1.3.6 /
(2.5/5) (170)
Loading...

Description

Unge som har øvelseskjørt mye blir tryggere i trafikken og mindreutsatt for ulykker. Ved å logge minimum 2000 km med appen"Øvelseskjøring", vil vi i Gjensidige gi forsikringsfordeler nårlappen er i boks. Både til den ferske sjåføren og til de som lånerbort bilen sin til ham eller henne. Slik bruker du appen: Trykk på"Start" når du begynner øvelsesturen, og "Ferdig" når du haravsluttet. Appen logger kjørerute, antall kilometer og tid.Deretter kan du angi hvilke trafikale momenter du har trent påunderveis, for eksempel rundkjøring, lukeparkering, bakkestart,motorvei etc. Til slutt angis navn på ledsager og bilensregistreringsnummer, før ledsager signerer direkte på telefonensskjerm. Alle turer må være signert av ledsager for at de skal tellemed i sammendraget. Når du har passert 2000 km trykker du på"Registrer kjørelogg", fyller inn litt informasjon om deg selv ogtrykker "Send inn". Kjøreloggen vil registreres i Gjensidige sinesystemer, og både den ferske sjåføren og husstandenshovedforsikringstager vil nå ha rett til forsikringsfordeler iGjensidige. Forsikringsfordelene ved gjennomført 2000 kilometer: *Unge sjåfører som øvelseskjører minst 2000 kilometer før de tarlappen, kan få 20% ekstra rabatt på bilforsikringen hos oss. *Andre med bilforsikring hos oss kan låne bort bilen sin til denferske sjåføren og beholde rabatten for "alle bilførere er over 23år", selv om den som låner bilen er under 23 år. Regler forøvelseskjøring: * Eleven må ha fylt 16 år og ha gjennomgåtttrafikalt grunnkurs. * Ledsager må ha fylt 25 år og hatt førerkortsammenhengende i de siste 5 årene. * Bilen skal være utstyrt medforskriftsmessig "L"-skilt (rød L på hvit bakgrunn), og et ekstrainnvendig speil. Dette kan kjøpes på sikkerhetsbutikken.no Husk atom du har GPS på i bakgrunnen, reduseres batteritiden fort.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life. Young people who have exercise riding muchsafer in traffic and less prone to accidents. By logging minimum2000 km with the app "Practice Run", we will give Gjensidigeinsurance benefits when the patch is in the box. Both the driverfresh and to those who lend their car to him or her. To use theapp: Press "Start" when you start exercise ride, and "Done" whenyou have finished. App logs route, mileage and time. You can thenspecify which traffic identification you have trained along theway, such as roundabouts, parallel parking, hill starts, highwayetc. Finally, name the companion and the car's registration, beforeaccompanying signs directly on the phone's screen. All trips mustbe signed by companion for that they should be included in thesummary. Once you have passed 2000 km click "Sign running log",fill in some information about yourself and press "Submit". Run logwill be recorded in Gjensidige their systems, and both the driverfresh and household main insured party will now be entitled toinsurance benefits in Gjensidige. Insurance Benefits of completed2000 km: * Young drivers who practice run at least 2000 km beforethey take the patch, you get 20% extra discount on car insurancewith us. * Others with auto insurance with us can lend his car tothe driver fresh and keep the discount for "all drivers is over 23years", even if the borrower car is under 23 years. Rules forlearner: * The student must have completed 16 years and haveundergone Trafikalt foundation. * Companion must be aged 25 yearsand had their license continuously for the last 5 years. * The carshould be equipped with properly "L" signs (red L on a whitebackground), and an additional interior mirror. This can bepurchased at sikkerhetsbutikken.no Remember that if you have GPS inthe background reduces battery life quickly. Continued use of GPSrunning in the background can Dramatically DECREASE battery life.

App Information Gjensidige Øvelseskjøring

 • App Name
  Gjensidige Øvelseskjøring
 • Package Name
  gjensidige.drivelog
 • Updated
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.3.6
 • Developer
  Gjensidige
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Schweigaardsgate 21, NO-0191 Oslo
 • Google Play Link

Gjensidige Show More...

