2.0.1 / July 20, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Harika Çocuklar Anaokulu için geliştirilen Harika ÇocuklarAnaokuluMobil Uygulaması ile veliler, çocuklarının her türlübilgilerineanında ulaşabilir, okul servisini takip edebilir,okulduyurularından mobil cihazları üzerinden haberdar olabilirveöğretmenler tarafından yüklenen resimleri görebilirler.HarikaÇocuklar Anaokulu'nun öne çıkan bazı özellikleri:* ÖzelDuyuruAltyapısı* Sınıf Bülteni Yayınlama* Sınıf Gruplandırma*ÖzelYönetim Paneli* Fotoğraf Paylaşımı* Servis Takip Sistemi*İlaçTakip Modülü* Anket Modülü* Aidat Takip ModülüCool Kids ofCoolKids Nursery Ideas with parents developed for kindergartenchildrento instantly access all kinds of information, can followthe schoolbus, you can be notified via their mobile device fromschoolannouncements and can see photos uploaded by teachers.CoolKidsKindergarten features some of the highlights:* SpecialAnnouncementInfrastructure* Class Bulletin Publishing* ClassGrouping* SpecialAdministrative Panel* Photo Sharing* ServiceTracking System* DrugTracking Module* Survey Module* SubscriptionTracking Module

App Information Harika Çocuklar Anaokulu

 • App Name
  Harika Çocuklar Anaokulu
 • Package Name
  com.elipsbilisim1.harikacocuklar
 • Updated
  July 20, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.1
 • Developer
  Elips Bilişim
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Kepir cad no:32 A2/19 Bağlıca Etimesgut ANKARA
 • Google Play Link

Elips Bilişim Show More...

