1.0.1 / July 27, 2016
(4.5/5) (4)
Loading...

Description

Chưa bao giờ tra cứu giá vàng - tỷ giá lạidễdàng đến thế.
Với ứng dụng Giá vàng - tỷ giá này, thông tin về giá vàng và tỷgiángoại tệ được cập nhật tự động từng giây, thường xuyên liên tụctạimọi thời điểm.
Ngoài việc tra cứu giá vàng và tỷ giá, người dùng còn có thểtínhtoán khoản lời lỗ trong việc kinh doanh vàng thông qua chứcnăng"Kho".
Ngoài ra ứng dụng còn hỗ trợ chức năng hiển thị BẢNG GIÁ VÀNGtrênmàn hình LCD. Chức năng này rất thích hợp cho việc hiễn thịgiávàng ở các tiệm vàng.

CHỨC NĂNG CHÍNH:
- Hiển thị giá vàng của các thương hiệu vàng lớn, giá vàng tạimộtsố ngân hàng lớn,...
- Hiển thị tỷ giá của một số ngoại tệ phổ biến
- Chức năng kho: Dùng để theo dõi trong việc kinh doanh vàng
- Chức năng TV Live: Dùng để hiển thị giá vàng trên mànhìnhLCD
- Chức năng xem giá vàng, tỷ giá và giá dầu thô thế giới
- Chức năng thông báo đẩy khi có sự biến động về giá vàng và tỷgiáhoặc có sự tăng giảm đột biến vượt định mức của giá vàng vàtỷgiá
- Một số chức năng khác...

ỨNG DỤNG CẬP NHẬT LIÊN TỤC, TỪNG GIÂY:
- Giá vàng SJC Việt Nam:
+ SJC TP HCM
+ SJC HÀ NỘI
+ SJC ĐÀ NẴNG
+ DOJI HN
+ DOJI SG
+ PHÚ QUÝ SJC

- Giá vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng:
+ VIETINBANK GOLD
+ TPBANK GOLD
+ SACOMBANK
+ MARITIME BANK
+ PNJ TP.HCM
+ PNJ Hà Nội
+ SCB
+ EXIMBANK
+ SHB

- Giá vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn:
+ VIETNAMGOLD
+ Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM
+ Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang
+ BẢO TÍN MINH CHÂU

- Giá vàng của các thương hiệu vàng khác:
+ Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng
+ Vỉ nhẫn vàng Rồng Thăng Long
+ Nhẫn PHÚ QUÝ 24K
+ Nhẫn Vàng VIETNAMGOLD
+ Nhẫn trơn PNJ
+ Vàng VNG24K
+ Vàng VNG99.99

- Tỷ giá ngoại tệ, tiền đồng Việt Nam VND chuẩn theo ngânhàngNgoại Thương Vietcombank:
+ Do la My USD
+ Do la Uc AUD
+ Do la Canada CAD
+ Euro EUR
+ Bang Anh GBP
+ Franc Thụy Sĩ CHF
+ Singapore dola SGD
+ Do la Hong Kong HKD
+ Yen Nhat JPY
+ Rup Nga RUB
+ Ruby An Do INR
+ Krona Thuy Dien SEK
+ Krone Na Uy NOK
+ Gits Malaysia MYR
+ Han Quoc KRW
+ Crôn Dan Mach DKK
+ Kuwaiti Dinar KWD
+ Saudi Arabian SAR
+ Thái Bạt THB

Một số tính năng cập nhật khác: Cập nhật giá vàng thế giới,tỷgiá đôla Mỹ, giá dầu thô, vang tu do, sjc tu do, ngoai te, tigia,tỷ giá, ngoại tệ, exchange rate, USD, EUR, VND, AUD, CAD, do laMy,do la Uc, Canada, yen Nhat, Trung Quoc, vàng SJC, tiền, forex,vang9999, spotgold,...

Never look up the priceofgold - the exchange rate so easy.
Gold Prices app - this rate, information on the price of goldandforeign currency exchange rates are updated automaticallyeverysecond, often repeatedly at any time.
In addition to lookup gold and exchange rates, users cancalculatethe profit and loss account in gold trading throughthe"Warehouse".
In addition the application also supports functions GOLDPRICEdisplayed on the LCD screen. This function is suitablefordisplaying the price of gold in the gold shop.

