7.4.3 / March 24, 2020
(4.6/5) (62,365)

Description

[NEW: කොරෝනා වසංගත​යේ ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන සැණින් දැනුවත්වන්නදැන් "කො​රෝනා තතු" නමින් නවතම සේවාවක් හෙළකුරු වෙතින්.] හෙළකුරු යනුලොවපුරා ශ්‍රී ලාංකීකයින් මිලියන ගණනක​ගේ හදවත් දිනාගත් ඩිජිටල් සේවාවේදිකාවකි. හෙළ බසින් ඩිජිටල් අවකාශයේ තම ආත්ම ප්‍රකාශනයන් දිගහැරීමටප්‍රථම වරට ඉඩ සැලසූ හෙළකුරු, මේ වන විට ලක්වැසියන්ගේ දෛනික ජන දිවියසවිබලගන්වන ඩිජිටල් සේවා රැසක් එකම​ යෙදුමක් මඟින් පිළිගන්වන ඩිජිටල්සේවා වේදිකාවක් බවට පරිවර්තනය වී ඇත. මිලියන 5 කට වැඩි පරිශීලකප්‍රමාණයකට සේවාව සලසන හෙළකුරු, දැන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාටත් කලින්නිවැරදිම තොරතුරු ජනගතකරණය කිරීමේ ප්‍රමුඛයා ද වන අත​ර, ශ්‍රී ලංකාවේවැඩිම පිරිසක් නිර්මාණශීලී හෙ​ළ අදහස් බෙදා හදා ගන්නා එකම හෙ​ළ සමාජජාලය ද වේ. හෙළකුරෙන් පිරිනැමෙන සියලු ඩිජිටල් සේවාවන් මෙසේයි. Typing⭐ යතුරු ලියනය - සිංහල (ශබ්දානුකූල/විජේසේකර), ඉංග්‍රීසි, දෙමළ, ඉමෝජිලිවී​මේ පහසුක​ම ⭐ කථන ලියනය - කටහඬ භාවිතයෙන් සිංහල ලිවීමේ පහසුකම ⭐ඉඟි ලියනය - අකුරු දෙක තුනෙන් ලැබෙන ඉඟි වදන් මඟින් වේගවත්ව ලිවීමේපහසුකම Social ⭐ එසැණ - නවතම ප්‍රවෘත්ති නිකුත් වූ සැණින්Notifications ලබාගැනී​​මේ පහසුකම ⭐ සිතළු - නිර්මාණාත්මක හෙළසිතුවිලි ලියන කියවන හෙළ සමාජ ජාලය ⭐ වාද - (ළඟදීම බලාපොරොත්තුවන්න)Services ⭐ රීලෝඩ් - ඕනෑම දුරකථන ජාලයකට ඔන්ලයින් රීලෝඩ් දැමීමේ සේවාව⭐ චැනලින් - ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙක් ඔන්ලයින් චැනල් කරගැනීමේ සේවාව ⭐දැන්වීම් - ඕනෑම දෙයක් විකුණාගැනීමට ඔන්ලයින් දැන්වීම් පළකිරීමේ සේවාවTools ⭐ අරුත් - ඉංග්‍රීසි වචන වල සිංහල අර්ථ සොයාගත හැකි ශබ්දකෝෂපහසුකම ⭐ සටහන් - හිතට එන ඕනෑම දෙයක් සිංහලෙන් ලියා තබාගැනීමේ පහසුක​ම⭐ චිත්‍රණ - රූප මත සිංහල අකුරු යොදා photo edit කිරීමේ පහසුකමInformation ⭐ නිවාඩු - ලංකාවේ සියලු නිවාඩු දින තොරතුරු දැනගැනීමේපහසුකම ⭐ අද දවස - දවසේ සුබ හෝරාවන්, දිශාවන් සහ පලාපල දැනගැනීමේපහසුකම ⭐ දිනුම් ඇදීම් - ලොතරැයි ජය අංක තොරතුරු දැනගැනීමේ පහසුකමඔබත් හෙළ බසින් අකුරු කරමින් හෙළ බසින් ඩිජිටල් සේවා අත්විඳිනාඅභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වන්න! Versions - BASIC: අනුග්‍රාහක වෙළඳදැන්වීම් සහිතයි, මූලි​ක පහසුකම් පමණයි - PRO: සියලු පහසුකම් සහිතයි,වෙළඳ දැන්වීම් නොමැත, දිනකට රු.1.67යි හෙළකුරු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාදායක වීමට කැමති නම් ඔබේ අදහස් හා යෝජනා support@bhasha.lk හරහා අපවෙත යොමු කරන්න. පරිශීලක සහය 👉 http://m.me/helakuru අභිමානවත් ශ්‍රීලාංකේය නිපැයුමකි! 