1.9.9.2 / January 30, 2019
(3.8/5) (288)
Loading...

Description

Tips og tricks til køkkenet! Endelig en kokkeskole app med flottemetodefilm, fotos og forklaringer på alt, hvad du skal bruge afråvarer og redskaber for at komme i gang i køkkenet. Med GoCook fårdu over 250 overskuelige trin-for-trin opskrifter medfotoillustrationer, mulighed for at tilpasse opskrifterne til 2, 4eller 6 personer og køkkenure, der holder styr på tiden for dig. Dufår masser af metodefilm med tricks fra professionelle kokke - sefx hvordan du egentlig skal skære et løg, og hvordan du wokstegerOg endelig får du en kokkeskole med udførlige film af mestalmindelige basisopskrifter Mangler du overblik, kan du søge ileksikon, hvor der er fotos og forklaringer på alle de råvarer ogredskaber, du kan finde i app'en Gocook er en helt gratis app fraCoop til iPhone og Androidtelefoner. Opskrifterne kommer fragocook.dk Tips and tricks for the kitchen! Finally, a cookingschool app with great method movies, photos and explanations ofeverything you need raw materials and tools to get started in thekitchen.   With GoCook you get over 250 manageablestep-by-step recipes with photo illustrations, the ability to adaptthe recipes for 2, 4 or 6 people and køkkenure that keeps track oftime for you.   You get lots of method movie with tricks fromprofessional chefs - see for example how you really need to cut anonion and how to woksteger And finally, you get a cooking schoolwith elaborate film of the most common basic recipes If you findnavigation, you can search the encyclopedia, where there are photosand explanations of all the ingredients and utensils you can findin the app Gocook is a totally free app from the Coop for iPhoneand Android telephones. The recipes come from gocook.dk

App Information GoCook

 • App Name
  GoCook
 • Package Name
  dk.fdb.gocook
 • Updated
  January 30, 2019
 • File Size
  9.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.9.9.2
 • Developer
  Coop Danmark A/S
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Coop Danmark A/S Show More...

