1.0 / January 27, 2015
(4.8/5) (5)
Loading...

Description

Some tools example:+ Time decrease and time increase.+ Compass.+Lunar and solar calendar. Notify when full month.+ Child lock, cannot call if locked.+ Alarms.+ Memory with Notes and Notify. Cannotify user about 3 days ago by icon at system bar. Some type isBirthday, Worship, Anniversary or Other.Try it now and don't forgetleave comments to help us improve this app.Support Android ver 2.2and higher. Recommended screen size is 480x800 (4") or larger forbetter game experience.Thank you very much for your interests. Anyquestions or suggestions, please email to [email protected]!!!Một số công cụ thường dùng nhưng một số dòng máy không cósẵn như: + Đếm thời gian, đếm lùi hoặc đồng hồ bấm giờ.+ La bànphục vụ cho việc xác định hướng.+ Thông báo cho người dùng biết sắptới ngày 15 âm lịch hàng tháng (những cặp vợ chồng trẻ ở riêng nhớđể thắp hương ngày rằm chẳng hạn). + Lịch âm lịch dương.+ Chức năngkhóa trẻ em nghịch máy, trẻ em sẽ không gọi được điện thoại nếu đãlock.+ Lưu ngày sinh nhật hoặc các lễ kỷ niệm ngày vui cũng như cácngày giổ cúng kỵ trong gia đình ở Memory/Notify, nó sẽ thông báocho người sử dụng biết trước tầm 3 ngày trước khi tới ngày đó,thông báo bằng một biểu tượng ở trên khay hệ thống kèm ghi chú củachính người sử dụng cho ngày đó. Tính theo lịch âm hoặc lịch dươngtùy chọn.+ Lưu các ghi chú của mình vào Memory/Notes.+ Chức năngbáo thức.Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hìnhtốt nhất vào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel.

App Information hdhNotify

 • App Name
  hdhNotify
 • Package Name
  hdh.com.hdhNotify
 • Updated
  January 27, 2015
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  le trong hau
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

le trong hau Show More...

