1.1 / March 13, 2019
(4.4/5) (216)
Loading...

Description

Beta testini indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız. (Unutmayınbeta testi test amaçlı olduğu için bazı sorunlar olabilir. Busorunları bizimle paylaşırsanız seviniriz.)https://play.google.com/apps/testing/com.hayrat.kuran TevafukluKur'ân-ı Kerim, Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hattı, Hayrat NeşriyatKur'ân-ı Azimüşşan'ın basımı için kurulmuş büyük matbaatesislerinde gerekli hürmet ve ihtimam gösterilerek neşredilenTevâfuklu Kur'ân-ı Kerim, yine titiz bir çalışmanın neticesi olarakyenilenen tasarımı ile Android Cihazlara yüklenmek için yenidenGoogle Play Store'da. Bu uygulama ile - Ayetleri okuma, Paylaşma,Ayraç ekleme - Arama - GeceModu - Ses tekrarı gibi bir çok özellikile hafızları dinleyebileceksiniz. Click on the link below todownload the beta test. (Please note that there are some problemsbecause the beta test is for testing purposes. thehttps://play.google.com/apps/testing/com.hayrat.kur Qur'an Quran,Ahmed Husrev Altinbashak Line, Hayrat Neşriyat Qur'anic Quran inthe large printing houses established for the printing of Qur'anal-Quran, the revelation of the Holy Quran, the result of ameticulous work as a result of the renewed design on Androiddevices to be re-installed on the Google Play Store. With thisapplication - Reading verses, Sharing, Adding Brace - Search -NightMode - You can listen to memories with many features such asvoice repetition.

App Information Hayrat Kuran

 • App Name
  Hayrat Kuran
 • Package Name
  com.hayrat.kuran
 • Updated
  March 13, 2019
 • File Size
  8.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Hayrat Neşriyat
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Cumhuriyet Mah. Aşıkveysel Cd.No:72 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye
 • Google Play Link

Hayrat Neşriyat Show More...

Kuran 3.0 APK
Beta uygulamayı test etmek için bağlantıyıtıklayınız.https://play.google.com/apps/testing/com.hayteknoloji.hayrat.mkuranTevafukluKur'ân-ı Kerim, Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hattı, HayratNeşriyatKur'ân-ı Azimüşşan'ın basımı için kurulmuş büyük matbaatesislerinde gerekli hürmet ve ihtimam gösterilerek neşredilenTevâfuklu Kur'ân-ı Kerim, yine titiz bir çalışmanın neticesi olarakAndroid Cihazlara yüklenmek için Google Play Store'da yerini aldı.Kur’ân-ı Kerîm'i yeni öğrenen her yaştan insanımız, artıkrahatlıkla Kur’ân okuyabilmektedir. YENİLİKLERYeni BaştanTasarladıkKur'an-ı Kerim'in güzeliklerini yansıtabilecek yeni vesade bir tasarım anlayışıyla uygulamamızı yeni baştantasarladık.Bir bakışta Surenin nerede nazil olduğunu, kaç ayetolduğunuve hangi cüzde olduğunu görebileceksiniz. Okumakistediğiniz Sure, Sayfa veya Cüz'e ulaşmak çok kolay. Hepsi teksayfada. Ayrıca Cüzlerin istediğiniz hizbine anasayfadangidebileceksiniz. Kullanıcı Dostu Okuma ÖzellikleriGörselliğiyleKur'an’a sade ve şık bir nazarla bakmanızı, okurken dahi sayfayapınızı kişiselleştirebilecek seçenekleri kullanmanızı sağlar.Sayfa zemin rengi, ekran parlaklık seviyesi belirleme, okudukçaaçık kalacak ekran ve meal geçişi gibi özelliklerle kullanıcı dostubir programınız olacak.Daha Keskin Harfler Daha NetSayfalarTevafuklu Kur'an-ı Kerim'in şirin hattını daha keskin vedaha yüksek çözünürlükte okuyacak ama cihazınızın hafızasında dahaaz yer ayıracaksınız. Zenginleşen ama sistem kaynaklarını daha azkullanan hızlı bir tecrübe.Daha Fazla Hafız1-İshakDanış2-Abdussamed3-Sudeys4-Gamidi5-Kabe İmamları6-MedineİmamlarıAkıllı MiklepHatim ve ezberlerinizi hatta Kuraniaraştırmalarınızı yaparken kullanabileceğiniz ayrı ayrı ayraçlarbarındıran miklep.İndirme YöneticisiTüm veritabanını indirmesürecini kontrol edebileceğiniz dahili indirme yöneticisi.HafızModu ve Dinleme SayfasıArtık istediğiniz sayfaları istediğinizkadar tekrar okuyabilecek, isterseniz bu sayede çok hızlı ezberleryapabileceksiniz.