2.6 / February 25, 2018
(4.4/5) (196)
Loading...

Description

આ એપ્લિકેશન તમે એક ક્લિક સાથે બધા ગુજરાતી અખબાર અને તમારા મોબાઇલસ્ક્રીન પર ઓનલાઇન સમાચાર સ્ત્રોતો લાવેThis gujarti news applicationwill bring you all gujrati online published news right on yourmobile screen with one click access to all sources. એપ્લિકેશનલક્ષણ:# તમે મિત્રો અને કુટુંબ સાથે આ એપ્લિકેશન શેર કરી શકો છો# તમેમિત્રો અને પરિવાર સાથે સમાચાર લેખ શેર કરી શકો છો# તમે આ શબ્દ કદવધારવા કરી શકો છો# તમે આ શબ્દ કદ ઘટાડી શકે છેબધા ગુજરાતી સમાચારપત્રસરળ વપરાશ સાથે આ કાર્યક્રમમાં ઉપલબ્ધ !All gujarati newspapersavailable in this application with easy accessIndian GujaratiNewspapers : Gujarat SamacharABP Asmita NewsGujaratiOneIndiaNavGujarat SamayAajkaal DailyGuj Economic TimesGujaratiPradesh18Sandesh NewsAhmedabad MirrorNobat SamacharAkilaNewsKuchhmitra DailySanjh SamacharSardar GurjariVishav GujaratZeeGujarat NewsVTV GujaratiGujarat IndiaGujarati WebduniaEagleNewsBombay SamacharGujarat GuardianKuchh TodayBilkulOnlineJanambhumi NewsLoksansar NewsTimes of India(Gujarat)AaspasIndiaLokmijajSunvilla SamacharPrachar WeeklySambhaav NewsGujaratMitraInternational Gujarati NewspapersGujarat Abroad(CANADA)Gujarat Times (USA)Major English Newspapers India:TheHinduHindustan TimesHindu Business LineTimes Of IndiaLiveMintIndian ExpressFinancial ExpressEconomic TimesNew IndianExpressDeccan CronicleAsian AgeTelegraph of IndiaThe TribuneIndiaBusiness StandardHindi Newspapers list: Hindustan,AmarUjalaGoogle News HindiDainik JagranNavBharat TimesPunjabKesriPrabhat KhabarEconomic TimesTribune HindiHaribhumiJansattaSamacharRajasthan PatrikaDeshbandhuPatrika SamacharRastriyaSaharaLokmat SamacharRaftar NewsTehalka Hindi NewsPanchjanyaDailyNews 360One IndiaWebDunia NewsDisclaimer:- "YellowCup" is not owneror actual publisher of news shown in this application. We have justprovided all news source links at single place for userconvenience. - Please mail to us if you feel that any of theIntellectual Property rights have been infringed as none of themare intentional and we look forward to correcting / improve them.We can remove or add news sources on editor's wish. -We don't showsuperimposed advertisements in news pages as it irritates user. Allthe advertisement is news pages are shown by publishers only. Ourapp is created for user convenience and we are not earning anysignificant revenue from this.

App Information Gujarati News All Newspapers

 • App Name
  Gujarati News All Newspapers
 • Package Name
  com.indianewsapps.gujaratinews
 • Updated
  February 25, 2018
 • File Size
  4.0M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.6
 • Developer
  YellowCup
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

YellowCup Show More...

