1.2 / March 14, 2018
(5.0/5) (25)
Loading...

Description

Kviz o Hajdukovim igračima. Pogodi sve igrače, osvoji sve trofeje,pokaži svoje znanje i zabavi se.Pred Vama je hajdučki kviz u kojemmožete igrati dvije različite igre ('Igrači\' i '+/-'). Cilj igre'Igrači' je pogoditi koji igrač se nalazi na slici, pritom se štomanje koristeći pomoćima kako bi ostvarili što bolji rezultat iosvojili sve trofeje.U igri '+/-' cilj je pogoditi koji igrač imaviše natupa, odnosno golova za Hajduk.Quiz about Hajduk's players.Guess all the toys, wins all the trophies, show their skills andhave fun.Before you is the outlaw quiz where you can play twodifferent games ( 'The \' and '+/-'). Goal of the game 'Players' isto guess which player is in the picture, while the less using helpto achieve a better result and won all trofeje.U game '+/-' goal isto guess which player has more natupa or goals for Hajduk.

App Information Hajduk kviz

 • App Name
  Hajduk kviz
 • Package Name
  boxapp.hajdukkviz
 • Updated
  March 14, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  BoxApp
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

BoxApp Show More...

Budi član 2.0.2 APK
BoxApp
Dragi hajdukovci,pred Vama je aplikacija za praćenje našemnogobrojne obitelji. Idemo zajedno ruštiti nove rekorde inastaviti stvarati veliki Hajduk.Ukoliko niste, svakako obnovitesvoje članstvo ili postanite novi član u 2018. godini.Uz aplikacijuje dostupan i widget pomoću kojeg možete cijelo vrijeme pratitibroj članova na zaslonu Vašeg mobilnog telefona.Svoje prijedloge isugestije nam možete poslati na mail adresu [email protected] Hajdukovci,In front of you is an application for tracking ourlarge family. Let's go together ruštiti new records and continue tocreate great Hajduk.If you are not, be sure to renew yourmembership or become a new member in 2018.With the application isalso available in a widget that you can use all the time to monitorthe number of members on the screen of your mobile phone.Theirproposals and suggestions you can send to the [email protected]
Hajduk kviz 1.2 APK
BoxApp
Kviz o Hajdukovim igračima. Pogodi sve igrače, osvoji sve trofeje,pokaži svoje znanje i zabavi se.Pred Vama je hajdučki kviz u kojemmožete igrati dvije različite igre ('Igrači\' i '+/-'). Cilj igre'Igrači' je pogoditi koji igrač se nalazi na slici, pritom se štomanje koristeći pomoćima kako bi ostvarili što bolji rezultat iosvojili sve trofeje.U igri '+/-' cilj je pogoditi koji igrač imaviše natupa, odnosno golova za Hajduk.Quiz about Hajduk's players.Guess all the toys, wins all the trophies, show their skills andhave fun.Before you is the outlaw quiz where you can play twodifferent games ( 'The \' and '+/-'). Goal of the game 'Players' isto guess which player is in the picture, while the less using helpto achieve a better result and won all trofeje.U game '+/-' goal isto guess which player has more natupa or goals for Hajduk.
Pogodi... 1.0 APK
BoxApp
Pred Vama je nova igra pogađanja pojmova s 57 kategorija ipreko6500 pojmova. Želimo Vam puno zabave!Izaberite omiljenukategorijui pokušajte osvojiti što više bodova u odabranom vremenu.Držitetelefon u okomitom položaju. Za pogođeni pojam zakrenitetelefonprema dolje ili dodirnite desnu stranu ekrana, a zapreskakanjepojma prema gore ili dodirnite lijevu stranu ekrana.Uskoro će bitidostupna i igra Turnir u kojoj ćete moći izabratibroj igrača, tebroj rundi unutar jedne igre.Before you is a newguessing gameconcepts with 57 categories and over 6500 terms.Wewish you lots offun!Choose your favorite category and try to scoreas many pointsin the selected time.Hold the phone in a verticalposition. Foraffected term rotate the phone down and touch theright side of thescreen, and for skipping idea up or touch the leftside of thescreen.It will soon be available and play a tournamentin which youwill be able to choose the number of players and thenumber ofrounds within one game.
Loading...