🇱🇰 නිෂ්පාදනය සහ ජනගතකරණය: භාෂා ලංකා පුද්ගලිකසමාගම 46, ගාලු පාර, කළුතර | 0342040600 https://www.bhasha.lk |info@bhasha.lk --------------- Helakuru is Sri Lanka's No.1 DigitalBrand loved by Sri Lankans all over the world. It enabled SriLankans to write Sinhala digitally for the first time ever &currently evolved in to a Super App platform that offers multipledigital services through the same app which empowers the day-to-daylife of Sri Lankans digitally. Helakuru currently serves more than5 Million Sri Lankans & have now become the leader indelivering real-time information to Sri Lankans as well as the onlysocial network platform that showcase the Sinhala creative writingskills of Sri Lankans. Following are the list of Digital Servicesoffered by Helakuru. Typing ⭐ Keyboard - Write Sinhala(Phonetic/Wijesekara), English, Tamil & Emoji ⭐ Voice Typing -Write Sinhala with your voice ⭐ Word Predictions - Sinhalaprediction support Social ⭐ Esana - Real-time News Delivery servicevia Notifications ⭐ Sithalu - Sinhala Creative Writing Platform ⭐Vaada - (Coming soon) Services ⭐ Reload - Online reloading for anynetwork ⭐ Channelling - Online Doctor channeling ⭐ Classifieds -Online Ad posting & viewing Tools ⭐ Aruth - Dictionary betweenSinhala & English ⭐ Satahan - Note taking facility ⭐ Chithrana- Sinhala Photo Editor facility Information ⭐ Niwadu - Sri LankanHolidays ⭐ Ada Dawasa - Astrology Info & Services ⭐ Lottery -Winning numbers Info Be a Proud Sri Lankan who express yourself& use Digital Services in Sinhala Versions - BASIC: Adsupported, Only basic features, Free - PRO: All features, No Ads,Rs.1.67/day A Proud Sri Lankan Product! 🇱🇰 Produced & Marketedby: Bhasha Lanka (Pvt) Ltd 46, Galle Rd, Kalutara | 0342040600https://www.bhasha.lk | info@bhasha.lk © 2011-2020 Bhasha Lanka(Pvt) Ltd

