1.3.1 / February 18, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Aplikacji mobilna Grupy Krotoski Cichy ma Państwu umożliwi:-Komunikację z naszymi salonami- umawianie wizyt w naszychserwisach- przeglądanie aktualnej oferty samochodów nowych iużywanych- łatwy dostęp do informacji o pojazdach dostępnych od„ręki”- zgłaszanie szkód komunikacyjnych- kontakt z recepcjąserwisu - podstawowe informacje o Państwa pojeździe na podstawienumeru VIN- powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji wnaszych serwisach- notowanie drobnych usterek w samochodzie-kontakt z działem ubezpieczeń z prośbą o ofertę polisyMamynadzieję, że aplikacja przyczyni się do usprawnienia naszychwspólnych relacji i podniesienia jakości opieki nad Państwasamochodem.Mobile applications Silent Krotoski Group has you will:-Communication with our lounges- Arranging visits to our sites-Reviewing the current offer of new and used cars- Easy access toinformation about vehicles available from the "hand"- ReportingClaims- Contact the reception site- Basic information about yourvehicle based on the VIN- Push notifications on current promotionon our sites- Quotation minor faults in the car- Contact theinsurance department with a request to offer policyWe hope that theapplication will help to improve our mutual relations and improvethe quality of care for your car.

App Information Grupa Krotoski Cichy Łódź

 • App Name
  Grupa Krotoski Cichy Łódź
 • Package Name
  pl.dealerapp.krotoskiCichyLodz
 • Updated
  February 18, 2016
 • File Size
  7.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3.1
 • Developer
  Iteo
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Iteo Show More...

Lotto Organizer 1.0 APK
Iteo
Grasz w Lotto? Chciałbyś upolować dużą kumulację? Masz dośćwysyłania kuponów na "chybił-nie-trafił"? Czytaj dalej...LottoOrganizer to aplikacja, dzięki której:1. Będziesz miał zawsze podręką aktualne WYNIKI LOSOWAŃ oraz informację o WYSOKOŚCI BIEŻĄCEJKUMULACJI.2. Poznasz ILOŚĆ oraz WYSOKOŚĆ WYGRANYCH naposzczególnych stopniach.3. Będziesz mógł SPRAWDZIĆ, które liczby wciągu ostatniego miesiąca i roku wypadały najczęściej!4. PoznaszMAKSYMALNĄ (w ciągu ostatniego roku) oraz BIEŻĄCĄ przerwę wwystępowaniu każdej liczby.5. Zwiększysz swoje szanse na wygranądzięki GENERATOROWI SYSTEMÓW SKRÓCONYCH (5 wariantów, kolejne wdrodze), który pozwoli Ci obstawić więcej liczb i w taki sposóbrozpisać je na kuponach, że trafienie określonej ich ilości będzie*GWARANTOWAŁO* wygraną!6. Zastąpisz Lottomat wbudowanymgeneratorem, przy pomocy którego bez pośrednictwa "firmowejmaszyny" WYBIERZESZ LOSOWO LICZBY DO GRY.7. Wygenerujesz MEGA KUPON- zestaw ośmiu zakładów, w których żadna liczba się nie powtarza --dzięki temu ewentualna WYGRANA praktycznie będzie zależała jużtylko wyłącznie od ich rozłożenia (jedna liczba jest pomijana).Bezwzględu na to czy grasz sporadycznie czy bardzo często, LottoOrganizer jest unikalnym narzędziem, które pomoże Ci upolowaćkumulację!Przestań płacić "podatek od marzeń"!Zainstaluj LottoOrganizera i już teraz zacznij grać rozsądnie!You play the Lotto?Would you like to hunt large accumulation? Tired of sending couponsfor "hit-no-hit"? Read more ...Lotto Organizer is an applicationthat allows:1. You will have at hand the current RESULTS DRAWS thelottery and information about CURRENT AMOUNT OF ACCUMULATION.2. Youwill learn NUMBER AMOUNT WINNINGS and at various stages.3. You willbe able VERIFY that the number in the last month and the fall outfrequently!4. You will learn MAXIMUM (last year) and CURRENT breakin the occurrence of each number.5. increased with your chances ofwinning by the generator CONDENSED SYSTEMS (5 variants, another onthe way), which will allow you to bet on more numbers and in such away to transcribe them for coupons that hit a specified quantity is* guaranteed * win!6. Lottomat overwrite the built-in generator,with which without the mediation of "corporate machine" SelectRandom NUMBER OF THE GAME.7. Generate MEGA COUPON - a set of eightplants, in which no number is not repeated - this is practicallypossible WIN only depend solely on their distribution (one numberis omitted).Regardless of whether you are playing occasionally oroften, Lotto Organizer is a unique tool that will help you to trackdown the accumulation!Stop paying "taxes dreams"!Lotto OrganizerInstall now and start playing sensibly!
