1.0.8 / March 12, 2019
(4.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Học tiếng Hàn qua các bài song ngữ Hàn việt

App Information Hàn Việt Song Ngữ

Deep mind Show More...

IELTS Song Ngữ 1.1.9 APK
Deep mind
- Ielts song ngữ bao gồm những bài dịch từ các ielts book - Các bàidịch tài liệu Ielts chất lượng - Highlight các từ vựng cần học -Rất nhiều Collocation, idom hay sử dụng trọng Ielts - Chức năngtrắc nghiệm từ vựng giúp bạn nhớ từ đó nhanh hơn, lâu hơn - Chứcnăng luyện dictation giúp bạn luyện nghe, nói shadowling - Xem cácbộ phim giải trí các kiến thức khoa học xã hội - ielts listening -ielts reading - ielts writing - ielts speaking
Hàn Việt Song Ngữ 1.0.8 APK
Deep mind
Học tiếng Hàn qua các bài song ngữ Hàn việt
Loading...