App Information Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰

 • App Name
  Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰
 • Package Name
  lk.bhasha.helakuru
 • Updated
  March 24, 2020
 • File Size
  25M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  7.4.3
 • Developer
  Bhasha
 • Installs
  5,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 Version History

Select Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 Version :
 • 6.0.38 (251)
 • 4.0.18 (41)
 • 4.0.15 (39)
 • 4.0.14 (38)
 • 4.0.13 (37)
 • 4.0.12 (36)
 • 4.0.11 (35)
 • 4.0.8 (32)
 • 4.0.7 (31)
 • 4.0.6 (30)
 • 3.4.1 (23)
 • 3.4.0 (22)
 • 3.3.0 (21)
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 6.0.38 APK File

  Publish Date: 2019 /6/21
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 20.0 MB
  Tested on: Android 9 (Pie, API: 28)
  File Sha1: 4ecb4b3a24add07ac371c6dcb361b41e1e20ee8d
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.18 APK File

  Publish Date: 2017 /4/28
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 13.3 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: f47f7f39cb6235ff4b7788f5d353a0d81dca86e9
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.15 APK File

  Publish Date: 2017 /3/11
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.8 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 0917401c743db0b6760c9e055f38fc0012a2aabb
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.14 APK File

  Publish Date: 2017 /3/1
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.8 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: e2ca6d93978f35169c59d699a571e1b28a550df0
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.13 APK File

  Publish Date: 2017 /2/24
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.8 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: a75021058fb1a6c96de88a235fc7fd81b415fd0a
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.12 APK File

  Publish Date: 2017 /2/22
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: e52f16b8e2f1cbff8b8f00b994a3bc65505e98f4
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.11 APK File

  Publish Date: 2017 /2/18
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: ddb2977ecae4d7f07ed2e3ee74475779e11b0ad4
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.8 APK File

  Publish Date: 2017 /2/9
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.8 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 615786b14670fcb694e79c23695e766a09be3682
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.7 APK File

  Publish Date: 2017 /2/6
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.8 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: d58280f5b0c7822719d23498b70867604285ccd3
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 4.0.6 APK File

  Publish Date: 2017 /2/3
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.8 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 7000153d889b33762dec1d3dd78ce1bba765529e
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 3.4.1 APK File

  Publish Date: 2016 /5/4
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 13.0 MB
  Tested on: Android 4.2 (Jelly Bean, API: 17)
  File Sha1: a0b34103c4d1fdcfa8b076f021624fc2fdb0039a
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 3.4.0 APK File

  Publish Date: 2016 /2/16
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 13.0 MB
  Tested on: Android 4.2 (Jelly Bean, API: 17)
  File Sha1: f5b4d6729cc9d404713771e7c3281fa30d848818
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388
 • Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 3.3.0 APK File

  Publish Date: 2015 /10/29
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 6.0 MB
  Tested on: Android 4.2 (Jelly Bean, API: 17)
  File Sha1: 521fc570245d5e0fed185b7ed3b42cfd44be3847
  APK Signature: c795e89d436f12a1cc369b1463c8a0a488c7a388

Bhasha Show More...

Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 7.4.3 APK
Bhasha
[NEW: කොරෝනා වසංගත​යේ ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන සැණින් දැනුවත්වන්නදැන් "කො​රෝනා තතු" නමින් නවතම සේවාවක් හෙළකුරු වෙතින්.] හෙළකුරු යනුලොවපුරා ශ්‍රී ලාංකීකයින් මිලියන ගණනක​ගේ හදවත් දිනාගත් ඩිජිටල් සේවාවේදිකාවකි. හෙළ බසින් ඩිජිටල් අවකාශයේ තම ආත්ම ප්‍රකාශනයන් දිගහැරීමටප්‍රථම වරට ඉඩ සැලසූ හෙළකුරු, මේ වන විට ලක්වැසියන්ගේ දෛනික ජන දිවියසවිබලගන්වන ඩිජිටල් සේවා රැසක් එකම​ යෙදුමක් මඟින් පිළිගන්වන ඩිජිටල්සේවා වේදිකාවක් බවට පරිවර්තනය වී ඇත. මිලියන 5 කට වැඩි පරිශීලකප්‍රමාණයකට සේවාව සලසන හෙළකුරු, දැන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාටත් කලින්නිවැරදිම තොරතුරු ජනගතකරණය කිරීමේ ප්‍රමුඛයා ද වන අත​ර, ශ්‍රී ලංකාවේවැඩිම පිරිසක් නිර්මාණශීලී හෙ​ළ අදහස් බෙදා හදා ගන්නා එකම හෙ​ළ සමාජජාලය ද වේ. හෙළකුරෙන් පිරිනැමෙන සියලු ඩිජිටල් සේවාවන් මෙසේයි. Typing⭐ යතුරු ලියනය - සිංහල (ශබ්දානුකූල/විජේසේකර), ඉංග්‍රීසි, දෙමළ, ඉමෝජිලිවී​මේ පහසුක​ම ⭐ කථන ලියනය - කටහඬ භාවිතයෙන් සිංහල ලිවීමේ පහසුකම ⭐ඉඟි ලියනය - අකුරු දෙක තුනෙන් ලැබෙන ඉඟි වදන් මඟින් වේගවත්ව ලිවීමේපහසුකම Social ⭐ එසැණ - නවතම ප්‍රවෘත්ති නිකුත් වූ සැණින්Notifications ලබාගැනී​​මේ පහසුකම ⭐ සිතළු - නිර්මාණාත්මක හෙළසිතුවිලි ලියන කියවන හෙළ සමාජ ජාලය ⭐ වාද - (ළඟදීම බලාපොරොත්තුවන්න)Services ⭐ රීලෝඩ් - ඕනෑම දුරකථන ජාලයකට ඔන්ලයින් රීලෝඩ් දැමීමේ සේවාව⭐ චැනලින් - ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙක් ඔන්ලයින් චැනල් කරගැනීමේ සේවාව ⭐දැන්වීම් - ඕනෑම දෙයක් විකුණාගැනීමට ඔන්ලයින් දැන්වීම් පළකිරීමේ සේවාවTools ⭐ අරුත් - ඉංග්‍රීසි වචන වල සිංහල අර්ථ සොයාගත හැකි ශබ්දකෝෂපහසුකම ⭐ සටහන් - හිතට එන ඕනෑම දෙයක් සිංහලෙන් ලියා තබාගැනීමේ පහසුක​ම⭐ චිත්‍රණ - රූප මත සිංහල අකුරු යොදා photo edit කිරීමේ පහසුකමInformation ⭐ නිවාඩු - ලංකාවේ සියලු නිවාඩු දින තොරතුරු දැනගැනීමේපහසුකම ⭐ අද දවස - දවසේ සුබ හෝරාවන්, දිශාවන් සහ පලාපල දැනගැනීමේපහසුකම ⭐ දිනුම් ඇදීම් - ලොතරැයි ජය අංක තොරතුරු දැනගැනීමේ පහසුකමඔබත් හෙළ බසින් අකුරු කරමින් හෙළ බසින් ඩිජිටල් සේවා අත්විඳිනාඅභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වන්න! Versions - BASIC: අනුග්‍රාහක වෙළඳදැන්වීම් සහිතයි, මූලි​ක පහසුකම් පමණයි - PRO: සියලු පහසුකම් සහිතයි,වෙළඳ දැන්වීම් නොමැත, දිනකට රු.1.67යි හෙළකුරු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාදායක වීමට කැමති නම් ඔබේ අදහස් හා යෝජනා support@bhasha.lk හරහා අපවෙත යොමු කරන්න. පරිශීලක සහය 👉 http://m.me/helakuru අභිමානවත් ශ්‍රීලාංකේය නිපැයුමකි! 🇱🇰 නිෂ්පාදනය සහ ජනගතකරණය: භාෂා ලංකා පුද්ගලිකසමාගම 46, ගාලු පාර, කළුතර | 0342040600 https://www.bhasha.lk |info@bhasha.lk --------------- Helakuru is Sri Lanka's No.1 DigitalBrand loved by Sri Lankans all over the world. It enabled SriLankans to write Sinhala digitally for the first time ever &currently evolved in to a Super App platform that offers multipledigital services through the same app which empowers the day-to-daylife of Sri Lankans digitally. Helakuru currently serves more than5 Million Sri Lankans & have now become the leader indelivering real-time information to Sri Lankans as well as the onlysocial network platform that showcase the Sinhala creative writingskills of Sri Lankans. Following are the list of Digital Servicesoffered by Helakuru. Typing ⭐ Keyboard - Write Sinhala(Phonetic/Wijesekara), English, Tamil & Emoji ⭐ Voice Typing -Write Sinhala with your voice ⭐ Word Predictions - Sinhalaprediction support Social ⭐ Esana - Real-time News Delivery servicevia Notifications ⭐ Sithalu - Sinhala Creative Writing Platform ⭐Vaada - (Coming soon) Services ⭐ Reload - Online reloading for anynetwork ⭐ Channelling - Online Doctor channeling ⭐ Classifieds -Online Ad posting & viewing Tools ⭐ Aruth - Dictionary betweenSinhala & English ⭐ Satahan - Note taking facility ⭐ Chithrana- Sinhala Photo Editor facility Information ⭐ Niwadu - Sri LankanHolidays ⭐ Ada Dawasa - Astrology Info & Services ⭐ Lottery -Winning numbers Info Be a Proud Sri Lankan who express yourself& use Digital Services in Sinhala Versions - BASIC: Adsupported, Only basic features, Free - PRO: All features, No Ads,Rs.1.67/day A Proud Sri Lankan Product! 🇱🇰 Produced & Marketedby: Bhasha Lanka (Pvt) Ltd 46, Galle Rd, Kalutara | 0342040600https://www.bhasha.lk | info@bhasha.lk © 2011-2020 Bhasha Lanka(Pvt) Ltd
