2.6 / February 22, 2017
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

De HOI Makelaars -app is een persoonlijke toolom direct op de hoogte te zijn van ons laatste aanbod. U kunt opeen overzichtelijke manier door ons aanbod scrollen en direct alledetails bekijken zoals, foto's, plattegronden, kenmerken ennatuurlijk waar de woning is gelegen op de kaart. Ook kunt uwoningen volgen door ze als uw favoriet te kenmerken. Hierdoorblijft u altijd op de hoogte!
Wilt u een brochure thuis gestuurd krijgen of meteen bezichtigendan kunt u via de HOI Makelaars-app direct telefonisch of per emailcontact met ons opnemen.

Zelf uw huis verkopen, samen met de kracht van een NVMinternetmakelaar en Funda. Dat is HOI Makelaars!

Met HOI Makelaars bespaart u op uw makelaarskosten!
Voor een vaste lage courtage van € 795,= inclusief BTW heeft u uweigen NVM Makelaar in de hand.

Alle Voordelen op een rij:

Persoonlijke verkoopstrategie;
Zelf actief betrokken;
Bereik alle kopers;
De perfecte bezichtiging;
Alles voor maar € 795,- inclusief BTW.
Persoonlijke verkoopstrategie
HOI Makelaars start met een heldere plan van aanpak. Uwpersoonlijke HOI Makelaar bespreekt samen met u de bestevraagprijs- en verkoopstrategie, volledig afgestemd op uwpersoonlijke situatie. Uw woning wordt vervolgens door onsprominent op Funda geplaatst. Klaar voor de start!

Zelf actief betrokken
Bij HOI Makelaars bent u de bestuurder over de verkoop van uwwoning. Via uw eigen persoonlijke pagina blijft u 24/7 up-to-dateover alle zaken rondom de verkoop van uw woning. Daarnaast geniet uvolledig van onze backoffice welke u via telefoon, sms en e-mail opde hoogte houdt van belangrijke ontwikkelingen.

Bereik alle kopers
Door uw woning via ons Huis-Op-Internet pakket te verkopen,verkoopt u zelf waarbij uw woning prominent op Funda geplaatstwordt. Daarnaast informeren wij alle woningzoekenden ingeschrevenbij HOI Makelaars en andere makelaars in uw regio, die overeenkomenmet de kenmerken van uw woning. Met ons als uw internetmakelaarbereikt u alle kopers en woningzoekende om tot een succesvolleverkoop van uw woning te komen.

De perfecte bezichtiging
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de kopers het liefst door urondgeleid wilt worden! U weet namelijk alles van uw huis en buurten kunt dit daarom veel persoonlijker vertellen dan een makelaar. Uplant de bezichtiging wanneer het u en uw potentiële koper uitkomt.Of dat nou overdag, in de avond of het weekend is.

Wilt u liever niet zelf de bezichtigingen verzorgen? Geen zorgen,vraag uw HOI Makelaar naar de mogelijkheden. Dat is de kracht vanonze persoonlijke begeleiding bij de verkoop van uw woning.

Alles voor maar € 795,- inclusief BTW
Door uw actieve rol bij de verkoop van uw huis bespaart uaanzienlijk op uw makelaarskosten. Omdat wij samen de takenverdelen en u het leukste deel van het verkoopproces zelf doetkunnen wij onze diensten voor een vaste en lage courtage van €795,- inclusief BTW aanbieden. Hierdoor bespaart u niet alleen alsnel duizenden euro's, maar geniet u voornamelijk van uw eigen NVMinternetmakelaar, en alle voordelen van Funda!

Kijk voor meer informatie op www.hoi-makelaars.nl, bel naar 088 -4000 600 of e-mail naar info@hoi-makelaars.nl.

HOI Makelaars | De beste keus in makelaarsland.
The HOI Brokers app is apersonal tool directly from our latest offer informed. You canscroll through in an orderly manner our offer and view all thedetails such as photos, floor plans, features and of course wherethe property is located on the map. You can also follow homes bymaking them attributes. As your favorite This will always be up todate!
Want a brochure or get sent home immediately visit please throughthe Agents HOI app directly by phone or e-mail contact us.

Themselves sell your home, together with the power of an estateagent and Funda internet. That's HOI Agents!

With HOI Brokers you save on your agency fees!
For a low fixed fee of € 795, including VAT = you have your own NVMBroker in hand.

All advantages at a glance:

Personal sales strategy;
Actively involved;
Reach all buyers;
The perfect viewing;
All for only € 795, - including VAT.
Personal sales strategy
HOI Agents start with a clear plan of action. Your personal HOIagency will discuss with you the best asking price and salesstrategy, tailored to your personal situation. Your property isthen placed prominently by us Funda. Ready to go!