İstediğiniz hocayı sayfa okuma modundan seçipdinleyebilir, bu dinlemeyi daha sonra tekrar dinlemek için favorilistenize ekleyebilirsiniz. Okuma ÖzellikleriSiz Kuran'ı okurkenbiz sık kullanacağız özellikleri iki tıklamayla sayfanın altındanve üstünden gelen alanlara yerleştirdik. (Meale geçiş, ayraç, sayfarengi ve ışığı değiştirme, sesli dinleme vs.)Not: Tema ve Dilseçenekleri aktif değil. Güncellemeyle birlikte aktifolacak.Tevafuk nedir? “Kur’an’daki tevafuk mucizesi” tabiri ileanlatılmak istenen nedir?Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denkgelmesi demektir. Özellikle tesadüfe, başı boşluğa verilme ihtimaliolmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilendenk gelmelere “tevafuk” denir.Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise,Kur’an’da bulunan toplam 2806 adet “Allah” lafzının bazımüstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.Bulafızlar, har sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üstüste, ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya dasayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an veResul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi daha başka tevafukçeşitleri de vardır.Muhtasar Meâl Muhtasar Meâl, hemen hemen hersahîfesinde, asrımızın imamı Bedîüzzamân Hazretlerinin te’lîfettiği Risâle-i Nûr Külliyâtındaki îzahlarını ilgili âyetlerehâşiyeler halinde vermesinden dolayı sahasında ilk ve tek. MuhtasarMeâl, 1930’larda Rumûzât-ı Semâniye isimli eserinde ‘tevâfuklu vehâşiyeli’ bir Kur’ân’dan bahseden Bedîüzzamân Hazretleri’nin aynızamanda tarihî bir vasiyetidir. Bu hâliyle Muhtasar Meâl,okuyanlarla Kur’ân arasında manevî ve sarsılmaz bağlar kurmakta,hem Kur’ân’ın göze hitap eden i’câzı olan ‘tevâfuk’ ile kalpâlemini nûrlandırmakta, hem de Kur’ân’ın sonsuz hakîkatlerindenlatîf katreler takdîm ederek fikir dünyâmıza zenginlikkazandırmaktadır.Click the link to test the beta.thehttps://play.google.com/apps/testing/com.hayteknoloji.hayrat.mkurLETTERSOF Quran, Ahmed Husrev Altınbasak Line, Khairat PublicationsQuranAzimüşşan reverence required in established large printing facilityfor printing and diligence showing emitted LETTERS OF Quran, againtook his place on the Google Play Store to install the AndroidDevice as a result of a meticulous study. Quran and people ofall ages learn new, can now easily read the Qur'an.INNOVATIONSWeredesignHoly Koran and a simple design with a new understanding ofour practices to reflect the beauties we have designed a newbeginning.Surah was revealed at a glance where you will be able tosee that in a few verses which juz olduğunuv. Sure you want to reada page or Juz very easy to reach. All on one page. Juz also be ableto go to the homepage of the faction you want.Reading User-FriendlyFeaturesYour look simple and stylish visuals with a superficialKoran allows you to use options to personalize your page structureeven while studying. Page background color, specify the screenbrightness level, meaning users with features such as screentransition and will remain open friendliness that you read yourprogram.Sharper Sharper Letters PagesTHE LETTERS will read the HolyKoran cute line sharper and higher resolution but will allocateless space on your device's memory. enriching experience using aquick but less system resources.More HafizThe firstclient-Isaac2-Abdussamed3-Sudeys4-I Gamii5-Kaba Imams6-MedinaImamsSmart MiklepHatim and even memorized the Qur'an separatebrackets hosting miklep can use when your research.DownloadManagerAll database built-in download manager you can control thedownload process.Hafiz Mode and Running PageNow, as you can readagain the pages you want, you can do so very quickly if you want tomemorize.Select the page you can listen to the teacher reading modeyou want, you can add this to your favorites