2.1 / February 25, 2017
(4.4/5) (325)
Loading...

Description

Học tiếng Nhật - Minna No Nihongo làứng dụng học tiếng Nhật được biên soạn dựa trên bộ sách nổi tiếngcùng tên.

Học tiếng Nhật - Minna No Nihongo bao gồm:
✔ Bảng chữ cái Hiragana, Katakana
✔ 50 bài học tương ứng với 50 bài học trong bộ Minna NoNihongo. Mỗi bài học trong Học tiếng Nhật - Minna NoNihongo bao gồm:
♥ Từ vựng
♥ Ngữ pháp
♥ Hội thoại (Kaiwa)
♥ Bunkei
♥ Reibun
♥ Mondai
♥ 512 chữ Kanji chia thành 32 bài với đầy đủ mô tả, gợi ýghi nhớ, cách viết
✔ Hỗ trợ việc ghi nhớ từ vựng và Kanji bằng Card
✔ Ghi nhớ giúp ghi chép các từ vựng chưa nhớ.
✔ Màn hình luyện viết bảng chữ cái theo mẫu.
✔ Màn hình luyện viết chữ Kanji theo hướng dẫn

► Mọi ý kiến đóng góp, góp ý về sản phẩm vui lòng gửi về:
♥ Email: com.dya.team@gmail.com
Learning Japanese -Minna No Nihongo is studying Japanese application is compiled basedon the famous book of the same name.

★ Learning Japanese - Minna No Nihongo include:
✔ Alphabet Hiragana, Katakana
✔ 50 lessons respectively 50 lessons in the Minna No Nihongo . Eachlesson in the Learning Japanese - Minna No Nihongo include:
  ♥ Vocabulary
 
♥ Grammar
  ♥ Conversation (Kaiwa)
 
♥ Bunkei
  ♥ Reibun
 
♥ Mondai
  ♥ 512 Kanji divided into 32 articles with full description,hints in mind, how to write
✔ Support memorizing vocabulary and Kanji by Card
✔ Record notes to help remember not remember the words.
✔ Monitor practice writing the alphabet in the form.
✔ Monitor Kanji writing practice under the guidance

► All comments and suggestions about the product please sendto:
♥ Email : com.dya.team@gmail.com

App Information Hoc tieng Nhat MinnaNoNihongo

 • App Name
  Hoc tieng Nhat MinnaNoNihongo
 • Package Name
  com.dya.minnanonihongo
 • Updated
  February 25, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  dya
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Hoc tieng Nhat MinnaNoNihongo Version History

Select Hoc tieng Nhat MinnaNoNihongo Version :
 • 2.1 (10) - Latest Version
 • 1.6 (8)
 • 1.5 (7)
 • Hoc tieng Nhat MinnaNoNihongo 2.1 APK File

  Publish Date: 2017 /5/3
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 36.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: fb339565c611dd10969a41829e4cde3a9e3d82e9
  APK Signature: 83dc013a47f730d5b2bee16b3cbff919315f42d2
 • Hoc tieng Nhat MinnaNoNihongo 1.6 APK File

  Publish Date: 2016 /2/8
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 39.0 MB
  Tested on: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  File Sha1: efbbd49dac4fa5b44c42c8956c6b8cec9ef688ab
  APK Signature: 83dc013a47f730d5b2bee16b3cbff919315f42d2
 • Hoc tieng Nhat MinnaNoNihongo 1.5 APK File

  Publish Date: 2015 /10/19
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.8 MB
  Tested on: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  File Sha1: 09dd11143601ba0f4277a624fa8f3e1a37325645
  APK Signature: 83dc013a47f730d5b2bee16b3cbff919315f42d2

dya Show More...

