3.5.7 / January 9, 2018
(5.0/5) (9)
Loading...

Description

De officiële Haagsche Studenten Vereenigingapp voor leden van de vereeniging.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, bekijk de agenda en nogveel meer voor de leden.
The Hague StudentAssociation official app for members of the union.

Keep up to date with the latest news, view the agenda and more formembers.

App Information Haagsche Studenten Vereeniging

 • App Name
  Haagsche Studenten Vereeniging
 • Package Name
  nl.tizin.socie.hsv
 • Updated
  January 9, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.5.7
 • Developer
  Socie
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Peizerweg 87a 9727AH Groningen THE NETHERLANDS
 • Google Play Link

Socie Show More...

Socie 3.6.9 APK
Socie
Socie is the top down communication app for societies, companiesand associations. We serve a large variety of communities, such assports clubs, churches, businesses and many others. The fullycustomizable Socie app can contain your news, events, documents,social media, photos and an overview of all community members.Discover all the possibilities by creating your own community app.
Utrechtsch Studenten Corps 3.6.6 APK
Socie
Blijf op de hoogte van alles wat zich afspeelt op het UtrechtschStudenten Corps (USC). Bekijk wat er op de agenda staat voor dekomende maanden, wordt op de hoogte gesteld van het nieuws, zoekleden en nog veel meer. Keep track of everything that happens atthe Utrecht Student Corps (USC). See what's on the agenda for thecoming months, will be informed of the news, search members andmuch more.
ESN Groningen 3.5.4 APK
Socie
This is the app for everyone that wants tostay up to date with all the awesome events that ESN Groningenorganizes. From hitch-hikes battles, to theme parties, pub-quizzesinternational dinners and much, much more. You can also easilydownload photos of the events, see all the deals you can get withyour ESN card and read the weekly newsletter. Check it out!This is the app foreveryone That wants to stay up to date with all the awesomeOrganizes Events that ESN Groningen. From hitch-hikes battles, totheme parties, pub-quizzes international dinners and much, muchmore. You can ook easily download photos of the concerts, see allthe deals you can get with your ESN card and read the weeklynewsletter. Check it out!
Haagsche Studenten Vereeniging 3.5.7 APK
Socie
De officiële Haagsche Studenten Vereenigingapp voor leden van de vereeniging.Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, bekijk de agenda en nogveel meer voor de leden.The Hague StudentAssociation official app for members of the union.Keep up to date with the latest news, view the agenda and more formembers.
Mijn ClubApp 3.5.25 APK
Socie
Ook je clubnieuws, uitslagen, programma’s en standen op je mobiel?Download nu de AllUnited Mijn Club App; dé verenigings App inNederland voor Tennis, Hockey, Voetbal, Atletiek, Zwemmen, Handbal,Basketball en meer.Also your club news, results, fixtures andstandings on your mobile? Download the AllUnited My Club App;verenigings your App in Netherlands for Tennis, Hockey, Football,Athletics, Swimming, Handball, Basketball and more.
Navigators Groningen 3.6.5 APK
Socie
Navigators Studentenvereniging Groningen behoort met 450 leden totde grootste christelijke verenigingen van Nederland. Binnen N.S.G.heerst een goede afwisseling tussen student-zijn en de diepgang inhet christelijk geloof. Onder het motto 'Christus kennen en Hembekendmaken', wordt er eens in de twee weken een bijbelkringgeorganiseerd en daarnaast zijn er vele andere activiteiten. Elkedinsdag is er een borrel waar gasten van harte welkom zijn.Navigators Student Groningen is one of 450 members of the largestChristian organizations in the Netherlands. Within N.S.G. dominatesa good alternation between a student and the depth in the Christianfaith. Under the motto "To know Christ and make Him known", is onceevery two weeks, a Bible study group organized and in additionthere are many other activities. Every Tuesday there is a receptionwhere guests are welcome.
Haanenbergh 3.5.25 APK
Socie
Voor de leden en belanghebbendenFor members and stakeholders
PV Bonnefooi 3.5.25 APK
Socie
Door het organiseren van diverse activiteiten wil Bonnefooi haarleden op een andere, ongedwongen manier met elkaar in contact latenkomen.By organizing various activities Bonnefooi wants its membersother casual way from contact with each other.
Loading...