list to listen tolisten again later.Reading FeaturesAs you read the Quran, we placethe area under and over the coming two-page with the click offeatures we use often. (Meal transition to braces, page changecolor and light, listening to audio, etc.)Note: Themes and languageoptions are not active. Updating will be active together.WhatTewafuq? "Conformity miracle in the Koran," What is meant by theterm?Tewafuq, suitable and equivalent means two things cometogether. Especially coincidence, given the possibility ofnon-cavity head and behind divine intent and the will to coincidepresence felt "conformity" is called.The miracle of the Qur'anTewafuq, total 2806 pieces found in the Qur'an, "Allah" is not theletter of Tewafuq with each other except for some exceptions. Mostof the 604 pages of the Qur'an "Allah" is referred to as repetitivewording.This lafız, Har and below or on the page or pages in mutualsuperposition, or come back to back, two pages on one sheet, orbetween pages is another Tewafuq. Lord, as the same Tewafuq in theQuran and there is also another word Rasul Tewafuqvarieties.TEWAFUQTEWAFUQ, in almost every prophecies, our centuryof Hazrat Imam Nursi Te'lîf Watch the Risala-i Nur Hasim are duenot explain the case to the relevant verses in the corpus of thefield in the first and a single. TEWAFUQ 1930s Rumûzât-i declaringthe footnoes in his book 'THE LETTERS and hâşiyel' is a Qur'an thatmention Hazrat Bediuzzaman is also a historical legacy. In thiscase the TEWAFUQ, to establish spiritual and unshakable bondsbetween the Qur'an those who read both the i'câzı appealing to theeye of the Qur'an 'Tewafuq' being with nûrlandır the heart realm,both by can introduce Latif katrina are the Qur'an eternal truthsIt brings a wealth of insight Earth.
Cevşen 1.1 APK
Hayrat Yayinlarindan Büyük CevşenBaşta Sevgili Peygamberimiz (asm)olmak üzere, Hz. Üveyse'l-Karanî'den Hz. Abdülkadir Geylânî'ye, Hz.İmam-ı Bahâeddîn Nakşibend'den Bedîüzzamân Hazretleri'ne kadar engüzîde ma'neviyât büyüklerinin dillerinden düşürmedikleri zikir,duâ ve münâcâtları bu eserde bulabileceksiniz. Ma'neviyât âleminizirenklendirip okuyabileceğiniz fazîletli dualar bir araya getirildi.Okuyanları başka bir iklime götürüp âdetâ dünyâda Cennetsaâdetlerinin numûnelerini yaşatıyor.Eser, "Elmas Kalem" ünvanınasahib Ahmed Husrev Altınbaşak Hazretleri'nin nûrânî kalemindençıktı. İç tertîb ve tezhîbleri ise, hassas ellerin uzun ve titizçalışmaları ile tamamlandı. Mükemmel hattı, ve paha biçilmezmuhteviyâtıyla hazîne bir eser Google Play'de yerini aldı. Lütfengörmek istediğiniz değişiklikleri bize yazin.android@hayteknoloji.comGreat amulet from charityPublicationsEspecially our beloved Prophet (PBUH), includingProphet. From the Prophet Üveyse'l-Karanka. Abdulkadir to GeylaniHz. Hazrat Imam Bediuzzaman from Bahaeddine Nakşibend to thelanguage of the most eminent of the large drop in the ma'neviyâtthey chant, pray and you will find Münâcât this work. Ma'neviyâtcan read tutorials virtuous colorizing your prayers have beenbrought together. Those who read literally heaven on earth Felicitytake another climate cherishes the sample.Author, "Diamond Pen"title came from the pen of those shining Hazrat Sahib Ahmed HusrevAltınbaşak. If Tertib and illumination of the interior, completewith delicate hands were long and meticulous work. Excellent line,and a piece of priceless ingredient Ready with Google Play tookplace.Please write to us the changes you want to see.Myandroid@hayteknoloji.co
Tecvidli Kuran Elifbası APK