Hoc tieng Nhat MinnaNoNihongo 2.1 APK
dya
★ Học tiếng Nhật - Minna No Nihongo làứng dụng học tiếng Nhật được biên soạn dựa trên bộ sách nổi tiếngcùng tên.★ Học tiếng Nhật - Minna No Nihongo bao gồm:✔ Bảng chữ cái Hiragana, Katakana✔ 50 bài học tương ứng với 50 bài học trong bộ Minna NoNihongo. Mỗi bài học trong Học tiếng Nhật - Minna NoNihongo bao gồm:♥ Từ vựng♥ Ngữ pháp♥ Hội thoại (Kaiwa)♥ Bunkei♥ Reibun♥ Mondai♥ 512 chữ Kanji chia thành 32 bài với đầy đủ mô tả, gợi ýghi nhớ, cách viết✔ Hỗ trợ việc ghi nhớ từ vựng và Kanji bằng Card✔ Ghi nhớ giúp ghi chép các từ vựng chưa nhớ.✔ Màn hình luyện viết bảng chữ cái theo mẫu.✔ Màn hình luyện viết chữ Kanji theo hướng dẫn► Mọi ý kiến đóng góp, góp ý về sản phẩm vui lòng gửi về:♥ Email: com.dya.team@gmail.com★ Learning Japanese -Minna No Nihongo is studying Japanese application is compiled basedon the famous book of the same name.★ Learning Japanese - Minna No Nihongo include:✔ Alphabet Hiragana, Katakana✔ 50 lessons respectively 50 lessons in the Minna No Nihongo . Eachlesson in the Learning Japanese - Minna No Nihongo include:  ♥ Vocabulary  ♥ Grammar  ♥ Conversation (Kaiwa)  ♥ Bunkei  ♥ Reibun  ♥ Mondai  ♥ 512 Kanji divided into 32 articles with full description,hints in mind, how to write✔ Support memorizing vocabulary and Kanji by Card✔ Record notes to help remember not remember the words.✔ Monitor practice writing the alphabet in the form.✔ Monitor Kanji writing practice under the guidance► All comments and suggestions about the product please sendto:♥ Email : com.dya.team@gmail.com
com.dya.kanjistudy APK
dya
★ Kanji Study là ứng dụng hỗ trợ việc học Kanji trong tiếng Nhật.Khác với các ứng dụng khác, Kanji Study hỗ trợ việc học Kanji theoví dụ và các từ tương tự, các từ liên quan đến nhau. Điều đó giúpviệc ghi nhớ tôt hơn. ★ Kanji Study bao gồm: ✔ 214 bộ thủ cơ bản ✔Gần 2000 chữ Kanji phổ biến. Mỗi chữ Kanji được cung cấp các thôngtin: ♥ Thông tin chung: Hán Việt, Nghĩa, On, Kun ♥ Các cụm từ ví dụcho chữ Kanji ♥ Hướng dẫn cách viết chữ Kanji ♥ Các chữ Kanji tươngtự ♥ Các chữ Kanji liên quan ✔ Flash card trợ giúp việc ghi nhớ. ✔Bookmark chữ Kanji để học lại. ► Mọi ý kiến đóng góp, góp ý về sảnphẩm vui lòng gửi về: ♥ Email: com.dya.team@gmail.com ► Từ khóa:kanji, hoc tieng nhat, học tiếng nhật, học kanji, tu hoc tiengnhat, tu hoc kanji, study kanji, kanji study
com.dya.colourblindness 1.4 APK
dya
** Colour blindness affects approximately 1 in 12 men (8%) and 1 in200 women in the world. ** In Britain this means that there areapproximately 2.7 million color blind people (about 4.5% of theentire population), most of whom are male. ** Colour blindness isapplication for all people to check color blind ** Colour blindnessincludes: + Warm Up: To familiarize people with color blind + Game:Check ability to identify colors
600 most popular Toeic words 2.4 APK
dya
★ 600 most popular Toeic words is application help people study 600most popular vocabularies in Toeic test, it is based in 600Essential Words For The TOEIC book. ★ 600 most popular Toeic wordsincludes: ✔ 600 most popular vocabularies in Toeic test ✔Application have 50 subject, includes: ♥ Vocabulary ♥ Pronunciation♥ Meaning by English and Vietnamese ♥ Sample by English andVietnamese ✔ Test section help remember vocabulary: English -Vietnamese và Vietnamese - English ► If you have any suggestions,please share with us: ♥ Email: com.dya.team@gmail.com
com.dya.mostenglishphrases 1.4 APK
dya