MAIN FEATURES:
- Display of the brand gold large gold, gold prices in a numberofmajor banks, ...
- Show the rates of some popular foreign currency
- Function Storage: Used to track the gold trading
- Live TV function: Used to display on the LCD screen gold
- Function see the gold price, exchange rate and worldoilprices
- Functions push notifications when there are fluctuations ingoldprices and exchange rates rise or sudden fall in excess oftheprice of gold and exchange rates
- Some functions ...

CONTINUOUS UPDATES APPLICATIONS, EACH SECOND:
- Vietnam SJC gold price:
 + SJC HCMC
 + SJC Hanoi
 + SJC DA NANG
 + Doji HN
 + Doji SG
 + Phu Quy SJC

- The price of SJC gold traded at a number of banks:
 + VIETINBANK GOLD
 Tien Phong Bank GOLD +
 + SACOMBANK
 + MARITIME BANK
 + PNJ HCMC
 + PNJ Hanoi
 + SCB
 + EXIMBANK
 + SHB

- The price of SJC gold traded at a number oflargeorganizations:
 + VIETNAMGOLD
 + Ngoc Hai (nhj) HCMC
 + Ngoc Hai (nhj) Tien Giang
 Bao Tin Minh Chau +

- Gold price of other gold brands:
 + Rings DOJI Hung Thinh Vuong
 + Blister Rong Thang Long gold rings
 Phu Quy Rings 24K +
 + Gold Rings VIETNAMGOLD
 + Rings Lubricants PNJ
 + Gold VNG24K
 + Gold VNG99.99

- Rate of exchange, Vietnam Dong VND standardizedVietcombankVietcombank:
 + US $ US $
 Australian dollar AUD +
 Canadian dollar CAD +
 + EUR EUR
 + £ GBP
 Swiss Franc CHF +
 + Singapore dollars SGD
 Hong Kong dollar HKD +
 Japanese Yen JPY +
 + Rup Russia RUB
 An Due Ruby INR +
 Swedish krona SEK +
 Norwegian Krone NOK +
 Gits Malaysia MYR +
 Korean KRW +
 + Cron Denmark DKK
 KWD Kuwaiti Dinar +
 SAR Saudi Arabian +
 Thai Baht THB +

Some other features updates: Updating the world gold price,USdollar exchange rate, crude oil price, free gold, SJC tudo,foreign currency, exchange rate, exchange rate, foreigncurrency,exchange rate, USD, EUR , VND, AUD, CAD, US dollars,Australiandollars, Canadian, yen Japan, China, SJC, money, forex,perry 9999,spotgold, ...

App Information Gia vang

 • App Name
  Gia vang
 • Package Name
  com.joybox.giavang.tygia
 • Updated
  July 27, 2016
 • File Size
  7.1M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Joybox
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
  Visit website Email joyboxgame@gmail.com
  National Route 30, Dong Thap, Vietnam
 • Google Play Link

Joybox Show More...