TOP AUTO AUTORYZOWANY DEALER 1.3.1 APK
Iteo
Aplikacja mobilna umożliwi Państwu:- komunikację z naszym salonem-umawianie wizyt w naszym serwisie- przeglądanie aktualnej ofertysamochodów nowych i używanych- dostęp do strony www i Facebooka-zgłaszanie szkód komunikacyjnych- możliwość prowadzenia książkiserwisowej- przypomnienie o upływie terminu ubezpieczenia iprzeglądu
- przybornik: latarka, numer 112, instrukcja postępowaniaprzy wypadku, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, pozycja GPS-powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji w naszymserwisieNiebawem możecie spodziewać się kolejnychfunkcjonalności.Mamy nadzieję, że aplikacja przypadnie Państwu dogustu i ułatwi kontakt z nami.The mobile application will allow youto:- Communication with our living room- Arranging visits to oursite- Reviewing the current offer of new and used cars- Access tothe website and Facebook- Reporting Claims- Ability to conduct theservice book- A reminder of the expiry of the insurance andprzeglądu- toolbox: flashlight, 112, operating instructions byaccident, first-aid instruction, GPS position- Push notificationsabout current promotions on our websiteSoon you can expect morefunctionality.We hope that the application will appeal to you andmake it easier to contact us.
BMW Inchcape 1.3.1 APK
Iteo
BMW Inchcape.Doświadcz unikalnej obsługi Inchcape na miarę markiBMW. Korzystaj z mobilnych rozwiązań, zarządzaj serwisem idokumentacją twojego BMW. Kontaktuj się mobilnie z salonami iserwisami BMW Inchcape w Warszawie i we Wrocławiu. BMW Inchcapejest zawsze do Twojej dyspozycji.Aplikacja mobilna BMW Inchcapeumożliwi Państwu:- komunikację z naszymi salonami- umawianie wizytw naszych serwisach- przeglądanie aktualnej oferty samochodównowych i używanych- dostęp do naszych stron www i Facebook’a-zgłaszanie szkód komunikacyjnych- możliwość prowadzenia książkiserwisowej- przypomnienie o upływie terminu ubezpieczenia iprzegląduNarzędzia aplikacji to m.in.: latarka, bezpośredniepołączenie z numerem 112, instrukcja postępowania przy kolizjilub wypadku, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, pozycja GPS-powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji w naszychserwisachNiebawem możecie spodziewać się kolejnychfunkcjonalności.Mamy nadzieję, że aplikacja przypadnie Państwu dogustu i ułatwi kontakt z nami.Inchcape Motor. Profesjonalizmpołączony z pasją.Inchcape jest wiodącym niezależnym,międzynarodowym dystrybutorem samochodów. Mamy ponad 250 punktówdealerskich w 18 krajach. Sprzedajemy 26 marek samochodów. W Polscepracujemy dla BMW, BMW i, MINI i BMW Motorrad.Wybierając Inchcape,wybierają Państwo ponad 50 lat międzynarodowego doświadczenia wsprzedaży i serwisowaniu samochodów.W Inchcape dbamy o rozwój iszkolenia naszych pracowników. Dzięki temu w ciągu 10 latdziałalności w Polsce otrzymaliśmy ponad 15 nagród od markiBMW.Jako jedyni w Polsce prowadzimy sprzedaż elektrycznychsamochodów BMW – BMWi.BMW Inchcape.Experience a unique serviceInchcape made BMW.Use of mobile solutions, service management anddocumentation of your BMW. Interact portably with lounges and BMWInchcape sites in Warsaw and Wroclaw. BMW Inchcape is always atyour disposal.BMW Inchcape mobile application will allow you to:-Communication with our lounges- Arranging visits to our sites-Reviewing the current offer of new and used cars- Access to our websites and Facebook'a- Reporting Claims- Ability to conduct theservice book- A reminder of the expiry of the insurance andreviewThis application tools m.in .: torch, Direct dial 112,operating instructions when a collision or accident, first-aidinstruction, GPS position- Push notifications on current promotionon our sitesSoon you can expect more functionality.We hope that theapplication will appeal to you and make it easier to contactus.Inchcape Motor. Professionalism combined with passion.Inchcapeis a leading independent international distributor of cars.We haveover 250 dealerships in 18 countries. We sell 26 brands of cars.InPoland we work for BMW, BMW and MINI and BMW Motorrad.ChoosingInchcape, they choose you over 50 years of international experiencein selling and servicing cars.In Inchcape we care about developmentand training of our employees. Thanks to over 10 years in Polandhave received over 15 awards from BMW.As the only company in Polandwe sell electric cars BMW - BMWi.
