2.2.2 / September 24, 2019
(4.5/5) (8689)
Loading...

Description

This game is Gin Rummy free. Gin Rummy is known Gin. Play thefamous game of Gin against opponents simulated by advancedartificial intelligence. Now play Gin Rummy, offline gin downloadnow. Gin Rummy is a hugely popular card game for 2 players, wherethe aim is to form sets and runs of cards before your opponent.It's simple and quick to play, and if you are new to the game thenGin Rummy provides everything you need to learn it! Gin Rummy plussupplies classy graphics, super smooth gameplay, highly scalabledifficulty & much more! Gin Rummy free is kind of Rummy. If youlike rummy card game, you will like Gin offline. You can use thisfeatures in this Gin Rummy free. Features: * Google Game PlayServices, * Achievements, * Score and Win Leaderboards, * Quests, *Levels, * Stats. * Game Difficulties. Settings: * 6 differenttheme, * Finish Score option, * Game Speed * Avatar Select, * Autosort cards, * Gin Rummy Rules. * 12 Avatars selection, * Customiseplayer names, * Gin Rummy plus designed for tablets and phones gindownload, download gin, rummy, rummy 500, 31 rummy, gin rummy plus,online gin, offline gin, gin offline, gin online, circle rummy,play gin online, play rummy, gin rummy offline, download gin rummy,gin rummy free, gin, gin rummy, play gin, mahjong rummy, playonline gin, play gin rummy online, play online gin rummy, play ginrummy offline, rummy game, play gin rummy free, rummy free, ginrummy free card game, free rummy.

App Information Gin Rummy

 • App Name
  Gin Rummy
 • Package Name
  com.hyilmaz.rummy.gin
 • Updated
  September 24, 2019
 • File Size
  31M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.2.2
 • Developer
  Fuzzy Mobile Games
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
 • Google Play Link

Fuzzy Mobile Games Show More...

Hearts 2.11.2 APK
The top-ranked free Hearts card game with: Leaderboards •Achievements • Statistics • Game options • Smart AI opponents •Frequent updates • Play Hearts Offline now, Download Hearts!Classic Hearts is the premier Hearts card game for smart phones andtablets and is now available on Android! Hearts has been indevelopment for years by a dedicated team and has seen countlessnew features, improvements, and bug fixes. It's fast, stable,always improving, and above all fun! You can use this features inHearts free. Hearts Features: * Google Game Play Service, *Achievements, * Score and Win Leaderboards, * Quests, * Levels, *Stats. Hearts Settings: * Jack of Diamonds Variant, ( a rule ofHearts ) * Game Speed, * Card Size, * Game Finish Score, * CardMovement; Drag & Drop or Click, * Customise player names, *Designed for tablets and phones - You can play hearts online withfriends by installing our Hearts Online game. - You can try ourSpades, Gin Rummy game. - Download hearts, hearts download,download hearts offline, download hearts online, download heartsgame, hearts offline, Hearts plus, classic hearts, hearts windows,dame de pique, copas, corazones, cups, heart, heart throbbing game,hearts card game free.
Spades 1.10.2 APK
Play Spades plus smart AI opponents simulated by advancedartificial intelligence. This card game brings this classic4-player contract trick taking spades card game to Google Play,created to the same high standard as the rest of our games, Spadesplus supplies classy graphics, super smooth gameplay, highlyscalable difficulty & much more! Play this card game free. Itis known Ace of Spades. Play Spades offline. The top-ranked Spadescard game at now Google Play Store. Spades has Achievements,Leaderboards, Quests, Levels. Play and unlock achievements,complete quests and move to top rankings between millions. You canplay ace of spades free and also spades offline. Download Spades.Play Spades game. Spades Features: * Google Game Play Service, *Achievements, * Score and Win Leaderboards, * Quests, * Levels, *Stats. Spades Settings: * Bidding modes: Standard, Whiz, Mirror,Suicide, * Trump Cards Options: Ace-High, Joker-Joker,Joker-Joker-Deuce, Joker-Joker-Deuce-Deuce, * 10 Bag Penaltyoption, * Nil Points option, * Blind Nil option, * Game Speed, *Card Size, * Game Finish Score, * Card Movement; Drag & Drop orClick, * 12 Avatars selection, * Customise player names, * Spadesplus designed for tablets and phones - You can play spades onlinewith friends by installing our Spades Online game. Spades plus,Spades download, play spades online, free spades, download spades,spades offline, spade, offline spades, download spades offline,play spades offline, play spades game, play spades card game, playspades plus, spades online, spades free, free spades, spades plusfree, spades game.
