3.5.7 / January 9, 2018
(5.0/5) (9)
Loading...

Description

De officiële Haagsche Studenten Vereenigingapp voor leden van de vereeniging.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, bekijk de agenda en nogveel meer voor de leden.
The Hague StudentAssociation official app for members of the union.

Keep up to date with the latest news, view the agenda and more formembers.

App Information Haagsche Studenten Vereeniging

 • App Name
  Haagsche Studenten Vereeniging
 • Package Name
  nl.tizin.socie.hsv
 • Updated
  January 9, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.5.7
 • Developer
  Socie
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Peizerweg 87a 9727AH Groningen THE NETHERLANDS
 • Google Play Link

Socie Show More...

Socie 3.6.5 APK
Socie
Socie is the top down communication app for societies, companiesand associations. We serve a large variety of communities, such assports clubs, churches, businesses and many others. The fullycustomizable Socie app can contain your news, events, documents,social media, photos and an overview of all community members.Discover all the possibilities by creating your own community app.
Utrechtsch Studenten Corps 3.5.25 APK
Socie
Blijf op de hoogte van alles wat zich afspeelt op het UtrechtschStudenten Corps (USC). Bekijk wat er op de agenda staat voor dekomende maanden, wordt op de hoogte gesteld van het nieuws, zoekleden en nog veel meer.Keep track of everything that happens at theUtrecht Student Corps (USC). See what's on the agenda for thecoming months, will be informed of the news, search members andmuch more.
ESN Groningen 3.5.4 APK
Socie
This is the app for everyone that wants tostay up to date with all the awesome events that ESN Groningenorganizes. From hitch-hikes battles, to theme parties, pub-quizzesinternational dinners and much, much more. You can also easilydownload photos of the events, see all the deals you can get withyour ESN card and read the weekly newsletter. Check it out!This is the app foreveryone That wants to stay up to date with all the awesomeOrganizes Events that ESN Groningen. From hitch-hikes battles, totheme parties, pub-quizzes international dinners and much, muchmore. You can ook easily download photos of the concerts, see allthe deals you can get with your ESN card and read the weeklynewsletter. Check it out!
Scipio 3.5.28 APK
Socie
Scipio is de app voor kerken. Met Scipio heb je alle communicatiein een app, zo weet je wanneer er diensten zijn met de agenda enkan je het hele kerkblad digitaal delen. Ook kan je gemakkelijk jebroeders en zusters opzoeken om een afspraak te maken voor een kopkoffie of een etentje. Scipio is the app for churches. With Scipioyou have all communications in an app, so you know when there areservices with the calendar and you can digitally share the wholechurch magazine. Also, you can easily see you brothers and sistersto make an appointment for a coffee or a meal.
Atletiek ClubApp 3.5.28 APK
Socie
Communiceer met je leden, toon het laatste club &Atletieknieuws (i.s.m. de Atletiekunie), social media integratie,loopmaatjes zoeken, stuur push notificaties, polls, zoek in deledenlijst, bekijk het bestuur, deel je momenten met de club,RSS-feeds, en veel meer. Daarbij kies je zelf wat je wel en nietwilt gebruiken via het handige appbeheer scherm. Kijk opwww.AllUnited.nl en sluit je club aan! Communicate with yourmembers, show the latest club & Athletics News (incollaboration with the Athletics Union), social media integration,search walking buddies, send push notifications, polls, search thelist, check the board, share your moments with the club, RSS feeds,and much more. In addition, you choose what you do and do not wantto use via the handy app management screen. Visit www.AllUnited.nland close your club!
Haagsche Studenten Vereeniging 3.5.7 APK
Socie
De officiële Haagsche Studenten Vereenigingapp voor leden van de vereeniging.Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, bekijk de agenda en nogveel meer voor de leden.The Hague StudentAssociation official app for members of the union.Keep up to date with the latest news, view the agenda and more formembers.
Mijn ClubApp 3.5.25 APK
Socie
Ook je clubnieuws, uitslagen, programma’s en standen op je mobiel?Download nu de AllUnited Mijn Club App; dé verenigings App inNederland voor Tennis, Hockey, Voetbal, Atletiek, Zwemmen, Handbal,Basketball en meer.Also your club news, results, fixtures andstandings on your mobile? Download the AllUnited My Club App;verenigings your App in Netherlands for Tennis, Hockey, Football,Athletics, Swimming, Handball, Basketball and more.
Navigators Groningen 3.6.5 APK
Socie
Navigators Studentenvereniging Groningen behoort met 450 leden totde grootste christelijke verenigingen van Nederland. Binnen N.S.G.heerst een goede afwisseling tussen student-zijn en de diepgang inhet christelijk geloof. Onder het motto 'Christus kennen en Hembekendmaken', wordt er eens in de twee weken een bijbelkringgeorganiseerd en daarnaast zijn er vele andere activiteiten. Elkedinsdag is er een borrel waar gasten van harte welkom zijn.Navigators Student Groningen is one of 450 members of the largestChristian organizations in the Netherlands. Within N.S.G. dominatesa good alternation between a student and the depth in the Christianfaith. Under the motto "To know Christ and make Him known", is onceevery two weeks, a Bible study group organized and in additionthere are many other activities. Every Tuesday there is a receptionwhere guests are welcome.
Loading...