All Hindi News Hindi Newspaper 3.0 APK
YellowCup
देश विदेश की सभी मुख्‍य खबरें अब जाने हिन्दी मे सीधे आपके मोबाइलस्क्रीन पर ! 2 MB से भी कम साइज मैं ! "Hindi News India AllNewspaper" is very light application to show you Hindi News andHindi Newspapers from all around the world. It will also show youlocal Hindi News as well as national Hindi News and Newspapers.Internet connection is needed for operation as Hindi News iscollected and presented on device screen using online availableHindi News sources. The Hindi News app lets you read local HindiNews and Internation news including sports, economics, breakingnews etc on your mobile screen. You may go deep down to your localcity and read latest stories. This Hindi News App collects newsfrom different online Hindi News websites like Zee News, Aajtak,Dainik Jagran, BBC News Hindi, NavBharat Times, Economic Times, IBNKhabar, In.Com news, AAJ Tak News, ABP News, Nai Dunia, Amar Ujala,Business Standard, Patrika, Punjab Kesari, raftaar.in, Khas Khabar,Hindustan, Jansatta, Haribhoomi, DW (हिन्दी), India Today, IndianRural News Agency, Janpath Samachar, Rajasthan Patrika etc. Veryeasy load application with small size. Install and keep yourselfupdated. Hindi News and Hindi Newspapers list: Hindustan, AmarUjala Google News Hindi Dainik Jagran NavBharat Times Punjab KesriPrabhat Khabar Economic Times Tribune Hindi Haribhumi JansattaSamachar Rajasthan Patrika Deshbandhu Patrika Samachar RastriyaSahara Lokmat Samachar Raftar News Tehalka Hindi News PanchjanyaDaily News 360 One India WebDunia News Hindi News TV Channels list:NDTV India Hindi IBN7 Khabar BBC Hindi Aaj Tak Zee News HindiIndiaTv Khabar ABP News Hindi DW News Hindi Kohram News SamacharPlus Regional and other Hindi News and Hindi Newspapers SmacharJagat Dainik Navjyoti Ranchi Express Loktej News Pratahkal PrabhaSakashi Khas Khabar Vir Arjun Uttam Hindu Deshdoot Moltol DainikSandhya Prakash Sandhya Pravakta Divya Himachal Dekho BhopalSanjivani Today Nai Dunia Bharat Khabar Saamna Times Janadesh NewsChauthi Dunia Dainik Purvodya Dandkarnya Samachar Sach Kahoon DailyNews Activist Raj Express Major English Newspapers India: The HinduHindustan Times Hindu Business Line Times Of India Live Mint IndianExpress Financial Express Economic Times New Indian Express DeccanCronicle Asian Age Telegraph of India The Tribune India BusinessStandard Tags: Hindi Samachar, Hindi News, Hindi Newspaper, OnlineNews, Hindi News India Disclaimer: - "YellowCup" is not owner oractual publisher of news shown in this application. We have justprovided all news source links at single place for userconvenience. - Please mail to us if you feel that any of theIntellectual Property rights have been infringed as none of themare intentional and we look forward to correcting / improve them.We can remove or add news sources on editor's wish. -We don't showsuperimposed advertisements in news pages as it irritates user. Allthe advertisement is news pages are shown by publishers only. Ourapp is created for user convenience and we are not earning anysignificant revenue from this. "I sincerely apologize for includingDainik Bhaskar in my app without the permission or authorization ofDB Corp. Ltd. The real source of content is from DB Corp. Ltd.’sweb portals and I do not have any kind of rights to use DainikBhaskar’s content in this app. I apologize for the inconveniencecaused due to my actions. Dainik Bhaskar has been permanentlyremoved from this app and can be accessed on their website atwww.dainikbhaskar.com."
All English Newspapers India 2.3 APK
YellowCup
This is very useful English News application to show you directlythe latest online published news from different sources in Indiaincluding magazines and major newspapers. Installation size justaround 2MB only and very light application to handle. Thisapplication will give you latest English News links on your mobilescree. Features: # Share application with friends. # Zoom-in toread in larger fonts. # Zoom-out to read in smaller fonts. # Sharenews articles with friends. # Full screen news reading experiencewith minimal disturbance. Very good application for people seekinglatest English News content to keep them updated with latesthappenings. Very good for aspirant of IAS, UPSC and other IndianCompetitive exams. English Newspapers from India: Times Of IndiaThe Hindu Hindustan Times Indian Express DNA India Deccan HeraldGoogle News Hindu Business Line Live Mint Economic Times BusinessStandard Financial Express The Tribune Mid-Day Deccan Chronical TheAsian Age The Statesman PTI news The Pioneer Telegraph of IndiaEnglish News Magazines in India: Mainstream Weekly India TodayFrontline Business World Tehelka The Time Sanctuary Asia OutlookIndia The Week Carvan Magzine Open Magzine Swarajya Major EnglishNews TV Channels websites: CNN News BBC News Al Jazeera RussiaToday WION News Zee News NDTV News Channel News Asia InternationalEnglish News Sources: Project Syndicate Washington Post (USA)NewYork Times (USA) USA Today (USA) Wall Street Journal (USA) DailyMail (UK) The Guardian (UK) Sydney Morning Herald (AUS) VancouverSun (CAN) The Star (CAN) Easy to install and operate. Disclaimer: -"YellowCup" is not owner or actual publisher of news shown in thisapplication. We have just provided all news source links at singleplace for user convenience. - Please mail to us if you feel thatany of the Intellectual Property rights have been infringed as noneof them are intentional and we look forward to correcting / improvethem. We can remove or add news sources on editor's wish. -We don'tshow superimposed advertisements in news pages as it irritatesuser. All the advertisement is news pages are shown by publishersonly. Our app is created for user convenience and we are notearning any significant revenue from this.