Grupa Krotoski Cichy Warszawa 1.3.1 APK
Iteo
Aplikacji mobilna Grupy Krotoski Cichy ma Państwu umożliwi:-Komunikację z naszymi salonami- umawianie wizyt w naszychserwisach- przeglądanie aktualnej oferty samochodów nowych iużywanych- łatwy dostęp do informacji o pojazdach dostępnych od„ręki”- zgłaszanie szkód komunikacyjnych- kontakt z recepcjąserwisu - podstawowe informacje o Państwa pojeździe na podstawienumeru VIN- powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji wnaszych serwisach- notowanie drobnych usterek w samochodzie-kontakt z działem ubezpieczeń z prośbą o ofertę polisyMamynadzieję, że aplikacja przyczyni się do usprawnienia naszychwspólnych relacji i podniesienia jakości opieki nad Państwasamochodem.Mobile applications Silent Krotoski Group has you will:-Communication with our lounges- Arranging visits to our sites-Reviewing the current offer of new and used cars- Easy access toinformation about vehicles available from the "hand"- ReportingClaims- Contact the reception site- Basic information about yourvehicle based on the VIN- Push notifications on current promotionon our sites- Quotation minor faults in the car- Contact theinsurance department with a request to offer policyWe hope that theapplication will help to improve our mutual relations and improvethe quality of care for your car.
Lellek App Dealer Samochodowy 2.0.2 APK
Iteo
Lellek App to narzędzie dzięki któremu w szybki i prosty sposób:-nawiążesz kontakt z Salonem- umówisz wizytę w ulubionym Serwisie-sprawdzisz aktualną ofertę samochodów nowych i używanych- uzyskaszinformację o pojazdach dostępnych od zaraz- wyślesz prośbę o ofertęubezpieczeniową dla Twojego pojazdu- zgłosisz szkodę komunikacyjną-uzyskasz dostęp do recepcji Serwisu 24/7/365- założysz własnynotatnik serwisowy (skany dokumentów, zdjęcia samochodu)Lellek Appis a tool with which to quickly and easily:- Connect with Lounge-will you go visit your favorite Website- check the current offernew and used cars- you get information about vehicles availableimmediately- send a request for an offer insurance for yourvehicle- you report the damage communications- gain access to thereception 24/7/365 Service- wear your own scrapbook service (scansdocuments, photos of the car)
POL-MOT Auto+ dla Twojego auta 1.3.1 APK
Iteo
POL-MOT Auto+ zadba o Twoje auto i pomoże w trudnych sytuacjach nadrodze.„Cenimy Twój wybór”  dlatego myśląc o komforcieużytkowania samochodu proponujemy instalację na Twoim urządzeniumobilnym bardzo praktycznej aplikacji.  Zawsze pod ręką będąnajważniejsze informacje z życia Twojego samochodu, kontakt zserwisem, dokumenty, zgłoszenia itp. Aplikacja mobilnaumożliwi Państwu:- prowadzenie książki serwisowej- przypomnienie oupływie terminu ubezpieczenia i przeglądu- umawianie wizyt wnaszych serwisach- zgłaszanie szkód komunikacyjnych- instrukcjaudzielania pierwszej pomocy- instrukcja postępowania przy wypadku-przybornik: latarka, numer 112, pozycja GPS- przeglądanie aktualnejoferty samochodów nowych i używanych- dostęp do strony www iFacebooka- komunikację z naszymi salonami- powiadomienia Pushdotyczące aktualnych promocji w naszych oddziałach POL-MOTAuto to jedna z największych wielomarkowych firm dealerskich wPolsce.  Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej POL-MOTHOLDING, który jest jej jedynym właścicielem. W ostatnimdziesięcioleciu POL-MOT Auto sprzedał blisko 32 tys. samochodównowych takich marek, jak: Skoda, Opel, Chevrolet, Peugeot, Fiat. Wtym samym czasie serwisy samochodowe POL-MOT Auto wykonały niemal450 tys. zleceń, co świadczy, że firmie zaufało kilkaset tysięcyosób, które regularnie odwiedzają firmowe salony i serwisy. Wdorocznych konkursach organizowanych przez importerów marekpracownicy POL-MOT Auto tradycyjnie prezentują się z jak najlepszejstrony, czego dowodem jest I miejsce Justyny Chrut z oddziału SkodaPOL-MOT Auto Kielce, która okazała się najlepszym sprzedawcą wsieci dealerskiej Skody  w 2013 roku. Na szczególną uwagęzasługują również bardzo wysokie lokaty trójki pracowników oddziałuSKODA POL-MOT  którzy  w dorocznym konkursieorganizowanym prze Volkswagen Group Polska na Technika Serwisowegow sieci SKODA znaleźli się w gronie sześciu najlepszych. Odkońca 2013 roku w strukturze POL-MOT Auto znajduje się oddziałPOL-MOT Agro. W Białymstoku, Kielcach i Bielsku Podlaskim wsalonach fabrycznych marki URSUS można nabyć nowoczesne ciągniki imaszyny rolnicze.W 2013 roku Spółka sprzedała niemal pięć tysięcynowych samochodów tak dla odbiorców indywidualnych, jak i firm.Prowadzimy działalność w pięciu miastach w Polsce: w Warszawie,Białymstoku, Kielcach, Łomży i Bielsku Podlaskim, gdzie mamydziesięć salonów i serwisów, trzy zakłady blacharsko-lakierniczeoraz trzy stacje kontroli pojazdów. Łącznie w firmie pracujeobecnie blisko 400 osób. Oprócz typowych dla dealerów samochodowychusług sprzedaży zarówno dla Klientów indywidualnych, jak iFlotowych, serwisu i obsługi finansowej oferujemy również wynajemsamochodów. Istotną rolę w działalności POL-MOT Auto odgrywasprzedaż samochodów używanych, posiadających certyfikat jakościDEKRA. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami ubezpieczeniowym napolskim rynku POL-MOT Auto zwraca się do klientów z ofertąobejmującą ubezpieczenia samochodów wszystkich obecnych na polskimrynku marek i to bez względu na wiek pojazdu, jak równieżmajątkowe, turystyczne i osobowe.Niebawem możecie spodziewać siękolejnych funkcjonalności. Mamy nadzieję, że aplikacja przypadniePaństwu do gustu i ułatwi kontakt z nami.POL-MOT Auto + will takecare of your car and help in difficult situations on the road."Weappreciate your choice" because thinking about the comfort of caruse we suggest installation on your mobile device a very practicalapplication. Always at hand will be the most important informationfrom the life of your car, contact the service, documents,applications, etc.The mobile application will enable you to:-Conducting the service book- A reminder of the expiry of the periodof insurance and review- Arranging visits to our websites-Reporting of motor claims- First-aid instruction- Manual procedurefor an accident- Toolbox: flashlight, 112, GPS position- Reviewingcurrent offer new and used cars- Access to the website andFacebook- Communication with our salons- Push notifications aboutcurrent promotions in our branchesPOL-MOT Auto is one of thelargest multi-brand dealerships in Poland. The Company is includedin the group of POL-MOT Holding, which is its sole owner. In thelast decade POL-MOT Auto has sold close to 32 thousand. new carsbrands such as Skoda, Opel, Chevrolet, Peugeot, Fiat. At the sametime, service stations Auto POL-MOT performed almost 450 thousand.orders, which proves that the company is trusted by hundreds ofthousands of people who regularly visit stores and servicescompany.The annual competitions organized by the importer makesemployees POL-MOT Auto traditionally present themselves at theirbest, as evidenced in the first place Justyna Chrut the branch ofPOL-MOT Skoda Auto Kielce, which turned out to be the best salesmanin the Skoda dealership network in 2013. Of particular note arealso very high places three branch employees SKODA POL-MOT who inthe annual competition organized provided for the Volkswagen GroupPoland on the Service Technique SKODA network were among the sixbest.Since the end of 2013, the structure of POL-MOT