1.1 / January 3, 2017
(4.5/5) (179)
Loading...

Description

Ứng dụng điều khiển trình phát ♪Hát Với Nhau♪https://hatvoinhau.net Bạn có thể phát trình ♪Hát Với Nhau♪ tạihttps://hatvoinhau.net nhấn chọn "Hát karaoke"hoặc tại Website:https://hatvoinhau.net -> nhấn "chọn bài hát" Các tính năng ✩Cho phép điều khiển trình phát ♪Hát Với Nhau♪ ✩ Tìm kiếm các bài(Karaoke, Nhạc sống, Remix, Phim, Nhạc, MV,…) ✩ Chọn,Ưu tiên bài.Chọn đưa vào danh sách hàng đợi. ✩ Xem danh sách đã chọn, tạmdừng/phát tiếp, qua bài khác. ✩ Tính năng ghép đôi thiết bị cài ứngdụng ♪Hát Với Nhau♪. ✩ Xem bài liên quan ►https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hatvoinhau.player* Ghép đôi: kết nối ♪Hát Với Nhau♪ và ♪Remote Hát Với Nhau♪ (khôngcần nhập mã số khi đã được ghép đôi). ✩ Các hướng dẫn cơbản.********************************************* Website:https://hatvoinhau.net*********************************************Playercontrol applications ♪ ♪ https://hatvoinhau.net Sing TogetherYoucan play the ♪ ♪ Sing Together in https://hatvoinhau.net click the"Karaoke"or the website: https://hatvoinhau.net -> press "selectsongs"    Functions       ✩Allows the player controls ♪ ♪ SingTogether       ✩ Search forposts (Karaoke, Live music, Remix, Movies, Music, MV,...)       ✩ Choose, Prioritizeall. Select the listedqueues.       ✩ View selectedlist, pause / resume playback, via anotherpost.       ✩ feature setcoupled device applications ♪ ♪ SingTogether.       ✩ ViewRelated          ►https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hatvoinhau.player        *Matching: connect ♪ ♪ and ♪ Sing Together Sing Together ♪ Remote(no need to enter the code whenpaired).       ✩ The basicguidelines.*********************************************        Website:https://hatvoinhau.net*********************************************

App Information Hát Với Nhau - Remote

 • App Name
  Hát Với Nhau - Remote
 • Package Name
  net.hatvoinhau.list
 • Updated
  January 3, 2017
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Hát Với Nhau
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Hát Với Nhau Show More...