Jewelish Quest: Kim cuong 1.0 APK
Joybox
Another classic Match-3 game. It's DiamondBattle gameYour mission is to win Jewelish Quest, pass the levels and try toget all stars in each level.How to play:1: Match 3 or more identical jewels.2: Match the jewels until the board transparency,the Jewels starwill appear.3: Make the jewels star down to last line to pass the level.- More than 105 levels and 7 pretty scenes in the game,including starry sky,mountains,snow world and so on.- Match 4 jewels can win the jewel's bomb and 1 lighting.- Match 5 jewels can win color-changing jewels and 2lightings.- The jeweled bomb can eliminate the jewels around.- The Color-changing jewel can eliminate to any other coloredjewel.- The lightning Jewel can eliminate jewels in one row.Features:- Connect facebook- Global leaderboard- 2 mode to play: Classic and Challenge- Support multi screen: landscape or portrait- Support gamepadNếu bạn đã từng chơi trò xếp kim cương và cảm thấy yêu thích nó thìbạn không thể bỏ qua trò chơi này. Trong game, nhiệm vụ của bạn làxếp các vinayfkim cương cùng màu để ghi điểm.Có 2 chế độ chơi là Cổ điển và Thử thách cho bạn chinh phục.Trò chơi hỗ trợ đa màn hình (màn hình đứng và màn hình ngang) và cóhỗ trợ tay cầm chơi game (gamepad) để bạn có thể chơi dễ dàng trênAndroid TV hay Android Box.-----------------------------Gamepad support: MOGA gamepad, IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox360/PS3/Generic HID/USB, Xperia PLAY, Keyboard, Remote TV,Re-mappable controls
Keep an eye: Light in hell 2.0 APK
Joybox
Don't let it bounce around and get too dirtybecause that would be gross, and eyes are delicate.It's engaging, entertaining, difficult, and probably much nicerthan throwing a real eye around. A dark lands with deadly. Pass theshadow dark world to save the eye, striving for survive in a darkworld.FEATURES:- Includes 40 Levels- Multi Achievement- Global Leaderboard- Connect Facebook- Activity feed- Gamepad supportTUTORIAL:- The main goal or the game is to bring a falling eye to the portalavoiding any obstacles. The portal will send to the nextlevel.- These small light will help you. As soon as you touch on screen,the light starts affecting the eye.- Red light catch the falling eye and make it swing as apendulum.- If you want to increase the force on it, touch the screen withtwo fingers.- Green light stop the eye and pull it to themselves.- If you want to push away, touch the screen with twofingers.- Blue light stop the falling eye for a short period of time. Whenthe eye is free it will continue to move in the same direction asbefore.- If you want to change the direction of movement, touch the screenwith two fingers.- Do you see the stars in the left upper corner? It is okay to letthe eye collide with a barrier once per level, but each followingcollistion will take one star away. Try the pass the level withoutlosing stars.- Good luck!",-----------------------------Gamepad support: MOGA gamepad, IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox360/PS3/Generic HID/USB, Xperia PLAY, Keyboard, Remote TV
Gia vang 1.0.1 APK
Joybox
Chưa bao giờ tra cứu giá vàng - tỷ giá lạidễdàng đến thế.Với ứng dụng Giá vàng - tỷ giá này, thông tin về giá vàng và tỷgiángoại tệ được cập nhật tự động từng giây, thường xuyên liên tụctạimọi thời điểm.Ngoài việc tra cứu giá vàng và tỷ giá, người dùng còn có thểtínhtoán khoản lời lỗ trong việc kinh doanh vàng thông qua chứcnăng"Kho".Ngoài ra ứng dụng còn hỗ trợ chức năng hiển thị BẢNG GIÁ VÀNGtrênmàn hình LCD. Chức năng này rất thích hợp cho việc hiễn thịgiávàng ở các tiệm vàng.CHỨC NĂNG CHÍNH:- Hiển thị giá vàng của các thương hiệu vàng lớn, giá vàng tạimộtsố ngân hàng lớn,...- Hiển thị tỷ giá của một số ngoại tệ phổ biến- Chức năng kho: Dùng để theo dõi trong việc kinh doanh vàng- Chức năng TV Live: Dùng để hiển thị giá vàng trên mànhìnhLCD- Chức năng xem giá vàng, tỷ giá và giá dầu thô thế giới- Chức năng thông báo đẩy khi có sự biến động về giá vàng và tỷgiáhoặc có sự tăng giảm đột biến vượt định mức của giá vàng vàtỷgiá- Một số chức năng khác...