1.1.0 / December 12, 2014
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Hockey Republic is de hockey speciaalzaak voor alle hockeyers inNederland én daarbuiten. Niet alleen Nederlandse (top) hockeyers,maar ook internationale hockeyers komen langs om de diverseproducten te bekijken en te proberen. Alle producten kunnenuitgebreid worden getest op de eigen indoor kunstgrasvelden.Bovendien staat deskundig personeel met de nodige (top)hockeyervaring de klanten ten dienst en wordt een zeer ruimassortiment aangeboden aan sticks, schoenen, kleding enaccessoires. Hierdoor wordt de klantvoorzien van professioneeladvies en wordt winkelen bij Hockey Republic een beleving!Dewinkels van Hockey Rebublic bieden een ruim assortiment van bekendemerken sticks, schoenen, trainingspakken, keepersmaterialen enaccessoires. (Klik hier voor alle merken.) Daarnaast hebben wijcontracten met vele clubs om deze van clubkleding te voorzien.(Klik hier voor alle clubs die bij ons zijn aangesloten en vooralle mogelijkheden omtrent clubkleding.)Naast de fysieke winkelsbiedt Hockey Republic het assortiment ook online aan in de webshop.Zo kunnen we naast alle hockeyers uit de regio’s waar wij zijngevestigd, ook alle andere hockeyers in Nederland en daarbuitenonze producten aanbieden.Met de app van Hockey Republic word jeautomatisch op de hoogte gehouden van het laatste hockeynieuws.Tevens ontvang je speciale aanbiedingen van hockey artikelen in deapp.Hockey Republic is the specialist for all hockey hockey in theNetherlands and abroad. Not only Dutch (top) hockey players, butalso international hockey players come along to see the variousproducts and try. All products can be tested extensively on theirown indoor artificial turf. Moreover, the knowledgeable staff isnecessary (top) hockey experience, customer service, and at a verywide range offered on sticks, shoes, clothing and accessories. Thiswill provide the customer with professional advice and shopping atHockey Republic an experience!The shops of Hockey Rebublic offer awide range of famous brands sticks, shoes, track suits, goalkeepermaterials and accessories. (Click here for all brands.) We alsohave contracts with many clubs to provide it. Club clothing (Clickhere for all the clubs that are affiliated with us and for all thepossibilities regarding club clothes.)In addition to the physicalstores Hockey Republic, the range also available online in thewebshop. Thus, we can in addition to all hockey players from theregions where we are located, all the other hockey players in theNetherlands and abroad offering our products.The app HockeyRepublic you will be automatically informed of the latest hockeynews informed. You will also receive special offers from hockeyarticles in the app.

App Information Hockey Republic

Toscani Show More...

Argeweb 2.06 APK
Toscani
Stel, je bent onderweg en je krijgt eenideeover een leuke domeinnaam/ website. Zou die nog vrij zijn?Geencomputer bij de hand, maar natuurlijk wel een mobieletelefoon,want wat moet je nog zonder! Gelukkig is er nu de app vanArgeweb.Met deze app is het mogelijk om eenvoudig domeinnamen techecken ente bestellen, waar je ook bent, vanaf je mobiel oftablet.
Hockey Republic 1.1.0 APK
Toscani
Hockey Republic is de hockey speciaalzaak voor alle hockeyers inNederland én daarbuiten. Niet alleen Nederlandse (top) hockeyers,maar ook internationale hockeyers komen langs om de diverseproducten te bekijken en te proberen. Alle producten kunnenuitgebreid worden getest op de eigen indoor kunstgrasvelden.Bovendien staat deskundig personeel met de nodige (top)hockeyervaring de klanten ten dienst en wordt een zeer ruimassortiment aangeboden aan sticks, schoenen, kleding enaccessoires. Hierdoor wordt de klantvoorzien van professioneeladvies en wordt winkelen bij Hockey Republic een beleving!Dewinkels van Hockey Rebublic bieden een ruim assortiment van bekendemerken sticks, schoenen, trainingspakken, keepersmaterialen enaccessoires. (Klik hier voor alle merken.) Daarnaast hebben wijcontracten met vele clubs om deze van clubkleding te voorzien.(Klik hier voor alle clubs die bij ons zijn aangesloten en vooralle mogelijkheden omtrent clubkleding.)Naast de fysieke winkelsbiedt Hockey Republic het assortiment ook online aan in de webshop.Zo kunnen we naast alle hockeyers uit de regio’s waar wij zijngevestigd, ook alle andere hockeyers in Nederland en daarbuitenonze producten aanbieden.Met de app van Hockey Republic word jeautomatisch op de hoogte gehouden van het laatste hockeynieuws.Tevens ontvang je speciale aanbiedingen van hockey artikelen in deapp.Hockey Republic is the specialist for all hockey hockey in theNetherlands and abroad. Not only Dutch (top) hockey players, butalso international hockey players come along to see the variousproducts and try. All products can be tested extensively on theirown indoor artificial turf. Moreover, the knowledgeable staff isnecessary (top) hockey experience, customer service, and at a verywide range offered on sticks, shoes, clothing and accessories. Thiswill provide the customer with professional advice and shopping atHockey Republic an experience!The shops of Hockey Rebublic offer awide range of famous brands sticks, shoes, track suits, goalkeepermaterials and accessories. (Click here for all brands.) We alsohave contracts with many clubs to provide it. Club clothing (Clickhere for all the clubs that are affiliated with us and for all thepossibilities regarding club clothes.)In addition to the physicalstores Hockey Republic, the range also available online in thewebshop. Thus, we can in addition to all hockey players from theregions where we are located, all the other hockey players in theNetherlands and abroad offering our products.The app HockeyRepublic you will be automatically informed of the latest hockeynews informed. You will also receive special offers from hockeyarticles in the app.
Founders Carbon Network 2.2.0 APK
Toscani
Founders Carbon Network komt voort uit een hechte groep zakelijkerelaties van mij. Ik heb 15 jaar geleden de basis gelegd voor hetsucces dat Founders Carbon Network anno 2014 is en zette mijnindrukwekkende Rolodex begin 2012 online in een (nadrukkelijkbesloten) community. Businessmembers van fCN kunnen dankzij dezeonline community 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen perjaar direct en onmiddellijk een beroep doen op elkaars kennis,contacten, ervaring en kwaliteiten. Qua kwaliteit, identiteit, naamen faam kent het businessnetwerk van Founders Carbon Network inNederland haar gelijke niet.Founders Carbon Network stems from aclose-knit group of business associates of mine. I did 15 years agolaid the foundation for the success Founders Carbon Network anno2014, and put my impressive Rolodex online in early 2012(emphatically decided) community. Business Members FCN thanks tothis online community 24 hours a day, 7 days a week, 365 days ayear directly and immediately call on each other's knowledge,contacts, experience and skills. In terms of quality, identity,name and fame not. Know the business network of Founders CarbonNetwork in the Netherlands is equal
Loading...