1.3 / September 22, 2015
(3.7/5) (3)
Loading...

Description

Med denne app har du mulighed for at gennemse programmet for GrandTeatret, samt se yderligere filminformationer som trailer, censur,medvirkende skuespillere, varighed m.m. Endvidere giver denne appadgang til billetbestilling og billetkøb med pladsvalg. App’engiver også mulighed for at købe en bestilling, hvis du ikke harmulighed for at afhente den inden tidsfristen udløber. Følgendefunktionalitet tilbydes i denne app:- Overblik over film ogforestillinger- Køb af billetter- Køb af reserverede billetter.-Reservation af billetter- Se trailere, synopsis m.v. på alle film

App Information Grand Teatret

ebillet Show More...

Scala 1-2-3-4 1.6 APK
ebillet
Med denne app har du mulighed for at gennemse programmet for Scala1-2-3-4, samt se yderligere filminformationer som trailer, censur,medvirkende skuespillere, varighed m.m. Endvidere giver denne appadgang til billetbestilling og billetkøb med pladsvalg. App’engiver også mulighed for at købe en bestilling, hvis du ikke harmulighed for at afhente den inden tidsfristen udløber. Følgendefunktionalitet tilbydes i denne app:- Overblik over film ogforestillinger- Køb af billetter- Køb af reserverede billetter.-Reservation af billetter- Se trailere, synopsis m.v. på allefilmWith this app you have the opportunity to review the programfor Scala 1-2-3-4, plus find additional information such as movietrailers, censorship, participating actors, duration, etc. Inaddition, this app provides access to booking and ticket with seatselection. The app also allows you to purchase an order, if you arenot able to pick it up before the deadline. The followingfunctionality is offered in this app:- Overview of films andperformances- Purchase of tickets- Acquisition of reservedtickets.- Booking of tickets- See trailers, synopsis, etc. Allmovies
Løgstør Bio 1.3 APK
ebillet
Med denne app har du mulighed for at gennemseprogrammet for Løgstør Bio, samt se yderligere filminformationersom trailer, censur, medvirkende skuespillere, varighed m.m.Endvidere giver denne app adgang til billetbestilling og billetkøbmed pladsvalg. App’en giver også mulighed for at købe enbestilling, hvis du ikke har mulighed for at afhente den indentidsfristen udløber.Følgende funktionalitet tilbydes i denne app:- Overblik over film og forestillinger- Køb af billetter- Køb af reserverede billetter.- Reservation af billetter- Se trailere, synopsis m.v. på alle filmWith this app you havethe opportunity to review the program for Løgstør Bio and seeadditional film information as trailer, censorship, participatingactors, duration, etc. Furthermore, this app provides access to ticket booking and ticketwith room choice. The app also provides the opportunity to purchasean order, if you have the opportunity to pick it up before thedeadline. The following functionality is offered in this app:- Overview of movies and performances- Purchase of tickets- Purchase of reserved tickets.- Booking of tickets- Watch trailers, synopsis, etc. All movies
Grand Teatret 1.3 APK
ebillet
Med denne app har du mulighed for at gennemse programmet for GrandTeatret, samt se yderligere filminformationer som trailer, censur,medvirkende skuespillere, varighed m.m. Endvidere giver denne appadgang til billetbestilling og billetkøb med pladsvalg. App’engiver også mulighed for at købe en bestilling, hvis du ikke harmulighed for at afhente den inden tidsfristen udløber. Følgendefunktionalitet tilbydes i denne app:- Overblik over film ogforestillinger- Køb af billetter- Køb af reserverede billetter.-Reservation af billetter- Se trailere, synopsis m.v. på alle film
Kosmorama 1.3 APK
ebillet
Med denne app har du mulighed for at gennemse programmet forKosmorama i Skælskør, samt se yderligere filminformationer somtrailer, censur, medvirkende skuespillere, varighed m.m. Endvideregiver denne app adgang til billetbestilling og billetkøb medpladsvalg. App’en giver også mulighed for at købe en bestilling,hvis du ikke har mulighed for at afhente den inden tidsfristenudløber. Følgende funktionalitet tilbydes i denne app:- Overblikover film og forestillinger- Køb af billetter- Køb af reserveredebilletter.- Reservation af billetter- Se trailere, synopsis m.v. påalle filmWith this app you have the opportunity to review theprogram for Kosmorama in Skælskør, and see additional filminformation as trailer, censorship, participating actors, duration,etc. Furthermore, this app provides access to ticket bookingand ticket with room choice. The app also provides the opportunityto purchase an order, if you have the opportunity to pick up itbefore the deadline. The following functionality is offered inthis app:- Overview of movies and performances- Purchase oftickets- Purchase of reserved tickets.- Booking of tickets- Viewtrailers, synopsis, etc. All movies