Coop – Games, AppKup, Offers, Payment, Food 19.10.1 APK
COOP IS A DANISH APP FOR EVERYONE As a member of Coop you get a lotout of using the app, but even if you’re not a member there aregreat reasons for downloading the app. Now you can download,register and use many of the best features without being a memberof Coop. So there are no excuses for not playing games andactivating personal offers and AppKup in the new year.
Kvickly 2.1.6 APK
Nu bliver det lettere at få tilbud fra Kvickly • Se de senestetilbud fra Kvickly opdelt i kategorier• Bliv notificeret når der ernye tilbud• Find den nærmeste Kvickly og se åbningstider• Blivinspireret af Kvicklys over 700 opskrifter• Lav en indkøbsseddelfordig der har et Coop-kort• Se dine personlige tilbud• Se dine point•Deltag i PointChancen• Se historikken for dine seneste indkøbNow itwill be easier to get quotes from Kvickly• See the latest offersfrom Kvickly categories• Be notified when there are new offers•Find the nearest Kvickly and see opening hours• Be inspired byKvicklys over 700 recipes• Make a shopping listfor you have a Coopcard• See your personal offer• See your points• Participate inPoint Chances• See the history of your recent purchases
Irma.dk 1.1 APK
- Søg blandt mere end 1.400 inspirerendeopskrifter- Find Irma via GPS eller søgning- Se åbningstider- Se ugens tilbudsavisOpskrifterVælg mellem over 1400 lækre opskrifter, inddelt i kategorier, så dukan hente inspiration til alt fra brunch til hverdagsretter oggæstemad. Find dine favoritter ved at søge efter ingredienser ellerandre kriterier, og opbyg din egen kogebog, ved at gemmeopskrifterne, så de hurtigt og nemt kan findes frem igen.Find butikFind nærmeste Irma butik ud fra din aktuelle placering. Du kannaturligvis også søge butikker via postnummer, adresse mm. Brugfanen "Åbent nu" for at se hvilke Irma butikker, der har åbentnetop nu. Og gem din Irma butik i favoritter, så du let kan se, omden er åben.Ugens tilbudsavisGå ikke glip af alle de gode tilbud. Med Irmas applikation er ugensIrmaavis altid lige ved hånden - nemt og miljørigtigt.IndkøbsseddelLav en lynhurtig indkøbsseddel ud fra den opskrift, du har valgt.Er der andet, du mangler, er det nemt at tilføje eller redigere ilisten.Udgivet af Irma A/S. Se mere på http://www.irma.dk/android- Search over 1,400inspiring recipes- Find Irma via GPS or search- See opening hours- See this week's flyerRecipesChoose from over 1400 delicious recipes divided into categories soyou can draw inspiration for everything from brunch to everydaydishes and gæstemad. Find your favorites by searching foringredients or other criteria, and build your own cookbook, bysaving recipes so that they can quickly and easily be foundagain.Find a storeFind your nearest Irma store from your current location. Of courseyou can also search stores by zip code, address, etc.. Use the"Open Now" to see what Irma stores that are open right now. Andsave your Irma store favorites so you can easily see if it isopen.This week's flyerDo not miss out on all the bargains. With Irma's application is theweek Irma Avis always at hand - easy and environmentallyfriendly.Shopping listMake an instant shopping list from the recipe you have selected. Isthere anything else you need, it's easy to add or edit thelist.Published by Irma A / S. See more at http://www.irma.dk/android
Mit fakta 3.1.9 APK
Downlån vores app med ugens tilbud og en masse andre funktioner,der er gode at have i lommen. Få inspiration til aftensmaden medClaus Holm's madvideoer eller vælg kød og få en madidé. Lige nuindeholder app'en:- Tilbudsavisen- Indkøbslisten- Madidéer-Madvideoer- Find butik- Læg en besked Er du heldig kan du ogsåengang imellem finde en konkurrence.Downlån our app of the week'sdeals and a lot of other features that are good to have in yourpocket. Get inspiration for supper with Claus Holm's cooking videosor select meat and get a madidé. Right now contains app:-Offers newspaper- Shopping List- Madidéer- cooking videos- Store-Leave a message If you are lucky you can also sometimes find acompetition.
Coop Bip & Betal 2.0.5 APK
Spar tid på dine dagligvareindkøb med CoopSelvscan. Med app'en kan du springe køen over i supermarkedet vedat scanne dine varer på din vej igennem butikken (KvicklyAlbertslund, SuperBrugsen Gilleleje & SuperBrugsenMatthæusgade, København V). Det er meget nemt!1) Åbn app'en på din smartphone2) Scan og pak dine varer undervejs i butikken3) Betal kontant eller med kort i vores bemandedeselvscan-kasserSå nemt er det! Rigtig god fornøjelse!Save time on your groceryshopping with Coop Even Scan. With the app you can jump the queueat the supermarket by scanning your items on your way through thestore (Kvickly Alberton, SuperBrugsen Gilleleje & SuperBrugsenMatthæusgade, Copenhagen V). It's very easy! 1) Open the app on your smartphone2) Scan and pack your goods in transit in the store3) Pay cash or by card in our manned even scan boxes It's that easy! Enjoy!
Samlemærker 5.0.0 APK
Brug mobilen til at samle mærker tillækkertkogegrej fra franske Fontignac.Du kan samle mærker i Irma, SuperBrugsen,Dagli’Brugsen,LokalBrugsen og Kvickly og på Coop.dk fra 4.september 2016 til 9.januar 2017. Når du har 25 mærker, får du optil 75% rabat påkogegrej fra Fontignac.Først skal du lige aktivere dit Coop-medlemskort iapp’en.Derefter bliver samlemærkerne automatisk registreret, når duviserkortet ved kassen i butikken.Beskeder på mobilen holder dig ajour med programmet, og hvormangemærker du har samlet.Du får 10 gratis samlemærker, så snart du aktiverer app’en. Så erduallerede godt i gang!Vi vil så gerne høre fra digVi forsøger hele tiden at forbedre vores mobile service.Derforvil vi sætte stor pris på enhver form for feedback, der kangøre osbedre. Se i afsnittet for Hjælp og Kontakt, hvordan dukontakteros.Use your phone tocollectlabels for delicious cooking equipment from FrenchFontignac.You can pick brands in Irma, Super, Dagli'Brugsen,LokalBrugsenand Kvickly and Coop.dk from 4 September 2016 to 9January 2017.After 25 brands, you have up to 75% discount oncookware fromFontignac.First, you just activate your Coop membership card in theapp.Then pick marks automatically registered when you show the cardatthe checkout in the store.Messages on the mobile phone keeps you abreast with the programandhow many brands you have collected.You get 10 free pick brands as soon as you turn on the app. Thenyouare already well under way!We would like to hear from youWe are constantly trying to improve our mobileservice.Therefore, we will appreciate any feedback that can make usbetter.Refer to the Help and Contact how to contact us.
Holdbarhed 1.2.0 APK
Hold din mad frisk.Med Holdbarhed kan du søge i over 600 madvarer for at se,hvordan de kan holde sig friske så længe som muligt.Så sparer du både på madspildet og dine penge.Vidste du fx, at løg holder sig bedst i køleskabet, eller atfløde sagtens kan fryses ned?Du får i øvrigt tips i ny og næ, så du får brugt dine rester ikøleskabet eller bliver klogere på opbevaring af mad.Hver madvare har opskrifter tilknyttet, så du altid harinspiration til at få brugt alt det, du har i køleskabet.Informationerne kommer fra viskalspise.dk.Velbekomme.Keep your food fresh.With Durability you can search for over 600 foods to see howthey can keep fresh as long as possible.So you save on food waste and your money.Did you know for example that onions keep best in therefrigerator or cream can easily be frozen?You'll also tips every now and then, so you may use yourleftovers in the fridge or become wiser food storage.Each Food with recipes attached, so you always have theinspiration to get used all that you have in the fridge.The information comes from viskalspise.dk.Enjoy your meal.
Aftensmad 1.2.1 APK
Vi elsker mad. Haps!Med Aftensmad kan du søge i 3.000 opskrifter for at se, hvadduskal spise til aften.Du får hurtige opskrifter.Du får sunde opskrifter med masser af grøntsager.Du får ekstra lækre opskrifter til dine gæster.De fleste opskrifter har billeder, som får din mund til at løbeivand. Du kan også mærke dine favoritter, så du hurtigt kan findedemigen.Opskrifterne kommer fra viskalspise.dk.Velbekomme.Se mere på aftensmadsapp.dkFor bedst muligt at kunne forbedre denne App forbeholder FDBsigretten til at indsamle anonymiserede data om dens anvendelse.Dervil ikke blive transmitteret personlige data af nogen artiforbindelse hermed. Ved at downloade denne app accepterer dudissevilkår.We love food. Haps!With Dinner you can search the 3,000 recipes to see what toeattonight.You get quick recipes.You get healthy recipes with lots of vegetables.You get extra delicious recipes for your guests.Most recipes have images that get your mouth watering. Youcanalso tag your favorites so you can quickly find them again.The recipes come from viskalspise.dk.Bon appetite. See more at aftensmadsapp.dkFor the best possible way to improve this App reserves FDBtheright to collect anonymous data about its use. There willbetransmitted personal data of any kind in connection therewith.Bydownloading this app you accept these terms.
Loading...