1.2 / February 27, 2018
(2.3/5) (107)
Loading...

Description

Hoffen Body Pro to prosta w obsłudze i intuicyjnaaplikacjadedykowana wadze łazienkowej 9w1 z funkcją analizy markiHoffen.Aplikacja po połączeniu z urządzeniem pozwalaszczegółowomonitorować, zapisywać i analizować aż 9 parametrówciała.Dziękiaplikacji użytkownik śledzi poniższe parametry:- wagę,-BMI,-zawartość tkanki tłuszczowej,- zawartość wody,- zawartośćmasymięśniowej,- zapotrzebowanie na kalorie,- masę kości,-wiekmetaboliczny,- trzewną tkankę tłuszczową.Na ich podstawiefunkcjaanalizy krzywej prezentuje szczegółowe dane w formiewykresuliniowego w podziale na tygodnie, miesiące lub lata.Funkcjaanalizy danych umożliwia przeglądanie parametrów z każdegopomiaruwraz z datą i godziną. Aplikacja oferuje również możliwośćdodaniaplanu z docelową wagą ciała na dowolny okres czasu.Ustawioneprzypomnienie zasygnalizuje planowaną godzinę rozpoczęciaizakończenia ćwiczeń.    Kompatybilna z systememiosi android.Hoffen Body Pro is easy to use and intuitiveapplicationdedicated bathroom scales 9in1 function analysis byHoffen.Application when combined with the device can specificallymonitor,store and analyze up to nine parameters of the body.Withtheapplication, the user follows the following parameters:-theweight,- BMI- fat content,- Water content,- the content ofmusclemass,- the demand for calories,- bone mass.- metabolicage.-visceral fat.On the basis of the function curve analysispresentsdetailed data in the form of a line chart, broken down byweeks,months or years.Data analysis function allows you to viewtheparameters of each measurement with date and time.Theapplicationalso offers the possibility to add the plan to thetarget bodyweight for any period of time. Set reminder will signalthescheduled start time and end time of exercise.Compatible withiosand android.

App Information Hoffen Body Pro

 • App Name
  Hoffen Body Pro
 • Package Name
  com.yilai.HoffenBodyPro
 • Updated
  February 27, 2018
 • File Size
  2.3M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  penli
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  中国广东省中山市火炬开发区欧亚路6号
 • Google Play Link

penli Show More...

