành nhà cung cấpdịch vụ thiết kế và quản lý dự án xây dựng công nghiệp đứng đầu tạiViệt Nam và hướng tới tầm khu vực. Và một trong những bước đi quantrọng để hiện thực hóa tầm nhìn này là công ty đã bắt tay hợp tácvới những tập đoàn xây dựng hàng đầu của My, Singapore vàMalaysiaCompanies Vinkha is one of the most prestigious companiesin Vietnam are now supplying consulting services to design andmanage construction projects and commercial industries. Since itsinception in 2005, the company has always been customer and partnerappreciated by the professionalism, quality and especially thestaff are trained and experienced across multiple project officeskey has been deployed across Vietnam.With Vinkha, building a strongcompany not only means simply increasing the number of customers,scaling or products and services. A good company is wherestakeholders are getting the value they want. With employees, thatis skills training and career development, with the customer'seconomic benefits, performance and aesthetics for each project, inpartnership with the opportunity to work and learn from one ofprofessional work and of his wordSo far, the work has been doneVinKha stretches across the country with a project value andimportance is growing. Especially Vinkha has won a lot of contractimplementation of FDI projects, which are always demanding capacityand service quality standards of contractors.In the coming time,Vinkha will continue to build credibility, investing in expertiseand staff to rise to become providers of design services andproject management for industrial construction head in Vietnam andtowards the regional level. And one of the important steps for therealization of this vision is the company began to cooperate withthe leading construction groups in the US, Singapore and Malaysia
Monster Run Endless Adventure 1.0.3 APK
The most adventures platformer game you have ever played.TheMonster is very hungry and looking for his food everywhere. Youhave to help Monster to collect all the foods. Try avoiding all theobstacles and shoot to kill the enemies.# A very well designedenvironment.# Easy controls to move, jump and shoot# Endlessgameplay# Compete with your friends61d6d48206
Golden Dino Adventure 1.1 APK
The most adventures platformer game you have ever played.The GoldenDino is very hungry and searching for his food everywhere. You haveto help Boney to collect all the foods. Try avoiding all theobstacles and shoot to kill the enemies.# A very well designedenvironment.# Easy controls to move, jump and shoot# Endlessgameplay# Compete with your friends
Loading...