1.5.6 / July 15, 2017
(4.2/5) (1003)
Loading...

Description

Ứng dụng thông minh có thể giải tự động các bài toán hóa học phổthông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toán cần giải vào sau đóchọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kết quả và nó cũng chongười dùng biết cần dùng những kiến thức, công thức nào để giải bàitập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh có thêm một công cụ để cóthể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinh mất căn bản biết phảibắt đầu học lại những gì để có thể giải được bài tập, dần dần quaquá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽ lấy lại căn bản đãmất.Lưu ý: - Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ videodemo cách sử dụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minhquá trình làm nhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lungtung sẽ không ra kết qủa gì cả or bị lỗi.- Ứng dụng không phải giảibài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bt theo dạng, đó là các dạng btthường gặp mà các thầy cô hay các sách bt thường đề cập,vd như CO2td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tác dụng axit loại 1,loại 2, điệnphân...- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem cácbt dành cho hs giỏi vào để thử nhé.(Trang facebook của ứng dụng córất nhiều bài tập đã được test trên ứng dụng,các em vào lấy các btnày kết hợp với ứng dụng để rèn luyện kỹ năng giải bàitập.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6WgSmartapplications can solve problems automatically ordinary chemistry.Users will enter the data of the problem need to enter then selectthe value to be applicable to the match and it also shows usersneed to use the knowledge, the formula for the exercise which aimshelp students have one more tool to be able to study at home, helpstudents take basic know how to start learning what to solveexercises, gradually during use application to the exercises willregain lost basic.Note:- Apply a little unwieldy suggest youcarefully review the video demo using to know how to use (thoughvideo no captions process but the e look carefully can stillunderstand), if press haphazardly will not the results at all orfaulty.- Applications not solve any well then, it's just the btform, which is the format bt common that teachers or books bt oftenmentioned, such as CO2 td base, metal to salt, kl acid effects oftype 1, type 2, electrolysis ...- This app is not for hs e do goodso for hs bt bring good to try offline.(Page facebook app has a lotof homework has been tested on the app, you get the bt inconjunction with application to practice skillshomework.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg

App Information Giải bài tập Hóa

 • App Name
  Giải bài tập Hóa
 • Package Name
  com.toanphan.giaibaitaphoahoc
 • Updated
  July 15, 2017
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.5.6
 • Developer
  Toan Phan
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Giải bài tập Hóa Version History

Select Giải bài tập Hóa Version :
 • 1.5.6 (39) - Latest Version
 • 1.4.8 (31)
 • Giải bài tập Hóa 1.5.6 APK File

  Publish Date: 2017 /8/15
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 15.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 5fbe9e753550655facf4291c41e9c66429618ab6
  APK Signature: 322970a2ae7b62de45bc9ec420ce0376fad084b7
 • Giải bài tập Hóa 1.4.8 APK File

  Publish Date: 2017 /3/31
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 13.5 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 3ffd2987619b332cd837573b757ec9c8a49e642d
  APK Signature: 322970a2ae7b62de45bc9ec420ce0376fad084b7

Toan Phan Show More...

Giải bài tập Hóa 1.5.6 APK
Toan Phan
Ứng dụng thông minh có thể giải tự động các bài toán hóa học phổthông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toán cần giải vào sau đóchọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kết quả và nó cũng chongười dùng biết cần dùng những kiến thức, công thức nào để giải bàitập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh có thêm một công cụ để cóthể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinh mất căn bản biết phảibắt đầu học lại những gì để có thể giải được bài tập, dần dần quaquá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽ lấy lại căn bản đãmất.Lưu ý: - Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ videodemo cách sử dụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minhquá trình làm nhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lungtung sẽ không ra kết qủa gì cả or bị lỗi.- Ứng dụng không phải giảibài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bt theo dạng, đó là các dạng btthường gặp mà các thầy cô hay các sách bt thường đề cập,vd như CO2td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tác dụng axit loại 1,loại 2, điệnphân...- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem cácbt dành cho hs giỏi vào để thử nhé.(Trang facebook của ứng dụng córất nhiều bài tập đã được test trên ứng dụng,các em vào lấy các btnày kết hợp với ứng dụng để rèn luyện kỹ năng giải bàitập.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6WgSmartapplications can solve problems automatically ordinary chemistry.Users will enter the data of the problem need to enter then selectthe value to be applicable to the match and it also shows usersneed to use the knowledge, the formula for the exercise which aimshelp students have one more tool to be able to study at home, helpstudents take basic know how to start learning what to solveexercises, gradually during use application to the exercises willregain lost basic.Note:- Apply a little unwieldy suggest youcarefully review the video demo using to know how to use (thoughvideo no captions process but the e look carefully can stillunderstand), if press haphazardly will not the results at all orfaulty.- Applications not solve any well then, it's just the btform, which is the format bt common that teachers or books bt oftenmentioned, such as CO2 td base, metal to salt, kl acid effects oftype 1, type 2, electrolysis ...- This app is not for hs e do goodso for hs bt bring good to try offline.(Page facebook app has a lotof homework has been tested on the app, you get the bt inconjunction with application to practice skillshomework.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử 1.3.7 APK
Toan Phan
Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử cho các em học sinh phổthông theo phương pháp thăng bằng electron (phản ứng trao đổi khôngcân bằng).Người dùng sẽ chọn các chất tham gia và chất tạo thànhcủa phản ứng từ danh sách các chất có sẵn (là các chất hóa họcthông thường trong chương trình PTTH) được chia thành các nhóm nhưkim loại, phi kim, muối, bazo…sau đó ứng dụng sẽ cân bằng phản ứngvà cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa, chohoặc nhận bao nhiêu electron và ứng dụng cũng chỉ ra cách tính sốoxi hóa của tất cả các nguyên tố trước và sau phản ứng.Hiện nay córất nhiều ứng dụng cân bằng phản ứng trên thị trường nhưng các ứngdụng đó chỉ cho biết các hệ số cân bằng, không cho biết các thôngtin quan trọng khác như cách tính số oxi hóa, chất cho e, nhậne...người dùng xem các ứng dụng này cũng chẳng có tác dụng gì cả vìxem xong cũng chẳng biết cách cân bằng các phản ứng khác, chẳngbiết cách tính số oxi hóa...Các ứng dụng dạng đó chỉ cần dùngphương pháp đại số là làm trong 1 nốt nhạc.Guide balancing redoxreactions for ordinary pupils under electron balance method(reactive exchange unbalanced).Users will choose the substancesinvolved and the nature of the response form from the list ofsubstances is available (as usual chemicals program in high school)were divided into groups of like metals, non-metals, salts, Basic... then the app will balance reaction and said substances arereducing agents, substances are antioxidants, give or receive asmany electrons and the application also shows how to calculate theoxidation number of all the elements before and after thereaction.Currently there are many applications equilibrium reactionin the market but these applications only know the factors ofbalance, not to know important information such as how to calculatethe number of oxidants, substances for e, e ... users to view theseapplications would not work at all because watching would not knowhow to balance different reactions, did not know how to calculatethe number of applications oxidation ... that just use the formatalgebraic approach is done in one note.
Loading...