1.2 / March 25, 2015
(2.6/5) (5)
Loading...

Description

Collect coins and buy upgrades or newvehiclesbut be careful that your fuel doesn't run out! You canchoose oneof three vehicles (buggy, off road car or tank) and oneof threelevels (green hill, desert with canyon or winter mountain).Everyone of vehicle can be upgraded to have more fuel, betterhandlingand more power.

App Information Hill Climb 3D Extreme Off Road

 • App Name
  Hill Climb 3D Extreme Off Road
 • Package Name
  com.ZaQSoftware.HillClimb3D
 • Updated
  March 25, 2015
 • File Size
  67M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  ZaQ Software
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

ZaQ Software Show More...

Maluch Simulator 1,2 APK
ZaQ Software
Fiat 126p - któż nie tęskni za tymmałymuroczym autkiem? Teraz masz niepowtarzalną szansę przywołaćchociażczęść tych wspomnień. Zasiądź za kierownicą Malucha,wykonujzadania i zwiedzaj świat gry o powierzchni dwóchkilometrówkwadratowych! Czeka na Ciebie wiele tajemniczych miejsciniespodzianek.Cechy:- Beznadziejna grafika wykonana głównie z darmowychmodeliznalezionych w necie.- Kiepska optymalizacja kodu (do płynnej gry potrzebnyjesttelefon o wydajności Nexusa 5).- Całkowicie nierealistyczny model jazdy Maluchem.- Świat gry o powierzchni dwóch kilometrów kwadratowych poktórymbędziesz błądził godzinami.- 15 nudnych i sztampowych zadań do wykonania.- Dziesiątki błędów i setki bugów.- I tak będziesz lubił tę grę bo to przecież Maldon!Fiat 126p - Who doesnotlong for this little charming autkiem? Now you have auniqueopportunity to bring up though some of those memories. Getbehindthe wheel Toddler, perform tasks and explore the game worldwith asurface of two square kilometers! Waiting for you a lotofmysterious places and surprises.Features:- Hopeless artwork made mainly of free models found inthenet.- A poor code optimization (for smooth game you need a phonewitha capacity of Nexus 5).- Completely unrealistic driving model child.- The game world with an area of ​​two kilometers squareafterwhich you will wander for hours.- 15 size-fits boring and tasks to be performed.- Tens of hundreds of errors and bugs.- And so you liked this game because this is a Maldon!
Hill Climb 3D Extreme Off Road 1.2 APK
ZaQ Software
Collect coins and buy upgrades or newvehiclesbut be careful that your fuel doesn't run out! You canchoose oneof three vehicles (buggy, off road car or tank) and oneof threelevels (green hill, desert with canyon or winter mountain).Everyone of vehicle can be upgraded to have more fuel, betterhandlingand more power.
Save Our Souls 1.0 APK
ZaQ Software
Save good, white souls from hell by tapingthemon your screen. And what you should do with other? Just letthemburn in hell! But remember, you couldn't make anymistake!
Push The Bomb 1.0 APK
ZaQ Software
Game for two person. Push bomb to youropponentto win. Check which of you have faster fingers. Click"Start", waiton your opponent do the same and tap as fast as youcan! Every tappush bomb away from you.Play with your friends and blow them up!
Wyniki Losowań Keno na Żywo 1.2 APK
ZaQ Software
Aplikacja wyświetla na żywo ostatniewynikilosowań polskiego Keno, oraz tworzy podstawowestatystykiwylosowanych liczb. Losowania są aktualizowane nabieżąco!UWAGA!- Aplikacja NIE JEST oficjalną aplikacjąTotalizatoraSportowego!- Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby wyniki byływyświetlanebezzwłocznie, mogą zdarzyć się opóźnienia wynikające zczasupotrzebnego do publikacji losowania.- Zgodnie z obowiązującym prawem w gry liczbowe mogą graćwyłącznieosoby, które ukończyły 18. rok życia.Funkcjonalności aplikacji:- Wyświetlanie ostatniego losowania wraz z jego datą,godzinąoraz numerem.- Wyświetlanie 20 ostatnich losowań wraz z ich datami,godzinamioraz numerami.- Wyświetlanie 20 najczęściej padających liczb w ostatnich20losowaniach.- Wyświetlanie 20 najrzadziej padających liczb w ostatnich20losowaniach.The applicationdisplaysthe last live performance draws Polish Keno, and createsbasicstatistics drawn numbers. Drawings are updated on a regularbasis!WARNING!- The application is NOT an official application Lottery!- Despite making every effort to display results immediately,theremay be delays due to the time needed to drawpublication.- Under current law on lotteries can play only those whohavecompleted 18 years of age.Application functionality:- View the latest lottery along with its date, timeandnumber.- Displaying the last 20 draws along with their dates, timesandnumbers.- Displays the 20 most falling numbers in the last 20 draws.- Displaying 20 rarest falling numbers in the last 20 draws.
Loading...