1.0.1 / September 28, 2015
(2.5/5) (13)
Loading...

Description

Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni, különben aparkolás nem indul el.A programban lehetőség van több rendszámtárolására, így ha valaki több autóval is szokott közlekedni Győrterületén, csak annyi a teendő, hogy tárolja a rendszámot. Azaktuális parkolás adatait folyamatosan nyomon lehet követni az idő,és költség tekintetében. A parkolás leállításakor pedig kap egyösszesítő üzenetet. Az applikáció használatával sokkalbarátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.A fizetőparkolás üzemeltetője: GyorSzol Zrt. Győri parkoló alkalmazás,melyet a helyi igényekhez igazítottunk.Teendőid:1. Töltsd le.2.Próbáld ki az alkalmazást, az AJÁNDÉK ingyen kredittel.3. Írd meg avéleményed.- Kerülje el az SMS elírásából származó büntetéseket azalkalmazással. Kézzel állíthatja be a parkolózónát!- Könnyenkezelhető grafikus felület, melyen olvasható a parkolás ideje ésköltsége is. Egyszeri beállítás után néhány kattintássalmegkezdheted az alkalmazás használatát.- Statikus zónatérkép, melysegíthet téged.- Modern design.- Az alkalmazás letöltése ingyenes,és kipróbálható 10 alkalom erejéig. Ezt követően kreditet kellvásárolni. Kreditvásárlás az applikáción belül lehetséges egyetlengombnyomással.- 1 applikáció használat 20 kreditbe kerül. Ajándékkredit elfogyása után lehetőséged van előfizetni a használatra.-Szolgáltatók, melyekkel használni lehet: T-Mobile, Telenor,VodafoneNational adapted to mobile parking of applications whichwill come into effect from July 1.! IMPORTANT! In case of dual-SIMhandsets in the application using the card in slot 1. In the"Settings" menu in the "Provider" for the SIM card in the firstslot should be given to the provider, or the parking will notstart.The program is available for storing license plate number, soif someone is used to navigate the area by car is more Gyor, you'llneed to store your plates. The current parking information can becontinuously monitored to track the time and cost. Parking isstopped and get a summary message. The application using much moresophisticated, smoother mobile parking process.The pay parkingoperator: Fast Service Inc.Gyori parking application, which isadapted to local needs.Do note:First download.2 Try the app FREEfor free credits.3 Write a review.- Avoid penalties from themisspelling of the SMS application. Manually adjust the parkingzone!- Easy to use graphical interface, which can be read time andcost of parking. After a single setting with a few clicks you canbegin using the application.- Static zone map that can help you.-Modern design.- Downloading the application is free and can betested up to 10 times. Then need to buy credits. Buy Credits withinthe possible applications of a button.- Use one of applications is20 credits. Running out of gift credit after you have to pay touse.- Service providers, which can be used with T-Mobile, Telenor,Vodafone

App Information Győr mobilparkolás

Webdesignworld Show More...

Szeged mobilparkolás 1.0 APK
Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni.A programbanlehetőség van több rendszám tárolására, így ha valaki több autóvalis szokott közlekedni Szeged területén, csak annyi a teendő, hogytárolja a rendszámot. Az aktuális parkolás adatait folyamatosannyomon lehet követni. A parkolás leállításakor pedig kap egyösszesítő üzenetet. Az applikáció használatával sokkalbarátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.A fizetőparkolás üzemeltetője: Szegedi Közlekedési Kft., SZKT parkolásiüzletág, SzeParkSzegedi parkoló alkalmazás, melyet a helyiigényekhez igazítottunk.Teendőid:1. Töltsd le.2. Próbáld ki azalkalmazást, az AJÁNDÉK ingyen kredittel.3. Írd meg a véleményed.-Kerülje el az SMS elírásából származó büntetéseket azalkalmazással. Kézzel állíthatja be a parkolózónát!- Könnyenkezelhető grafikus felület, melyen olvasható a parkolás ideje ésköltsége is. Egyszeri beállítás után néhány kattintássalmegkezdheted az alkalmazás használatát.- Statikus zónatérkép, melysegíthet téged.- Modern design.- Az alkalmazás letöltése ingyenes,és kipróbálható 10 alkalom erejéig. Ezt követően kreditet kellvásárolni. Kreditvásárlás az applikáción belül lehetséges egyetlengombnyomással.- 1 applikáció használat 20 kreditbe kerül. Ajándékkredit elfogyása után lehetőséged van előfizetni a használatra.