1.2.1 / September 25, 2014
(3.5/5) (190)

Description

Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.

Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.

• Wekker met 10 opgewekte geluiden
• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm
• Binnen- en buitenlands nieuws
• Nieuws uit je regio
• Weerbericht voor jouw gemeente
• Gepersonaliseerd verkeersnieuws
• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekker
Van zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.

Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.

Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.

De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.

Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.

App Information HLN Nieuwswekker

HLN Nieuwswekker Version History

Select HLN Nieuwswekker Version :
 • 1.2.1 (3) - Latest Version
 • HLN Nieuwswekker 1.2.1 APK File

  Publish Date: 2016 /2/27
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 13.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  File Sha1: 4932c929023d28496f073c200304d08e872627d2
  APK Signature: d00abdc55764f00d2faba3c8c35a616b2cffc212
De Persgroep Publishing Show More...
HLN Nieuwswekker 1.2.1 APK
Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.• Wekker met 10 opgewekte geluiden• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm• Binnen- en buitenlands nieuws• Nieuws uit je regio• Weerbericht voor jouw gemeente• Gepersonaliseerd verkeersnieuws• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekkerVan zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.The LatestNews knows what is going on. And thanks to the Clock app too, youknow it as soon as you get up.Download the HLN Clock app and you're the morning right awaywith the news of the day. Wake up to a nice ringtone, scrollthrough the seven featured new articles and you are immediatelyaware of what is happening in your area, in Belgium or in the restof the world.• Alarm clock with 10 sounds generated• The main articles on your mobile phone• Domestic and foreign news• News from your region• Weather for your municipality• Personalized Traffic news• Personal statistics, such as your fastest print time clockOnce your smartphone design, selects the editors of The Latest Newsfor you the 5 most important articles you should have read all theway to be with. If you want, you can also choose to receive. 2 newsfrom your regionWake up with a pleasant alarm sound. Choose from 10 differentmelodies to be among them awake Intro by The XX, the song that youhear on the TV spot for the latest news.Thanks to personalized traffic news you see immediately whetheryou file on your way to work. Indicate along which large Flemishroads you pass every day, you see every morning, or delays, orfiles on your regular route.The up-to-date weather application tells you immediately whatthe weather is outside. So you can always well prepared and withthe right clothes out the door.Keep your personal stats and start your day in a pleasant way.Keep example at how quickly you print your alarm and try toimprove. Your personal records every day
Joepie 1.0.6 APK
Huiswerk is er al genoeg, kattenfilmpjes…nooit. Stop met zoeken naar de grappigste video’s of hetallerhotste celebnieuws. Download de Joepie app en krijg dagelijksvóór en ná school een update met de recentste gossips uitHollywood, interactieve testjes, leuke foto’s en filmpjes gespotdoor de redactie, exclusieve wedstrijden, een poll & hot or notén een dagelijkse horoscoop.Homework is alreadyenough cat videos ... never. Stop looking for the funniest videosor allerhotste celeb news. Download the app and get Joepie dailybefore and after school updated with the latest gossips fromHollywood, interactive quizzes, fun photos and videos spotted bythe editorial, exclusive contests, a poll & hot or not and adaily horoscope.
Vitaya Magazine 1.0.1 APK
Vitaya is hét praktische maandblad bijuitstek: up-to-date informatie, expertadvies en 1001 tips om jeleven makkelijker en plezieriger te maken. Alle domeinen van hetdagelijkse leven komen aan bod: mode, wonen, koken… maar er isvooral veel aandacht voor gezondheid, voeding, beweging en nieuwethema's zoals consumenteninfo en recht. Bovendien zitten er in elkeVitaya kortingbonnen waarmee je meteen geld kan besparen. Vitaya ishet geknipte magazine voor vrouwen die bewust genieten en die levenmet gezond verstand!Vitaya is the monthlyeminently practical: up-to-date information, expert advice and tipsin 1001 to make your life easier and more enjoyable. All areas ofdaily life are covered: fashion, living, cooking ... but there's alot of attention on health, nutrition, exercise and new themes suchas consumer information and law. Moreover, there are in everyVitaya discount coupons which you can immediately save money.Vitaya is clipped magazine for women who enjoy food and living withcommon sense!