ỨNG DỤNG CẬP NHẬT LIÊN TỤC, TỪNG GIÂY:- Giá vàng SJC Việt Nam:+ SJC TP HCM+ SJC HÀ NỘI+ SJC ĐÀ NẴNG+ DOJI HN+ DOJI SG+ PHÚ QUÝ SJC- Giá vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng:+ VIETINBANK GOLD+ TPBANK GOLD+ SACOMBANK+ MARITIME BANK+ PNJ TP.HCM+ PNJ Hà Nội+ SCB+ EXIMBANK+ SHB- Giá vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn:+ VIETNAMGOLD+ Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM+ Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang+ BẢO TÍN MINH CHÂU- Giá vàng của các thương hiệu vàng khác:+ Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng+ Vỉ nhẫn vàng Rồng Thăng Long+ Nhẫn PHÚ QUÝ 24K+ Nhẫn Vàng VIETNAMGOLD+ Nhẫn trơn PNJ+ Vàng VNG24K+ Vàng VNG99.99- Tỷ giá ngoại tệ, tiền đồng Việt Nam VND chuẩn theo ngânhàngNgoại Thương Vietcombank:+ Do la My USD+ Do la Uc AUD+ Do la Canada CAD+ Euro EUR+ Bang Anh GBP+ Franc Thụy Sĩ CHF+ Singapore dola SGD+ Do la Hong Kong HKD+ Yen Nhat JPY+ Rup Nga RUB+ Ruby An Do INR+ Krona Thuy Dien SEK+ Krone Na Uy NOK+ Gits Malaysia MYR+ Han Quoc KRW+ Crôn Dan Mach DKK+ Kuwaiti Dinar KWD+ Saudi Arabian SAR+ Thái Bạt THBMột số tính năng cập nhật khác: Cập nhật giá vàng thế giới,tỷgiá đôla Mỹ, giá dầu thô, vang tu do, sjc tu do, ngoai te, tigia,tỷ giá, ngoại tệ, exchange rate, USD, EUR, VND, AUD, CAD, do laMy,do la Uc, Canada, yen Nhat, Trung Quoc, vàng SJC, tiền, forex,vang9999, spotgold,...Never look up the priceofgold - the exchange rate so easy.Gold Prices app - this rate, information on the price of goldandforeign currency exchange rates are updated automaticallyeverysecond, often repeatedly at any time.In addition to lookup gold and exchange rates, users cancalculatethe profit and loss account in gold trading throughthe"Warehouse".In addition the application also supports functions GOLDPRICEdisplayed on the LCD screen. This function is suitablefordisplaying the price of gold in the gold shop.MAIN FEATURES:- Display of the brand gold large gold, gold prices in a numberofmajor banks, ...- Show the rates of some popular foreign currency- Function Storage: Used to track the gold trading- Live TV function: Used to display on the LCD screen gold- Function see the gold price, exchange rate and worldoilprices- Functions push notifications when there are fluctuations ingoldprices and exchange rates rise or sudden fall in excess oftheprice of gold and exchange rates- Some functions ...CONTINUOUS UPDATES APPLICATIONS, EACH SECOND:- Vietnam SJC gold price: + SJC HCMC + SJC Hanoi + SJC DA NANG + Doji HN + Doji SG + Phu Quy SJC- The price of SJC gold traded at a number of banks: + VIETINBANK GOLD Tien Phong Bank GOLD + + SACOMBANK + MARITIME BANK + PNJ HCMC + PNJ Hanoi + SCB + EXIMBANK + SHB- The price of SJC gold traded at a number oflargeorganizations: + VIETNAMGOLD + Ngoc Hai (nhj) HCMC + Ngoc Hai (nhj) Tien Giang Bao Tin Minh Chau +- Gold price of other gold brands: + Rings DOJI Hung Thinh Vuong + Blister Rong Thang Long gold rings Phu Quy Rings 24K + + Gold Rings VIETNAMGOLD + Rings Lubricants PNJ + Gold VNG24K + Gold VNG99.99- Rate of exchange, Vietnam Dong VND standardizedVietcombankVietcombank: + US $ US $ Australian dollar AUD + Canadian dollar CAD + + EUR EUR + £ GBP Swiss Franc CHF + + Singapore dollars SGD Hong Kong dollar HKD + Japanese Yen JPY + + Rup Russia RUB An Due Ruby INR + Swedish krona SEK + Norwegian Krone NOK + Gits Malaysia MYR + Korean KRW + + Cron Denmark DKK KWD Kuwaiti Dinar + SAR Saudi Arabian + Thai Baht THB +Some other features updates: Updating the world gold price,USdollar exchange rate, crude oil price, free gold, SJC tudo,foreign currency, exchange rate, exchange rate, foreigncurrency,exchange rate, USD, EUR , VND, AUD, CAD, US dollars,Australiandollars, Canadian, yen Japan, China, SJC, money, forex,perry 9999,spotgold, ...
Cover Hamster:Save the hamster 1.3 APK
