/ January 5, 2017
(3.0/5) (94)
Loading...

Description

Unge som har øvelseskjørt mye blir tryggere itrafikken og mindre utsatt for ulykker. Ved å logge minimum 2000 kmmed appen "Øvelseskjøring", vil vi i Gjensidige giforsikringsfordeler når lappen er i boks. Både til den ferskesjåføren og til de som låner bort bilen sin til ham eller henne.

Slik bruker du appen:

Trykk på "Start" når du begynner øvelsesturen, og "Ferdig" nårdu har avsluttet. Appen logger kjørerute, antall kilometer og tid.Deretter kan du angi hvilke trafikale momenter du har trent påunderveis, for eksempel rundkjøring, lukeparkering, bakkestart,motorvei etc. Til slutt angis navn på ledsager og bilensregistreringsnummer, før ledsager signerer direkte på telefonensskjerm. Alle turer må være signert av ledsager for at de skal tellemed i sammendraget. Når du har passert 2000 km trykker du på"Registrer kjørelogg", fyller inn litt informasjon om deg selv ogtrykker "Send inn". Kjøreloggen vil registreres i Gjensidige sinesystemer, og både den ferske sjåføren og husstandenshovedforsikringstager vil nå ha rett til forsikringsfordeler iGjensidige.

Forsikringsfordelene ved gjennomført 2000 kilometer:
* Unge sjåfører som øvelseskjører minst 2000 kilometer før de tarlappen, kan få 20% ekstra rabatt på bilforsikringen hos oss.
* Andre med bilforsikring hos oss kan låne bort bilen sin til denferske sjåføren og beholde rabatten for "alle bilførere er over 23år", selv om den som låner bilen er under 23 år.

Regler for øvelseskjøring:
* Eleven må ha fylt 16 år og ha gjennomgått trafikaltgrunnkurs.
* Ledsager må ha fylt 25 år og hatt førerkort sammenhengende i desiste 5 årene.
* Bilen skal være utstyrt med forskriftsmessig "L"-skilt (rød L påhvit bakgrunn), og et ekstra innvendig speil. Dette kan kjøpes påsikkerhetsbutikken.no

Husk at om du har GPS på i bakgrunnen, reduseres batteritidenfort.
Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.

Young people who haveexercise riding much safer in traffic and less prone to accidents.By logging minimum 2000 km with the app "Practice Run", we willgive Gjensidige insurance benefits when the patch is in the box.Both the driver fresh and to those who lend their car to him orher.

To use the app:

Press "Start" when you start exercise ride, and "Done" when youhave finished. App logs route, mileage and time. You can thenspecify which traffic identification you have trained along theway, such as roundabouts, parallel parking, hill starts, highwayetc. Finally, name the companion and the car's registration, beforeaccompanying signs directly on the phone's screen. All trips mustbe signed by companion for that they should be included in thesummary. Once you have passed 2000 km click "Sign running log",fill in some information about yourself and press "Submit". Run logwill be recorded in Gjensidige their systems, and both the driverfresh and household main insured party will now be entitled toinsurance benefits in Gjensidige.

Insurance Benefits of completed 2000 km:
* Young drivers who practice run at least 2000 km before they takethe patch, you get 20% extra discount on car insurance withus.
* Others with auto insurance with us can lend his car to the driverfresh and keep the discount for "all drivers is over 23 years",even if the borrower car is under 23 years.

Rules for learner:
* The student must have completed 16 years and have undergoneTrafikalt foundation.
* Companion must be aged 25 years and had their licensecontinuously for the last 5 years.
* The car should be equipped with properly "L" signs (red L on awhite background), and an additional interior mirror. This can bepurchased at sikkerhetsbutikken.no

Remember that if you have GPS in the background reduces batterylife quickly.
Continued use of GPS running in the background can DramaticallyDECREASE battery life.

App Information Gjensidige Øvelseskjøring

 • App Name
  Gjensidige Øvelseskjøring
 • Package Name
  gjensidige.drivelog
 • Updated
  January 5, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
 • Developer
  Gjensidige
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Schweigaardsgate 21, NO-0191 Oslo
 • Google Play Link

Gjensidige Show More...

