1.02 / April 10, 2015
(3.5/5) (6)
Loading...

Description

We have more than 1000 items zoomed, and you have to guess what itis! Can you solve all the levels and beat your friends? Try it now.

App Information Guess the Item

 • App Name
  Guess the Item
 • Package Name
  com.geckoapps.guesstheobject
 • Updated
  April 10, 2015
 • File Size
  43M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.02
 • Developer
  Gecko Apps
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Timjanveld 11 3124CL Schiedam Nederland
 • Google Play Link

Gecko Apps Show More...

Emoji Riddle 1.28 APK
Gecko Apps
Try if you can solve all the hundreds of emoticons riddles!
Kennis Quiz 1.07 APK
Gecko Apps
Hoe groot is jouw algemene kennis en trivia? Met deze leuke enleerzame quiz kun je er achter komen hoeveel je nu eigenlijk echtweet. Door middel van het goed (en binnen de tijd) beantwoorden vanvragen kun je jouw niveau opkrikken. Je begint op het niveau vanbaby. De vragen worden echter met het niveau steeds een tikkeltjelastiger. Kun jij het hoogste niveau bereiken, en opscheppentegenover je vrienden? Probeer het met de Algemene Kennis Quiz, entest jouw trivia!De vragen die worden gesteld lopen uiteen van,wetenschap, film, sport, kunst, geschiedenis, actualiteiten en gazo maar door. Het is dus voor iedereen toegankelijk. Mocht je eenvraag echt niet weten dan kun je altijd de hulp van je vriendeninschakelen, of een hulpmiddel in de app gebruiken. Zorg wel dat jehet benodigd aantal diamanten verzamelt om zo naar het volgendeniveau te kunnen!Features:- volledig GRATIS- DIRECT spelen; geeninlogprocedures of wachten op vrienden- honderden vragen- speciaalgemaakt voor Nederlanders- werk je op vanaf baby naar ...? Bepaalzelf je CARRIERE!- de leukste kennis-test van het web!How big isyour general knowledge and trivia? With these fun and informativequiz you can find out how much you actually really know. Throughthe good (and within the time) answering questions you can boostyour level. You start at baby level. The questions are becoming atad more difficult with the level. Can you reach the highest level,and brag about to your friends? Try it with General Knowledge Quizand test your trivia!The questions asked vary from science, film,sports, arts, history, current affairs and so on. It is accessibleto everyone. If you have a question really do not know you canalways enlist the help of your friends, or use a tool in the app.Make sure you collect the required number of diamonds to be so tothe next level!Features:- Completely FREE- DIRECT play; no loginprocedures or waiting for friends- Hundreds of questions- Speciallymade for Dutch- You work from baby to ...? Determine your CAREER!-The best knowledge test of the web!
Raad het Voorwerp 1.37 APK
Gecko Apps
Weet jij wat het ingezoomde plaatje in het groot is? Puzzel je doormeer dan 2000 levels heen!Do you know what the zoomed image iswholesale? Solve your way through more than 2,000 levels!
Raad de Slogan 1.03 APK
Gecko Apps
Kun jij het merk bij de slogan raden? Iedereen kent ze wel:'Heerlijk Helder' of 'De enige echte'. Kun jij op deze manier 150slogans koppelen bij de bijbehorende merken? Probeer het met Raadde Slogan!Can you guess the brand with the slogan? Everyone knowsthem: 'Great Bright' or 'The only real'. Can you connect 150slogans in this way in the accompanying notice? Try it with CouncilSlogan!
What's that sound? 1.05 APK
Gecko Apps
Can you guess all the sounds? Try and solve more than 125 levels!
Logo Quiz Nederlands 1.04 APK
Gecko Apps
Weet jij alle Logo's en Merken van Nederland? Test je kennis metdeze quiz.Met meer dan 300 levels!Do you know all Logos andTrademarks of the Netherlands? Test your knowledge with thisquiz.With over 300 levels!
Wat is het Woord? 1.04 APK
Gecko Apps
Probeer nu ons nieuwe spel en versla je vrienden: Wat is het woord?Kun jij uit drie plaatjes het woord raden wat wij zoeken? Hetbegint vrij makkelijk, maar al snel zul je merken dat het bestpittig wordt. Kom je er echt niet uit, vraag het dan aan jevrienden via social media, of gebruik een hint! Speel je doorhonderden levels heen, en haal de finish! We zullen net als in onzeandere apps regelmatig met updates komen om nieuwe levels toe tevoegen.Veel raadplezier!Now try our new game and defeat yourfriends: What is the word?Can you guess the word from threepictures what we are looking for? It starts off pretty easy, butsoon you will find that it is quite spicy. Getting there reallydoes not matter, then ask your friends through social media, or usea hint! Play your way through hundreds of levels, and get to thefinish! We will, as in our other apps regularly come up withupdates to add new levels.Many council fun!
Raad de BNer 1.05 APK
Gecko Apps
Kun jij ontdekken welke bekende Nederlander wij zoeken? Ruim 300levels om je uren mee zoet te houden!Can you discover the famousDutch we search? More than 300 levels to keep you fresh for hours!
Loading...