101 Okey - İnternetsiz 2.5.4 APK
101 Okey indir. 101 Okey, yapay zekası, zengin görsel efektleri,basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun 101 Yüzbir Okey indir.İnternetsiz, bilgisayara karşı okey 101 oyna. Ücretsiz 101 Okeyİndir. Herkese iyi eğlenceler. 101 Okey Özellikleri: - Google GamePlay Service, - Başarılar, - Sıralamalar, - İstatistikler, -Görevler, - Seviyeler. Ayarlar: - Katlamalı / Katlamasız seçeneği,- Oyun Hız Ayarı, - Akıllı Taş Dizme açık / kapalı Okey 101 dörtoyuncu ile birden fazla turda oynanır. Bu oyunda amaç mümkün olduğukadar az puanla oyunu bitirmektir. Tüm turlar sonunda en az puanasahip olan oyuncu oyunun galibidir. Puanlar elde kalan taşlarınüzerindeki sayılar ile belirlenir (örnek: bir kırmızı 3 = üç puan,bir siyah 11 = 11 puan) Oyun desteden çekecek taş kalmayıncabitebileceği gibi oyunculardan birinin elini tamamlaması ile debitebilir. Oyun belli sayıda turlardan oluşur (örnek: 3, 5, 7, 9veya 11 tur). Her tur oyunculardan birinin elini bitirmesine kadarsürer. Oyuncular arasından bir oyuncunun dağıtıcı olarakbelirlenmesinden sonra dağıtıcı her oyuncuya 21 taş dağıtır vekendine 22 taş alır. Geri kalan taşlar masada ters çevrilmişşekilde dururken bir tane taş açık durur. Bu açık taş jokeri (OKEYtaşını) belirler. Oyun saat yönünün tersine doğru oynanır. Oyunataş dağıtan başlar ve bu oyuncu taş çekmeden bir taş atar. Sonraonun sağındaki oynar. Her sırası gelen oyuncu ya desteden bir taşçeker ya da bir önceki oyuncunun attığı son taşı alır. Oyuncu taşçektikten sonra eğer elindeki serilerin toplamı 101 sayısınaulaşıyorsa elini açabilir (dizdiği serileri masanın üstüne koyar).Oyuncu elini açınca elindeki serileri masaya diğer seri taşlarınyanına koyar. Eğer oyuncu masaya taş açamıyorsa masaya bir taşatarak sırasını savar. Oyun sırası gelen oyuncu sırasını mutlakamasaya bir taş atarak tamamlar hatta tüm elini açsa dahi son taşınımasaya atmak zorundadır. El açmak için en az 101 sayınız olmalıdır.El açmak için elinizde aynı numaralı değişik renklerden 3 veya 4adet set (örnek olarak siyah 5, kırmızı 5 ve bir tane de mavi 5)veya aynı renklerden sıralı sayı seti (örnek olarak kırmızı 7,8,9)olmalıdır. Bir sette minimum 3 taş olmalıdır. Mevcut açılmıştaşlara taş eklenebilmesi için oyuncunun minimum 101 sayısınaulaşarak elini açmış gerekir. Aynı oyun sırasında hem eliniziaçabilir hem de diğer açılmış setlere eklemeler yapabilirsiniz.Eğer oyuncu kendinden önceki oyuncunun attığı taşı alırsa bu aldığıtaşı kullanmak zorundadır. Eğer bu atılan taşı alan oyuncu henüzelini açmamış ise bu taşı aldığı zaman elini açmalı ve açtığısetlerin birinin içinde bu alınan taş da kullanılmış olmalıdır. Bualınan taşın elinizde istekada durmasına müsaade edilmez. Eğer bualınan taş set oluşturmada veya el açmada kullanılamıyorsa bu taşgeri yerine konur ve desteden bir taş çekilir. Bu yanlışlıktandolayı ceza puanı verilmez. Eli açmak için bir başka yol da en azbeş çift taş biriktirmektir. Çiftten anlaşılan benzer iki taştır.Eğer oyuncu bir kez çifte giderek oyun açarsa bu oyunda bir dahanormal bir set açamaz. Ancak diğer oyuncuların açmış olduklarımasadaki setlere taş ekleyebilir. Eğer masadaki dört oyuncu da aynıoyun içinde çift açarsa bu tur iptal olur ve yeni oyuna başlanır.Hiçbir oyuncu bu oyunda ceza puanı almaz. Ayrıca Pişti, Batak,Okey, Hearts, Spades, Gin Rummy gibi oyunlarımızı dadeneyebilirisiniz. 