18.10 / October 29, 2018
(4.7/5) (6)
Loading...

Description

Graniteventyret Hammeren er en guidet tur over Hammerknuden påBornholm. Her kan du høre, se og læse om stenhuggernes arbejde ogvilkår igennem mere end 100 år. På turen opdager du også hvordanmennesket har påvirket naturen og derigennem skabt særligenaturforhold. Guiderne på turen er to for længst afdødestenhuggere. Den ene, Silfverberg, var finstenshugger og født iGønge Herred i Skåne i 1876. Men emigrerede som mange andre svenskestenhuggere til Bornholm. Den anden guide, Sellberg, var brostensog kantstenshugger, født i Olsker sogn på Bornholm, af svenskeindvandrere, den 19.Maj 1881. Historiefortælleren Jan Cirkola harsakset og samplet turen, og er den 3. guide. Produceret afBornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Museum. Graniteadventure hammer is a guided tour of Hammerknuden on Bornholm. Hereyou can hear, see and read about stenhuggernes work and conditionsfor more than 100 years. On the tour you will discover also how manhas affected the nature and thereby created special naturalconditions. The guides on the trip are two long-dead stonemasons.The one Silfverberg was finstenshugger and born in Gønge Shire inScania in 1876. But emigrated as many other Swedish stonemasons toBornholm. The second guide, Sell Berg, was cobblestone and curbschipper born in Olsker parish on the island, of Swedish immigrants,on May 19th, 1881. Storyteller in January Cirkola has sakset andsampled the trip, and is the 3rd guide. Produced by the RegionalMunicipality of Bornholm in cooperation with the Bornholm Museum.

App Information Graniteventyret Hammeren

 • App Name
  Graniteventyret Hammeren
 • Package Name
  hammeren.apk
 • Updated
  October 29, 2018
 • File Size
  41M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  18.10
 • Developer
  POO
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Sct. Mortensgade 29 3700 Rønne Denmark
 • Google Play Link

POO Show More...

Graniteventyret Vang 18.10 APK
POO
Graniteventyret Vang er en guidet tur gennem Vang Granitbrud. Ikorte hørebilleder forsøger vi at give sporene fra den modernegranitbrydning stemme. Dette forunderlige landskab er resultatet aføkonomiske drømme, maskiners vældige kræfter og mange menneskersdaglige virke. Fra dengang man med håndværktøj forarbejdede stenenog frem til den maskinelle knusning af granitten til skærver. JanCirkola fortæller og Jesper Staustrup har lagt musikken på.Produceret af Bornholms Regionskommune i samarbejde med BornholmsMuseum. Granite adventure Vang is a guided tour through Vanggranite quarry. In short hearing images, we try to give the tracksfrom the modern granite quarrying voice. This marvelous landscapeis the result of economic dreams, machines mighty forces and manypeople's daily activities. From then one with hand toolsmanufactured stone up to the mechanical crushing of granite forcrushed rock. January Cirkola telling and Jesper Staustrup put themusic on. Produced by the Regional Municipality of Bornholm incooperation with the Bornholm Museum.
Bornholms Museum 18.11 APK
POO
Få inspiration til at besøge Bornholms Museum og underafdelingerne,Erichsens Gård, Hjorths Keramiske Fabrik og Melsted Gård og Mølle.Du kan høre og læse fem fortællinger om De Underjordiske påBornholm. Lyt på fortællinger om hvordan De Underjordiske harbeskyttet gravhøje og bevaret dem til i dag. Se planerede Lørdagsarrangementer på Bornholms Museum. Get inspiration to visitBornholm Museum and sub-centers, Erich's Farm, Hjorth CeramicFactory and Melstedgård and Mill. You can hear and read fivestories of the Underground on the island. Listen to stories abouthow the underground has protected mounds and kept them until today.See leveled Saturday event Bornholm Museum.
Hjorths Fabrik 18.8 APK
POO
Get a virtual experience that inspires you for a visit to HjorthsFabrik, Bornholm Ceramics Museum in Rønne. Here you get theopportunity to work as a ceramist. In the activity room, it ispossible for both large and small people to try the art of makingpottery.
Graniteventyret Hammeren 18.10 APK
POO
Graniteventyret Hammeren er en guidet tur over Hammerknuden påBornholm. Her kan du høre, se og læse om stenhuggernes arbejde ogvilkår igennem mere end 100 år. På turen opdager du også hvordanmennesket har påvirket naturen og derigennem skabt særligenaturforhold. Guiderne på turen er to for længst afdødestenhuggere. Den ene, Silfverberg, var finstenshugger og født iGønge Herred i Skåne i 1876. Men emigrerede som mange andre svenskestenhuggere til Bornholm. Den anden guide, Sellberg, var brostensog kantstenshugger, født i Olsker sogn på Bornholm, af svenskeindvandrere, den 19.Maj 1881. Historiefortælleren Jan Cirkola harsakset og samplet turen, og er den 3. guide. Produceret afBornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Museum. Graniteadventure hammer is a guided tour of Hammerknuden on Bornholm. Hereyou can hear, see and read about stenhuggernes work and conditionsfor more than 100 years. On the tour you will discover also how manhas affected the nature and thereby created special naturalconditions. The guides on the trip are two long-dead stonemasons.The one Silfverberg was finstenshugger and born in Gønge Shire inScania in 1876. But emigrated as many other Swedish stonemasons toBornholm. The second guide, Sell Berg, was cobblestone and curbschipper born in Olsker parish on the island, of Swedish immigrants,on May 19th, 1881. Storyteller in January Cirkola has sakset andsampled the trip, and is the 3rd guide. Produced by the RegionalMunicipality of Bornholm in cooperation with the Bornholm Museum.
Rønne Historical Guide 18.10 APK
POO
The purpose of this guide is to take you through the streets ofRønne to some of the major and minor sights of interest our townhas to offer. Rønne is the “capital” of Bornholm, and much of theisland’s history is visible in the town’s history. Rønne grew uparound a fine natural harbour area in 12th and 13th centuries ofthe Middle Ages. The church was built on a bluff above the beachwith a fine view of one the island’s best seaward approaches. Forcenturies the church has served as a landmark for many ships ontheir way into port. Agriculture, trade and shipping were decisivefor the local economy, as they were throughout Denmark. Shipscalled at the island to take on provisions and water – and totrade. The number of registered ships grew, especially in the 1700sand 1800s; local goods, primarily agricultural products, potteryand local handicrafts, were the items of trade. The lively tradebrought prosperity to the island, attested to today by buildingsall over the island. In the last half of the 1800s, Bornholm’smining, quarrying and extraction industry was booming. Up to thelast half of the 1900s, sandstone, granite, clay, kaolin, cementand other products brought prosperity to the people of Bornholm.The importance of fishery to the island increased after 1900. By2000, however, the extraction and fishery industries had seriouslydeclined. The remaining economic “locomotives” are agriculture andtourism, as well as various niche enterprises. A walk through Rønnewill reveal a town shaped by the events of the 1800s, primarily inthe form of low, one-storey houses, large merchants’ andshipmasters’ houses for the town’s affluent citizenry and tinythree or four-bayed, half-timbered and brick-built houses for thetown’s numerous artisans, fishermen and labourers. The originalbusiness districts are found around Store Torv (Big Square) andLille Torv (Little Square) and along the streets Torvegade andStore Torvegade.
Loading...