MobiTV - Sri Lanka TV Player 3.0.16 APK
Bhasha
MobiTV is Sri Lanka's Official OTT Mobile TV App which brings youLive webcasts & full schedule of Sri Lankan TV shows inSinhala. You can watch all Sri Lankan local TV channels on yourAndroid & also view the weekly schedule & now showing TVshow details in real-time. MobiTV also brings you the info aboutupcoming International Cricket Matches whenever Sri Lanka isplaying & when the match is Live, MobiTV gives you live updatesof the match via MobiTV Cricket Exclusive bar. Features * Watch SriLankan TV channels on your mobile in one place via 2G, 3G or Wi-Fi* Presents you the detailed info of Now showing TV shows in allchannels * Lets you know when the Now showing TV show started &how much you've missed * Know the details of Next show & latershow & when they start * You can add reminders to yourfavourite TV shows * Also you can see the weekly program scheduleof each channel * Choose between streaming typing by tapping WatchLive button (RTSP, M3U8, Flash) * Get Live Cricket scores of SLmatches * Get Cricket Updates on upcoming SL Matches TV Channels *Rupavahini | ජාතික රූපවාහිනිය * ITN | ස්වාධීන රූපවාහිනිය * TVDerana | ටීවී දෙරණ * Hiru TV | හිරු ටීවී * Sirasa TV | සිරස ටීවී *Swarnawahini | ස්වර්ණවාහිනිය * Sindu TV ‍| සින්දු TV * TV1 | ටීවීඑක * Shakthi TV * Channel Eye | Nethra TV * Vasantham TV | வசந்தம்TV * Dan Tamil TV * The Buddhist * Shraddha TV | ශ්‍රද්ධා නාලිකාව *Daham Gagana TV | දහම් ගගන ටීවී * Rangiri Sri Lanka | රංගිරි ශ්‍රීලංකා * Verbum TV * Swarga TV | ස්වර්ග ටීවී * Sri TV | ශ්‍රී ටීවී *Siyapatha TV | සියපත TV * TNL * Siyatha TV | සියත ටීවී READMENote1: This Mobile TV Player app is free, but you may be chargedfor the data usage when streaming video over data network dependingon your data plan. Watch MobiTV on Wi-Fi to avoid additionalcharges. Note2: Some of the channels may need MX Player app to beinstalled on your device. MobiTV will prompt you if you haven'talready installed these apps. Tap 'Yes' & install them viaGoogle Play. Note3: Some of the channels need Adobe Flash Player tobe installed on your device. The app will prompt you if you haven'talready installed Flash Player. Tap 'Yes' to download Flash PlayerAPK & install it manually by opening the downloaded file. Itcan be also installed via Google Play for some devices. Note4: Somechannels may take up to 10 seconds to start streaming over thedefault streaming type. You can long tap the channel icon & trydifferent streaming types (RTSP/M3U8/Flash) to find the fastesttype for your device. Note5: Unfortunately some channels may notbroadcast their channel over Internet when International programslike cartoons & cricket matches are going on. Please do notdown rate the app due to this. Note6: If you wanna watch previousepisodes of Sri Lanka Teledramas & other TV shows, pleaseinstall MobiTV's Video-on-demand App "Roopa". MobiTV brings youonly Live TV, you need "Roopa" for VOD. Disclaimer: MobiTV is aMobile TV Player which aggregates the OTT live streams of SriLankan TV channels with their authorization & NOC. MobiTV doesnot rebroadcast or re-stream any channel so not liable for anycontent. All the content, trademarks & logos are the copyright& property of their respective owners. MobiTV is authorized tostream the channels Rupavahini, Channel Eye, TV Derana,Swarnawahini, Hiru TV, Sindu TV, Siyapatha TV & Swarga TV onmobiles. In any concern regarding the copyrights, please contactsupport@bhasha.lk. © 2016 MobiTv.lk | Bhasha Lanka (Pvt) Ltdhttp://www.mobitv.lk | http://www.bhasha.lk