Gjensidige 4.1.6 APK
Gjensidige
Nå lanserer vi en ny versjon av Gjensidige appen som gjør det endaenklere å blant annet få en full oversikt over dine forsikringer,melde skade og laste ned reisekort. Appen er for våre kunder og viloppdateres kontinuerlig med nye funksjoner og tjenester. Dette ernytt: - Renere og mer oversiktlig design - Appen støtter nåinnlogging med Touch ID og pinkode. - Appen gir deg en merpersonlig opplevelse - Se reisekort og kontaktinfo til nødtelefoneruten internett-tilkobling Dette kan du gjøre: - Se full oversiktover dine forsikringer - Melde skade - Se reisekortet til deg ogdine - Endre kjørelengde på bilforsikringer - Se oversikt over dinpensjon - Sjekk pris og kjøp forsikringer - Åpne mobilbanken(krever ekstern innlogging) - Kontakt Gjensidige - Få varslingerrett i appen - Se dekning og egenandel på dine forsikringer Førstegangen du bruker appen, må du logge deg inn med BankID eller BankIDMobil. All nødvendig informasjon blir da automatisk lastet opp tilappen. Din sikkerhet er svært viktig for oss. Vi respektererpersonvernet ditt og gjør alt vi kan for å sikre og beskytte dinepersonopplysninger, opplysninger om bruk av appen og annenkommunikasjon via mobilen.
Gjensidige Øvelseskjøring APK
Gjensidige
Unge som har øvelseskjørt mye blir tryggere itrafikken og mindre utsatt for ulykker. Ved å logge minimum 2000 kmmed appen "Øvelseskjøring", vil vi i Gjensidige giforsikringsfordeler når lappen er i boks. Både til den ferskesjåføren og til de som låner bort bilen sin til ham eller henne.Slik bruker du appen:Trykk på "Start" når du begynner øvelsesturen, og "Ferdig" nårdu har avsluttet. Appen logger kjørerute, antall kilometer og tid.Deretter kan du angi hvilke trafikale momenter du har trent påunderveis, for eksempel rundkjøring, lukeparkering, bakkestart,motorvei etc. Til slutt angis navn på ledsager og bilensregistreringsnummer, før ledsager signerer direkte på telefonensskjerm. Alle turer må være signert av ledsager for at de skal tellemed i sammendraget. Når du har passert 2000 km trykker du på"Registrer kjørelogg", fyller inn litt informasjon om deg selv ogtrykker "Send inn". Kjøreloggen vil registreres i Gjensidige sinesystemer, og både den ferske sjåføren og husstandenshovedforsikringstager vil nå ha rett til forsikringsfordeler iGjensidige.Forsikringsfordelene ved gjennomført 2000 kilometer:* Unge sjåfører som øvelseskjører minst 2000 kilometer før de tarlappen, kan få 20% ekstra rabatt på bilforsikringen hos oss.* Andre med bilforsikring hos oss kan låne bort bilen sin til denferske sjåføren og beholde rabatten for "alle bilførere er over 23år", selv om den som låner bilen er under 23 år.Regler for øvelseskjøring:* Eleven må ha fylt 16 år og ha gjennomgått trafikaltgrunnkurs.* Ledsager må ha fylt 25 år og hatt førerkort sammenhengende i desiste 5 årene.* Bilen skal være utstyrt med forskriftsmessig "L"-skilt (rød L påhvit bakgrunn), og et ekstra innvendig speil. Dette kan kjøpes påsikkerhetsbutikken.noHusk at om du har GPS på i bakgrunnen, reduseres batteritidenfort.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.Young people who haveexercise riding much safer in traffic and less prone to accidents.By logging minimum 2000 km with the app "Practice Run", we willgive Gjensidige insurance benefits when the patch is in the box.Both the driver fresh and to those who lend their car to him orher.To use the app:Press "Start" when you start exercise ride, and "Done" when youhave finished. App logs route, mileage and time. You can thenspecify which traffic identification you have trained along theway, such as roundabouts, parallel parking, hill starts, highwayetc. Finally, name the companion and the car's registration, beforeaccompanying signs directly on the phone's screen. All trips mustbe signed by companion for that they should be included in thesummary. Once you have passed 2000 km click "Sign running log",fill in some information about yourself and press "Submit". Run logwill be recorded in Gjensidige their systems, and both the driverfresh and household main insured party will now be entitled toinsurance benefits in Gjensidige.Insurance Benefits of completed 2000 km:* Young drivers who practice run at least 2000 km before they takethe patch, you get 20% extra discount on car insurance withus.* Others with auto insurance with us can lend his car to the driverfresh and keep the discount for "all drivers is over 23 years",even if the borrower car is under 23 years.Rules for learner:* The student must have completed 16 years and have undergoneTrafikalt foundation.* Companion must be aged 25 years and had their licensecontinuously for the last 5 years.* The car should be equipped with properly "L" signs (red L on awhite background), and an additional interior mirror. This can bepurchased at sikkerhetsbutikken.noRemember that if you have GPS in the background reduces batterylife quickly.Continued use of GPS running in the background can DramaticallyDECREASE battery life.
Gouda 1.1.3 APK
Gjensidige