Auto is adivision of POL-MOT Agro. In Bialystok, Kielce and BielskoPodlaskie in URSUS brand factory stores can be purchased withmodern tractors and agricultural machinery.In 2013, the Companysold almost five thousand new cars so for individuals andbusinesses. We operate in five Polish cities: Warsaw, Bialystok,Kielce, Lomza and Bielsko Podlaski, where we have ten salons andservices, three plants body and paint, and three vehicle inspectionstations. In total, the company employs nearly 400 people atpresent. In addition to the typical car dealers sales services forboth individual customers and Fleet, service and financialservices, we also offer car rental services. An important role inthe activity of POL-MOT Auto plays selling used cars, certifiedquality DEKRA. Thanks to the cooperation with reputable insurancecompanies on the Polish market POL-MOT Auto asks the customer withan offer car insurance covering all present on the Polish marketbrands and regardless of the age of the vehicle, as well asproperty, tourism and personal.Soon you can expect morefunctionality. We hope that the app will appeal to you and make iteasier to contact us.
Mitsubishi Zabrze 1.3.1 APK
Iteo
Aplikacja mobilna Mitsubishi Zabrze umożliwi Państwu:- komunikacjęz naszym Salonem- umawianie wizyt w naszym Serwisie- przeglądanieaktualnej oferty samochodów nowych i używanych- dostęp do stronywww i Facebooka- zgłaszanie szkód komunikacyjnych- możliwośćprowadzenia książki serwisowej- przypomnienie o upływie terminuubezpieczenia i przeglądu- przybornik: latarka SOS, instrukcjapostępowania przy wypadku, instrukcja udzielania pierwszejpomocy,pozycja GPS- powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji wnaszym SerwisieMitsubishi Zabrze mobile application will allow youto:- Communication with our Salon- Arranging visits to our Website-Reviewing the current offer of new and used cars- Access to thewebsite and Facebook- Reporting Claims- Ability to conduct theservice book- A reminder of the expiry of the period of insuranceand review- Toolbox: SOS flashlight, operating instructionscasualty, owner of firsthelp GPS position- Push notifications oncurrent promotions at our Service
Toyota Nowakowski 1.3.1 APK
Iteo
Aplikacja mobilna umożliwi Państwu:- komunikację z naszymi salonamiw Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu- umawianie wizyt w naszychserwisach- przeglądanie aktualnej oferty samochodów nowych iużywanych- dostęp do strony www i Facebooka- zgłaszanie szkódkomunikacyjnych- możliwość prowadzenia książki serwisowej-przypomnienie o upływie terminu ubezpieczenia i przeglądu
 -przybornik: latarka, numer 112, instrukcja postępowania przywypadku, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, pozycja GPS-powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji w naszychserwisachNiebawem możecie spodziewać się kolejnychfunkcjonalności.                                                                                                                                   Mamynadzieję, że aplikacja przypadnie Państwu do gustu i ułatwi kontaktz nami.The mobile application will allow you to:- Communicationwith our lounges in Bielany Wroclaw and Walbrzych- Arranging visitsto our sites- Reviewing the current offer of new and used cars-Access to the website and Facebook- Reporting Claims- Ability toconduct the service book- A reminder of the expiry of the insuranceand review - toolbox: flashlight, 112, operating instructions byaccident, first-aid instruction, GPS position- Push notificationson current promotion on our sitesSoon you can expect morefunctionality.We hope that the application will appeal to you andmake it easier to contact us.
Loading...