Actively involved
With HOI Realtors are you the driver on the sale of your property.Through your own personal page you stay 24/7 up-to-date on allmatters concerning the sale of your property. In addition, youfully enjoy our back office which you hold informed of importantdevelopments. Via telephone, SMS and e-mail

Reach all buyers
Through your home to sell, through our House-Op Internet packageyou sell your property which is prominently placed on Funda. Wealso inform all house hunters registered with HOI brokers and otherreal estate agents in your area, corresponding to the features ofyour home. With us as your internet broker you can reach all buyersand a house to come. To a successful sale of your home

The perfect viewing
Research shows that would be! 80% of buyers prefer round led by youIndeed, you know all of your home and neighborhood and cantherefore tell much more personal than a broker. You schedule theappointment when it suits you and your potential buyer. Whetherit's during the day, in the evening or on weekends.

Would you prefer not to provide the viewings? No worries, ask yourHOI agency for the possibilities. That is the power of our personalguidance when selling your home.

All for only € 795, - including VAT
Through your active role in the sale of your home you saveconsiderably on your brokerage fees. Because together we divide thetasks and you can offer our services for a fixed and low fee of €795, the best part of the sales process itself does - offeringincluding VAT. This not only saves you thousands of dollars quicklybut mostly enjoy your own NVM broker internet, and all the benefitsof Funda!

For more information on www.hoi-makelaars.nl, call 088 - 4000 600or e-mail to info@hoi-makelaars.nl.

HOI Real Estate | The best choice in AGENCY DIRECTORYCountry.

App Information Hoi-Makelaars

 • App Name
  Hoi-Makelaars
 • Package Name
  nl.realworks.hoi
 • Updated
  February 22, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.6
 • Developer
  Realworks BV
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

Realworks BV Show More...