Bluetooth Games All in one 1.0.5 APK
le trong hau
Bluetooth games mini games folk games:+ Vietnamese chess chinesechess co tuong.+ Chess co vua.+ Co ganh vietnamese hexagon.+Mandarin square capturing capture bantumi mancala (at Janpan)congklak (at Indo) village squares sowing games count and capture olang o an quan.+ Caro xo tich toe tich tac toe five in a row cocaro.+ 99 Number find number.+ Reversi Othello.+ Bingo: missnumber.+ Treasure: same battleship, navy submarine attack naval,morskoi boi, morskoj boj, warship, batalla naval, acorazado,batalla naval, marina de guerra, submarino de ataque, la guerranaval.*** Bluetooth Auto Connect. Auto connect to all devices. ***A solution to your Bluetooth connection problems. It automaticallytries to connect to your Bluetooth devices when Bluetooth has beenturned on or when your device screen goes on. First, connect andpair with your Bluetooth device manually (this is a requirement)and then just turn off and on Bluetooth (or leave Bluetooth on andturn the screen on) and it will auto connect. *** How to pair? Withthis device: Android setting / Wireless & networks / Bluetoothsetting / click for turn on Bluetooth, click Discoverable afterthat click Search/Scan or maybe Find to see another android deviceand pair. Do it the same with other android device. Note: yourdevice can discoverable in 120 second, after that please clickDiscoverable again to make your device discoverable. *** How toplay? Device A can make host by click Menu/Create select game atlist and click Create, device B can join to play by select hostname at list and click Menu/Join or can press host name and hold ina short time to join. Server/Host/Creater have some functionexample Run or Continue game. *** Play with other player viaBluetooth. Use two device to play. *** Try it now and don't forgetleave comments to help us improve this app. *** Support Android ver2.2 and higher. Recommended screen size is 480x800 (4") or largerfor better game experience. *** Thank you very much for yourinterests. Any questions or suggestions, please email [email protected] or cell phone +8498 345 7505. Good luck!!! ***Dùng hai máy để chơi trực tiếp với nhau thông qua Bluetooth . ***Lần đầu tiên khuyến cáo nên vào cài đặt của Bluetooth (BluetoothSetting) để ghép nối (Pair) hai máy với nhau (lưu ý nhớ kích vào ôphát hiện (Discoverable) để có thể nhìn thấy được nhau và ghép nối(Pair)), từ lần thứ hai trở đi thì sẽ tự động kết nối. *** Các bướcđể ghép nối: máy A vào Cài đặt / Không dây và mạng / Cài đặtBluetooth / bật Bluetooth, kích chọn Có thể phát hiện (đặt thiết bịở chế độ phát hiện) hoặc có thể là hiển thị với các thiết bị đượcghép nối hoặc hiển thị với tất cả các thiết bị, cũng có thể là chophép các thiết bị khác nhìn thấy.... Sau đó kích vào Tìm kiếm thiếtbị hoặc Quét tìm thiết bị. Làm tương tự với máy B. Chú ý rằng lúckích vào phát hiện hoặc nhìn thấy thì thời gian mặc định để chophép thiết bị khác tìm ra nó là 120 giây, sau thời gian đó người sửdụng cần phải kích chọn một lần nữa để hiển thị hoặc cho phép. ***Một người tạo Host bằng cách chọn Menu/Create sau đó chọn một gametrong danh sách và kích Create, người kia có thể tham gia vào chơibằng cách chọn Host từ danh sách ở phía trên sau đó chọn Menu/Joinhoặc có thể kích chọn Host và giữ trong một khoảng thời gian ngắn.*** Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốtnhất vào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel. Chúc các bạn chơi vuivẻ bên người thân!!! [email protected]+8498 345 7505
Mirror Guong soi cái gương 1.0 APK
le trong hau
* mirror. Use front camera.* Do you need to check your look/your face, and you don't haveamirror? Now with Mirror in your phone, you won't need itanymore!Very simple to use, just open this app.* Mirror is the best solution to use as mirror in your phone.Try it now!* Gương soi, cái gương, ứng dụng cái gương để soi mặt, trangđiểm... dùng thay cái gương.
Mini Games Hotspot All in one 1.0 APK
le trong hau
Wifi hotspot games mini games folk games:+ Cards 13.+ Domino.+Vietnamese chess chinese chess co tuong.+ Chess co vua.+ Co ganhvietnamese hexagon.+ Mandarin square capturing capture bantumimancala (at Janpan) congklak (at Indo) village squares sowing gamescount and capture o lang o an quan.+ Caro xo tich toe tich tac toefive in a row co caro.+ 99 Number find number.+ Reversi Othello.+Bingo: miss number.+ Treasure: same battleship, navy submarineattack naval, morskoi boi, morskoj boj, warship, batalla naval,acorazado, batalla naval, marina de guerra, submarino de ataque, laguerra naval.*** Play with other player via Wifi hotspot. Use twoor more device to play.*** Try it now and don't forget leavecomments to help us improve this app.*** Support Android ver 3.0and higher. Recommended screen size is 480x800 (4") or larger forbetter game experience.*** Thank you very much for your interests.Any questions or suggestions, please email to [email protected] cell phone +8498 345 7505.Good luck!!!
Alone Games All in one 1.0.0.1 APK
le trong hau
Mini games All in one:+ Move the taos.+ Car: more than 2 billionspoint and has 10 level.*** Try it now and don't forget leavecomments to help us improve this app.*** Support Android ver 2.2and higher. Recommended screen size is 480x800 (4") or larger forbetter game experience.*** Thank you very much for your interests.Any questions or suggestions, please email to [email protected] cell phone +8498 345 7505.Good luck!!!
Compass La Ban LaBàn Chỉ Hướng 1.0 APK
le trong hau
+ Compass offline.+ La bàn giúp định hướng nhà đất hoặc vị trí đangđứng...*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprove this app. *** Support Android ver 2.2 and higher.Recommended screen size is 480x800 (4") or larger for betterexperience. *** Thank you very much for your interests. Anyquestions or suggestions, please email to [email protected] orcell phone +8498 345 7505. Good luck!!!
hdhNotify 1.0 APK
le trong hau
Some tools example:+ Time decrease and time increase.+ Compass.+Lunar and solar calendar. Notify when full month.+ Child lock, cannot call if locked.+ Alarms.+ Memory with Notes and Notify. Cannotify user about 3 days ago by icon at system bar. Some type isBirthday, Worship, Anniversary or Other.Try it now and don't forgetleave comments to help us improve this app.Support Android ver 2.2and higher. Recommended screen size is 480x800 (4") or larger forbetter game experience.Thank you very much for your interests. Anyquestions or suggestions, please email to [email protected]!!!Một số công cụ thường dùng nhưng một số dòng máy không cósẵn như: + Đếm thời gian, đếm lùi hoặc đồng hồ bấm giờ.+ La bànphục vụ cho việc xác định hướng.+ Thông báo cho người dùng biết sắptới ngày 15 âm lịch hàng tháng (những cặp vợ chồng trẻ ở riêng nhớđể thắp hương ngày rằm chẳng hạn). + Lịch âm lịch dương.+ Chức năngkhóa trẻ em nghịch máy, trẻ em sẽ không gọi được điện thoại nếu đãlock.+ Lưu ngày sinh nhật hoặc các lễ kỷ niệm ngày vui cũng như cácngày giổ cúng kỵ trong gia đình ở Memory/Notify, nó sẽ thông báocho người sử dụng biết trước tầm 3 ngày trước khi tới ngày đó,thông báo bằng một biểu tượng ở trên khay hệ thống kèm ghi chú củachính người sử dụng cho ngày đó. Tính theo lịch âm hoặc lịch dươngtùy chọn.+ Lưu các ghi chú của mình vào Memory/Notes.+ Chức năngbáo thức.Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hìnhtốt nhất vào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel.
LunisolarCalendar Lịch âmdương 1.0 APK
le trong hau
+ Lunisolar Calendar. Lunar and Solar Calendar without internet(Viet Nam Time Zone).+ Lịch âm dương offline, không cầnmạng/internet, Việt Nam GMT+7.*** Try it now and don't forget leavecomments to help us improve this app. *** Support Android ver 2.2and higher. Recommended screen size is 480x800 (4") or larger forbetter experience. *** Thank you very much for your interests. Anyquestions or suggestions, please email to [email protected] orcell phone +8498 345 7505. Good luck!!!
ChessClock 1.0 APK
le trong hau
- Clock for chess.- Play, reset, pause time....*** Try it now anddon't forget leave your comments to help us improve this app.***Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen size is720x1280 (5") or larger for better experience.*** Thank you verymuch for your interests. Any questions or suggestions, please emailto [email protected] or cell phone +8498 345 7505.Good luck!!!
Loading...