All Punjabi News Newspapers 2.7 APK
YellowCup
ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰੀਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ . ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ 2MB ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲਚਾਨਣ ਕਾਰਜ ਹੈ. This is very simple and light application with sizeof 2MB only to show you all the punjabi news on your mobile screenGet Punjabi news from major sources like Punjabi Jagran, PunjabiABP Sanjha, Punjabi Punjab Kesri,The Tribune Punjabi etc IndianPunjabi Newspapers and Punjabi News Sources: Jag bani ABP SanjhaRozana spokesman Charhdikala Nawan zamana Aashiana Punjab TribuneDoaba Headlines Daily Punjab Punjab Kesri The Tribune Azad SoachAjit Jalandhar Punjab Infoline Punjabi Post Weekly SkyHawk TimesJammu Prabhat Nirpankh Awaaj Sach Kahun Yes Punjab Aaj Di AwaajKhuli Soch Daily Pehredar International Punjabi news and newspapersDaily Hamdard (CAN) Punjab Post (CAN) Punjabi Tribune (CAN) SikhSpokesman (CAN) Ajit Weekly (CAN) Parvasi (CAN) Indo Times (AUS)Punjab Herald (NZ) Punjabi Today Sher-e-Punjab (USA) Quami Ekta(USA) Sting Operation (USA) Punjab Mail (USA) Times of Punjab (USA)Punjab Times (UK) Media Punjab (GER) Europe Samachar (EUR) Tags:Punjabi Newspapers India Punjabi Newspapers International PunjabiNews Canada Punjabi News USA ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਨੂੰਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ Disclaimer: - "YellowCup" is not owner oractual publisher of news shown in this application. We have justprovided all news source links at single place for userconvenience. - Please mail to us if you feel that any of theIntellectual Property rights have been infringed as none of themare intentional and we look forward to correcting / improve them.We can remove or add news sources on editor's wish. -We don't showsuperimposed advertisements in news pages as it irritates user. Allthe advertisement is news pages are shown by publishers only. Ourapp is created for user convenience and we are not earning anysignificant revenue from this.