“Sizin en hayırlı olanınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir.” Buuygulama ile kendi başınıza Kur'an-ı Kerimi güzelce okumayıöğrenebilirsiniz. Uygulama hem tabletler hemde telefonlardaçalışacak şekilde hazırlanmıştır. Bu uygulama Millî EğitimBakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ileHayrat Vakfı arasında yapılan protokol çerçevesinde "Eğitimde FATİHProjesi” kapsamında kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağı’ndayayınlanmak üzere hazırlanmış daha sonra tüm Androidkullanıcılarının kullanımına sunulmuştur. Uygulamanın kullanımı çokkolaydır. Arapça harf yada kelimelerin üzerine tıkladığınızda doğruokunuşunu dinleyebilirsiniz. Türkçe açıklamaları dinlemek içinmetin üzerinde parmağınızı bir süre basılı tutunuz. Efendimiz (sav)bir hadis-i şeriflerinde; “Sizin en hayırlı olanınız Kur’ân’ıöğrenen ve öğretendir.” (Buhârî, Fezâilü’l–Kur’ân 21) buyurur. Birbaşka hadis-i şeriflerinde ise; “Kur’an okuyan mü’min, kokusu hoşve tadı güzel portakal gibidir. Kur’an okumayan mü’min de, tadıgüzel olup kokusu olmayan kuru hurma gibidir. Kur’an okuyanmünafık, kokusu güzel ve tadı acı olan reyhan bitkisi gibidir.Kur’an okumayan münafık ise, kokusu olmayan ve tadı acı olan EbuCehil karpuzu gibidir.” (Buhari, Müslim, Nesai ve İbn Mace)buyurmaktadırlar. Yine bir hadis-i şeriflerinde; “Kim Allahınkitabından bir harf okursa, onun için bir hasene (sevap) vardır.Her hasene için ise, on misli sevap vardır. Ben “Elif, Lam, Mim”bir harftir demiyorum. “Elif” bir harf, “Lam” bir harf, “Mim” birharftir.” (Tirmizi) Buyurmakla Kur’ân öğrenmenin önem veehemmiyetini beyan etmişlerdir. Rabbim sevdiği ve razı olduğuşekilde Kur'anın sırlarını anlamayı, Onunla amel etmeyi ve herzaman ona hizmet edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Etiketler:Kuran, Elifba, Sesli Elifba, Tecvit, Tecvid, Elifbe, Hayrat, KuranÖğrenme, Tecvidli Kuran Öğrenme, Hay Teknoloji "You learn theQur'an and teach you which is better." With this application youinstall on your own, you can learn to read Quran beautifully. Bothtablets and in applications in the phone is intended to operate.This application Ministry of National Education Innovation andEducational Technology with the General Directorate CharityFoundation between Under the protocol in Education "Fatih Project"short name EBA Education, which Information Network to be publishedin prepared then all Android users are available to. Application isvery easy to use. When you click on the Arabic letters or words youcan listen to the correct pronunciation. Turkish explanations forsome time to listen and hold your finger over the text. ProphetMuhammad (PBUH) in a hadith; "You learn the Qur'an and teach youwhich is better." (Bukhari, Fezâilü'l-Qur'an 21) tells us. Inanother hadith, the; "Believer who reads the Qur'an, the smell ispleasant and nice to taste like oranges. The believer reading theKoran, the taste is nice and does not smell like dry dates.Hypocrites who read the Koran, smell good and taste is like bittersweet basil plants. Hypocrites who read the Koran, however, doesnot smell and the taste of bitter melon is as Abu Jahl. "(Bukhari,Muslim, Nasai and Ibn Majah) are commanded. In another hadith; "Ifyou read one letter from the book of Allah, for him to hase(reward) is. For each hasena, there are ten-fold reward. I "Alif,Lam, Meem" is a letter I'm not saying. "Alif" is a letter "Lam" aletter "Meem" is a letter. "(Tirmidhi) Here the importance oflearning the Qur'an, but declared and significance. Lord likes andis willing to understand the secrets of the Qur'an, does not acther to serve her sentence, and always bless us. Amen. Tags: Quran,Elifba, Voice Elifba, Recitation, Tajwid, Elifba, Charity, QuranLearning, Quran Learning Tecvidl Hay Technology
Ottoman Keyboard 2 APK
According to the document TS13206 published by Turkish StandardsInstitute in April 2006, the characteristics of the Ottoman TurkishKeyboard are as follows:"While this keyboard was being prepared,the layout of Turkish Q and F keyboards we use today served asbasis. The common letters in both alphabets were placed at the sameplace (i.e. Arabic "ر" is at the same position with Latin "r", and"ت" is at the same position with "t"). In both alphabets,non-common letters are placed in appropriate positions depending onthe sound and shape similarities. It also contains all the symbolsthat enable writing in Arabic and Persian."Hayrat R&D