Tunçhan Anaokulu Mobil 2.0.1 APK
Özel Tunçhan Anaokulu için geliştirilen Tunçhan Anaokulu MobilUygulaması ile veliler, çocuklarının her türlü bilgilerine anındaulaşabilir, okul servisini takip edebilir, okul duyurularındanmobil cihazları üzerinden haberdar olabilir ve öğretmenlertarafından yüklenen resimleri görebilirler. Tunçhan AnaokuluMobil'in öne çıkan bazı özellikleri * Özel Duyuru Altyapısı * SınıfBülteni Yayınlama * Sınıf Gruplandırma * Özel Yönetim Paneli *Fotoğraf Paylaşımı * Servis Takip Sistemi Special tünchen parentswith developed tünchen Nursery Ideas for Kindergarten, children areinstantly access all kinds of information, can follow the schoolbus, you can be notified via their mobile device from schoolannouncements and can see photos uploaded by teachers. Some of theprominent features tünchen Kindergarten Mobile * SpecialAnnouncement Infrastructure * Class Bulletin Publishing * ClassGrouping * Special Administrative Panel * Photo Sharing * ServiceTracking System
Altın Çocuklar Akademisi Mobil 2.0.0 APK
Özel Altın Çocuklar Akademisi için geliştirilen Altın ÇocuklarMobil Uygulaması ile veliler, çocuklarının her türlü bilgilerineanında ulaşabilir, okul servisini takip edebilir, okulduyurularından mobil cihazları üzerinden haberdar olabilir veöğretmenler tarafından yüklenen resimleri görebilirler. AltınÇocuklar Mobil'in öne çıkan bazı özellikleri* Özel DuyuruAltyapısı* Sınıf Bülteni Yayınlama* Sınıf Gruplandırma* ÖzelYönetim Paneli* Fotoğraf Paylaşımı* Servis Takip SistemiPrivateGold Children's Academy of parents with developed Golden Kids Ideasfor children's instantly access all kinds of information, canfollow the school bus, you can be notified via their mobile devicefrom school announcements and can see photos uploaded byteachers.Some features of the highlights of the Golden Kids Mobile*Special Announcement Infrastructure* Class Bulletin Publishing*Class Grouping* Special Administrative Panel* Photo Sharing*Service Tracking System
Akapedya Mobil 2.0.0 APK
Özel Akapedya Kreş ve Anaokulu için geliştirilen Akapedya MobilUygulaması ile veliler, çocuklarının her türlü bilgilerine anındaulaşabilir, okul servisini takip edebilir, okul duyurularındanmobil cihazları üzerinden haberdar olabilir ve öğretmenlertarafından yüklenen resimleri görebilirler. Akapedya Mobil'in öneçıkan bazı özellikleri* Özel Duyuru Altyapısı* Sınıf BülteniYayınlama* Sınıf Gruplandırma* Özel Yönetim Paneli* FotoğrafPaylaşımı* Servis Takip Sistemi* İlaç Takip Modülü* Aidat TakipModülüSpecial Akapedy Nursery and parents with developed AkapedyMobile App for kindergarten, children are instantly access allkinds of information, can follow the school bus, you can benotified via their mobile device from school announcements and cansee photos uploaded by teachers.Some of the prominent featuresAkapedy Mobile* Special Announcement Infrastructure* Class BulletinPublishing* Class Grouping* Special Administrative Panel* PhotoSharing* Service Tracking System* Drug Tracking Module*Subscription Tracking Module
Güler Çocuk Akademi 2.0.2 APK
Güler Çocuk Akademi için geliştirilen Güler Çocuk AkademiUygulaması ile veliler, çocuklarının her türlü bilgilerine anındaulaşabilir, okul servisini takip edebilir, okul duyurularındanmobil cihazları üzerinden haberdar olabilir ve öğretmenlertarafından yüklenen resimleri görebilirler. Güler Çocuk Akademininöne çıkan bazı özellikleri * Özel Duyuru Altyapısı * Sınıf BülteniYayınlama * Sınıf Gruplandırma * Özel Yönetim Paneli * FotoğrafPaylaşımı * Servis Takip Sistemi * İlaç Takip Modülü * Anket Modülü* Aidat Takip Modülü Guler parents developed with Rose Children'sAcademy Application for Children's Academy, children are instantlyaccess all kinds of information, can follow the school bus, you canbe notified via their mobile device from school announcements andcan see photos uploaded by teachers. Guler highlights some of thefeatures of the Children's Academy * Special AnnouncementInfrastructure * Class Bulletin Publishing * Class Grouping *Special Administrative Panel * Photo Sharing * Service TrackingSystem * Drug Tracking Module * Survey Module * SubscriptionTracking Module
Mobil Kreş 2.0.4 APK
Okul Öncesi Eğitim Kurumları için geliştirilen Mobil KreşUygulaması ile velileriniz ile iletişim masraflarını minimumseviyeye indirebilir, otomasyon ile hata payını minimum seviyeyedüşürüp, zamandan maksimum seviyede kazanç sağlayabilirsiniz.MobilKreş'in öne çıkan bazı özellikleri * Sınırsız Okul Ekleme *Özel Duyuru Altyapısı * Sınıf Bülteni Yayınlama * SınıfGruplandırma * Özel Yönetim Paneli * Fotoğraf Paylaşımı * ServisTakip Sistemi Your parents and Mobile Application development forKindergarten Preschool Education Institutions can minimize thecommunication costs, reduce the margin of error to a minimum levelof automation, you can gain the maximum level of time. Some of theprominent features mobilkreş * Unlimited Add school * SpecialAnnouncement Infrastructure * Class Bulletin Publishing * ClassGrouping * Special Administrative Panel * Photo Sharing * ServiceTracking System
Bilsel Mobil 2.0.0 APK
Özel Bilsel Anaokulu için geliştirilen Bilsel Mobil Uygulaması ileveliler, çocuklarının her türlü bilgilerine anında ulaşabilir, okulservisini takip edebilir, okul duyurularından mobil cihazlarıüzerinden haberdar olabilir ve öğretmenler tarafından yüklenenresimleri görebilirler. Bilsel Mobil'in öne çıkan bazı özellikleri*Özel Duyuru Altyapısı* Sınıf Bülteni Yayınlama* Sınıf Gruplandırma*Özel Yönetim Paneli* Fotoğraf Paylaşımı* Servis Takip SistemiÖzelBilsel parents with developed Bilsel Ideas for Kindergarten,children are instantly access all kinds of information, can followthe school bus, you can be notified via their mobile device fromschool announcements and can see photos uploaded by teachers.Someof the prominent features of Mobile bilsel* Special AnnouncementInfrastructure* Class Bulletin Publishing* Class Grouping* SpecialAdministrative Panel* Photo Sharing* Service Tracking System
ZEDEM Mobil 2.0.0 APK
Zeka Değirmeni Anaokulu için geliştirilen ZEDEM Mobil Uygulamasıile veliler, çocuklarının her türlü bilgilerine anında ulaşabilir,okul servisini takip edebilir, okul duyurularından mobil cihazlarıüzerinden haberdar olabilir ve öğretmenler tarafından yüklenenresimleri görebilirler. ZEDEM Mobil'in öne çıkan bazı özellikleri*Özel Duyuru Altyapısı* Sınıf Bülteni Yayınlama* Sınıf Gruplandırma*Özel Yönetim Paneli* Fotoğraf Paylaşımı* Servis Takip Sistemi*Aidat Takip ModülüIntelligence Mill parents with developed ZedekMobile App for kindergarten, children are instantly access allkinds of information, can follow the school bus, you can benotified via their mobile device from school announcements and cansee photos uploaded by teachers.Some of the prominent featuresZedek Mobile* Special Announcement Infrastructure* Class BulletinPublishing* Class Grouping* Special Administrative Panel* PhotoSharing* Service Tracking System* Subscription Tracking Module
Asrın Mobil 2.0.1 APK
Özel Asrın Anaokulu için geliştirilen Asrın Mobil Uygulaması ileveliler, çocuklarının her türlü bilgilerine anında ulaşabilir, okulservisini takip edebilir, okul duyurularından mobil cihazlarıüzerinden haberdar olabilir ve öğretmenler tarafından yüklenenresimleri görebilirler. Asrın Mobil'in öne çıkan bazı özellikleri *Özel Duyuru Altyapısı * Sınıf Bülteni Yayınlama * SınıfGruplandırma * Özel Yönetim Paneli * Fotoğraf Paylaşımı * ServisTakip Sistemi Private Century parents with developed Century Ideasfor Kindergarten, children are instantly access all kinds ofinformation, can follow the school bus, you can be notified viatheir mobile device from school announcements and can see photosuploaded by teachers. Some features of the highlights of theCentury Mobile * Special Announcement Infrastructure * ClassBulletin Publishing * Class Grouping * Special Administrative Panel* Photo Sharing * Services Tracking System
Loading...