Hát Với Nhau - Karaoke 2.3 APK
Ứng dụng ♪Hát Với Nhau♪ là ứng dụng Karaoke trực tuyến với kho bàihát phong phú, mọi thể loại có trên YouTube. Ngoài ra có thể xemphim, MV, hài,... Bạn có thể điều khiển ♪Hát Với Nhau♪ bằng ứngdụng ♪Remote Hát Với Nhau♪ hoặc tại Website: http://hatvoinhau.net-> nhấn "chọn bài hát" - Các chức năng: ✩ Trình phát videohttps://hatvoinhau.net (karaoke, nhạc sống, nhạc remix, phim, MV,hài....) ✩ Hàng đợi bài hát. ✩ Tính năng ghép đôi thiết bị cài ứngdụng ♪Remote Hát Với Nhau♪. ►https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hatvoinhau.list *Ghép đôi: kết nối ♪Hát Với Nhau♪ và ♪Remote Hát Với Nhau♪ (khôngcần nhập mã số khi đã được ghép đôi).********************************************* Website:https://hatvoinhau.net********************************************* Applications ♪ ♪ SingTogether Karaoke is the online application with a rich repositorysong, any genre on YouTube. Also can watch movies, music videos,comedy, ... You can control ♪ ♪ Sing Together with Remote app ♪ ♪Sing Together or the website: http://hatvoinhau.net -> press"select songs"     - Functions:       ✩ https://hatvoinhau.netVideo player (karaoke, live music, remix music, film, music video,comedy ....)        ✩ queuesongs.        ✩ feature setcoupled device applications ♪ ♪ Remote Sing Together.             ►https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hatvoinhau.list                    * Matching: connect ♪ ♪and ♪ Sing Together Sing Together ♪ Remote (no need to enter thecode when paired). *********************************************       Website:https://hatvoinhau.net*********************************************
Hát Với Nhau - Remote 1.1 APK
Ứng dụng điều khiển trình phát ♪Hát Với Nhau♪https://hatvoinhau.net Bạn có thể phát trình ♪Hát Với Nhau♪ tạihttps://hatvoinhau.net nhấn chọn "Hát karaoke"hoặc tại Website:https://hatvoinhau.net -> nhấn "chọn bài hát" Các tính năng ✩Cho phép điều khiển trình phát ♪Hát Với Nhau♪ ✩ Tìm kiếm các bài(Karaoke, Nhạc sống, Remix, Phim, Nhạc, MV,…) ✩ Chọn,Ưu tiên bài.Chọn đưa vào danh sách hàng đợi. ✩ Xem danh sách đã chọn, tạmdừng/phát tiếp, qua bài khác. ✩ Tính năng ghép đôi thiết bị cài ứngdụng ♪Hát Với Nhau♪. ✩ Xem bài liên quan ►https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hatvoinhau.player* Ghép đôi: kết nối ♪Hát Với Nhau♪ và ♪Remote Hát Với Nhau♪ (khôngcần nhập mã số khi đã được ghép đôi). ✩ Các hướng dẫn cơbản.********************************************* Website:https://hatvoinhau.net*********************************************Playercontrol applications ♪ ♪ https://hatvoinhau.net Sing TogetherYoucan play the ♪ ♪ Sing Together in https://hatvoinhau.net click the"Karaoke"or the website: https://hatvoinhau.net -> press "selectsongs"    Functions       ✩Allows the player controls ♪ ♪ SingTogether       ✩ Search forposts (Karaoke, Live music, Remix, Movies, Music, MV,...)       ✩ Choose, Prioritizeall. Select the listedqueues.       ✩ View selectedlist, pause / resume playback, via anotherpost.       ✩ feature setcoupled device applications ♪ ♪ SingTogether.       ✩ ViewRelated          ►https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hatvoinhau.player        *Matching: connect ♪ ♪ and ♪ Sing Together Sing Together ♪ Remote(no need to enter the code whenpaired).       ✩ The basicguidelines.*********************************************        Website:https://hatvoinhau.net*********************************************
Hát Với Nhau - Karaoke - Plus APK
Cần cài đặt và nâng cấp "webview của hệ thốngandroid" bản mới nhất!Ứng dụng ♪Hát Với Nhau♪ là ứng dụng Karaoke trực tuyến với kho bàihát phong phú, mọi thể loại có trên YouTube. Ngoài ra có thể xemphim, MV, hài,...Bạn có thể điều khiển ♪Hát Với Nhau♪ bằng ứng dụng ♪Remote Hát VớiNhau♪ hoặc tại Website: http://hatvoinhau.net -> nhấn "chọn bàihát"- Các chức năng:✩ Trình phát video https://hatvoinhau.net (karaoke, nhạc sống, nhạcremix, phim, MV, hài....)✩ Hàng đợi bài hát...✩ Tính năng ghép đôi thiết bị cài ứng dụng ♪Remote Hát VớiNhau♪.✩ Nhạc chất lượng cao►https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hatvoinhau.list* Ghép đôi: kết nối ♪Hát Với Nhau♪ và ♪Remote Hát Với Nhau♪ (khôngcần nhập mã số khi đã được ghép đôi).*********************************************Website: https://hatvoinhau.netFaceBook: https://www.facebook.com/hatvoinhau.net*********************************************Need to install andupgrade "the system webview android" Latest Version!App ♪ ♪ Sing Together Karaoke online application with a richrepository songs of all genres on YouTube. Also can watch movies,music videos, comedy, ...You can control ♪ ♪ Sing Together with the Remote app ♪ ♪ SingTogether or at Website: http://hatvoinhau.net -> press "selectsong"- Functions:✩ https://hatvoinhau.net Video player (karaoke, live music, remixmusic, movie, music video, comedy ....)✩ queue songs ...✩ feature set coupled device applications ♪ ♪ Remote SingTogether.✩ High Quality Music►https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hatvoinhau.list* Matching: connect ♪ ♪ sing together and sing together ♪ ♪ Remote(no need to enter the code when paired).*********************************************Website: https://hatvoinhau.netFaceBook: https://www.facebook.com/hatvoinhau.net*********************************************
Loading...