★ 1000 English Phrases is a set of the most common English phrases★ 1000 English Phrases includes: ✔ 1000 most common English phrases✔ English phrases were translated to many language (Japan, Korea,Russian, France, Thai, China, Indonesia, Portugal, Spain, Malaysia,Turkey) ✔ Application have audio that support users inpronunciation with two mode normal and slow (Require internet) ► Ifyou have any suggestions, please share with us: ♥ Email:com.dya.team@gmail.com
com.dya.jlpt APK
dya
★ JLPT Handbook is a application for search vocabulary or grammarof JLPT examination (N5, N4, N3, N2, N1). ★ JLPT Handbook includes:✔ About 8100 JLPT vocabulary ✔ About 530 JLPT grammar sentence ► Ifyou have any improvement about application, please send mefeedback: ♥ Email: com.dya.team@gmail.com
Học tiếng Nhật 2.4 APK
dya
Học tiếng Nhật là ứng dụng học tiếng Nhật được xây dựng dựa trênmộtbộ sách cùng tên rất nổi tiếng Minna No Nihongo. Ứng dụng HọctiếngNhật bao gồm có các phần như sau: ★ Bảng chữ cái ✔ Hai bảngchữ cái:Hiragana (ひらがな) và Katakana (カタカナ) ✔ Các chữ cái có đầy đủmô tả vàcách phát âm ✔ Ứng dụng có chức năng hướng dẫn người sửdụng cáchviết chữ cái ★ 50 bài học Minna No Nihongo ✔ Từ vựng(kotoba): Ứngdụng có đầy đủ các từ vựng với đầy đủ mô tả hiragana,kanji, nghĩacủa từ vựng và các phát âm. Ứng dụng cũng hỗ trợ đọclần lượt các từvựng cho người sử dụng có thể nghe một cách dễdàng. Ngoài ra, ngườidùng có thể điều chỉnh tốc độ đọc của ứngdụng. ✔ Ngữ pháp: Ứng dụngcung cấp cho người sử dụng đầy đủ cácngữ pháp được sử dụng trongtừng bài học với đầy đủ thông tin từcấu trúc ngữ pháp, các sử dụngcho đến các ví dụ minh họa cho ngữpháp đó. ★ 512 chữ Kanji cơ bảnđược mô tả bằng hình ảnh ✔ Ứng dụngchia Kanji thành 32 bài học, mỗibài học có tương ứng 16 chữ Kanji.✔ Mỗi chữ Kanji được mô tả đầy đủthông tin, từ âm Hán Việt, âm On,âm Kun, các ví dụ về chữ Kanji đó.✔ Các chữ Kanji đều được giảithích bằng hình ảnh và đi kèm với cáchviết, giúp cho người sử dụngghi nhớ được chữ Kanji một cách nhanhnhất có thể. ★ Luyện tập ghinhớ ✔ Cung cấp cho người dùng một côngcụ để hỗ trợ ghi nhớ từ vựngvà Kanji. ► Tham khảo thêm thông tintại:https://projapanese.blogspot.com/2017/07/hoc-tieng-nhat-minna-no-nihongo.html►Mọi ý kiến đóng góp, góp ý về sản phẩm vui lòng gửi về: ♥Email:com.dya.team@gmail.com Learn Japanese is a Japaneselearningapplication based on a very famous Minna No Nihongo . TheLearnJapanese application includes the following sections: ★Alphabet        ✔ Twoalphabets:Hiragana (ひ ら が な) and Katakana (カ タ カナ)        ✔ The lettersarefull of description andpronunciation        ✔ Theapplicationhas the function of instructing the user how to writeletters ★ 50lessons Minna NoNihongo        ✔Vocabulary(kotoba): The application is full of vocabulary withfulldescription hiragana, kanji, meaning of vocabularyandpronunciation. The application also supports reading the wordsinturn for the user to easily hear. In addition, users can adjusttheread speed of theapplication.        ✔Grammar: Theapplication provides the user with the grammar used ineach lessonwith sufficient information from the grammaticalstructure, uses,and examples to illustrate the grammar. ★ 512 basicKanji words arerepresented bypictures        ✔ Theapplicationdivided Kanji into 32 lessons, each of which correspondsto 16kanji.         ✔ Eachkanjiis fully descriptive of information, from theSino-Vietnamesesound, the On sound, the Kun sound, the Kanjiexamples.        ✔ TheKanji wordsare explained in pictures and accompanying the writing,allowingthe user to memorize Kanji as quickly as possible. ★Practicememory        Provideusers with atool to support vocabulary and kanji. ► For moreinformation,visit:https://projapanese.blogspot.com/2017/07/hoc-tieng-nhat-minna-no-nihongo.html►Any comments, suggestions on products please send to: ♥ Email:com.dya.team@gmail.com
Loading...