1.7 / July 22, 2013
(3.5/5) ()
Loading...

Description

Do you think you are a good player? Faster start playing thanwalk?Challenge yourself and test your knowledge in the quiz "What'sthe game?"The game involves guessing game as soon as possible withthe presented image. Compete with your friends through the Swarmand reach new achievements!

App Information Guess That Game - Game Quiz

 • App Name
  Guess That Game - Game Quiz
 • Package Name
  com.esh0.guessthatgame
 • Updated
  July 22, 2013
 • File Size
  3.1M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.7
 • Developer
  esh0
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

esh0 Show More...

Tysiąc - gra karciana 0.5.12 APK
esh0
UWAGA! PRZY WYSTĄPIENIU BŁĘDU PODCZAS GRY,PROSZĘ O WYSŁANIE LOGA.Aby to zrobić, należy na ekranie gier wejść do Menu, O Aplikacji,Wyślij log błędu.Pomóż grę uczynić lepszą :-)----Gra karciana "Tysiąc" w wersji klasycznej.Zasady gry (2 graczy): każdy z graczy otrzymuje 10 kart, nastole leżą dwa musiki po dwie karty. Grający po licytacji wybierajeden z musików, dokłada go do swoich kart na ręce, po czym dwieswoje karty odrzuca na stół (również zakryte). Po skończonej grzete cztery karty ze stołu dokłada się do stosu tego gracza, którywziął ostatnią lewą. Gra toczy się do momentu uzyskania przezjednego z graczy 1000 punktów. Podczas gry można rzucić maksymalniedwie bomby.Zasady gry (3 graczy): w tym przypadku musik jest jeden izawiera trzy karty. Gracz po licytacji nie odkłada kart na stół,ale oddaje po jednej karcie każdemu z pozostałych graczy.Zasady gry:- gracz ma 60 sekund na wykonanie ruchu, po tym czasie zostajeusunięty z gry z punktem karnym (ucieczka)- gracz ma 90 sekund na powrót do gry po jej opuszczeniu (telefon,sms, itd), po tym czasie gracze mogą zdecydować, czy chcą czekaćdalej czy wyrzucić nieobecnego gracza- punktacja: wygrana +1 pkt, przegrana -1pkt, ucieczka -2pkt,wyrzucenia nie są punktowane, ale widoczne w statystykachInterfejs podczas gry:- u góry ekranu wyświetlana jest bieżąca sytuacja w grze- u góry po prawej stronie punktacja gracza- poniżej statusu są ikony graczy, ich nazwy, punktacje, kontraktyoraz przycisk czasu (jeśli jest czerwony, świadczy o nieodczytanejwiadomości)- po środku jest główny stół gry: ostatnia lewa, aktualne karty iatut- na dole znajdują się Twoje kartyNOTE! When an erroroccurs during the game, please send LOGO.To do this, the game screen to enter the Menu, On the Application,Send log error.Help make the game better :-)----The card game "Thousand" in the classic version.Rules of the game (2 players), each player receives 10 cards onthe table, there are two musts two cards. Playing after the auctionselects one of musików, makes it into their pocket cards, thendiscards two of his cards on the table (also covered). Afterfinishing the game, the four cards on the table adds to the pile ofthe player who took the Last trick. Play continues until a oneplayer has 1000 points. During the game you can have a maximum oftwo bombs.Rules of the game (3 players): in this case, musik is one andhas three tabs. Player after the auction has not deposited cards onthe table, but it gives one card to each of the other players.Rules of the game:- The player has 60 seconds to make a move, at which time it isremoved from the game with penalty points (flight)- The player has 90 seconds to return to the game after leaving(phone, sms, etc), after which the players can decide if they wantto wait on whether to discard the absent player- Scoring: 1 point win, lose-1p, escape-2p, tipping is not scored,but visible in the statisticsThe interface in the game:- At the top of the screen displays the current situation in thegame- At the top right side of the score gracza- The following status icons are players, their names, scores,contracts, and the time (if it is red, shows message wait)- In the middle of the table is the main game: the lastleft-to-date cards and asset- At the bottom of your cards are
Guess That Game - Game Quiz 1.7 APK
esh0
Do you think you are a good player? Faster start playing thanwalk?Challenge yourself and test your knowledge in the quiz "What'sthe game?"The game involves guessing game as soon as possible withthe presented image. Compete with your friends through the Swarmand reach new achievements!
Loading...