Namaz Tesbihatı 1.1 APK
‘Namaz Tesbîhâtı Uygulaması’, Hayrat Neşriyat tarafından yayınlananNamaz Tesbihatı kitabı kaynak alınarak titizlikle hazırlanmışkullanışlı bir uygulamadır.Tesbîhâtlarla ‘dinin direği’, ‘mü’mininmi’râcı’ namazlarınızı taçlandıracaksınız... Namaz duâlarınıbulabileceğiniz bu güzîde uygulamada her namaz için ayrılanbölümlerde, o namazlardan sonra okuyacağınız tesbîhâtları ve aşr-ışerîfleri bulabileceksiniz...Uygulama ilk defa açıldığı zamanbulunduğunuz şehri seçtiğiniz takdirde namaz vaktine göre otomatikolarak o vaktin namaz tesbihatı ekrana gelmektedir.'Prayer tesbihatPractice', published by Publications Charity Prayer Tesbihatmeticulously crafted book is a handy application basedresources.Tesbihat with the 'religion of the mast', 'muslim'Ascension of the 'prayer, the crowning will ... Prayer pray you canfind this eminent practice in every prayer allocated to thesections that prayer after the'll read tesbihat and exceed-i-Sharifand you will find ...When the application is first opened if thecity you have chosen automatically according to the prayers thatyou have time to come to prayer is tesbihat screen.
Yasin-i Şerif Cüzü 1.0 APK
Hadîs-i Şerîflerde fazîletleri rivâyet edilen sûrelerden “Kehf,Yâ-sîn, Duhân, Fetih, Rahmân, Vâkıa, Cum’a, Mülk, Kıyâme, Nebe”sûrelerinin, namâz sonunda okunması yine Sevgili Peygamberimiz(asm) tarafından tavsiye edilen aşr-ı şerîflerin ve kısa sûrelerintoplandığı bu cüzde mevcuttur. Bu cüzle, hem Kur’ân okumasını yeniöğrenenlere, Kur’ân’dan ilk olarak okunmasında ve bilinmesindefayda bulunan sûreler topluca takdîm edilmekte, hem de bu cüzlemübarek gün ve gecelerde ve sâir vakitlerde bu fazîletli sûreleriokumak ve küçük bir hatim yapmak isteyen mü’minlere, güzel birimkân sunulmaktadırHayrat Neşriyat'ın Yasin-i Şerifi Cüzü temelalınarak geliştirilen uygulama aşağıdaki özellikleriiçermektektedir:* Sure Hatmi* Miklep (Ayraç)* Hatim Duası* İshakDaniş Kıraatı* Hayrat Neşriyat Meali* Kişiselleştirilebilir OkumaÖzellikleri* Yeni Renkleriyle Sade ArayüzUygulama 1080p çözünürlükdesteği, renkli arayüzü ve farklı renktezemin seçenekleriylekişiselleştirebilir niteliklerde bir kalitesunuyor.Öneri, görüş veşikayetleriniz için info@hayteknoloji.com adresimizee-postagönderebilirsiniz.Yasin-i Şerif uygulamamız hakkında ayrıntılıbilgi içinwww.yasin.hayteknoloji.com adresimizi ziyaretedebilirsiniz.Virtues of the surahs of the Hadith narrated by"Al-Kahf, Ya-Sin Duha, Fatah, the Beneficent, in fact, Cum'a, RealEstate, Qiyamah, Nebe" the duration of the prayer, read again atthe end of our beloved Prophet (PBUH) recommended by theexcessively-i Sharif and collected as soon as it is availablecüzde. This cüzle, new learners to read the Qur'an, surahs of theQur'an in the first reading and worth to know that collectively arepresented and both of these blessed days and nights, and poet ofthe evening as cüzle suras of this virtuous Have you read and wantto make a small Hatim 'tivity, are a good opportunityYasin-i-Sharifcharity Neşriyat'ın application developed on the basis of thefollowing features complimentary part içermektektedir:* TimeMarshmallow* Miklep (Bookmark)* Hatim's Prayer* Isaac Danis Qur'anRecitation* Charity Meali Publications* Customizable ReadingFeatures* New colors Simple InterfaceApplication support 1080presolution, colorful interface, and a differentcolorqualifications, quality of ground personalizeoptionsoffers.Suggestions, comments and complaintsinfo@hayteknoloji.com addresssend e-mail.For more information aboutapplication Yasin-i-SharifYou can visit us atwww.yasin.hayteknoloji.com.
