13.2 / February 19, 2015
(4.2/5) (6)
Loading...

Description

Aplicación que ofrece el Consell de la FP de Terrassa para darinformación a los jóvenes estudiantes sobre toda la oferta deformación que ofrece la ciudad.Application provides the Consell deTerrassa VET to provide information to young students on the wholerange of training offered by the city.

App Information guia fp TRS

 • App Name
  guia fp TRS
 • Package Name
  cristina.asensio.ajuntamentapp
 • Updated
  February 19, 2015
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  13.2
 • Developer
  Cristina Asensio
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Cristina Asensio Show More...

FP cat 1.0 APK
Aquesta aplicació concentra en un sol aplicatiu tota la informaciódels Cicles Formatius, tant de grau mig com grau superior, a nivellde tota Catalunya. Ofereix dos modes de recerca:Recerca per FamiliaProfessionalEn aquest cas l’usuari pot seleccionar la FamiliaProfessional en que està interessat (per exemple, Informàtica iComunicacions) i a continuació se li despleguen tots els cicles quees fan d’aquesta familia.Recerca per ComarcaAquí l’estudiant potseleccionar la comarca en la que resideix o està interessat enestudiar (per exemple, Vallès Occidental) i a continuació podràseleccionar la ciutat o ciutats que l’interessin.En ambdós casos,l’usuari podrà consultar:1. Composició de cada Cicle: mòduls amb laseva durada i descripció, unitats formatives amb el seu pesespecífic.2. Llistat de Centres on es fa cada cicle i la sevaubicació al mapa.3. Accés directe a la web del Centre, a més depoder enviar un email i contactar per telèfon.4. Relació delscicles que ofereix cada Centre.5. Accés a les xarxes socials percompartir les cerques.This application focuses on a singleapplication all the information on Vocational Training, both middlelevel and top grade level throughout Catalonia. Offers two searchmodes:Search for vocationalIn this case the user can select theprofessional you are interested in (eg, Computers andCommunications) and then be deployed all cycles are of thisfamily.Search by RegionHere the student can select the county inwhich it resides or is interested in studying (eg VallèsOccidental) and then be able to select the city or cities thatinterest you.In both cases, the user can see:One. Composition ofeach cycle: duration, and modules with its description, trainingunits with their weight.Two. Centers List is where each cycle andits location on the map.Three. Direct access to the Center'swebsite, as well as to send an email and telephone contact.4.Relation of cycles offered by each center.5. Access social networksto share searches.
guia fp TRS 13.2 APK
Aplicación que ofrece el Consell de la FP de Terrassa para darinformación a los jóvenes estudiantes sobre toda la oferta deformación que ofrece la ciudad.Application provides the Consell deTerrassa VET to provide information to young students on the wholerange of training offered by the city.
Loading...