Gjensidige Øvelseskjøring 1.3.6 APK
Gjensidige
Unge som har øvelseskjørt mye blir tryggere i trafikken og mindreutsatt for ulykker. Ved å logge minimum 2000 km med appen"Øvelseskjøring", vil vi i Gjensidige gi forsikringsfordeler nårlappen er i boks. Både til den ferske sjåføren og til de som lånerbort bilen sin til ham eller henne. Slik bruker du appen: Trykk på"Start" når du begynner øvelsesturen, og "Ferdig" når du haravsluttet. Appen logger kjørerute, antall kilometer og tid.Deretter kan du angi hvilke trafikale momenter du har trent påunderveis, for eksempel rundkjøring, lukeparkering, bakkestart,motorvei etc. Til slutt angis navn på ledsager og bilensregistreringsnummer, før ledsager signerer direkte på telefonensskjerm. Alle turer må være signert av ledsager for at de skal tellemed i sammendraget. Når du har passert 2000 km trykker du på"Registrer kjørelogg", fyller inn litt informasjon om deg selv ogtrykker "Send inn". Kjøreloggen vil registreres i Gjensidige sinesystemer, og både den ferske sjåføren og husstandenshovedforsikringstager vil nå ha rett til forsikringsfordeler iGjensidige. Forsikringsfordelene ved gjennomført 2000 kilometer: *Unge sjåfører som øvelseskjører minst 2000 kilometer før de tarlappen, kan få 20% ekstra rabatt på bilforsikringen hos oss. *Andre med bilforsikring hos oss kan låne bort bilen sin til denferske sjåføren og beholde rabatten for "alle bilførere er over 23år", selv om den som låner bilen er under 23 år. Regler forøvelseskjøring: * Eleven må ha fylt 16 år og ha gjennomgåtttrafikalt grunnkurs. * Ledsager må ha fylt 25 år og hatt førerkortsammenhengende i de siste 5 årene. * Bilen skal være utstyrt medforskriftsmessig "L"-skilt (rød L på hvit bakgrunn), og et ekstrainnvendig speil. Dette kan kjøpes på sikkerhetsbutikken.no Husk atom du har GPS på i bakgrunnen, reduseres batteritiden fort.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life. Young people who have exercise riding muchsafer in traffic and less prone to accidents. By logging minimum2000 km with the app "Practice Run", we will give Gjensidigeinsurance benefits when the patch is in the box. Both the driverfresh and to those who lend their car to him or her. To use theapp: Press "Start" when you start exercise ride, and "Done" whenyou have finished. App logs route, mileage and time. You can thenspecify which traffic identification you have trained along theway, such as roundabouts, parallel parking, hill starts, highwayetc. Finally, name the companion and the car's registration, beforeaccompanying signs directly on the phone's screen. All trips mustbe signed by companion for that they should be included in thesummary. Once you have passed 2000 km click "Sign running log",fill in some information about yourself and press "Submit". Run logwill be recorded in Gjensidige their systems, and both the driverfresh and household main insured party will now be entitled toinsurance benefits in Gjensidige. Insurance Benefits of completed2000 km: * Young drivers who practice run at least 2000 km beforethey take the patch, you get 20% extra discount on car insurancewith us. * Others with auto insurance with us can lend his car tothe driver fresh and keep the discount for "all drivers is over 23years", even if the borrower car is under 23 years. Rules forlearner: * The student must have completed 16 years and haveundergone Trafikalt foundation. * Companion must be aged 25 yearsand had their license continuously for the last 5 years. * The carshould be equipped with properly "L" signs (red L on a whitebackground), and an additional interior mirror. This can bepurchased at sikkerhetsbutikken.no Remember that if you have GPS inthe background reduces battery life quickly. Continued use of GPSrunning in the background can Dramatically DECREASE battery life.
Gjensidige 4.1.6 APK
Gjensidige
Nå lanserer vi en ny versjon av Gjensidige appen som gjør det endaenklere å blant annet få en full oversikt over dine forsikringer,melde skade og laste ned reisekort. Appen er for våre kunder og viloppdateres kontinuerlig med nye funksjoner og tjenester. Dette ernytt: - Renere og mer oversiktlig design - Appen støtter nåinnlogging med Touch ID og pinkode. - Appen gir deg en merpersonlig opplevelse - Se reisekort og kontaktinfo til nødtelefoneruten internett-tilkobling Dette kan du gjøre: - Se full oversiktover dine forsikringer - Melde skade - Se reisekortet til deg ogdine - Endre kjørelengde på bilforsikringer - Se oversikt over dinpensjon - Sjekk pris og kjøp forsikringer - Åpne mobilbanken(krever ekstern innlogging) - Kontakt Gjensidige - Få varslingerrett i appen - Se dekning og egenandel på dine forsikringer Førstegangen du bruker appen, må du logge deg inn med BankID eller BankIDMobil. All nødvendig informasjon blir da automatisk lastet opp tilappen. Din sikkerhet er svært viktig for oss. Vi respektererpersonvernet ditt og gjør alt vi kan for å sikre og beskytte dinepersonopplysninger, opplysninger om bruk av appen og annenkommunikasjon via mobilen.
Gouda 1.1.3 APK
Gjensidige