101 Okey hd ekranlara sahiptir. 101, 101 okey,okey 101, 101 oyna, 101 indir, 101 okey hd, 101 okey oyna, 101 okeyindir, internetsiz 101, 101 internetsiz, 101 plus, yüzbir okey,yüzbir oyna, okey yüzbir, yüzbir indir, 101 okey plus, yüzbir okeyoyna, 101 online, online 101, çanak 101, çanak 101 okey, 101 okeyonline, okey, okey indir, okey plus, online okey, okey oyun, okeyhd, okey oyna, okey oyunu, yüzbir, yüzbir okey indir, batak hd,okey oyun, yüzbir okey plus, bedava okey, okey pro, online okey,gamyun, yuzbir, yuzbir oyna, 101 okey pro, mynet okey, mynet 101,mynet 101 okey 101 Rummy download. 101 Rummy, artificialintelligence, rich visual effects, simple, convenient interfacewith the purpose 101 101 Rummy download. Play Okey 101 against thecomputer without the Internet. Download 101 Rummy Free. Have funeverybody. 101 Rummy Features: - Google Game Play Service, -Achievements, - Rankings, - Statistics, - Tasks, - Levels.Settings: - Fold / Unfold option, - Game Speed ​​Adjustment, -Smart Stone Array on / off Rummy 101 is played in multiple roundswith four players. The goal in this game is to finish the game withas few points as possible. The player with the least points at theend of all rounds is the winner. The points are determined by thenumbers on the remaining pieces (for example: one red 3 = threepoints, one black 11 = 11 points) The game can be finished whenthere are no more stones to draw from the deck, or it can becompleted by one of the players completing his hand. The gameconsists of a number of rounds (eg 3, 5, 7, 9 or 11 rounds). Eachround lasts until one player finishes his hand. After a player hasbeen designated as the dealer, the dealer distributes 21 stones toeach player and receives 22 stones. The remaining stones are turnedupside down on the table and one stone is open. This identifies theopen stone joker. The game is played counterclockwise. The gamestarts distributing stones and this player throws a stone withoutpulling the stone. Then he plays to his right. Each row playereither draws a stone from the deck or takes the last stone theprevious player has scored. After the player draws, if the total ofthe series reaches 101, the player can open his / her hand (placingthe series on the table). When the player opens his hand, he placeshis series on the table next to the other series of stones. If theplayer cannot open a stone, he throws a stone on the table anddefends his turn. The player who finishes the game must completehis turn by throwing a stone on the table and even if he opens hishand, he must throw the last piece on the table. You must have atleast 101 points to open a hand. To open a hand, you must have 3 or4 sets of different colors (eg black 5, red 5 and one blue 5) or asequential number set of the same colors (eg red 7,8,9). A set musthave a minimum of 3 stones. In order to be able to add stones tothe already opened stones, the player must reach a minimum numberof 101 and open his hand. During the same game, you can both openyour hand and add to the other opened sets. If the