1.0 / May 21, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Sách giải tất cả bài tập SGK lớp 12 bao gồm: Toán, Lý, Hóa. Nộidungbám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởi Bộ GiáoDụcnhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễn phí 100%phụcvụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nước nhà .Chứcnăngchính:* Giải bài tập SGK tất cả các môn* Đánh dấu yêu thíchbàigiải* Hướng dẫn giải bài tập chi tiết* Chia sẻ cùng mọi người*Giaodiện dễ sử dungNhà phát triển AbbaPlaybook all 12th gradetextbookexercises include: Mathematics, Physics, Chemistry.Sticking programcontent textbooks issued by the Ministry ofEducation to supportstudents who are studying.100% totally free toserve the interestsof the community, education and training forthe country.Mainfunctions:* Resolved exercises SGK all subjects*Mark Favorite PostsAward* Guidelines detailed homework* Share witheveryone*User-friendly interface solutionDeveloper Abba

App Information Học toán lý hóa lớp 12

ABBA Show More...

Học Tiếng Nhật N4 1.7 APK
ABBA
Ứng dụng Học tiếng Nhật N4 với nội dung được biên soạn từ bộ giáotrình dạy tiếng Nhật lâu năm MINANO NIHONGO. Nội dung của ứng dụngbao gồm từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, đề trắc nghiệm, luyện từ, bộđề thi N5. App Nhật Ngữ hi vọng sẽ đem lại cho người sử dụng khảnăng tiếp cận nhanh, học tập tốt được tiếng Nhật. Chức năng trongApp + Từ vựng ( Nghe học được từng từ) + Luyện từ ( Chức năng đặcbiệt giúp người học nhớ được từ vựng nhanh chóng) + Luyện ngheKaiwa N4 + Ngữ pháp + KanJi + Trắc nhiệm và đề thi N4 Hy vọngchương trình giúp ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã sử dụng.
Sách giải Toán Lý Hóa Văn lớp 8 1.2 APK
ABBA
Sách giải tất cả bài tập SGK lớp 8 bao gồm: Toán, Lý, Hóa, Văn. Nộidung bám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởi Bộ GiáoDục nhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễn phí 100%phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nước nhà .Chức năng chính: * Giải bài tập SGK tất cả các môn * Đánh dấu yêuthích bài giải * Hướng dẫn giải bài tập chi tiết * Chia sẻ cùng mọingười * Giao diện dễ sử dung Nhà phát triển Abba Playbook all 8thgrade textbook exercises include: Mathematics, Physics, Chemistry,Literature. Sticking program content textbooks issued by theMinistry of Education to support students who are studying. 100%totally free to serve the interests of the community, education andtraining for the country. Main functions: * Resolved exercises SGKall subjects * Mark Favorite Posts Award * Guidelines detailedhomework * Share with everyone * User-friendly interface solutionDeveloper Abba
Luyện Nghe Tiếng Anh Mỗi Ngày 2.1.1 APK
ABBA
Nghe là kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng Anh. Phần mềm này sẽgiúp bạn thực hành nghe tiếng Anh dễ dàng hơn. Giọng nói từ cáccuộc trò chuyện là khá chậm và phát âm cực chuẩn. Vì vậy, bạn cóthể nghe hầu hết các từ trong các cuộc đàm thoại.CHỨC NĂNG CHÍNH•Đàm thoại tiếng Anh với giọng nói chậm chuẩn.• Các cụm từ tiếng Anh& từ vựng thường được sử dụng nhất.• Giao diện đơn giản và thânthiện.• Số lượng lớn các nội dung âm thanh.• Nhắc nhở học tiếngAnh.* Dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ thực hành!* Cải thiện nhanh chóng cáckỹ năng nghe, nói tiếng Anh hữu ích và thiết thực.Phát triển bởiABBA.
Sách giải Toán Lý Văn lớp 7 1.3 APK
ABBA
Sách giải tất cả bài tập SGK lớp 7 bao gồm: Toán, Lý, Văn, SoạnVăn.Nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởiBộGiáo Dục nhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễnphí100% phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nướcnhà.Chức năng chính:* Giải bài tập SGK tất cả các môn* Đánh dấuyêuthích bài giải* Hướng dẫn giải bài tập chi tiết* Chia sẻ cùngmọingười* Giao diện dễ sử dungNhà phát triển AbbaPlaybook all 7thgradetextbook exercises include: Mathematics, Physics,Literature,Document Preparation. Sticking program content textbooksissued bythe Ministry of Education to support students who arestudying.100%totally free to serve the interests of the community,education andtraining for the country.Main functions:* Resolvedexercises SGKall subjects* Mark Favorite Posts Award* Guidelinesdetailedhomework* Share with everyone* User-friendlyinterfacesolutionDeveloper Abba