No matter where in the world you are, help is always close at handwith Gouda’s app. The app provides you with your insurance cardwith all your policy details right at your fingertips, and with asingle touch you can call Gouda’s Alarm Centre ready to help you 24hours a day, should you need any assistance.
Gjensidige Bank 1.1.5 APK
Gjensidige
Beskrivelse for mobilbank:Mobilbanken er en forenklet versjon avnettbanken for kunder i Gjensidige Bank. For å ta i bruk appenførste gang, må du identifisere deg med BankID, BankID på mobileller kodebrikke. Du blir så bedt om å lage en firesifret kode somdu kan velge å bruke ved hver pålogging, eller ikke. Vi anbefalerat du alltid bruker tastelås dersom du ikke velger å benytte kodefor innlogging. Koden vil forøvrig benyttes til å bekrefte andrebanktjenester du kan utføre i appen.Dette kan du gjøre uten å loggeinn:- Se saldo på alle kontoer (bruks- og sparekontoer, lån ogkredittkort)- Se siste bevegelser på konto- Overføre mellom egnekontoer- Se forfallsmappe- Se og Godkjenne eFakturaer- Opprette ogendre SMS varslinger- Oppdatere regionsperre- Sperre bankkort-Utføre vennebetalingVennebetaling lar deg gjøre enkle og raskebetalinger til alle i kontaktlisten på telefonen din, selv om duikke kan kontonummeret deres. Mottaker trenger ikke en egen app forå ta i mot betalingen din. Les mer om dette på gjensidige.no Dettemå du benytte en fire-sifret kode for å gjøre:- Utføre betalingermed og uten KID- Se detaljer på eFaktura- Laste ned PIN-kode tilbetalingskortene dineBeskrivelse for brettbank:Brettbanken er enforenklet versjon av Gjensidige Banks nettbank, der du selv kanplassere innholdet og sette opp din egne startside ved å dra ogslippe elementer. På den måten er det enkelt å følge med på det somer viktigst for deg.Ved første gangs pålogging må du logge inn inettbanken for å hente ut en aktiveringskode under «Aktiverbrettbank for iPad» i menyen.Dette kan du gjøre i brettbanken: - Sesaldo på alle kontoer (bruks- og sparekontoer, lån og kredittkort)-Se siste bevegelser på konto- Overføre mellom egne kontoer- Betaleregninger med og uten KID- Se forfallsmappe- Se oversikt overbetalingsmottakere- Se og Godkjenne eFakturaer Ta kontakt på 03100og tast 3 for bank dersom du lurer på noe.Tillatelser i Gjensidigesmobil- og brettbankapper:- «Nettverksadgang»- «Lese telefonstatus-og identitet»Appen trenger disse tillatelsene for å identifisereenheten og brukeren av den. Dette er nødvendig for å kunne loggeinn og benytte alle banktjenester uten bruk av kodebrikke.Vi ber itillegg om tilgang til kontaktlisten din dersom du ønsker å bruketjenesten Vennebetaling.Vi gjør vårt ytterste for å ivareta dinsikkerhet på våre nettsider, i nettbanken og i vår kommunikasjonmed deg via e-post. Du kan lese mer ved å følge lenkenunder:Personvern i Gjensidige Bank:https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet/bankens-personvernsregler
Gjensidige Mobilbank 1.32.0.1 APK
Gjensidige
Vi reiste land og strand rundt og snakket med kundene hjemme i stuaderes om drømmer, framtida og økonomi. Denne appen er begynnelsenpå den nye mobilbanken din. Last den ned nå. Opplev og delta iutviklingen av din nye mobilbank. Dette er mobilbanken som erbygget fra bunnen av 100 % sammen med brukerne. Noen høydepunkter iden nye mobilbanken: · Rask oversikt over alle dine kontoer: bruks-og sparekontoer, lån og kort · Oversikt over felleskontoer ogbarnekontoer og enkel overføring mellom dem · Logg inn og betal medfingeravtrykk · Se detaljer på forfall og bevegelser på konto · Seog bli minnet om eFaktura · Tilgang til alle bankens tjenester påmobilen Enkel aktivering For å ta i bruk appen første gang, må duidentifisere deg med BankID, BankID på mobil eller kodebrikke.Deretter kan du bruke fingeravtrykk eller kode for å logge inn. Takontakt på 915 03100 og tast 3 for bank hvis du lurer på noe.Personvern Les om hvordan vi ivaretar personvern her. Tillatelser iGjensidiges apper Les om hvilke tillatelser våre apper bruker for ågi gode tjenester og brukeropplevelser her. Last den ned nå og sehva vi har utviklet. Hilsen Gjensidige We traveled around thecountry and talking to customers at home in the living their aboutdreams, future and finances. This app is the beginning of the newmobile bank. Download it now. Experience and participate in thedevelopment of your new mobile banking. This is the mobile bankthat has been built from scratch 100% compared with the users. Somehighlights of the new mobile banking: · Quick overview of all youraccounts: operating and savings accounts, loans and cards ·Overview of joint accounts and child accounts and easy transferbetween them · Sign and pay with fingerprints · View details ofdecay and movements on account · See and be reminded of eInvoicing· Access to all bank services on mobile Easy activation To use theapp the first time, you must identify yourself with BankID BankIDfor mobile phones or code chip. Then you can use fingerprint orcode to login. Contact us at 915 03100 and key 3 bank if you havequestions. Privacy Read about how we protect privacy here details.  Permissions Gjensidiges Applications Read about the permitsour app uses to provide good services and user experiences here .Download it now and see what we have developed. greeting Gjensidige
Loading...