Malayalam News All Newspapers 2.1 APK
YellowCup
Get easy access to all Malayalam News sources. In this applicationyou can read all the major Malayalam news papers and news websiteon your mobile screen with easy access. You can the latest newsheadlines from the leading Malayalam News web portals. You can alsoget the list of major English Newspapers published in India in sameapplication. Advertisements shown in apps are from news publishersonly. Developer have not placed any ads. Please do not ratenegative for ads. Malayalam News and Newspapers included in"Malayalam News All Newspapers" app are: MathrubhumiDeshabhimaniGoogle MalayalamMadhyamamMangalamKeralakaumudiNewsDeepikaChandrikadailyThe JasnewsMetro VaarthaKaumudiJanmabhumiDailyKvarthaEvarthaSathyam OnlineKerala ExpressPravasiExpressMalayalam OneindiaMalayalam WebduniaJanayugomOnlineSathyadeepamSiraj LivePuzha.comMarunadanMalayaliKasargodvarthaAnweshanamEmerging KeralaPradeepamOnlineKerala Online NewsKerala BhooshanamVyga NewsGlobal VarthaBigNews LiveEast Coast DailyDaily Indian HeraldRashtraDeepikaMalayalam Express OnlineSudinam OnlineKerala Observer4pmNewsMalayalam SamayamFor KeralaNewsone MalayalamMalayalamPathramAswamedhamAsianet NewsReporter LiveMajor English News andNewspapers included in app are: The HinduHindustan TimesHinduBusiness LineTimes Of IndiaLive MintIndian ExpressFinancialExpressEconomic TimesNew Indian ExpressDeccan CronicleAsianAgeTelegraph of IndiaThe Tribune IndiaBusiness StandardTags:Malayalam News, Kerala News, Malayalam NewspapersDisclaimer:-"YellowCup" is not owner or actual publisher of news shown in thisapplication. We have just provided all news source links at singleplace for user convenience. - Please mail to us if you feel thatany of the Intellectual Property rights have been infringed as noneof them are intentional and we look forward to correcting / improvethem. We can remove or add news sources on editor's wish. -We don'tshow superimposed advertisements in news pages as it irritatesuser. All the advertisement is news pages are shown by publishersonly. Our app is created for user convenience and we are notearning any significant revenue from this.
Editorial Articles (India) 2.0 APK
YellowCup
This application was generated out of my ownrequirement to get quick access to all the English Editorials,Opinion, and OP-ED pages in major Indian newspapers. You can getthe latest content from major source to your mobile screen in justone click.######> Zoom-In and Zoom-Out font option added for comfortable readingof all the news articles.> Sharing of your favourite article made easy with just oneclick.> User can browse the article of their choice through thenewspaper website.> Other news content of the website can also be browsed.> UI is implemented so that user can browse content easilywithout any problem of small mobile display.> Editorial and OP-ED articles provided from major contentpublisher like The Hindu, The Hindu BusinessLine, Times of India,Hindustan Times, The Mint, Indian Express, Deccan Chronicle, IndianExpress, Financial Express, The Tribune etc.> Browsing and navigation of article is very easy.> Sometimes page may load slow due to website backhand. Handleddetection of slow internet over 2G.######This is must have application for opinion makers and editoriallovers. Also helpful in getting you updated for UPSC and IASpreparation.English Newspapers added in this application:The HinduHindustan TimesHindu Business LineTimes Of IndiaLive MintIndian ExpressFinancial ExpressEconomic TimesNew Indian ExpressDeccan CronicleAsian AgeTelegraph of IndiaThe Tribune IndiaBusiness StandardInternational Editorial News Sources:Project SyndicateWashington Post (USA)NewYork Times (USA)USA Today (USA)Wall Street Journal (USA)Daily Mail (UK)The Guardian (UK)Sydney Morning Herald (AUS)Vancouver Sun (CAN)The Star (CAN)Tags: English Editorial, Editorial Articles, Opinion pages innewspapers.