-Mobiltelefon szolgáltatók amelyeken használni lehet: T-Mobile,Telenor, Vodafone.Az applikáció használata során elírásból,felhasználói tévedésből származó károkért a fejlesztő nem felelős.Az elírás, tévedés jogát fenntartjuk.National mobilparkoláshozgeared Application which will come into effect from 1 July.!!!IMPORTANT !!! In case of dual-SIM devices, the application uses thecard in the first slot. In the "Settings" menu in the "Provider"for the SIM card in the first slot of the operator should begiven.The program is available for storing license plate number, soif someone more accustomed to travel by car in the field of Szeged,you'll need to store the order number. The current parkinginformation can be continuously observed. Parking and stopping toget a summary message. The application using much moresophisticated, streamlined mobile parking process.The pay parkingoperator:, SZKT parking business, Szeged Transport Ltd.séparés.Szeged parking application, adapted to local needs.Tasksare:1. Download.2. Try the app FREE for free credits.3. Write youropinion.- Avoid penalties from the regulations of the SMSapplication. Manually adjust the parking zone!- Easy to usegraphical interface, which can be read in the time and cost ofparking as well. After a single set just a few clicks you can beginusing the application.- Static zone map that can help you.- Moderndesign.- To download the free application, and can be tested up to10 times. Then, to buy credits. Buy Credits within the possibleapplications of a button.- 1 use of applications is 20 credits.After Running out of gift credits you have to pay to use.- Mobilephone service providers which can be used for T-Mobile, Telenor,Vodafone.The developer is not responsible for damages resultingfrom a clerical error, user error in the use of the platform. Thetypo errors excepted.
Hódmezővásárhely mobilparkolás 1.0 APK
Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni, különben aparkolás nem indul el.A programban lehetőség van több rendszámtárolására, így ha valaki több autóval is szokott közlekedniHódmezővásárhely területén, csak annyi a teendő, hogy tárolja arendszámot. Az aktuális parkolás adatait folyamatosan nyomon lehetkövetni az idő, és költség tekintetében. A parkolás leállításakorpedig kap egy összesítő üzenetet. Az applikáció használatávalsokkal barátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.Afizető parkolás üzemeltetője: Városellátó és FoglalkoztatóKözhasznú Nonprofit Kft.Hódmezővásárhelyi parkoló alkalmazás,melyet a helyi igényekhez igazítottunk.Teendőid:1. Töltsd le.2.Próbáld ki az alkalmazást, az AJÁNDÉK ingyen kredittel.3. Írd meg avéleményed.- Kerülje el az SMS elírásából származó büntetéseket azalkalmazással. Ön kézzel állíthatja be a parkolózónát!- Könnyenkezelhető grafikus felület, melyen olvasható a parkolás ideje ésköltsége is. Egyszeri beállítás után néhány kattintássalmegkezdheti az alkalmazás használatát.- Statikus zónatérkép, melysegítheti Önt.- Modern design.- Az alkalmazás letöltése ingyenes,és kipróbálható 10 alkalom erejéig. Ezt követően kreditet kellvásárolni. Kreditvásárlás az applikáción belül lehetséges egyetlengombnyomással.- 1 applikáció használat 20 kreditbe kerül. Ajándékkredit elfogyása után lehetőség van előfizetni a használatra.-Szolgáltatók, melyekkel használni lehet: T-Mobile, Telenor,VodafoneNational adapted to mobile parking of applications whichwill come into effect from July 1.! IMPORTANT! In case of dual-SIMhandsets in the application using the card in slot 1. In the"Settings" menu in the "Provider" for the SIM card in the firstslot should be given to the provider, or the parking will notstart.The program is available for storing license plate number, soif someone accustomed to travel by car is more Hódmezővásárhelyfield, you'll need to store your plates. The current parkinginformation can be continuously monitored to track the time andcost. Parking is stopped and get a summary message. The applicationusing much more sophisticated, smoother mobile parking process.Thepay parking operator: City Activity Suppliers and CoordinationAgencyHódmezővásárhelyi parking application, which is adapted tolocal needs.Do note:First download.2 Try the app FREE for freecredits.3 Write a review.- Avoid penalties from the misspelling ofthe SMS application. You can manually set the parking zone!- Easyto use graphical interface, which can be read time and cost ofparking. After a single setting with a few clicks you can beginusing the application.- Static zone map, which can help you.-Modern design.- Downloading the application is free and can betested up to 10 times. Then need to buy credits. Buy Credits withinthe possible applications of a button.- Use one of applications is20 credits. Running out of gift credits after you use the pre-paidoption.- Service providers, which can be used with T-Mobile,Telenor, Vodafone