Ry Biograf 1.3 APK
ebillet
Med denne app har du mulighed for at gennemse programmet for RyBiograf, samt se yderligere filminformationer som trailer, censur,medvirkende skuespillere, varighed m.m. Endvidere giver denne appadgang til billetbestilling og billetkøb med pladsvalg. App’engiver også mulighed for at købe en bestilling, hvis du ikke harmulighed for at afhente den inden tidsfristen udløber. Følgendefunktionalitet tilbydes i denne app:- Overblik over film ogforestillinger- Køb af billetter- Køb af reserverede billetter.-Reservation af billetter- Se trailere, synopsis m.v. på allefilmWith this app you have the opportunity to review the programfor Ry Cinema, and see additional film information as trailer,censorship, participating actors, duration, etc. Furthermore,this app provides access to ticket booking and ticket with roomchoice. The app also provides the opportunity to purchase an order,if you have the opportunity to pick it up before thedeadline. The following functionality is offered in this app:-Overview of movies and performances- Purchase of tickets- Purchaseof reserved tickets.- Booking of tickets- Watch trailers, synopsis,etc. All movies
Karup Bio 1.10 APK
ebillet
Med denne app har du mulighed for at gennemse programmet for KarupBio, samt se yderligere filminformationer som trailer, censur,medvirkende skuespillere, varighed m.m. Endvidere giver denne appadgang til billetbestilling og billetkøb med pladsvalg. App’engiver også mulighed for at købe en bestilling, hvis du ikke harmulighed for at afhente den inden tidsfristen udløber. Følgendefunktionalitet tilbydes i denne app:- Overblik over film ogforestillinger- Køb af billetter- Køb af reserverede billetter.-Reservation af billetter- Se trailere, synopsis m.v. på allefilmWith this app you can browse the program of Karup Bio and seeadditional film information, trailers, censorship, participatingactors, duration, etc. In addition, this app provides accessto booking and ticket with seat selection. The app also allows youto purchase an order, if you are not able to pick it up before thedeadline. The following functionality is offered in this app:-Overview of films and performances- Purchase of tickets-Acquisition of reserved tickets.- Booking of tickets- See trailers,synopsis, etc. All movies
Fafid 1.0 APK
ebillet
Med denne app har du mulighed for at gennemse Fafid'sfilmtræfprogram, samt se yderligere filminformationer som trailer,censur, medvirkende skuespillere, varighed m.m. Endvidere giverdenne app adgang til løbende nyheder under filmtræffet. Følgendefunktionalitet tilbydes i denne app: - Overblik over film ogforestillinger - Se trailere, synopsis m.v. på alle film This fieldis required. 3629 With this app you have the opportunity to browseFafid's movie performance program, as well as watch additionalmovie formats such as trailer, censorship, acting actors, duration,etc.   Additionally, this app gives access to ongoing newsduring the movie show.   The following functionality isoffered in this app: - Overview of movies and shows - Viewtrailers, synopsis etc. on all movies This field is required. 3629
Biografen Kanten 1.0 APK
ebillet
Med denne app har du mulighed for at gennemse programmetforBiografen Kanten, samt se yderligere filminformationer somtrailer,censur, medvirkende skuespillere, varighed m.m. Endvideregiverdenne app adgang til billetbestilling og billetkøb medpladsvalg.App’en giver også mulighed for at købe en bestilling,hvis du ikkehar mulighed for at afhente den inden tidsfristenudløber. Følgendefunktionalitet tilbydes i denne app: - Overblikover film ogforestillinger - Køb af billetter - Køb af reserveredebilletter. -Reservation af billetter - Se trailere, synopsis m.v.på alle filmWith this app you have the opportunity to browse theCinema Edgeprogram as well as watch additional movie formats suchas trailer,censorship, acting actors, duration, etc.  Additionally, thisapp gives access to ticket bookings and ticketpurchases with spaceselection. The app also allows you to purchasea order if you donot have the option to pick it up before thedeadline expires.  The following functionality is offered inthis app: -Overview of movies and shows - Purchase of tickets -Purchase ofreserved tickets. - Reservation of tickets - Viewtrailers,synopsis etc. on all movies
Loading...