3.1.3 / March 6, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

De Groninger Studs app is een onmisbare tool voor spelers, coachesen managers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamnieuws- Je aanwezigheid bijtrainingen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van de club. Heb je deze code niet? Neem dan contact op metde ledenadministratie.The Groningen Studs app is an indispensabletool for players, coaches and managers.With, inter alia:- Alwaysthe latest club news- A complete team manager, with all matches,referees, beer / lemonade-pot, routes, tasks, team news- Youindicate presence at practices and games- Your own agenda: all youractivities in a handy overview- Integration with the digitalscoresheet (never login more!)- Overview of all teams of theNetherlands, including standings, results and programs.- Theschedule- News hockey.nl- Manage your own data (including link tothe membership records)- Overview of all hockey associations-Convenient export function for your own agendaTo log in, use thesame code as the club's website. Did not this code? Please contactthe membership records.

App Information Groninger Studs

 • App Name
  Groninger Studs
 • Package Name
  nl.lisa_is.gshc
 • Updated
  March 6, 2017
 • File Size
  4.7M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.1.3
 • Developer
  LISA Ledeninformatiesystemen B.V.
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

LISA Ledeninformatiesystemen B.V. Show More...

LISA Hockey 3.1.0 APK
De LISA Hockey app is een onmisbare tool voor spelers, coaches enmanagers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamnieuws- Je aanwezigheid bijtrainingen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van jouw club. Heb je deze code niet? Neem dan contact opmet de ledenadministratie. Deze app is beschikbaar voor deverenigingen die gebruik maken van het LISA Ledeninformatiesysteemen de bijbehorende module in gebruik hebben genomen.LISA Hockey appis an indispensable tool for players, coaches andmanagers.Including:- Always the latest club news- A complete teammanager, with all matches, referees, beer / lemonade pot, routes,tasks, team news- You indicate presence at practices and games-Your own agenda: all your activities in a handy overview-Integration with the digital scoresheet (never login!)- Overview ofall teams from the Netherlands, including positions, results andprogram.- The game schedule- News of hockey.nl- Manage your owndata (including link to the membership records)- Overview of allhockey associations- Convenient export function for your ownagendaTo log in, use the same code for your club website. Do notyou have the code? Please contact the membership records.This appis available for organizations that use the LISA MembersInformation and associated modules have commissioned.
OHC Bully 3.1.2 APK
De OHC Bully app is een onmisbare tool voor spelers, coaches enmanagers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamnieuws- Je aanwezigheid bijtrainingen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van CLUB. Heb je deze code niet? Neem dan contact op met deledenadministratie.The OHC Bully app is an indispensable tool forplayers, coaches and managers.With inter alia:- Always the latestclub news- A complete team manager, with all competitions,referees, beer / lemonade pot, routes, tasks, team news- Youindicate presence at practices and games- Your own agenda: all youractivities in a handy overview- Link to the digital scoresheet(never login!)- Overview of all teams from the Netherlands,including standings, results and program.- The schedule- News ofhockey.nl- Manage your own data (including link to the membershiprecords)- Overview of all hockey associations- Easy export functionfor your own agendaTo log in, use the same code as for CLUBwebsite. Do not you have this code? Please contact the membershiprecords.
HDS 3.1.3 APK
De HDS app is een onmisbare tool voor spelers, coaches enmanagers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamnieuws- Je aanwezigheid bijtrainingen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van de club. Heb je deze code niet? Neem dan contact op metde ledenadministratie.The HDS app is an indispensable tool forplayers, coaches and managers.With inter alia:- Always the latestclub news- A complete team manager, with all competitions,referees, beer / lemonade pot, routes, tasks, team news- Youindicate presence at practices and games- Your own agenda: all youractivities in a handy overview- Link to the digital scoresheet(never login!)- Overview of all teams from the Netherlands,including standings, results and program.- The schedule- News ofhockey.nl- Manage your own data (including link to the membershiprecords)- Overview of all hockey associations- Easy export functionfor your own agendaTo log in, use the same code as the club'swebsite. Do not you have this code? Please contact the membershiprecords.
HCM Arnhem 3.1.1 APK
