2.0 / March 18, 2016
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Το Greestory είναι ένα παιχνίδι στοοποίοελέγχεις τις γνώσεις σου στην Ιστορία της Ελλάδας. ΑπότηνΑρχαιότητα ως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καλείσαι ναδείξειςότι γνωρίζεις τι ακριβώς έχει συμβεί.
Το παιχνίδι λειτουργεί ως εξής.
Υπάρχουν οι επιλογές: Ένας Παίκτης, 2 Ομάδες, 4 Ομάδες.Αρχίζειςέχοντας 0 πόντους. Όταν αρχίσει το παιχνίδι έρχεται ηπρώτηερώτηση. Οι ερωτήσεις έχουν 4 πιθανές απαντήσεις. Εσύ δενέχειςπαρά να επιλέξεις εκείνη που θεωρείς σωστή. Μπορείς ναεπιλέξειςμόνο την μία από αυτές.
Υπάρχουν 11 θεματικές κατηγορίες ερωτήσεων. Όλες αφορούν στηνΕλλάδακαι την Ιστορία της. Η κατηγορία στην οποία κάθε παίκτηςθαδιαγωνιστεί επιλέγεται τυχαία. Τυχαία επίσης γίνεται και ηεπιλογήτου ποιος θα παίξει πρώτος. Νικητής είναι η ομάδα που θαμαζέψει 30πόντους. Σε κάθε σωστή απάντηση το παιχνίδι ανταμείβει με1 ή 2 ή 3ή 4 πόντους μέσα από έναν αλγόριθμο τυχαιότητας. Σε κάθελάθοςαπάντηση υπάρχει ποινή 1 βαθμού. Έτσι ποτέ δεν ξέρεις ανθασυνεχίσεις να είσαι ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Το μόνοπουπροσπαθείς είναι να απαντάς σωστά.
Οι ερωτήσεις ανασύρονται από μια βάση δεδομένων με τρόποτυχαίο.Κάθε φορά παίζεις με άλλες. Οι απαντήσεις επίσηςανακατεύονταισυνεχώς με στόχο τέτοιο ώστε να μην μπορεί ο παίκτηςνα θυμάται τηνσειρά των σωστών απαντήσεων αλλά αντίθετα ναπροσπαθεί να μάθει. Ανοι ερωτήσεις ολοκληρωθούν τότε αρχίζουν πάλιμε τυχαίο τρόπο.
Όταν πρόκειται για 2 και 4 ομάδες οι παίκτες εναλλάσσονται. Έτσιτηνστιγμή που κάποιος προηγείται ίσως η επόμενη λάθος απάντησή τουνατον κάνει να μείνει πίσω. Αντίστοιχα αν κάποιος είναι πίσωμπορεί ανπροσπαθήσει σύντομα να βρεθεί μπροστά.
Αντέχεις τόση αγωνία; Είσαι καλύτερος από τους άλλους; Μπεςστοπαιχνίδι και δείξε τι αξίζεις.
Μελλοντικά οι κατηγορίες θα γίνουν πολλαπλάσιες.
Ευχόμαστε καλή δημιουργική διασκέδαση.
The Greestory is a gameinwhich you control your knowledge in the history of Greece.Fromancient times up to World War II you are asked to show thatyouknow exactly what has happened.
The game works as follows.
There are the options: A Player, 2 groups, 4 teams. You starthaving0 points. When you start the game is the first question.Thequestions have four possible answers. You have only to choosetheone you consider correct. You can only choose one of them.
There are 11 themed categories of questions. All relating toGreeceand its history. The category in which each player willcompetechosen randomly. Random also done and the choice of who willplayfirst. Winner is the team to collect 30 points. Each correctanswergame rewards with 1 or 2 or 3 or 4 points through analgorithmrandomness. In every wrong answer there is 1 pointpenalty. So younever know if it will continue to be the best or theworst. All weare trying to answer correctly.
Questions retrieved from a database at random. Every time youplaywith others. Responses also constantly shuffled designed suchthatit can not be the player remembers the number of correctanswers,but instead of trying to learn. If the questions arecompleted thenstart randomly again.
When it comes to groups 2 and 4 players alternate. So the momentonemay precede the next wrong answer to make him stay behind.Similarlyif someone is behind you may soon try to be faced.
You can afford so much agony? Are you better than others? Get inthegame and show what you deserve.
Future grades would become multiple.
We wish creative fun.