Gujarati News All Newspapers 2.6 APK
YellowCup
આ એપ્લિકેશન તમે એક ક્લિક સાથે બધા ગુજરાતી અખબાર અને તમારા મોબાઇલસ્ક્રીન પર ઓનલાઇન સમાચાર સ્ત્રોતો લાવેThis gujarti news applicationwill bring you all gujrati online published news right on yourmobile screen with one click access to all sources. એપ્લિકેશનલક્ષણ:# તમે મિત્રો અને કુટુંબ સાથે આ એપ્લિકેશન શેર કરી શકો છો# તમેમિત્રો અને પરિવાર સાથે સમાચાર લેખ શેર કરી શકો છો# તમે આ શબ્દ કદવધારવા કરી શકો છો# તમે આ શબ્દ કદ ઘટાડી શકે છેબધા ગુજરાતી સમાચારપત્રસરળ વપરાશ સાથે આ કાર્યક્રમમાં ઉપલબ્ધ !All gujarati newspapersavailable in this application with easy accessIndian GujaratiNewspapers : Gujarat SamacharABP Asmita NewsGujaratiOneIndiaNavGujarat SamayAajkaal DailyGuj Economic TimesGujaratiPradesh18Sandesh NewsAhmedabad MirrorNobat SamacharAkilaNewsKuchhmitra DailySanjh SamacharSardar GurjariVishav GujaratZeeGujarat NewsVTV GujaratiGujarat IndiaGujarati WebduniaEagleNewsBombay SamacharGujarat GuardianKuchh TodayBilkulOnlineJanambhumi NewsLoksansar NewsTimes of India(Gujarat)AaspasIndiaLokmijajSunvilla SamacharPrachar WeeklySambhaav NewsGujaratMitraInternational Gujarati NewspapersGujarat Abroad(CANADA)Gujarat Times (USA)Major English Newspapers India:TheHinduHindustan TimesHindu Business LineTimes Of IndiaLiveMintIndian ExpressFinancial ExpressEconomic TimesNew IndianExpressDeccan CronicleAsian AgeTelegraph of IndiaThe TribuneIndiaBusiness StandardHindi Newspapers list: Hindustan,AmarUjalaGoogle News HindiDainik JagranNavBharat TimesPunjabKesriPrabhat KhabarEconomic TimesTribune HindiHaribhumiJansattaSamacharRajasthan PatrikaDeshbandhuPatrika SamacharRastriyaSaharaLokmat SamacharRaftar NewsTehalka Hindi NewsPanchjanyaDailyNews 360One IndiaWebDunia NewsDisclaimer:- "YellowCup" is not owneror actual publisher of news shown in this application. We have justprovided all news source links at single place for userconvenience. - Please mail to us if you feel that any of theIntellectual Property rights have been infringed as none of themare intentional and we look forward to correcting / improve them.We can remove or add news sources on editor's wish. -We don't showsuperimposed advertisements in news pages as it irritates user. Allthe advertisement is news pages are shown by publishers only. Ourapp is created for user convenience and we are not earning anysignificant revenue from this.
Tamil News India Newspapers 1.4 APK
YellowCup
Tamil News India Newspapers is your single app to access to allTamil News Papers like Dinamalar, Dinathanthi, Puthiya Thalaimurai.Very easy to load 2 MB Tamil News application to show you TamilNews and Tamil Newspaper from Tamilnadu India and around the world(Like Tamil News from Singapore, Tamil News from Canada, US, Europeetc)Get all Tamil News in one application. Easy to load.Tamil newsand newspapers List: Daily ThanthiDinakaranGoogle NewsTamilDinamaniMaalaimalarTamil MurasuThe EkkathirThe HinduTamilViduthalaiOneIndia TamilA2Z TamilnaduSeithyTamil24 NewsLotusNewsTamil StarKoodalThooth OnlineTamil SigaramCNN TamilNTamilBBCTamilTamil Murasu SingaporeTamilGuardianVirakesariTamil.comVanakkamLondonDinasudarKathiravanPuthiyathalaimuraiMalaiMurasuMaalaisudarMurasoliTamil DailyMakkalkuralInneramTTNews2Tamil.com4Tamil MediaYarlTamilnaduTodayPathivuInioruPuthinappalakaiPuthinam NewsTelonewsTamilWinTharavuPonguThamilEeladhesamThinakkathirAthirvuTamilLeaderChennai Today NewsChennai Online TamilCoimbatore Online TMJVPNewsPuthu ThinnaiSumanasaDayTamilMeenakamTamil Good ReturnsTamilSamayamLive TodayVivegam NewsGlobal Tamil TimesCanada UthayanTamilAustraliaTamil Magazines in "Tamil News India Newspapers"applicationVikatanKumudamBehindwoodsKalkiOnlineGalattaPuthiyathalaimuraiThuglakNilacharalNakkheeranChennaionlineCinemaexpressKoodalKalachuvaduKungumamLadiesspecialManithanExammasterTharasuManam OnlineAgamonline
Top Magazines India 1.1 APK
YellowCup
Get the bollywood happenings on your mobile and all the famousonline content provider magazines right available on your mobiledevice with one click. Latest Bollywood masala news, Politics news,Sports Magazines content.
Loading...