player takes thestone from the previous player, he must use the stone. If theplayer who has taken this discard has not yet opened his hand, hemust open his hand when he receives it and one of the sets musthave been used. This stone is not allowed to hold the cue in yourhand. If this stone cannot be used for forming a set or handopening, the stone is put back in place and a stone is pulled fromthe deck. No penalty will be awarded for this mistake. Another wayto open a hand is to collect at least five pairs of stones. Theyare two similar stones. If the player opens a double game once, hewill not be able to open a normal set again in this game. However,he can add stones to the sets on the table that other players haveopened. If all four players in the table double up in the samegame, this round is canceled and the new game starts. No playerwill be penalized in this game. You can also try Pishti, Batak,Rummy, Hearts, Spades, Gin Rummy. 101 Rummy has HD screens. 101,101 Rummy, Rummy 101, Rummy 101, Rummy 101 download, Rummy 101 hd,Rummy 101 play, Rummy 101 download, internet 101, Rummy 101, 101plus, rummy, play hundred, rummy hundred, rummy download 101,online 101, dish 101, dish 101 okey, 101 okey online, okey, okeydownload, okey plus, online okey, okey game, okey hd, okey game,okey game, hundred, okey download , batak hd, okey game, hundredokey plus, free okey, okey pro, online okey, gamyun, yuzbir, yuzbirplay, 101 okey pro, mynet okey, mynet 101, mynet 101 okey
Okey - İnternetsiz 2.2.5 APK
Okey is a game of classic. Artificial intelligence, rich visualeffects, simple, expedient and convenient interface to your jokergame. Okey without internet, play against the computer. Everybodyhave fun with okey. Okey Features: - Google Game Play Service, -Achievements, - Leaderboards, - Statistics - Quests - Levels. OkeySettings: - Determine the Game Score, - Game Speed Adjustment, -Joker color on / off, - Indicator points on / off, - Smart StackingTiles on / off This game is similar to Rummy. Game Set: Okey gameis played with four players as standard. Okey table contains thename of the cue for arranging the player's tiles. Red, black, blueand green color of the tile has a total of 106 units consisting oftwo sets of numbers from 1 to 13. There are also two tile which arefake joker. Start: Tiles mixed with each player given 14 tiles. Thefirst will play the players are given extra 1 tile and 15 tilestarts. Klasik Okey oyunudur. Yapay zekası, zengin görselefektleri, basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun okey oyunukarşınızda. İnternetsiz, bilgisayara karşı okey oynayın. Herkeseiyi eğlenceler. Özellikler: - Google Game Play Service, -Başarılar, - Sıralamalar, - İstatistikler, - Görevler, - Seviyeler.Ayarlar: - Sayıdan düş belirleme, - Oyun Hız Ayarı, - Renkli Okeyaçık / kapalı, - Gösterge puanı açık / kapalı, - Akıllı Taş Dizmeaçık / kapalı. Okey, okey indir, okey oyna, çanak okey, bedavaokey, internetsiz okey, okey internetsiz, okey pro, okey hd, mynetokey, okey online, online okey, okey oyun, okey oyunları, okeyoyna.
Batak - Tekli, Eşli İnternetsiz Batak 3.11.0 APK