PAPER 2.0.11 APK
PAPER is een dagelijks digitaal magazine– PAPER selecteert elke dag de beste verhalen uit de bestekranten– Elke dag staat PAPER om 12 uur voor je klaar– In PAPER lees je het belangrijkste nieuws, spraakmakende columnsen het beste op het gebied van lifestyle en cultuurAls PAPER-abonnee ontvang je de app gratis. Meer weten of hulpbij installeren nodig? Ga naar www.papermagazine.nlPAPER is onderdeel van De Persgroep, uitgever van onder meer deVolkskrant, AD, Trouw, Het Parool en De Morgen.PAPER is a daily digitalmagazine- PAPER best stories from the best newspapers selects eachday- PAPER Every day at 12 am to get ready- In PAPER look at the most important news, controversial columnsand the best in terms of lifestyle and cultureIf PAPER subscriber you get the app for free. Learn or need helpinstalling? Go to www.papermagazine.nlPAPER is part of De Persgroep, publisher of De Volkskrant, AD,Trouw, Het Parool and De Morgen.
Vacature Magazine 2.4.2 APK
Het Vacature Magazine focust op watbelangrijkis bij het vinden van een nieuwe job:* welke bedrijven of sectoren biedenuitdagendecarrièrekansen?* waar kijken bedrijven naar bij de aanwerving vannieuwemedewerkers?* welk soort functies zijn momenteel erg in trek?* in welke regio bevinden zich te bedrijven van de toekomst?* welke persoonlijke skills maken het verschil voor managers?Bovendien geven we je op regelmatige basis ook inzicht inderekruterings- en selectieprocedures: hoe gaan selectiekantorenaanhet werk, hoe bereid je je het best voor opeensollicitatiegesprek, wat is een correcte verloning voorjouwfunctie, ervaring en leeftijd, etc.Kortom: Vacature Magazine geeft je om de twee wekeninteressanteperspectieven op een volgende stap in je carrière.Download nu deapp en het nieuwe digitale magazine met verse jobswordt telkensautomatisch gedownload op je tablet.Voor meer concrete jobs kan je steeds terechtopwww.vacature.comThe Job Magazinefocuseson what is important in finding a new job:* Which companies or sectors offer challengingcareeropportunities?* Where companies look for when hiring new employees?* What kind of features are very popular?* In which regions are to companies in the future?* What personal skills make the difference for managers?Moreover, we give you on a regular basis also understandtherecruitment and selection procedures: how will select firmstowork, how do you prepare best for a job interview, what ispropercompensation for your position, experience and age, etc.Overall: Jobs Magazine gives you every two weeksinterestingperspectives on the next step in your career. Downloadthe app andthe new digital magazine with fresh jobs each timeautomaticallydownloaded to your tablet.For more specific jobs you can always visit www.vacature.com
Topics BE 1.1.0 APK
Jouw nieuws uit 13 kranten. In één app. Topics selecteert voor joude beste stukken uit 13 kwaliteitskranten uit België en Nederland.Van Showbizz tot Economie. Van Voetbal tot Literatuur. Jij beslist!Al jouw topics bij elkaar. Over sommige onderwerpen wil je gewoonalles weten. Je favoriete artiest, belangrijk politiek nieuws of delaatste designtrends. Topics verzamelt al het nieuws over jefavoriete onderwerpen uit artikels van meer dan 2000 Belgische enNederlandse kwaliteitsjournalisten. Selecteer, zoek en volg topicsdie je boeien en krijg elke dag het laatste nieuws van alle topicsdie je volgt. Je persoonlijke nieuwssite Een extra service naast jehuidige abonnement Kies je favoriete onderwerpen en volg elke dagjouw topics Uit Belgische en Nederlandse kwaliteitskrantenEenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphone Gratis bij jeabonnement op volgende kranten: De Morgen Het Laatste Nieuws AD deVolkskrant Trouw Het Parool PZC Eindhovens dagblad De Stentor DeGeldelander Tubantia Brabants Dagblad BNdeStem Your news from 13newspapers. In one app. Topics selected for you the best qualitypieces from 13 newspapers from Belgium and the Netherlands. FromShowbiz to economics. From Football to Literature. You decide! Allyour topics together. On some topics you just want to knoweverything. Your favorite artist, important political news or thelatest design trends. Topics collects all the news about yourfavorite topics from articles from more than 2,000 Belgian andDutch quality journalists. Select, find and follow topics thatattract you and get every day the news of all the topics youfollow. Your personal news An additional service in addition toyour current subscription Choose your favorite topics and followyour everyday topics Belgian and Dutch quality newspapers Easy touse PC, tablet and smartphone Free with your subscription to thesenewspapers: The morning The last news AD De Volkskrant faithfullyHet Parool PZC Eindhoven newspaper the Stentor The Money LanderTubantia Brabants Dagblad BNdeStem