De HCM Arnhem app is een onmisbare tool voor spelers, coaches enmanagers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamnieuws- Je aanwezigheid bijtrainingen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van de club. Heb je deze code niet? Neem dan contact op metde ledenadministratie.HCM Arnhem app is an indispensable tool forplayers, coaches and managers.Including:- Always the latest clubnews- A complete team manager, with all matches, referees, beer /lemonade pot, routes, tasks, team news- You indicate presence atpractices and games- Your own agenda: all your activities in ahandy overview- Integration with the digital scoresheet (neverlogin!)- Overview of all teams from the Netherlands, includingpositions, results and program.- The game schedule- News ofhockey.nl- Manage your own data (including link to the membershiprecords)- Overview of all hockey associations- Convenient exportfunction for your own agendaTo log in, use the same code as for theclub's website. Do not you have the code? Please contact themembership records.
HC Haarlem 3.1.1 APK
De HC Haarlem app is een onmisbare tool voor spelers, coaches enmanagers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamnieuws- Je aanwezigheid bijtrainingen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van de club. Heb je deze code niet? Neem dan contact op metde ledenadministratie.The HC Haarlem app is an indispensable toolfor players, coaches and managers.Including:- Always the latestclub news- A complete team manager, with all matches, referees,beer / lemonade pot, routes, tasks, team news- You indicatepresence at practices and games- Your own agenda: all youractivities in a handy overview- Integration with the digitalscoresheet (never login!)- Overview of all teams from theNetherlands, including positions, results and program.- The gameschedule- News of hockey.nl- Manage your own data (including linkto the membership records)- Overview of all hockey associations-Convenient export function for your own agendaTo log in, use thesame code as for the club's website. Do not you have the code?Please contact the membership records.
Kampong Hockey 3.1.1 APK
De Kampong Hockey app is een onmisbare tool voor spelers, coachesen managers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamniews- Je aanwezigheid bijtraininen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van de club. Heb je deze code niet? Neem dan contact op metde ledenadministratie.The Kampong Hockey app is an indispensabletool for players, coaches and managers.Amongst other things:-Always the latest club news- A complete team manager, with allgames, referees, beer / lemonade-pot, routes, tasks, teamNEWSLETTERS- Your presence at traininen and competitions indicate-Your own agenda: all your activities in one convenient summary-Link with the digital scoresheet (never login!)- Overview of allteams of the Netherlands, including standings, results andprogram.- The game schedule- News hockey.nl- Manage your data(including link to the membership records)- Overview of all hockeyassociations- Convenient export function for your own agendaTo login, use the same as the website of the club code. Do not you? Thiscode Please contact the membership records.
HC Scoop 3.1.2 APK
De HC Scoop app is een onmisbare tool voor spelers, coaches enmanagers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamnieuws- Je aanwezigheid bijtrainingen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van de club. Heb je deze code niet? Neem dan contact op metde ledenadministratie.The HC Scoop app is an indispensable tool forplayers, coaches and managers.Including:- Always the latest clubnews- A complete team manager, with all matches, referees, beer /lemonade pot, routes, tasks, team news- You indicate presence atpractices and games- Your own agenda: all your activities in ahandy overview- Integration with the digital scoresheet (neverlogin!)- Overview of all teams from the Netherlands, includingpositions, results and program.- The game schedule- News ofhockey.nl- Manage your own data (including link to the membershiprecords)- Overview of all hockey associations- Convenient exportfunction for your own agendaTo log in, use the same code as for theclub's website. Do not you have the code? Please contact themembership records.
LOHC 3.1.2 APK
De LOHC app is een onmisbare tool voor spelers, coaches enmanagers.Met onder meer:- Altijd het laatste clubnieuws- Eencomplete teammanager, met alle wedstrijden, scheidsrechters,bier/limonade-pot, routes, taken, teamnieuws- Je aanwezigheid bijtrainingen en wedstrijden aangeven- Je eigen agenda: al jeactiviteiten in een handig overzicht- Koppeling met het digitalewedstrijdformulier (nooit meer inloggen!)- Overzicht van alle teamsvan Nederland, inclusief standen, uitslagen en programma.- Hetwedstrijdschema- Nieuws van hockey.nl- Beheren van je eigengegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)-Overzicht van alle hockeyverenigingen- Handige exportfunctie voorje eigen agendaOm in te loggen gebruik je dezelfde code als voor dewebsite van de club. Heb je deze code niet? Neem dan contact op metde ledenadministratie.The LOHC app is an indispensable tool forplayers, coaches and managers.Including:- Always the latest clubnews- A complete team manager, with all matches, referees, beer /lemonade pot, routes, tasks, team news- You indicate presence atpractices and games- Your own agenda: all your activities in ahandy overview- Integration with the digital scoresheet (neverlogin!)- Overview of all teams from the Netherlands, includingpositions, results and program.- The game schedule- News ofhockey.nl- Manage your own data (including link to the membershiprecords)- Overview of all hockey associations- Convenient exportfunction for your own agendaTo log in, use the same code as for theclub's website. Do not you have the code? Please contact themembership records.
Loading...