1.0 / January 11, 2015
(4.4/5) (33)
Loading...

Description

BU UYGULAMADA BEREKETLİ KAZANÇ, HAYIRLIBAŞLANGIÇLAR İÇİN, HELAL KAZANÇ, RIZIK VE NİMET İÇİN OKUNABİLECEKTESİRLİ KISA BEREKET RIZIK VE NİMET DUALARI BULUNMAKTADIR.
FERTILE THIS APPLICATIONOF PROFITS, FOR auspicious start, HALAL REVENUE, provision can beeffective SHORT AND BLESSING FOR READING AND BLESSING OF PRAYERSHAS PLENTY sustenance.

App Information HELAL RIZIK VE NİMET DUALARI

 • App Name
  HELAL RIZIK VE NİMET DUALARI
 • Package Name
  com.nup.riziknimetdualari
 • Updated
  January 11, 2015
 • File Size
  1.0M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  SARSLAN
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

SARSLAN Show More...

AMENERRASULÜ SESLİ DİNLE MP3 1.5 APK
SARSLAN
Bu uygulamada Amener Resulu duasını sesli olarak mp3 format vekalitesinde dinleyebilir, yazılı olarak duanın arapça yazılışı veTürkçe mealini bir arada bulabilirsiniz.Amener ResuluBismillahirrahmanirrahimAmene'r resulu bima ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minün.Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih. Lanüferriku beyne ehadim mir rusulih. Ve kalü semi'na ve eta'nagufraneke Rabbena ve ileykel'masir. La yükelllifüllahü nefsen illavüs'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Nefsen illa vüs'aha.Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna innesinaev ahta'na. Rabbena ve la tahmil Aleyna isran kema hameltehüale'lezine min kiblina. Rabbena vela tühammilna ma la takatelenabih. Va'fü anna, vagfir lena, verhamna, ente Mevlana fen'surnaale'l kavmi'l kafirin.Amene'r-Resulu MealiRahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla;\nPeygamber kendine Allah-u Teala tarafından nazil olan Kur'an'a imanetti. Mü'minlerin cümlesi de Allah-u Azimüşşan'a, meleklerinekitaplarına ve Peygamberlerine iman ettiler ve iman hususunda bizResulleri birbirinden ayırd etmeliyiz. Ey Rabbimiz, biz Sendengelen Kur'an'ın ahkamını duyduk, ona icabet ve itaat ettik;mağfiretini isteriz, dönüşümüz ancak Sana'dır dediler. Allah,hiçbir kimseyi gücünün yettiğinin üstünde bir külfetle mükellefkılmaz. Herkesin kastettiği her şer de nefsine racidir. Mü'minler:'' Ey Rabbimiz, unutursak, hata edersek bizi hesaba çekme, EyRabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin ağır külfetler(ukubat-ceza)ve belayı bize yükleme, günahlarımızı affet ve bizibağışla, bize merhamet et; Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşıbize yardım et.'' Dediler.Thisapplication is Amen to pray aloud Resul can listen in mp3 formatand quality, as a prayer written in Arabic and Turkish meal acombination of writing you can find.AMENeR of ResulBismillahirrahmanirrahimAmenia resul of the bima is ünzile ileyh vela rabbih of thebelievers. The ash and melaiketih amene and kütübih and rusulihbillahi. The ROM is the brain I nüferrik La rusulih. And Kalu togufranek to semie and eta is Rabbena and ileykel'mas. Layükelllifüllah of the self that necessarily vüs'ah. Lehane me andagainst kesebet mektesebet. Not necessarily in that self vüs'ah.Lehane me and against kesebet mektesebet. Rabbena innee home in latüahızn to Ahtanum. Aleyna Rabbena and la shipment to insistale'lez of the Qibla to hamelteh kame. Rabbena tühammiln ma la velatakatel main BiH. Va'f anna, vagf lane, verhamn, ente ale'l ofMevlana fen'surn kavmi'l infidel.Amenizar-Rasul of the MealIn the name of Allah, the Compassionate and the Merciful; \nAlmighty Allah which was revealed by the Prophet himself had faithin the Qur'an. Azimüşşan sentence of the believers, and Allah-u, myangel, and they believe in their books and the Prophet in mattersof faith, we have to distinguish from each other Acts. Our