Topics NL 1.1.0 APK
Al het nieuws uit jouw wereld op één plek Over sommige onderwerpenwil je gewoon meer weten. Omdat ze je persoonlijk raken. Jefavoriete club, de nieuwste muziek of je eigen stad bijvoorbeeld.Met Topics heb je toegang tot alle journalistiek van de Volkskrant,Trouw, het Parool, AD en een groot aantal regionale kranten. Woonje in Eindhoven? Lees de regionale verslaggeving van het EindhovensDagblad. Ben je voor Feyenoord? Volg de gespecialiseerdesportredacteuren van het AD. Je kunt nu alles lezen wat 13 krantenschrijven over jouw favoriete onderwerpen, van eten tot groeneenergie. Met behulp van handige playlists navigeer je op eenefficiënte manier door alle artikelen van ruim 2.000 journalisten.Stel eenvoudig playlists samen van je geliefde onderwerpen of laatje verrassen door de keuzes van de redactie. Thema’s die jeinteresseren krijgen een ongekende diepgang door het groot aantalbeschikbare artikelen en de verschillend gekozen invalshoeken. Allejournalistiek uit 13 kranten op 1 plek bij elkaar Handige playlistsnavigeren u efficiënt door uw favoriete onderwerpen Laat uverrassen door keuzes van de redactie Beschikbaar op web & appNieuwe gratis service voor abonnees van: - AD - de Volkskrant -Trouw - Het Parool - PZC - Eindhovens Dagblad - De Stentor - DeGelderlander - Tubantia - Brabants Dagblad - BNdeStem All the newsfrom your world in one place   On some topics you just want toknow more. Because they touch you personally. Your favorite club,the latest music or your own city for example. With Topics you haveaccess to all journalism Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD and manyregional newspapers.   Do you live in Eindhoven? Read theregional coverage of the Eindhoven Dagblad. Are you for Feyenoord?Follow the specialized sports editors of the AD. You can now readall 13 newspapers write about your favorite topics, from food togreen energy.   Using convenient playlists you navigateefficiently through all articles of more than 2000 journalists. Setsimple playlists of your favorite subjects or be surprised by thechoices of the editors. Topics that interest you receive anunprecedented depth by the large number of available items and thedifferent selected angles.   All journalism from 13 newspapersin one place together Handy playlists you navigate efficientlythrough your favorite topics Be surprised by choices EditorAvailable on web & app New free service for subscribers: - AD -De Volkskrant - Wedding - Het Parool - PZC - Eindhoven Dagblad -The Stentor - De Gelderlander - Tubantia - Brabants Dagblad -BNdeStem
Sportkrant Het Laatste Nieuws APK
Lees elke dag de Sportkrant van Het LaatsteNieuws op je tablet of smartphone. De Sportkrant app is exclusiefvoor abonnees van Het Laatste Nieuws en HLN Sport Abonnees.* Je kiest zélf hoe je de Sportkrant van Het Laatste Nieuws willezen: alsof het de papieren krant is, of per artikel in eenmakkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's,artikels en beelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op de Sportkrant van Het Laatste Nieuws(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je je logingegevensvergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice: +32 2 454 2590 (tijdens de kantooruren).Read every day the sportsnewspaper Het Laatste Nieuws on your tablet or smartphone. Thesports newspaper app is exclusive to subscribers of Het LaatsteNieuws and HLN Sport Subscribers.* You choose yourself how the sports newspaper Het Laatste Nieuwswill read as if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image versions. You can zoom in on pages, articlesand images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed to the sports newspaper Het Laatste Nieuws (hardcopy or digital newspaper), read with this app the newspaper forfree. Do not know how to log in if you have forgotten your logindetails, you can contact our reader service: +32 2 454 25 90(during office hours).
Loading...