Nyíregyháza mobilparkolás 1.0 APK
Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni, különben aparkolás nem indul el.A programban lehetőség van több rendszámtárolására, így ha valaki több autóval is szokott közlekedniNyíregyháza területén, csak annyi a teendő, hogy tárolja arendszámot. Az aktuális parkolás adatait folyamatosan nyomon lehetkövetni az idő, és költség tekintetében. A parkolás leállításakorpedig kap egy összesítő üzenetet. Az applikáció használatávalsokkal barátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.Afizető parkolás üzemeltetője: NYÍRVVNyíregyházi parkoló alkalmazás,melyet a helyi igényekhez igazítottunk.Teendőid:1. Töltsd le.2.Próbáld ki az alkalmazást, az AJÁNDÉK ingyen kredittel.3. Írd meg avéleményed.- Kerülje el az SMS elírásából származó büntetéseket azalkalmazással. Kézzel állíthatja be a parkolózónát!- Könnyenkezelhető grafikus felület, melyen olvasható a parkolás ideje ésköltsége is. Egyszeri beállítás után néhány kattintássalmegkezdheted az alkalmazás használatát.- Statikus zónatérkép, melysegíthet téged.- Modern design.- Az alkalmazás letöltése ingyenes,és kipróbálható 10 alkalom erejéig. Ezt követően kreditet kellvásárolni. Kreditvásárlás az applikáción belül lehetséges egyetlengombnyomással.- 1 applikáció használat 20 kreditbe kerül. Ajándékkredit elfogyása után lehetőséged van előfizetni a használatra.-Szolgáltatók, melyekkel használni lehet: T-Mobile, Telenor,VodafoneNational adapted to mobile parking of applications whichwill come into effect from July 1.! IMPORTANT! In case of dual-SIMhandsets in the application using the card in slot 1. In the"Settings" menu in the "Provider" for the SIM card in the firstslot should be given to the provider, or the parking will notstart.The program is available for storing license plate number, soif someone accustomed to travel Nyíregyháza in more than one caris, you'll need to store your plates. The current parkinginformation can be continuously monitored to track the time andcost. Parking is stopped and get a summary message. The applicationusing much more sophisticated, smoother mobile parking process.Thepay parking operator: NYÍRVVNyíregyháza parking application, whichis adapted to local needs.Do note:First download.2 Try the app FREEfor free credits.3 Write a review.- Avoid penalties from themisspelling of the SMS application. Manually adjust the parkingzone!- Easy to use graphical interface, which can be read time andcost of parking. After a single setting with a few clicks you canbegin using the application.- Static zone map that can help you.-Modern design.- Downloading the application is free and can betested up to 10 times. Then need to buy credits. Buy Credits withinthe possible applications of a button.- Use one of applications is20 credits. Running out of gift credit after you have to pay touse.- Service providers, which can be used with T-Mobile, Telenor,Vodafone
Pécs mobilparkolás 1.0 APK
Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni, különben aparkolás nem indul el.A programban lehetőség van több rendszámtárolására, így ha valaki több autóval is szokott közlekedni Pécsterületén, csak annyi a teendő, hogy tárolja a rendszámot. Azaktuális parkolás adatait folyamatosan nyomon lehet követni az idő,és költség tekintetében. A parkolás leállításakor pedig kap egyösszesítő üzenetet. Az applikáció használatával sokkalbarátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.A fizetőparkolás üzemeltetője: BIOKOM Kft.Pécsi parkoló alkalmazás, melyeta helyi igényekhez igazítottunk.Teendőid:1. Töltsd le.2. Próbáld kiaz alkalmazást, az AJÁNDÉK ingyen kredittel.3. Írd meg avéleményed.- Kerülje el az SMS elírásából származó büntetéseket azalkalmazással. Kézzel állíthatja be a parkolózónát!- Könnyenkezelhető grafikus felület, melyen olvasható a parkolás ideje ésköltsége is. Egyszeri beállítás után néhány kattintássalmegkezdheted az alkalmazás használatát.- Statikus zónatérkép, melysegíthet téged.- Modern design.- Az alkalmazás letöltése ingyenes,és kipróbálható 10 alkalom erejéig. Ezt követően kreditet kellvásárolni. Kreditvásárlás az applikáción belül lehetséges egyetlengombnyomással.- 1 applikáció használat 20 kreditbe kerül. Ajándékkredit elfogyása után lehetőséged van előfizetni a használatra.