Lord, wehave heard from you for provision of the Qur'an, we obey him andheeded, we would like to ask forgiveness, but I said this is ourtransformation. God, no one could afford the taxpayer does not makean onerous on that. Everyone was referring to the RAC every evil isthe soul. Believers:'' Our Lord, we forget about the error us if weTaking into account, O Lord, us prior to nations youve heavyburdens (ukubat-criminal) and trouble us upload our sins andforgive us, have mercy on us, You are our Mevlamız, whether help usagainst the infidels.'' they said.
KÜRTÇE ÖĞREN,KONUŞ,YAZ, HERŞEY 1.1 APK
SARSLAN
Bu Uygulamada çeşitli görsel ,yazılı veinternet verileri ve benzeri kaynaklardan faydalanılarakderlenmişKürt dili, Kürt kimliği, Kürt dilinin tarihi ve Kürt edebiyatı,türleri ve Kürt edebiyatçıları, Kürt yöreleri, Kürt kültürü, Kürtçealfabe, Kürtçe günlük kelimeler ve diyaloglar, Kürtçe dilininlehçeleri ve bu lehçelerin kullanıldığı bölgeler, Kürtlerinyoğunlukla yaşadığı yöreler ve gezilecek yerlerle ilgili gezirehberi, Kürtçe dil bilgisi, zamirler, sıfatlar, fiiller, gramerbilgisi,Kürt edebiyatının ilkleri, Kürt edebiyatçıları, Kürtfilozofları, Kürtlerle ilgili yazılmış kitaplarla ilgili bilgiler,Kürt asıllı sanatçılar, şarkı sözleri,Kürtçe sayılar, harfler,kelimeler, günler, aylar, renkler ve Kürtçe ile ilk kez tanışanlariçin, kısa hatırlanabilir, ezberlemesi kolay kısa Kürtçe konuşmadiyaloglarını vb. bulabilir, ve android cep telefonu kolaylığı ilebu uygulamayı ücretsiz olarak cep telefonunuzda kullanabilirsiniz.TEŞEKKÜRLER.This practice variousvisual, written and compiled by making use of internet data andsimilar sourcesKurdish language, Kurdish identity, Kurdish language and history ofKurdish literature, types and Kurdish literati, the Kurdish region,the Kurdish culture, Kurdish alphabet, Kurdish everyday vocabularyand dialogues of the Kurdish language dialects, and these dialectsused regions where the Kurds density inhabited localities andplaces to visit on travel guide Kurdish language, pronouns,adjectives, verbs, grammar, Kurdish literature first of the Kurdishwriter, and Kurds philosophers, with the Kurds, written informationabout the books, of Kurdish origin, artists, lyrics, Kurdishnumbers, letters, words, days, months, , colors and met for thefirst time in Kurdish, for those who can remember a short, easy tomemorize a short speech in Kurdish, etc. dialogue. find, andandroid mobile phone application with ease that you can use yourmobile phone for free. THANKS.
MÜBAREK CUMA MESAJLARI 1.1 APK
SARSLAN
Siz değerli android kullanıcısı, İnanan MüminKardeşlerim için. İnternet ortamındaki Çeşitli kaynaklardanfaydalanarak elde ettiğim, En güzel Cuma Mesajlarını bu uygulamadabir araya toparladım. Peki Cuma gününün diğer günlerden ayrıcalığınedir? Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılanibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki katyazılır. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetlegeçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cumagünü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametlegeçer. '' (İmam-ı Gazali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize,akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cumamesajları'nı bir araya getirdik. İşte 2014 ün En Güzel CumaMesajlarıMÜMİN KARDEŞLERLE PAYLAŞILACAK HAYIRLI CUMA MESAJLARIUygulamamızdaki mesajları,Kısa sms, facebook, e posta, gmail, bluetooth, mesaj , e mail ilepaylaşım yapabilirsiniz.PAYLAŞ butonuna basıldığında açılan menüden paylaşım çeşitleriniseçebilirsiniz.Our esteemed androiduser, Believers Believers for my brother. I have gained advantagefrom various sources in the internet