Osmanlıca Elifba 1.3 APK
Kur’an harfleri ile yazılan ve Türklerin İslamiyet’e girdiktensonra tercih ettikleri yazı şekli, genel itibariyle uzun zamankullanılmadığından unutulmuş, kısmen de bu yazıya karşı ünsiyetkaybolmuştur. Osmanlı döneminde kullanıldığından bahisle ağırlıklıolarak Osmanlıca denilen Türkçemiz, günümüze gelindiğindeöğrenilmeye gayret gösterilir, okullarda hiç olmazsa seçmeli olarakders verilir duruma gelmiştir.Bu sevindirici durum, öğrenilmesineyönelik çalışma kitaplarının varlığını da zaruri kılmaktadır.Elinizdeki bu çalışma, Osmanlıcayı hem kolay öğrenmeye vesile olmakhem de öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu uygulamalarıyla göstermekiçin hazırlanmıştır. Haddi zatında öğrenmekteki en büyük zorluk“Osmanlıca öğrenmek zordur!” yanlış fikridir. “Elif” harfindenbaşladığınızda siz de göreceksiniz ki arkası ‘çorap söküğü’ gibigelecektir. Kitapçığı tamamladığınızda ki bu Kur’an harflerinibilen birisi için çok daha kısa bir zaman dilimidir– siz deOsmanlıca kolay metinleri okuyan birisi olacaksınız.Burada enönemli husus, öncelikle harfleri fark edebilmek, sonrasında iseTürkçe okuduğumuzun bilinciyle hareket etmektir. Uygulamadailerledikçe okuyacağınız kelimeler Türkçe olacaktır. Ve siz bunlarızaten biliyor ve okuyorsunuz.Sözü uzatmaya hiç gerek yok… Sizeayrılan zaman diliminizin bir kısmını da biz harcamış olmayalım.Sadece uygulamayı açın ve anlatılanları dikkatlice takip edin.Ceddimizin bizlere miras bıraktığı teraküm eden kültür hazinemizeulaşmanıza az bir zaman kaldı. Gerisi sadece sizinelinizde…Unutmayın: Geçmişi olmayanın geleceği deolmaz.android@hayteknoloji.comWith the Koran and they preferwriting letters written form after entering the Turks to Islam, aslong forgotten that general use, is partially lost familiarityagainst this article. Our bet is mainly used in the Ottoman periodthat called Ottoman Turkish, present efforts to be learned isdisplayed when the bride has no choice unless the situation inschools as the course is given.This is a welcome situation, thepresence of the workbook also makes it necessary for the learned.This work in your hand, Ottoman is designed to show how easy theapplication is both easy to learn and be conducive to learning. Thebiggest challenge in learning per se "is hard to learn Ottoman" isthe wrong idea."Alif" When you start you will see at the back ofthe letter 'rapid succession' is like the future. When you completethe booklet in a much shorter time to someone who knows the lettersthat you will also be someone who reads the Qur'an dilimidir- easyOttoman texts.Most importantly, you can recognize the lettersfirst, and after that we are to act responsibly read Turkish.Turkish application that will read the word proceeds. And youalready know and you read them.No need to be a part of your zonewordiness ... Let us not, we have spent the time allotted to you.Just open the app and follow carefully all the above. Ceddi we hada little time to reach our cultural treasures bequeathed to us thatMesozoic. The rest is just your hands ...Remember: there is also nofuture without a past.I android@hayteknoloji.co
Hayrat Library 1.2 APK
Hayrât Neşriyat published and distributed the publications that youcan find the Library began broadcasting. We welcome your commentsand suggestions for the development of the application toandroid@hayteknoloji.com.
Loading...