Brandax Makelaardij App 2.6 APK
Realworks BV
Welkom bij de Brandax AppHiermee zoekt en bladert u snel en makkelijk door ons actuelewoningaanbod.Altijd als eerste op de hoogte.U kunt uw favoriete woningen opslaan en volgen.Binnen enkele seconden kunt u reageren of een bezichtigingaanvragen.En dankzij de kaart- en routefunctie kunt u de woning altijdvinden.Kortom, u heeft Brandax in uw zak!En als verkoper bent u letterlijk binnen handbereik van allekopers!U krijgt gewoon wat u van ons gewend bent:…een kraakhelder perspectiefWelcome to the BrandaxAppFinds and scroll quickly and easily through our currentproperties.Always the first informed.You can save your favorite homes and follow.Within seconds you can comment or request a viewing.And thanks to the mapping and routing function, you can always findthe house.In short, you have Brandax in your pocket!And as a seller you are literally within reach of all buyers!You just get what you expect from us:A crystal clear perspective ...
MVS Makelaardij 2.6 APK
Realworks BV
Wonen is Beleven! Welkom bij MVS makelaardij. Download nu de gratiswoningapp van MVS makelaardij. Met deze app bent u direct op dehoogte van ons complete aanbod woningen in de regio Land van Cuijk- Nijmegen - Maas en Waal. MVS makelaardij is uw persoonlijke enbetrokken NVM makelaar met 2 vestigingen in Druten en Boxmeer. Ubent bij ons aan het juiste adres voor de verkoop, aankoop, taxatieof verhuur van uw woning. Aangesloten bij: NVM, Funda, NWWI enVastgoedCert. Functies: - snel en eenvoudig woningen vinden; -uitgebreide informatie over de woningen; - direct de goede locatievan de objecten bekijken; - eenvoudig en direct een afspraak makenof extra informatie opvragen vanuit de app; - direct met onscontact opnemen via telefoon en e-mail; - direct op de hoogte vanwijzigingen van uw favoriete objecten.
Het Waare Huis 2.6 APK
Realworks BV
Huis kopen? Niet over één nacht ijs Een belangrijke beslissing alshet kopen van een nieuwe woning gaat niet over één nacht ijs. Wijbeseffen dat ten zeerste en staan u hier graag in bij. Door onzejarenlange expertise en ons grote netwerk kunnen wij oprechtbeloven dat u geen spijt krijgt wanneer u een aankoopmakelaar in dearm neemt wanneer u een woning gaat kopen. U kunt kiezen voorondersteuning tijdens het gehele aankooptraject of voor separatediensten. Een nieuw huis kiezen en bezichtigen Uw nieuwe huis dientnatuurlijk met zorg te worden gekozen. Wij hebben de kennis dienoodzakelijk is om een goede keus te kunnen maken voor uw nieuwewoning. Wij stellen een zoekprofiel op met uw zoekwensen en houdenu frequent op de hoogte van het nieuwste woningaanbod. Zoontsnappen de aantrekkelijke woningen niet aan uw aandacht en bentu al op de hoogte van verkoop voordat de woningen op Funda.nlworden aangeboden. U krijgt het aanbod per e-mail of telefonisch.De onderhandeling Door onze database en kennis van de woningmarktkunnen wij u bijstaan tijdens de onderhandeling van de woningwaarop uw oog is gevallen. Het is prettig om met een makelaarruggespraak te houden en te sparren over het bedrag wat acceptabelis om te betalen, ook al is het de woning van uw dromen. Zo kunt uonder goede voorwaarden tot een verantwoorde aankoop komen. Dekoopovereenkomst en het transport Wij verzorgen het opmaken ofcontroleren van de koopakte en dragen er tenslotte zorg voor dat detransactie op correcte wijze door de notaris kan wordenafgewikkeld. Huis verkopen? Aangenaam, U maakt kennis met Het WaareHuis. Wij als makelaars zijn er op uit om het U als opdrachtgeverzo makkelijk mogelijk te maken .Wij bedienen de markt met woningenin alle prijsklassen. We kennen de woningmarkt in de regio’s-Hertogenbosch en Rosmalen als geen ander. De makelaars waarmee Ubij Het Waare Huis te maken krijgt wonen en werken in uwwoonomgeving. Wij behartigen met overtuiging uw belangen en wijstaan u met raad en daad terzijde. Dit levert maatwerk op. Wezorgen voor betrouwbaar advies dat gericht is op uw persoonlijkesituatie. Tijdens ons eerste bezoek zal een van onze beëdigde NVMmakelaars samen met U een inventarisatie maken van uw woning en uwwoonomgeving. Woont u een dynamische wijk of in een rustige buurt,is er een school of een zwembad in de nabijheid van uw woning, zijnhet station of snelweg makkelijk bereikbaar? Zo weten we precieswat uw woning bijzonder maakt. Zo kunnen we de positieveeigenschappen van uw woning benadrukken. Uw woning wordt op beeldvastgelegd door een professioneel fotograaf en tevens behoort een360 graden opname tot onze standaard. Ook zorgen we duidelijkeplattegrondtekeningen . De potentiele koper krijgt hierdoor eenhelder beeld van uw woning. Omdat wij vinden dat wonen alles heeftte maken met beleven willen wij ons niet beperken tot beeld entekst op het internet of brochure. Daarom hebben wij een uniekewoonbelevingswinkel ingericht. Men kan bij ons virtueel eenwoonomgeving beleven en een huis binnen gaan. Met behulp vanmoderne digitale technieken kunnen potentiele kopers op waregrootte door uw woning wandelen. Het Waare Huis werkt transparant.Wij houden niet van vervelende verrassingen. Afspraak is bij onsafspraak. Stapsgewijs bepalen wij samen met u, de opdrachtgever, uwverkoopproces. Ons eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.Wij stellen de waarde van uw woning vast en waarna U een op maatgemaakt verkoopadvies ontvangt. U krijgt van ons een vrijblijvendeofferte voor onze werkzaamheden.Huis kopen?
Markant NVM-Makelaars app 2.6 APK
Realworks BV