environment, the mostbeautiful Friday posts, I gathered together in this application. Sowhat is the privilege of Friday than other days? On Friday, is thefestival of the believers. To worship on Friday will be two-foldreward. Today is written by two times the sins committed. Thereforeit on Friday, killing worship should try to escape from sin! In thehadith is declared:'' If he gets in salvation from sin Friday,other days it goes to salvation. '' (Imam Ghazali) That thisauspicious day with your loved ones, relatives, spouses and friendsof messages you can send to the've put together a nice Friday. Hereare the most beautiful Friday 2014 postsSISTER OF BELIEVERS will be shared with the Good FridayMESSAGESOur application messages,Short sms, facebook, email, gmail, bluetooth, messaging, you canshare by e-mail.SHARE button is pressed from the drop-down menu you can select thekind of sharing.
RESULULLAH IN SÖZLERİ MESAJLAR 1.0 APK
SARSLAN
Bu Uygulamada Hz. Muhammed (s.a.v) 'nin Ahlak,Erdem ve iyi insan üzerine sözylemiş olduğu Güzel Sözleri Bulabilirve Sevdiklerinizle Hayat rehberi diyebileceğimiz, Bu güzel Sözlerimesaj olarak paylaşabilir, paylaşmanın mutluluğunuyaşayabilirisniz.This practice Hz. ProphetMuhammad (saas) 's Ethics, Virtue and well find that it has on FineLyrics sözyle human life and your loved ones can call directory,you can share these beautiful words in the message,yaşayabilirisniz happy to share.
DÜNYA KLASİKLER ROMAN ÖZETLERİ 1.0 APK
SARSLAN
Bu Uygulamada Dünya Edebiyatının Önde gelenDünya Klasikleri olarak bilinen Dünyaca Ünlü Edebiyatçı veyazarların kalemlerini ustaca kullanıp ortaya çıkardıklarıEserlerin, Romanların açık, net, kısa ve öz, akılda kalıcı RomanÖzetlerini buylabilirsiniz. Victor HUGO , BALZAC , TOLSTOY,DOSTOYEVSKİ , MAKSİM GORKİ , GOETHE , PUŞKİN , EMİLE ZOLA ,STENDHAL , J. STEINBECK ve daha bir çok değerli yazarın eserlerininözetlerini bulabilirsiniz.This practice, known asWorld World World Leading Classical Literature and Literary WorksCelebrities reveal their masterful use of the pen writer, Roma areopen, clear, and concise, you can Buyl permanent Novel Summary inmind. Victor Hugo, Balzac, Tolstoy, Dostoevsky, Maxim Gorky,Goethe, Pushkin, Emile Zola, Stendhal, you will find a lot morevaluable J. STEINBECK and the summary of the author's works.
DİNİ DUA MESAJLARI 1.0 APK
SARSLAN
Bu uygulamada sevdiklerinizle iyi niyet,duygu,dilek ve dualarınızı mesaj olarak paylaşabilirisniz.Dualarısevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Herkes için Herşeyin EnHayırlısı Olsun.In this application, yourloved ones good intentions, emotions, you can share with your lovedones as messages paylaşabilirisniz.dua wishes and prayers.Everything for Everybody Be the best.
CAN YÜCEL ve ANLAMLI SÖZLERi 1.2 APK
SARSLAN
Bu uygulamada CAN YÜCEL' e ait anlamlı sözler,kişiliği, hayatı, hayat felsefesi, hayata bakışı, dünya görüşü,şiirleri, şiirler, duvar kağıdı, resimleri nden oluşmuş yazılıduvar kağıtları ve çeşitli fotoğraflarından derlenerek hazırlanmışinternetteki çeşitli sitelerdeki verilerden elde edilmiş bilgilerpaylaşılmıştır.This application CANYÜCEL belonging to meaningful lyrics, personality, life, philosophyof life, outlook on life, world view, a poem, poems, wallpaper,photos from the formed writing wallpapers and various photographsare collected various Internet sites of data from informationobtained was shared.
TESİRLİ AŞK DUALARI 1.0 APK
SARSLAN
Bu uygulamada çok tesirli. kalpten niyetle veinançla okunduğunda gerçekleşen AŞK, MUHABBET VE BAĞLILIK DULARIbulunmaktadır.This application is veryeffective. When the heart, faith and beliefs realized read LOVE,LOVE AND LOYALTY we are located.
Loading...