-Szolgáltatók, melyekkel használni lehet: T-Mobile, Telenor,VodafoneNational adapted to mobile parking of applications whichwill come into effect from July 1.! IMPORTANT! In case of dual-SIMhandsets in the application using the card in slot 1. In the"Settings" menu in the "Provider" for the SIM card in the firstslot should be given to the provider, or the parking will notstart.The program is available for storing license plate number, soif someone Pécs used to travel in more than one car is, you'll needto store your plates. The current parking information can becontinuously monitored to track the time and cost. Parking isstopped and get a summary message. The application using much moresophisticated, smoother mobile parking process.The pay parkingoperator: BIOKOM Ltd.Pécs parking application, which is adapted tolocal needs.Do note:First download.2 Try the app FREE for freecredits.3 Write a review.- Avoid penalties from the misspelling ofthe SMS application. Manually adjust the parking zone!- Easy to usegraphical interface, which can be read time and cost of parking.After a single setting with a few clicks you can begin using theapplication.- Static zone map that can help you.- Modern design.-Downloading the application is free and can be tested up to 10times. Then need to buy credits. Buy Credits within the possibleapplications of a button.- Use one of applications is 20 credits.Running out of gift credit after you have to pay to use.- Serviceproviders, which can be used with T-Mobile, Telenor, Vodafone
Szolnok mobilparkolás 1.0 APK
Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni, különben aparkolás nem indul el.A programban lehetőség van több rendszámtárolására, így ha valaki több autóval is szokott közlekedniSzolnok területén, csak annyi a teendő, hogy tárolja a rendszámot.Az aktuális parkolás adatait folyamatosan nyomon lehet követni azidő, és költség tekintetében. A parkolás leállításakor pedig kapegy összesítő üzenetet. Az applikáció használatával sokkalbarátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.A fizetőparkolás üzemeltetője: Remondis Szolnok Zrt.Szolnoki parkolóalkalmazás, melyet a helyi igényekhez igazítottunk.Teendőid:1.Töltsd le.2. Próbáld ki az alkalmazást, az AJÁNDÉK ingyenkredittel.3. Írd meg a véleményed.- Kerülje el az SMS elírásábólszármazó büntetéseket az alkalmazással. Ön kézzel állíthatja be aparkolózónát!- Könnyen kezelhető grafikus felület, melyen olvashatóa parkolás ideje és költsége is. Egyszeri beállítás után néhánykattintással megkezdheti az alkalmazás használatát.- Statikuszónatérkép, mely segítheti Önt.- Modern design.- Az alkalmazásletöltése ingyenes, és kipróbálható 10 alkalom erejéig. Eztkövetően kreditet kell vásárolni. Kreditvásárlás az applikációnbelül lehetséges egyetlen gombnyomással.- 1 applikáció használat 20kreditbe kerül. Ajándék kredit elfogyása után lehetőség vanelőfizetni a használatra.- Szolgáltatók, melyekkel használni lehet:T-Mobile, Telenor, VodafoneNational adapted to mobile parking ofapplications which will come into effect from July 1.! IMPORTANT!In case of dual-SIM handsets in the application using the card inslot 1. In the "Settings" menu in the "Provider" for the SIM cardin the first slot should be given to the provider, or the parkingwill not start.The program is available for storing license platenumber, so if someone more accustomed to travel by car is the areaof ​​Szolnok, you'll need to store your plates. The current parkinginformation can be continuously monitored to track the time andcost. Parking is stopped and get a summary message. The applicationusing much more sophisticated, smoother mobile parking process.Thepay parking operator: Remondis Szolnok Ltd.Szolnok parkingapplication, which is adapted to local needs.Do note:Firstdownload.2 Try the app FREE for free credits.3 Write a review.-Avoid penalties from the misspelling of the SMS application. Youcan manually set the parking zone!- Easy to use graphicalinterface, which can be read time and cost of parking. After asingle setting with a few clicks you can begin using theapplication.- Static zone map, which can help you.- Modern design.-Downloading the application is free and can be tested up to 10times. Then need to buy credits. Buy Credits within the possibleapplications of a button.- Use one of applications is 20 credits.Running out of gift credits after you use the pre-paid option.-Service providers, which can be used with T-Mobile, Telenor,Vodafone
Miskolc mobilparkolás 1.0 APK
Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni, különben aparkolás nem indul el.A programban lehetőség van több rendszámtárolására, így ha valaki több autóval is szokott közlekedniMickolc területén, csak annyi a teendő, hogy tárolja a rendszámot.Az aktuális parkolás adatait folyamatosan nyomon lehet követni azidő, és költség tekintetében. A parkolás leállításakor pedig kapegy összesítő üzenetet. Az applikáció használatával sokkalbarátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.A fizetőparkolás üzemeltetője: Régió Park Miskolc Kft.Miskolci parkolóalkalmazás, melyet a helyi igényekhez igazítottunk.Teendőid:1.Töltsd le.2. Próbáld ki az alkalmazást, az AJÁNDÉK ingyenkredittel.3. Írd meg a véleményed.- Kerülje el az SMS elírásábólszármazó büntetéseket az alkalmazással. Kézzel állíthatja be aparkolózónát!- Könnyen kezelhető grafikus felület, melyen olvashatóa parkolás ideje és költsége is. Egyszeri beállítás után néhánykattintással megkezdheted az alkalmazás használatát.- Statikuszónatérkép, mely segíthet téged.- Modern design.- Az alkalmazásletöltése ingyenes, és kipróbálható 10 alkalom erejéig. Eztkövetően kreditet kell vásárolni. Kreditvásárlás az applikációnbelül lehetséges egyetlen gombnyomással.- 1 applikáció használat 20kreditbe kerül. Ajándék kredit elfogyása után lehetőséged vanelőfizetni a használatra.- Szolgáltatók, melyekkel használni lehet:T-Mobile, Telenor, VodafoneNational adapted to mobile parking ofapplications which will come into effect from July 1.! IMPORTANT!In case of dual-SIM handsets in the application using the card inslot 1. In the "Settings" menu in the "Provider" for the SIM cardin the first slot should be given to the provider, or the parkingwill not start.The program is available for storing license platenumber, so if someone Mickolc used to travel in more than one caris, you'll need to store your plates. The current parkinginformation can be continuously monitored to track the time andcost. Parking is stopped and get a summary message. The applicationusing much more sophisticated, smoother mobile parking process.Theoperator of a pay parking: Park District Miskolc Ltd.Miskolcparking application, which is adapted to local needs.Do note:Firstdownload.2 Try the app FREE for free credits.3 Write a review.-Avoid penalties from the misspelling of the SMS application.Manually adjust the parking zone!- Easy to use graphical interface,which can be read time and cost of parking. After a single settingwith a few clicks you can begin using the application.- Static zonemap that can help you.- Modern design.- Downloading the applicationis free and can be tested up to 10 times. Then need to buy credits.Buy Credits within the possible applications of a button.- Use oneof applications is 20 credits. Running out of gift credit after youhave to pay to use.- Service providers, which can be used withT-Mobile, Telenor, Vodafone
Székesfehérvár mobilparkolás 1.0 APK
Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni, különben aparkolás nem indul el.A programban lehetőség van több rendszámtárolására, így ha valaki több autóval is szokott közlekedniSzékesfehérvár területén, csak annyi a teendő, hogy tárolja arendszámot. Az aktuális parkolás adatait folyamatosan nyomon lehetkövetni az idő, és költség tekintetében. A parkolás leállításakorpedig kap egy összesítő üzenetet. Az applikáció használatávalsokkal barátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.Afizető parkolás üzemeltetője: Székesfehérvár VárosgondnokságaKft.Székesfehérvári parkoló alkalmazás, melyet a helyi igényekhezigazítottunk.Teendőid:1. Töltsd le.2. Próbáld ki az alkalmazást, azAJÁNDÉK ingyen kredittel.3. Írd meg a véleményed.- Kerülje el azSMS elírásából származó büntetéseket az alkalmazással. Kézzelállíthatja be a parkolózónát!- Könnyen kezelhető grafikus felület,melyen olvasható a parkolás ideje és költsége is. Egyszeribeállítás után néhány kattintással megkezdheted az alkalmazáshasználatát.- Statikus zónatérkép, mely segíthet téged.- Moderndesign.- Az alkalmazás letöltése ingyenes, és kipróbálható 10alkalom erejéig. Ezt követően kreditet kell vásárolni.Kreditvásárlás az applikáción belül lehetséges egyetlengombnyomással.- 1 applikáció használat 20 kreditbe kerül. Ajándékkredit elfogyása után lehetőséged van előfizetni a használatra.