3.3 / January 19, 2019
(4.3/5) (12313)
Loading...

Description

Hỏi Ngu - game giải đố vui vẻ - Bạn cũng có thể là người ra đề!Tính năng chính: - Đố vui: Hàng ngàn câu đố vui vẻ, hỏi ngu, hỏitroll, hỏi xoáy đáp xoay vô cùng nguy hiểm và không kém phần hạinão đang chờ bạn khám phá. - Tạo câu hỏi: Bạn có ý tưởng "vui vẻ"?Hãy thử tạo câu hỏi để thách đố tất cả các người chơi khác nhé! -Chia sẻ: Chia sẻ câu hỏi đang chơi lên mạng xã hội để thử thách bạnbè hoặc nhờ trợ giúp. ... và còn nhiều điều thú vị đang chờ bạnkhám phá :3 Ask Ngu - a fun puzzle game - You can also be the oneto get out! Main feature: - Quiz: Thousands of fun quizzes, askstupid, ask trolls, ask swirling whirlpools extremely dangerous andequally harmful brain waiting for you to discover. - Create aquestion: Do you have a "fun" idea? Try creating questions tochallenge all other players! - Share: Share questions playing onsocial networks to challenge friends or ask for help. ... and thereare many interesting things waiting for you to discover: 3

App Information Hỏi Ngu

Hỏi Ngu Version History

Select Hỏi Ngu Version :
 • 2.1 (15)
 • 2.0 (14)
 • Hỏi Ngu 2.1 APK File

  Publish Date: 2017 /5/2
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 7.9 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: ed80e2cc0ffa90043f89301e5613aae80b7642d7
  APK Signature: 4b5d620726b53a55b1d866e23a629eb07b4c8d8a
 • Hỏi Ngu 2.0 APK File

  Publish Date: 2017 /3/14
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 7.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 2af635ced0e509ee75f63424073dfb5e7bbe6bd8
  APK Signature: 4b5d620726b53a55b1d866e23a629eb07b4c8d8a

TTmagic Show More...

Hỏi Ngu 3.3 APK
TTmagic
Hỏi Ngu - game giải đố vui vẻ - Bạn cũng có thể là người ra đề!Tính năng chính: - Đố vui: Hàng ngàn câu đố vui vẻ, hỏi ngu, hỏitroll, hỏi xoáy đáp xoay vô cùng nguy hiểm và không kém phần hạinão đang chờ bạn khám phá. - Tạo câu hỏi: Bạn có ý tưởng "vui vẻ"?Hãy thử tạo câu hỏi để thách đố tất cả các người chơi khác nhé! -Chia sẻ: Chia sẻ câu hỏi đang chơi lên mạng xã hội để thử thách bạnbè hoặc nhờ trợ giúp. ... và còn nhiều điều thú vị đang chờ bạnkhám phá :3 Ask Ngu - a fun puzzle game - You can also be the oneto get out! Main feature: - Quiz: Thousands of fun quizzes, askstupid, ask trolls, ask swirling whirlpools extremely dangerous andequally harmful brain waiting for you to discover. - Create aquestion: Do you have a "fun" idea? Try creating questions tochallenge all other players! - Share: Share questions playing onsocial networks to challenge friends or ask for help. ... and thereare many interesting things waiting for you to discover: 3
IQ Game 1.0 APK
TTmagic
Test your intelligence with IQ game.- Hundreds of IQquestions,brain teasers, quick math solving... are updatedregularly.
Loading...