Bhasha Sinhala Dictionary 3.0.12 APK
Bhasha
"Sinhala Dictionary" Bhasha Sinhala Dictionary is Sri Lanka'sOfficial Sinhala-English Dictionary app for Android brought to youby Bhasha Lanka (Pvt) Ltd in partnership with Language TechnologyResearch Laboratory, Sri Lanka. Bhasha Dictionary provides youoffline dictionary service for English to Sinhala word translations& online dictionary service for both English to Sinhala &Sinhala to English word translations. Online dictionary alsoprovides you trilingual search results in Sinhala, English &Tamil when available. In order to use Sinhala to English dictionaryyou don't need to type in Sinhala, but you can type in Singlish(Sinhala transliterated in English) just as you type SMSs inSinhala. Features: * Search English words by Voice or text * SearchSinhala words by typing in Sinhala or Singlish * Get OfflineEnglish to Sinhala translations * Get Online Sinhala to Englishtranslations * Get Online English to Sinhala translations withtringual (Sinhala-Tamil-English) search results * You can preferwhether to download offline dictionary database & you candownload it anytime * You can prefer to use online service oroffline service or both * Recent words are saved & suggestedwhen typing * You can also maintain a favorite word list Note: Whenyou have enabled both Online & Offline services, BhashaDictionary will first search in Offline database & only if itis failed, it'll search on Online database. However when youtranslate from Sinhala to English it always search in Onlinedatabase. Known Issues: Voice search functionality is not workingon some devices specially on Custom ROMs. Credits: Special thanksto Dr.Ruvan Weerasinghe, Head of Language Technology ResearchLaboratory, University of Colombo, Sri Lanka for providing thedatabases! - A Product of Bhasha in partnership with LTRL - © 2013Bhasha Lanka (Pvt) Ltd & LRTL
SETT Sinhala Tamil web browser 4.0.5 APK
Bhasha
"Sinhala Tamil web browser"SETT Sinhala/Tamil (Sri Lanka/India) webbrowser is the exclusive Sinhala/Tamil enabled web browser forAndroid.Even though your Android does not support Sinhala/Tamillanguages, you still can read any Sinhala/Tamil web content withSETT.SETT Browser comes with an innovative rendering engine whichrenders Sinhala Tamil using Unicode web fonts. It does NOT usebitmaps unlike OperaMini, so you will not be charged an extra centfor reading Sinhala/Tamil content.- Faster page loading withoptimized text rendering- Easily switchable multiple-tabs fromAction bar- Search directly from URL tool bar- Dark attractive userinterface- Supports flash contents (Flash add-on should beinstalled)- Sync, Import & Export Bookmarks & History withdefault browser- Retrieve bookmarks from Firefox Sync- Default webbrowser behaviorNote: This is a trial version of SETT Browser. Youcan try this trial for 30 days & then activateit.Compatibility: Sinhala Tamil rendering will not work in JellyBean due to an Android bug. If you have Jelly Bean update yourAndroid version to KitKat. You can have perfect Sinhala Tamilrendering on SETT in KitKat.Website: http://sett.bhasha.lk©2011-2014 Bhasha Lanka (Pvt) Ltd
Puvath Reader - Sri Lanka News 3.0.0 APK
Bhasha