-Szolgáltatók, melyekkel használni lehet: T-Mobile, Telenor,VodafoneNational adapted to mobile parking of applications whichwill come into effect from July 1.! IMPORTANT! In case of dual-SIMhandsets in the application using the card in slot 1. In the"Settings" menu in the "Provider" for the SIM card in the firstslot should be given to the provider, or the parking will notstart.The program is available for storing license plate number, soif someone more accustomed to travel by car is the area of​​Székesfehérvár, you'll need to store your plates. The currentparking information can be continuously monitored to track the timeand cost. Parking is stopped and get a summary message. Theapplication using much more sophisticated, smoother mobile parkingprocess.The pay parking operator Székesfehérvár City TrusteeshipLtdSzékesfehérvár parking application, which is adapted to localneeds.Do note:First download.2 Try the app FREE for free credits.3Write a review.- Avoid penalties from the misspelling of the SMSapplication. Manually adjust the parking zone!- Easy to usegraphical interface, which can be read time and cost of parking.After a single setting with a few clicks you can begin using theapplication.- Static zone map that can help you.- Modern design.-Downloading the application is free and can be tested up to 10times. Then need to buy credits. Buy Credits within the possibleapplications of a button.- Use one of applications is 20 credits.Running out of gift credit after you have to pay to use.- Serviceproviders, which can be used with T-Mobile, Telenor, Vodafone
Kecskemét mobilparkolás 1.0 APK
Nemzeti mobilparkoláshoz igazodó applikáció mely Július 1-étől fogéletbe lépni. !!! FONTOS !!! Dual SIM-es készülékek esetén azalkalmazás az 1. foglalatban lévő kártyát használja. A"Beállítások" menüpontban a "Szolgáltató"-nak az 1. foglalatbanlévő SIM-kártyának a szolgáltatóját kell megadni, különben aparkolás nem indul el.A programban lehetőség van több rendszámtárolására, így ha valaki több autóval is szokott közlekedniKecskemét területén, csak annyi a teendő, hogy tárolja arendszámot. Az aktuális parkolás adatait folyamatosan nyomon lehetkövetni az idő, és költség tekintetében. A parkolás leállításakorpedig kap egy összesítő üzenetet. Az applikáció használatávalsokkal barátságosabb, gördülékenyebb a mobilparkolás menete.Afizető parkolás üzemeltetője: Piac- és VásárigazgatóságKecskemétiparkoló alkalmazás, melyet a helyi igényekhezigazítottunk.Teendőid:1. Töltsd le.2. Próbáld ki az alkalmazást, azAJÁNDÉK ingyen kredittel.3. Írd meg a véleményed.- Kerülje el azSMS elírásából származó büntetéseket az alkalmazással. Kézzelállíthatja be a parkolózónát!- Könnyen kezelhető grafikus felület,melyen olvasható a parkolás ideje és költsége is. Egyszeribeállítás után néhány kattintással megkezdheted az alkalmazáshasználatát.- Statikus zónatérkép, mely segíthet téged.- Moderndesign.- Az alkalmazás letöltése ingyenes, és kipróbálható 10alkalom erejéig. Ezt követően kreditet kell vásárolni.Kreditvásárlás az applikáción belül lehetséges egyetlengombnyomással.- 1 applikáció használat 20 kreditbe kerül. Ajándékkredit elfogyása után lehetőséged van előfizetni a használatra.-Szolgáltatók, melyekkel használni lehet: T-Mobile, Telenor,VodafoneNational adapted to mobile parking of applications whichwill come into effect from July 1.! IMPORTANT! In case of dual-SIMhandsets in the application using the card in slot 1. In the"Settings" menu in the "Provider" for the SIM card in the firstslot should be given to the provider, or the parking will notstart.The program is available for storing license plate number, soif someone used Kecskemet travel in more than one car is, you'llneed to store your plates. The current parking information can becontinuously monitored to track the time and cost. Parking isstopped and get a summary message. The application using much moresophisticated, smoother mobile parking process.The pay parkingoperator: Market and Fair BoardFor parking in Kecskemét, which isadapted to local needs.Do note:First download.2 Try the app FREEfor free credits.3 Write a review.- Avoid penalties from themisspelling of the SMS application. Manually adjust the parkingzone!- Easy to use graphical interface, which can be read time andcost of parking. After a single setting with a few clicks you canbegin using the application.- Static zone map that can help you.-Modern design.- Downloading the application is free and can betested up to 10 times. Then need to buy credits. Buy Credits withinthe possible applications of a button.- Use one of applications is20 credits. Running out of gift credit after you have to pay touse.- Service providers, which can be used with T-Mobile, Telenor,Vodafone
Loading...