1.0.2 / February 26, 2015
(3.6/5) ()

Description

This game is a action game and productbyamedsoftware

You can prepar helikopter and weapons for the moredifficultlevel with points earning in the action game. Have gotmore fasterand more stronger each time and defeat your enemies

App Information Helicopter

 • App Name
  Helicopter
 • Package Name
  com.companyname.Helikopter
 • Updated
  February 26, 2015
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Abdullah Yıldırım
 • Installs
  -
 • Price
  $0.99
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Abdullah Yıldırım Show More...

AMED Okey (İnternetsiz) 1.0.21 APK
Okey oyunumuzla internete ihtiyaç duymadankeyifli zaman geçirin :)Iskarta üzerindeki taşların 14 tanesini per haline getirdiktensonra 15. taşı ortaya sürükleyerek oyunu kazanın.Her perin arasında bir en az bir boşluk olmasına dikkat edin.Çifte giderken göstergeyi çift olarak kullanabilirsinizOkeyi normal şekilde okeyle bittiğiniz de puanınız 2 ileçarpılırÇifte biterseniz yine puanınız 2 ile çarpılırÇifte oyunu okeyle bitirirseniz 4 ile çarpılırOkey our game to have afun time without the need for internet :)14 of them made of stone on Discarded after 15 per drag and dropappeared to win the game.Make sure that at least one space between each perineum.You can use double-double as an indicator of the wayHockey in the normal way you say your score is multiplied by 2 bitsOKsIf you double your score is multiplied by 2 bits againIf you complete a double play is multiplied by OKs 4
40 Hadiths 1.0.40 APK
In the name of Allah, the Beneficent, theMerciful40 Hadiths
Zigzag Car Driving 1.0.170 APK
Zorlu bir yolculuğa hazır olun, zigzaglı biryolda aracı yolda tutmak sandığınızdan zor olacakGet ready for achallenging ride, you think it will be difficult to keep the car ontrack zigzag road
Düz Okey (internetsiz) 1.0.22 APK
Okey oyunumuzla internete ihtiyaç duymadankeyifli zaman geçirioyunu;Iskarta üzerindeki taşların 14 tanesini per haline getirdiktensonra 15. taşı ortaya sürükleyerek kazanın.Her perin arasında bir en az bir boşluk olmasına dikkat edin.Çifte giderken göstergeyi çift olarak kullanabilirsinizOkeyi normal şekilde okeyle bittiğiniz de puanınız 2 ileçarpılırÇifte biterseniz yine puanınız 2 ile çarpılırÇifte oyunu okeyle bitirirseniz 4 ile çarpılırWithout the need to havea fun time with our game Okey Internetgame;14 of them made of stone on the scrapped after the move gained 15per drag out.Make sure you have at least one space between each fairy.You can use the index as a way to double doubleHockey in the normal way you say your score is multiplied by 2 bitsOKsIf you double your score is multiplied by 2 bits againIf you finish OKs double play is multiplied by 4
Sudoku 1.0.9 APK
Sudokuyu gazetelerin bulmaca eklerindearayanlar için güzel bir uygulama artık sizler. Su doku oyunumuzuindirip her an çözülmeye hazır bulmacaları yanınızdataşıyabilirsiniz.now you are looking for agood application of the Sudoku puzzle in the newspaper adds. Watertexture can move our game to download and ready at any moment tounravel the puzzle at hand.
İngilizce Kelime Testi 1.0.3 APK
Uygulama içerisinden size sorulan kelimeninanlamlarını 5 farklı seçenek içerisinde bulmaya çalışın. Kullanımıson derece basit olan bu uygulamada kelimeleri de ÖSYM'nin yaptığıYDS ağırlıklı aldık. Soru çözerek ezberinizi artırabilir yadagüçlendirebilirsiniz.In the application youare asked to try to find the meaning of words in 5 differentoptions. Usage is extremely simple, we take the weighted YDS OSYMhis words in this application. You can increase your memorized orstrengthen solving questions.
Puzzle 10x15 1.0.1 APK
Mantığı oldukça basit bir oyundur.Herdefasında verilen şekli doğru bir yere yerleştirerek satırvesütunları doldurun, dolan her satın ve sütun yok olup sizeyenialanlar açacak bu şekilde devam eden oyunda en yüksek skorualmayaçalışın bakalım siz kaç puan yapabileceksiniz. Eğleneceğinizeeminolduğumda iyi eğlenceler :)The logic is prettysimplegame. Each time the fill shape right place by placing rowsandcolumns given, filled with every purchase and columns do nothave istry you get the highest score in the game continues in thisway willopen up new fields let you will make several points. Havefun whenI'm sure you will enjoy :)
Esma-ül Hüsna 1.0.100 APK
Esmaül HüsnaEsmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.Bir âyet-i kerîmede:"En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr:24)buyurulmaktadır.Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a aitolduğubelirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesitavsiyeolunmaktadır (A'râf: 180).Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyetvehadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olanisimlerkullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.Esmaül HüsnaEsmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:"Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman ederveezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur."Kim bunları (Esmâ-i Husnâ'yı) mânâlarını anlayaraksayar,bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:"Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası,saymaktır.Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenipbilmektir. Birmânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir.Meselâ:Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişeetmemeli.Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametinivekibriyâsını düşünmelidir."Esmâül HusnaEsma-i Husnain, is beautiful names of Allah.In a verse:"The most beautiful names belong to Him (Allahbelongs)"(al-Hashr: 24) is stated.In another verse; stated that the most beautiful names belongtoGod, then it is advisable to pray with this name (A'raf:180).God's names are withheld. That is, however, about God andtoldthe chanting of verses and Hadith which allowed their names tobeused. Random name can not be attributed.Esmâül HusnaEsma-i Husnain Bukhari and Muslim regarding the:"There are 99 names of Allah. Who if you memorize them (ifyoucount the faith, and heart) will enter Paradise" wasordained."Who's them (the Asmd-i Husnâ'y) counts understandingtheirmeaning, Allah mentions them if you will enter Paradise."Nakshibend Hz Shah-i will say regarding this hadith:"These hadiths in the Ahsa word a meaning, is counting.Anothersense, however, this name-i-Sharif learn and is to know.'sNopoint, it Esma-i Sharif processed in conformity deeds isto.Example: rezzak name when he said, sustenance Never worryshouldnot. Mütekebb mention it's name, and kibriyâs should considerthegreatness of Allaah Almighty. "

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.