Batak oyunu, yapay zekası, zengin görsel efektleri, basit,kullanışlı arayüzü ile amaca uygun ihaleli batak. İnternetsiz,bilgisayara karşı batak oyunu indir ve batak oyna. Herkese iyieğlenceler. Hemen şimdi Batak oyunu indir. Batak şimdi sizlerle.batak indir. Batak hd ekranlara sahiptir. Batak Seçenekleri: -İhaleli Batak, - Eşli Batak, - Koz Maça, - Gömmeli Batak. - 3 5 8Batak. Batak Özellikleri: - İlerlemeli Batak modu, - Google GamePlay Services, - Başarılar, - Sıralamalar, - İstatistikler, -Görevler, - Seviyeler. - Grafikleri Batak HD olarak oynayınAyarlar: - Eşli Batak da Eş Elini Oyna, - El sayısı belirleme, -Kart Boyut Ayarı, - Oyun Hız Ayarı, - Sürükle bırak ve tıklayarakkart atış seçenekleri, - Otomatik Atış, - Gömmeli Batak'da Gömülükart göster/gösterme. İLERLEMELİ BATAK GELDİ - 1000den fazlaoyundan oluşan ilerlemeli batak bölümü eklendi, - Bölümler gittikçezorlaşıyor, zorlaştıkça puanları artıyor, - En az deneme ilebölümleri geç Overall'ını yükselt, binlerce kişi arasında 1.ci ol!- Yakında İlerlemeli Batak için ayrı sıralama tabloları gelecektir.Ayrıca Pişti, Batak Online, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, GinRummy gibi oyunlarımızı da deneyebilirisiniz. NOT: - OYUNDAPUANLAMALAR VE İSTATİSTİKLER ANLIK OLARAK GÜNCELLENMEZ! - OYUNU HEMGOOGLE HESABINIZ İLE OYNAYARAK SIRALAMANIZI GÖREBİLİRSİNİZ, HEM DEGİRİŞ YAPMADAN OYNAYARAK SIRALAMANIZI GÖREBİLİRSİNİZ. DİKKAT BAZIDURUMLARDA HESABINIZDAN ÇIKIŞ YAPARSANIZ PUANLARINIZ GÖZÜKMEZ,TEKRAR GİRİŞ YAPMANIZ GEREKİR: - BATAK ONLİNE YENİ OYUN OLARAKÇIKMIŞTIR! Batak hd, internetsiz batak, online batak, batak online,batak oyunu indir, batak oyun, batak indir, batak oyna, eşli batak,batak internetsiz, ihaleli batak, batak ihaleli. Batak game,artificial intelligence, rich visual effects, simple, usefulinterface with the purpose of the appropriate tender swamp.Download the batak game against the computer and play the swamp.Have fun everybody. Download Batak game now. Batak is with you now.swamp download. Batak has hd screens. Batak Options: - A tender,Batak, - Paired Batak, - Cos Spades, - You're not buried. - 3 5 8Swamp. Batak Features: - Progressive Batak mode, - Google Game PlayServices, - Achievements, - Rankings, - Statistics, - Tasks, -Levels. - Play the graphics in Batak HD Settings: - Play Spouse'sHand at Pair - Determining the number of hands, - Card SizeSetting, - Game Speed ​​Adjustment, - Drag and drop card shootingoptions, - Auto Shot, - Embedded card show in Gömmeli Batak.ADVANCED BATAK COMES - Progressive swamp section with more than1000 games added, - The chapters are getting harder. - Upgrade yourepisodes late with the least trial, be the first among thousands ofpeople! - There will be separate sorting tables for ProgressiveBatak soon. You can also try our games like Pişti, Batak Online,101 Okey, Okey, Hearts, Spades and Gin Rummy. NOTE: - POINTS ANDSTATISTICS DO NOT UPDATE ANYTHING! - YOU CAN SEE THE GAME AND PLAYWITH YOUR GOOGLE ACCOUNT, YOU CAN SEE YOUR ORDER BY PLAYING WITHOUTENTERING. CAUTION IF YOU EXCEPT YOUR ACCOUNT IN SOME CASES, YOURSCORES ARE NOT EYEED, YOU NEED TO REVERSE: - BATAK ONLİNE OUT OFNEW GAME!   Batak hd, swindler, online batak, batakonline, batak oyun download, batak oyun, batak indir, batak oyun,paired batak, batak internet, tender swamp, batak.