Joybox
Cover Hamster: Save the Hamster from Mischievous Cat is an excitingpuzzle game. It's a new challenge of cover orange and save thesnail. Your mission is to protect hamster by bullets from the planeof the mischievous cat. Achieve full 3 star rating in each level tobecome an ultimate Hamster savior. It's only up to you to find away how to solve dozens of puzzles and tricky situations. Are youclever enough to make it? Find it out yourself while passingthrough exciting 60 levels and more. Features: - 5 world with 60level and more - Connect Facebook and share achievement with yourfriend - Global leaderboard - Activity fees to connect and chatwith global player
Cover Fruits 1.1 APK
Joybox
Cover Fruits - Cover Orange in this completely new and juicysequelmade by the original team. The acid rain cloud is afteryouroranges again! It's only up to you to find a way how tosolvedozens of puzzles and tricky situations. Are you clever enoughtomake it? Find it out yourself while passing through exciting72levels and more. It's a new challenge of Cover Orange. Features:-4 world with 72 level and more - Connect Facebook andshareachievement with your friend - Global leaderboard - Activityfeesto connect and chat with global player
Billiards Pocket 1.1 APK
Joybox
Billiards Pocket is classic Bida, is an Addictive BilliardArcadeGame with Easy to Play UI! Game Features: - Touch controlformoving the stick - 8 Ball Pool and 9 Ball Pool - Straight PoolGame(no rules) - Challenge mode - Arcade Mode: 180+ ChallengingLevels(no rules) - Poket Mode: with classic side pocket game -Challengemode: with multi challenge bida - Gobal leder board - 4world forpoket mode: City Cass, State Class, U.S.A Class, WorldClass How toplay: With standard 8 ball rules or 9 ball rules. Touchthe screento adjust the direction and drag down the power-up in theRIGHT tostrike. Touch and hold at any point to move the cue-balland tap toconfirm for Free-ball. You need to pocket all the ballson thetable within the given number of cues. There is no time limitandrules for this mode but watch out you have only limited numberofcues. 8 Ball Pool’s level system means you’re always facingachallenge. Play matches to increase your ranking and get accesstomore exclusive match locations, where you play against onlythebest Pool players. ----------------------------- Gamepadsupport:MOGA gamepad, IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox360/PS3/GenericHID/USB, Xperia PLAY, Keyboard, Remote TV,Re-mappable controls
Gems Jewel Diamond Maze 1.0.0 APK
Joybox
Swap one jewel with an adjacent to match 3 or more jewels,morejewels crushed and more score you get. Let’s arrange to haveatleast 3 diamonds in line, you will be scored immediately. Butitwould be great if you arrange 4 diamonds to create Flame Gem.Thedestructive power of Flame Gem is very incredible, destroyalldiamonds around it. Features: - Well designed 7 colors jewels,easyand fun to play. - Easy Mode: 5 colors jewels in game, it'syourstart. - Normal Mode: 6 colors jewels in game, a littledifficult.- Master Mode: 7 colors jewels in game, you a master now.
Smart Control: Điều khiển nhà thông minh Joybox 1.0.1 APK
Joybox
Đây là ứng dụng điều khiển nhà thông minh giá rẻ do Joyboxpháttriển. Ứng dụng cần có phần cứng đi kèm. Nếu ngôi nhà của bạnchưatrang bị hệ thống phần cứng Smart Home do Joybox phát triểnvuilong không tải về. Với chi phí siêu rẻ (chỉ chưa đến 100$) làbạncó thể trang bị một hệ thống nhà thông minh với các tính nănghiệnđại Các tính năng: - Điều khiển các công tắt bằng nút bấm -Điềukhiển bằng giọng nói - Học lệnh RF - Học lệnh remote - Điềukhiểnthiết bị, quản lý cảm biến - Lập trình ngữ cảnh cho căn nhà -Trảlời bằng giọng nói - Tích hợp công nghệ AI vào ngôi nhà của bạn-Và một số tính năng khác Lưu ý: ứng dụng cần đi kèm với phầncứngSmart Home do Joybox phát triển, vui lòng không tải nếu nhưbạnchưa trang bị phần cứng Smart Home của Joybox.
Loading...