No matter where in the world you are, help is always close at handwith Gouda’s app. The app provides you with your insurance cardwith all your policy details right at your fingertips, and with asingle touch you can call Gouda’s Alarm Centre ready to help you 24hours a day, should you need any assistance.
Gjensidige Bank 1.1.5 APK
Gjensidige
Beskrivelse for mobilbank:Mobilbanken er en forenklet versjon avnettbanken for kunder i Gjensidige Bank. For å ta i bruk appenførste gang, må du identifisere deg med BankID, BankID på mobileller kodebrikke. Du blir så bedt om å lage en firesifret kode somdu kan velge å bruke ved hver pålogging, eller ikke. Vi anbefalerat du alltid bruker tastelås dersom du ikke velger å benytte kodefor innlogging. Koden vil forøvrig benyttes til å bekrefte andrebanktjenester du kan utføre i appen.Dette kan du gjøre uten å loggeinn:- Se saldo på alle kontoer (bruks- og sparekontoer, lån ogkredittkort)- Se siste bevegelser på konto- Overføre mellom egnekontoer- Se forfallsmappe- Se og Godkjenne eFakturaer- Opprette ogendre SMS varslinger- Oppdatere regionsperre- Sperre bankkort-Utføre vennebetalingVennebetaling lar deg gjøre enkle og raskebetalinger til alle i kontaktlisten på telefonen din, selv om duikke kan kontonummeret deres. Mottaker trenger ikke en egen app forå ta i mot betalingen din. Les mer om dette på gjensidige.no Dettemå du benytte en fire-sifret kode for å gjøre:- Utføre betalingermed og uten KID- Se detaljer på eFaktura- Laste ned PIN-kode tilbetalingskortene dineBeskrivelse for brettbank:Brettbanken er enforenklet versjon av Gjensidige Banks nettbank, der du selv kanplassere innholdet og sette opp din egne startside ved å dra ogslippe elementer. På den måten er det enkelt å følge med på det somer viktigst for deg.Ved første gangs pålogging må du logge inn inettbanken for å hente ut en aktiveringskode under «Aktiverbrettbank for iPad» i menyen.Dette kan du gjøre i brettbanken: - Sesaldo på alle kontoer (bruks- og sparekontoer, lån og kredittkort)-Se siste bevegelser på konto- Overføre mellom egne kontoer- Betaleregninger med og uten KID- Se forfallsmappe- Se oversikt overbetalingsmottakere- Se og Godkjenne eFakturaer Ta kontakt på 03100og tast 3 for bank dersom du lurer på noe.Tillatelser i Gjensidigesmobil- og brettbankapper:- «Nettverksadgang»- «Lese telefonstatus-og identitet»Appen trenger disse tillatelsene for å identifisereenheten og brukeren av den. Dette er nødvendig for å kunne loggeinn og benytte alle banktjenester uten bruk av kodebrikke.Vi ber itillegg om tilgang til kontaktlisten din dersom du ønsker å bruketjenesten Vennebetaling.Vi gjør vårt ytterste for å ivareta dinsikkerhet på våre nettsider, i nettbanken og i vår kommunikasjonmed deg via e-post. Du kan lese mer ved å følge lenkenunder:Personvern i Gjensidige Bank:https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet/bankens-personvernsregler
Gjensidige Mobilbank 1.26.2.3 APK
Gjensidige
Vi reiste land og strand rundt og snakket med kundene hjemme i stuaderes om drømmer, framtida og økonomi. Denne appen er begynnelsenpå den nye mobilbanken din. Last den ned nå. Opplev og delta iutviklingen av din nye mobilbank.Dette er mobilbanken som er byggetfra bunnen av 100 % sammen med brukerne.Noen høydepunkter i den nyemobilbanken:· Rask oversikt over alle dine kontoer: bruks- ogsparekontoer, lån og kort· Oversikt over felleskontoer ogbarnekontoer og enkel overføring mellom dem· Logg inn og betal medfingeravtrykk· Se detaljer på forfall og bevegelser på konto· Se ogbli minnet om eFaktura· Tilgang til alle bankens tjenester påmobilenEnkel aktiveringFor å ta i bruk appen første gang, må duidentifisere deg med BankID, BankID på mobil eller kodebrikke.Deretter kan du bruke fingeravtrykk eller kode for å logge inn. Takontakt på 915 03100 og tast 3 for bank hvis du lurer pånoe.PersonvernLes om hvordan vi ivaretar personvern her.Tillatelser i Gjensidiges apperLes om hvilke tillatelser våre apperbruker for å gi gode tjenester og brukeropplevelser her.Last denned nå og se hva vi har utviklet. Hilsen GjensidigeWe traveledaround the country and talking to customers at home in the livingtheir about dreams, future and finances. This app is the beginningof the new mobile bank. Download it now. Experience and participatein the development of your new mobile banking.This is the mobilebank that has been built from scratch 100% compared with the users.Some highlights of the new mobile banking: · Quick overview of allyour accounts: operating and savings accounts, loans and cards·Overview of joint accounts and child accounts and easy transferbetween them· Sign and pay with fingerprints· View details of decayand movements on account· See and be reminded of eInvoicing· Accessto all bank services on mobile Easy activation To use the app thefirst time, you must identify yourself with BankID BankID formobile phones or code chip. Then you can use fingerprint or code tologin. Contact us at 915 03100 and key 3 bank if you havequestions. Privacy Read about how we protect privacy heredetails.  Permissions Gjensidiges Applications Read about thepermits our app uses to provide good services and user experienceshere .Download it now and see what we have developed. greetingGjensidige
Loading...