Pişti - Tekli, Eşli İnternetsiz Pisti 2.16.3 APK
Pisti oyunu sizlerle. Türkiyenin en iyi pisti oyununu indirin.Yapay zekası, zengin görsel efektleri, basit, kullanışlı arayüzüile amaca uygun pişti oyna. İnternetsiz pişti oyna, bilgisayarakarşı tek, eşli pişti oyna ( yakında online pişti seçeneği deeklenecektir.), Herkese iyi eğlenceler. Oyun Seçenekleri: - Pişti,- Dörtlü Pişti, - Eşli Pişti. Pişti Oyunu Özellikler: - Google GamePlay Service, - Başarılar, - Sıralamalar, - İstatistikler. PiştiAyarlar: - Zorluk Seviyesi, - Oyun bitiş sayısı belirleme, - KartBoyut Ayarı, - Oyun Hız Ayarı, - Sürükle bırak ve tıklayarak kartatış seçenekleri. Ayrıca Batak, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, GinRummy gibi oyunlarımızı da deneyebilirisiniz. Pişti plus, pisti,pişti pro, online pişti, pişti online, pişti oyunları, çanak pişti,internetsiz pişti, internetsiz pisti, pisti oyna, pişti plus, pistiplus, pisti online, pisti indir, çanak pisti, hızlı pişti, hizlipisti, hemen pişti, pisti oyun. Tracks game with you. Download thegame Turkey's best track. Artificial intelligence, rich visualeffects, simple, practical play with handy interface cooked. Playwithout internet was cooked, one against the computer, play waspaired bagel (nearby bagel online option is also added.) Everybodyhave fun. Game Options: - he was fired, - Quartet was fired, -Co-op was fired. Pişti Game Features: - Google Play Game Service, -Achievements, - Rankings, - Statistics. Pişti Settings: -Difficulty Level, - Determine the number of games ending, - CardSize Adjustment, - Game Speed ​​Adjustment, - Drag and drop cardsby clicking shooting options. Also Batak, 101 Okey, Okey, Hearts,Spades, you can try out our games like Gin Rummy. Pişti plus track,pişti pro, pişti online, bagel online, bagel games, the dish wascooked, an internet pişti, an internet tracks, play the track, thebagel plus track plus tracks online, track download, bowls rink,was cooked fast, fast track, She cooked immediately, track game.
Gin Rummy 2.2.2 APK
This game is Gin Rummy free. Gin Rummy is known Gin. Play thefamous game of Gin against opponents simulated by advancedartificial intelligence. Now play Gin Rummy, offline gin downloadnow. Gin Rummy is a hugely popular card game for 2 players, wherethe aim is to form sets and runs of cards before your opponent.It's simple and quick to play, and if you are new to the game thenGin Rummy provides everything you need to learn it! Gin Rummy plussupplies classy graphics, super smooth gameplay, highly scalabledifficulty & much more! Gin Rummy free is kind of Rummy. If youlike rummy card game, you will like Gin offline. You can use thisfeatures in this Gin Rummy free. Features: * Google Game PlayServices, * Achievements, * Score and Win Leaderboards, * Quests, *Levels, * Stats. * Game Difficulties. Settings: * 6 differenttheme, * Finish Score option, * Game Speed * Avatar Select, * Autosort cards, * Gin Rummy Rules. * 12 Avatars selection, * Customiseplayer names, * Gin Rummy plus designed for tablets and phones gindownload, download gin, rummy, rummy 500, 31 rummy, gin rummy plus,online gin, offline gin, gin offline, gin online, circle rummy,play gin online, play rummy, gin rummy offline, download gin rummy,gin rummy free, gin, gin rummy, play gin, mahjong rummy, playonline gin, play gin rummy online, play online gin rummy, play ginrummy offline, rummy game, play gin rummy free, rummy free, ginrummy free card game, free rummy.
Spades 1.9.1 APK
This game is Spades card game. Play the famous Spades plus againstopponents simulated by advanced artificial intelligence. Now playSpades. It is known ace of spades and also spades offline. PlaySpades offline. Spades free brings this classic 4-player contracttrick taking card game to Google Play, created to the same highstandard as the rest of our games, Spades plus supplies classygraphics, super smooth gameplay, highly scalable difficulty &much more! Play Spades free. Spades download. You can use thisfeatures in this Spades Offline. Spades Features: Google Game PlayService, Achievements, Score and Win Leaderboards, Quests, Levels,Stats. Spades Settings: Bidding modes: Standard, Whiz, Mirror,Suicide, Trump Cards Options: Ace-High, Joker-Joker,Joker-Joker-Deuce, Joker-Joker-Deuce-Deuce, 10 Bag Penalty option,Nil Points option, Blind Nil option, Game Speed, Card Size, CardDeck Selection, Game Finish Score, Card Movement; Drag & Dropor Click, 12 Avatars selection, Customise player names, Spades plusdesigned for tablets and phones - You can play spades online withfriends by installing our Spades Online game. Spades, Spades plus,Spades download, play spades online, free spades, download spades,spades offline, spade, offline spades, download spades offline,play spades offline, play spades game, play spades card game,spades free card game, spades free, spades card game, ace ofspades, spade, spades game, online spades, spades online, playspades plus.
Loading...