Dr.Curve 1.0 APK
penli
Thanks for choose Dr. Curve as your professional daily weightmonitor. You can find not only weight with Dr. Curve.Daily Weightrecord and Curve lines AnalysisWeight Trend indicationPlansStatusSports Time reminderEnjoy your experience with Dr. Curve andfind more with Dr. Curve.
Dr. Curve+ 1.3 APK
penli
Thanks for choose Dr. Curve as your professional daily weightmonitor. You can find not only weight with Dr. Curve.Daily Weightrecord and Curve lines AnalysisWeight Trend indicationPlansStatusSports Time reminderEnjoy your experience with Dr. Curve andfind more with Dr. Curve.
Vital Body 1.2 APK
penli
Specifications:-          Ithelps monitor, regularly record and assess the development of basicbodycharacteristics-          Whenpaired with the scale, it shows, analyses and collects the datameasured - metabolic age, visceral fat, body fat, body water,muscle mass, bones; and it recommends the minimum caloric intakeand assesses the BMIindex-          Memoryfor up to 10 persons (the following data can be stored: sex, age,height, name, own photograph and desired targetweight)-          Differentunits of measure for weight (kg/lb/st) and height(cm)-          Displaysthe difference between the current and previously measuredvalue-          Allowsyou to see your progress in terms of the individual values measuredin time (also in the form of agraph)-          Youcan set and monitor a user´s target (desired weight) for any periodoftime-          Sportsevents alerts (so called sportsmode)-          Compatiblewith Android 4.4 (andhigher)-          Free
Hoffen Diet Map 1.2 APK
penli
Hoffen Diet Map to prosta w obsłudze i intuicyjna aplikacjadedykowana wadze kuchennej Hoffen, model KS-8106. Aplikacja popołączeniu z wagą umożliwia monitorowanie i zapisywanie aż 8parametrów. Aplikacja zawiera aż 649 bazowych produktów i umożliwiadodanie nowych. Dzięki temu jest świetnie dopasowana doużytkownika. Dzięki aplikacji użytkownik śledzi poniższeparametry.- protein,- tłuszczów,- węglowodanów,- błonnika,- sodu,-cholesterolu.Baza aplikacji zawiera 649 indeksów i można jąposzerzyć o własne produkty.Dla pełnej kontroli nad swoją dietąistnieje możliwość sumowania liczby wartości odżywczych orazzapisania historii odnotowanych pomiarów.Aplikacja dostępna nasystemy iOS i Android.
Idealna w dietach odchudzających, dlasportowców, diabetyków, osób cierpiących na choroby serca i nerek,o podwyższonym cholesterolu, z nadciśnieniem tętniczym.Diet HoffenMap is easy to use and intuitive application dedicated kitchenscale Hoffen, Model KS-8106. Application when combined with theweight enables monitoring and recording of up to 8 parameters. Theapplication includes up to 649 base products and allows you to addnew ones. This makes it well suited to the user.With theapplication, the user follows the following parameters.- proteins,-fats,- carbohydrates,- fiber,- sodium- cholesterol.The databasecontains 649 application indexes and you can enhance it with itsown products.For full control over your diet, you can sum thenumber of nutritional value and save the history of recordedmeasurements.The application is available for iOS and Android.Ideal for diets for athletes, diabetics, people suffering fromheart disease and kidney disease, with increased cholesterol,hypertension.
Dr. Nutrition 1.0 APK
penli
Thanks for choose Dr. Nutrition as your professional dailynutrition mate monitor. You can find not only weight with Dr.Nutrition.Weight Part 1, 0.1 seconds fast connection on weights andunits mode2,1000 kinds of foods list in basic database3, nutritionfacts : Calories , Protein, Fat , Cholesterol, Carbohydrate, Fiber,Sodium Saving Record1, each measurement if you wanna save2,selecting different measurements sum count & save3, calendarselection by per dayDatabase Update1, Manually add the foods nameand nutrition fact into database and future measurements can easilyselected the foods name to take measurements on different weightnutrition facts.
Hoffen Body Pro 1.2 APK
penli
Hoffen Body Pro to prosta w obsłudze i intuicyjnaaplikacjadedykowana wadze łazienkowej 9w1 z funkcją analizy markiHoffen.Aplikacja po połączeniu z urządzeniem pozwalaszczegółowomonitorować, zapisywać i analizować aż 9 parametrówciała.Dziękiaplikacji użytkownik śledzi poniższe parametry:- wagę,-BMI,-zawartość tkanki tłuszczowej,- zawartość wody,- zawartośćmasymięśniowej,- zapotrzebowanie na kalorie,- masę kości,-wiekmetaboliczny,- trzewną tkankę tłuszczową.Na ich podstawiefunkcjaanalizy krzywej prezentuje szczegółowe dane w formiewykresuliniowego w podziale na tygodnie, miesiące lub lata.Funkcjaanalizy danych umożliwia przeglądanie parametrów z każdegopomiaruwraz z datą i godziną. Aplikacja oferuje również możliwośćdodaniaplanu z docelową wagą ciała na dowolny okres czasu.Ustawioneprzypomnienie zasygnalizuje planowaną godzinę rozpoczęciaizakończenia ćwiczeń.    Kompatybilna z systememiosi android.Hoffen Body Pro is easy to use and intuitiveapplicationdedicated bathroom scales 9in1 function analysis byHoffen.Application when combined with the device can specificallymonitor,store and analyze up to nine parameters of the body.Withtheapplication, the user follows the following parameters:-theweight,- BMI- fat content,- Water content,- the content ofmusclemass,- the demand for calories,- bone mass.- metabolicage.-visceral fat.On the basis of the function curve analysispresentsdetailed data in the form of a line chart, broken down byweeks,months or years.Data analysis function allows you to viewtheparameters of each measurement with date and time.Theapplicationalso offers the possibility to add the plan to thetarget bodyweight for any period of time. Set reminder will signalthescheduled start time and end time of exercise.Compatible withiosand android.
TIOta 1.0 APK
penli
TIOta App is a update programme for Dr. Curve+ App. With thisAppcan fix the compatible issue for Dr. Curve+ App
Dr.Weight 1.2.4 APK
penli
Thanks for choose Dr. Weight as your professional daily weightmonitor. You can find not only weight with Dr. Weight. We care yourhealthy! Daily Weight record and Curve lines Analysis. Over 15 bodyingredient values with comparation standard know more thanyourself. Weight Time reminder Easy share to different socialplatform become more closer Enjoy your experience with Dr. Weightand find more with Dr. Weight
Loading...