App Information Greestory 2

HGCommunity Show More...

Greestory 2 2.0 APK
HGCommunity
Το Greestory είναι ένα παιχνίδι στοοποίοελέγχεις τις γνώσεις σου στην Ιστορία της Ελλάδας. ΑπότηνΑρχαιότητα ως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καλείσαι ναδείξειςότι γνωρίζεις τι ακριβώς έχει συμβεί.Το παιχνίδι λειτουργεί ως εξής.Υπάρχουν οι επιλογές: Ένας Παίκτης, 2 Ομάδες, 4 Ομάδες.Αρχίζειςέχοντας 0 πόντους. Όταν αρχίσει το παιχνίδι έρχεται ηπρώτηερώτηση. Οι ερωτήσεις έχουν 4 πιθανές απαντήσεις. Εσύ δενέχειςπαρά να επιλέξεις εκείνη που θεωρείς σωστή. Μπορείς ναεπιλέξειςμόνο την μία από αυτές.Υπάρχουν 11 θεματικές κατηγορίες ερωτήσεων. Όλες αφορούν στηνΕλλάδακαι την Ιστορία της. Η κατηγορία στην οποία κάθε παίκτηςθαδιαγωνιστεί επιλέγεται τυχαία. Τυχαία επίσης γίνεται και ηεπιλογήτου ποιος θα παίξει πρώτος. Νικητής είναι η ομάδα που θαμαζέψει 30πόντους. Σε κάθε σωστή απάντηση το παιχνίδι ανταμείβει με1 ή 2 ή 3ή 4 πόντους μέσα από έναν αλγόριθμο τυχαιότητας. Σε κάθελάθοςαπάντηση υπάρχει ποινή 1 βαθμού. Έτσι ποτέ δεν ξέρεις ανθασυνεχίσεις να είσαι ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Το μόνοπουπροσπαθείς είναι να απαντάς σωστά.Οι ερωτήσεις ανασύρονται από μια βάση δεδομένων με τρόποτυχαίο.Κάθε φορά παίζεις με άλλες. Οι απαντήσεις επίσηςανακατεύονταισυνεχώς με στόχο τέτοιο ώστε να μην μπορεί ο παίκτηςνα θυμάται τηνσειρά των σωστών απαντήσεων αλλά αντίθετα ναπροσπαθεί να μάθει. Ανοι ερωτήσεις ολοκληρωθούν τότε αρχίζουν πάλιμε τυχαίο τρόπο.Όταν πρόκειται για 2 και 4 ομάδες οι παίκτες εναλλάσσονται. Έτσιτηνστιγμή που κάποιος προηγείται ίσως η επόμενη λάθος απάντησή τουνατον κάνει να μείνει πίσω. Αντίστοιχα αν κάποιος είναι πίσωμπορεί ανπροσπαθήσει σύντομα να βρεθεί μπροστά.Αντέχεις τόση αγωνία; Είσαι καλύτερος από τους άλλους; Μπεςστοπαιχνίδι και δείξε τι αξίζεις.Μελλοντικά οι κατηγορίες θα γίνουν πολλαπλάσιες.Ευχόμαστε καλή δημιουργική διασκέδαση.The Greestory is a gameinwhich you control your knowledge in the history of Greece.Fromancient times up to World War II you are asked to show thatyouknow exactly what has happened.The game works as follows.There are the options: A Player, 2 groups, 4 teams. You starthaving0 points. When you start the game is the first question.Thequestions have four possible answers. You have only to choosetheone you consider correct. You can only choose one of them.There are 11 themed categories of questions. All relating toGreeceand its history. The category in which each player willcompetechosen randomly. Random also done and the choice of who willplayfirst. Winner is the team to collect 30 points. Each correctanswergame rewards with 1 or 2 or 3 or 4 points through analgorithmrandomness. In every wrong answer there is 1 pointpenalty. So younever know if it will continue to be the best or theworst. All weare trying to answer correctly.Questions retrieved from a database at random. Every time youplaywith others. Responses also constantly shuffled designed suchthatit can not be the player remembers the number of correctanswers,but instead of trying to learn. If the questions arecompleted thenstart randomly again.When it comes to groups 2 and 4 players alternate. So the momentonemay precede the next wrong answer to make him stay behind.Similarlyif someone is behind you may soon try to be faced.You can afford so much agony? Are you better than others? Get inthegame and show what you deserve.Future grades would become multiple.We wish creative fun.
Loading...