Bronze Award Winner - NBQSA 2015 (E-Inclusion and E-CommunityCategory) Puvath Reader is an interactive socio news reader whichbrings you the latest local news in Sri Lanka. Puvath not only showyou the news, but also allow you to interact with them by addingyour likes & comments to news while reading others comments.Puvath is the First ever socio news reader in Sri Lanka. Features *Breaking News via Sinhala Push Notifications * Read news frommultiple services in a single timeline * Search news about yourinterested topics * Select your preferred News Services you want toget news updates * View community comments & likes on news *Like or comment on news * Supports Sinhala, English & Tamilnews News Sources - Ada Derana (අද දෙරණ) - Hiru News (හිරු News) -News 1st - Lankadeepa (ලංකාදීප) - Lanka C News (ලංකා සී නිවුස්) -Dinamina (දිනමිණ) - BBC (BBC සංදේශය) - Asian Mirror - Read Srilanka- Reader.lk - Srilanka Mirror - The Sunday Leader - Lanka NewsAlert - Ground Views - Gossip Lanka News (ගොසිප් ලංකා නිවුස්) -Gossip Lanka Political (ගොසිප් ලංකා පොලිටිකල්) - Tech Guru - Boondi(බූන්දි) Visit our Web News Reader: http://www.puvath.lk PuvathReader is a product of Bhasha © 2017 Bhasha Lanka (Pvt) Ltd
Bhasha Sinhala Translator 1.1.4 APK
Bhasha
Bhasha Translator is a mobile language translator between Sinhala& English languages. Bhasha Translator comes with an in-builtSinhala rendering technology which enables you to read Sinhala texteven if your device does not support Sinhala language. You cantranslate any text from Sinhala to English or vice versa up to 300characters per day for FREE. The usage cycle resets every day, soif you exceed your daily limit, you can just wait few hours for thenext day. How Bhasha Translator works? - Bhasha Translator uses athird party translation API to technically get raw translations& improves the accuracy of them by using statistical analysis& manual translations over the time. Sinhala Unicode text arerendered using Bhasha's exclusive cross-device supported Sinhalarendering technology, so that anyone can read & write Sinhalaon Bhasha Translator even if your device does not support Sinhalalanguage. Why there's a daily translation limit? - The third partyAPI used by Bhasha Translator is a paid API to which we have to pay$20 per 1 Million characters. We bear that cost & provide you afree service (supported by ads) up to 300 characters per day. Wehope to give you an premium option to increase this limit in futurereleases. How can I type in Sinhala? - You have to install"Helakuru" Sinhala keyboard to type in Sinhala. Bhasha Translatorwill prompt you at app launch if you haven't already installedHelakuru. Select "Yes" from there & install Helakuru fromGoogle Play Store. Don't forget to enable & switch to Helakurukeyboard after installation to type in Sinhala. Disclaimer: BhashaTranslator uses a paid third party translation API to providetranslations which is still in beta, thus not liable for theaccuracy of the translations. A Product by Bhasha
Gossip Reader - Sri Lanka 1.2.6 APK
Bhasha
You can read Sri Lankan Gossips and watch videos.
Kathiraya - Sri Lanka Election 1.2.0 APK
Bhasha
Kathiraya is an exclusive political app that brings you latestPolitical News, Political Videos & Election Results directly toyour phone for FREE. Features * Instant Election Results as PushNotifications * Detailed Election Results in Sinhala * BreakingPolitical News via Sinhala Push Notifications * Read political newsfrom multiple services in a single timeline * Watch politicalvideos from Sri Lankan politicians * View community comments &likes on news * Like or comment on news * Supports Sinhala, English& Tamil newsProduct by Bhasha© 2015 Bhasha Lanka (Pvt) Ltd
Loading...