Học toán lý hóa lớp 12 1.0 APK
ABBA
Sách giải tất cả bài tập SGK lớp 12 bao gồm: Toán, Lý, Hóa. Nộidungbám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởi Bộ GiáoDụcnhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễn phí 100%phụcvụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nước nhà .Chứcnăngchính:* Giải bài tập SGK tất cả các môn* Đánh dấu yêu thíchbàigiải* Hướng dẫn giải bài tập chi tiết* Chia sẻ cùng mọi người*Giaodiện dễ sử dungNhà phát triển AbbaPlaybook all 12th gradetextbookexercises include: Mathematics, Physics, Chemistry.Sticking programcontent textbooks issued by the Ministry ofEducation to supportstudents who are studying.100% totally free toserve the interestsof the community, education and training forthe country.Mainfunctions:* Resolved exercises SGK all subjects*Mark Favorite PostsAward* Guidelines detailed homework* Share witheveryone*User-friendly interface solutionDeveloper Abba
Học Toán Lý Hóa Văn lớp 9 1.2 APK
ABBA
Sách giải tất cả bài tập SGK lớp 9 bao gồm: Toán, Lý, Hóa, Văn. Nộidung bám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởi Bộ GiáoDục nhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễn phí 100%phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nước nhà .Chức năng chính: * Giải bài tập SGK tất cả các môn * Đánh dấu yêuthích bài giải * Hướng dẫn giải bài tập chi tiết * Chia sẻ cùng mọingười * Giao diện dễ sử dung Nhà phát triển Abba Playbook all 9th​​grade textbook exercises include: Mathematics, Physics,Chemistry, Literature. Sticking program content textbooks issued bythe Ministry of Education to support students who are studying.100% totally free to serve the interests of the community,education and training for the country. Main functions: * Resolvedexercises SGK all subjects * Mark Favorite Posts Award * Guidelinesdetailed homework * Share with everyone * User-friendly interfacesolution Developer Abba
Sách giải Toán Lý Hóa lớp 10 1.2 APK
ABBA
Sách giải tất cả bài tập SGK lớp 10 bao gồm: Toán, Lý, Hóa. Nộidung bám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởi Bộ GiáoDục nhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễn phí 100%phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nước nhà .Chứcnăng chính:* Giải bài tập SGK tất cả các môn* Đánh dấu yêu thíchbài giải* Hướng dẫn giải bài tập chi tiết* Chia sẻ cùng mọi người*Giao diện dễ sử dungNhà phát triển AbbaPlaybook all 10th gradetextbook exercises include: Mathematics, Physics, Chemistry.Sticking program content textbooks issued by the Ministry ofEducation to support students who are studying.100% totally free toserve the interests of the community, education and training forthe country.Main functions:* Resolved exercises SGK all subjects*Mark Favorite Posts Award* Guidelines detailed homework* Share witheveryone* User-friendly interface solutionDeveloper Abba
Sách giải Toán Lý Văn lớp 6 1.6 APK
ABBA
Sách giải tất cả bài tập SGK lớp 6 bao gồm: Toán, Lý, Văn, SoạnVăn. Nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởiBộ Giáo Dục nhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễnphí 100% phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nướcnhà .Chức năng chính:* Giải bài tập SGK tất cả các môn* Đánh dấuyêu thích bài giải* Hướng dẫn giải bài tập chi tiết* Chia sẻ cùngmọi người* Giao diện dễ sử dungNhà phát triển AbbaPlaybook all 6thgrade textbook exercises include: Mathematics, Physics, Literature,Document Preparation. Sticking program content textbooks issued bythe Ministry of Education to support students who are studying.100%totally free to serve the interests of the community, education andtraining for the country.Main functions:* Resolved exercises SGKall subjects* Mark Favorite Posts Award* Guidelines detailedhomework* Share with everyone* User-friendly interfacesolutionDeveloper Abba
Loading...