Welkom op de app van MarkantNVM-MakelaarsBlijf volledig op de hoogte van ons (nieuwe) aanbod met behulp vanonze App.Markant NVM-Makelaars houdt zich dagelijks bezig met het verkopen,aankopen en taxeren van onroerend goed voor particulieren en isuitgegroeid tot één van de toonaangevende makelaarskantoren in deregio. Kernwoorden voor dit succes zijn: de deskundigheid van allemedewerkers, de nieuwe inspiratie en creativiteit in het vakgebieden een transparante, zeer persoonlijke werkwijzeOok de Keywords toevoegen (niet in de tekst)Markant Makelaardij - Barendrecht - NVM Makelaar – Aankoop -Verkoop - TaxatiesWelcome to the appStriking NVM brokersKeep fully up to date on our (new) range using our App.Striking NVM brokers engages daily with sales, purchases andvaluing property for individuals and has become one of the leadingbrokerage houses in the region. Keywords for this success: theexpertise of all staff, new inspiration and creativity in the fieldand a transparent, very personal processAlso add the Keywords (not in the text)Distinctive Real Estate - Barendrecht - NVM Broker - Buy - Sell -Appraisals
Beumer Garantiemakelaars 2.6 APK
Realworks BV
In Vleuten-De Meern, Utrecht, Maarssen enomgeving is Beumer Garantiemakelaars al meer dan 25 jaar actief opvele disciplines op het gebied van onroerend goed. Naast eenjarenlange ervaring, waarborgt het NVM-lidmaatschap en onzeonderscheidende werkwijze als Garantiemakelaar een uitstekendebasis voor een succesvolle dienstverlening.Naast het aan- en verkopen en taxeren van woningen in de bestaandebouw, zijn wij ook actief op het gebied van nieuwbouw en wordt onskantoor - al in het beginstadium van ontwikkeling - betrokken bijnieuwbouwplannen in de regio. Daarnaast kunt u bij ons terecht voortaxaties en een onafhankelijk hypotheekadvies.In Vleuten-De Meern,Utrecht, Utrecht and surroundings Beumer Garantiemakelaars for over25 years in many disciplines in the field of real estate. Inaddition to years of experience, guarantees the NVM membership andour distinctive approach as a guarantee agency an excellent basisfor a successful service.Besides buying and selling and valuing homes in existing buildings,we are also active in the fields of construction and our office -all in the early stages of development - involved in newconstruction plans in the region. Additionally, you can contact usfor appraisals and independent mortgage advice.
Van Kessel & Smit Makelaardij 2.6 APK
Realworks BV
Van Kessel & Smit Woningmakelaardij is alsinds 1997 gevestigd in het oude winkelhart van het Geldersevestingstadje Zaltbommel, aan de Waterstraat 23 en aan de Tolstraat12. Ons kantoor telt inmiddels vier vlotte, dynamische enprofessionele medewerkers, allen woonachtig in de regio. Mede dooronze verfrissende, innovatieve aanpak zijn wij in relatief kortetijd uitgegroeid tot het grootste regionale makelaarskantoor methet meest complete aanbod in woonhuizen, zowel in bestaande bouwals in nieuwbouw! Dankzij onze flinke formatie hebben wij een grootnetwerk opgebouwd waar u maximaal van kunt profiteren. Ook desociale media heeft bij ons zijn intrede gedaan. Wij weten wat erspeelt in de regio.Onze woningen staan op www.funda.nl en op www.vankesselsmit.nl,waar wij zorgen dat uw woning de aandacht krijgt die het verdient.De volledige informatie kunt u digitaal downloaden of we verzorgende verzending van de brochure per E-mail of per post, en uiteraardstaan wij altijd klaar om u persoonlijk te woord te staan.Communicatie en service zijn voor ons het hoogste goed. U krijgtbij ons de volle aandacht. Ons motto is: zeg wat je doet en doe watje zegt. Helder en duidelijk.Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars enVastgoed-deskundigen (NVM) en zijn Stichting Vastgoedcert-gecertificeerd. Wilt u uw huis verkopen of heeft u een taxatienodig? Neem dan contact op middels ons telefoonnummer 0418-680300of per mail info@vankesselsmit.nlVan Kessel & SmithReal Estate Property is located in the old shopping center of thefortified town of Zaltbommel Gelderland, the Waterstraat 23 andTolstraat 12 since 1997. Our office now has four smooth, dynamicand professional staff, all living in the region. With ourrefreshing, innovative approach we are in a relatively short timebecome the largest regional agency with the most complete range ofhomes, both existing buildings and new construction! Thanks to ourgenerous formation we have built up a large network where you canbenefit maximum. The social media has made its appearance with us.We know what is happening in the region.Our houses are on www.funda.nl and www.vankesselsmit.nl, where weensure that your property gets the attention it deserves. Thecomplete information can be downloaded digitally if we take care ofthe transmission of the brochure by e-mail or by post, and ofcourse we are always available to personally answer yourquestions.Communication and service are our highest good. You will get to ourfull attention. Our motto is: say what you do and do what you say.Bright and clear.We are a member of the Dutch Association of Real Estate Brokers andReal Estate Experts (NVM) and its Foundation VastgoedCertcertified. Want to sell your home or do you need a valuation Pleasecontact us by phone 0418-680300 or by mailinfo@vankesselsmit.nl
Prins Makelaardij 2.6 APK
Realworks BV
Welkom op de Prins Makelaardij App! Deze app van Prins makelaardijbied de mogelijkheid het gehele aanbod van ons kantoor in te zien.Dit zijn koopwoningen, huurwoningen en het MVE aanbod. PrinsMakelaardij is uw persoonlijke makelaar in Rotterdam en omstreken.Wij spelen actief in op uw wensen en behoeften zodat wij samen metu een positief resultaat kunnen neerzetten. U kunt bij onsaankloppen voor zowel de verkoop van uw huis als het vinden van eennieuwe woning. Ook kunt u een beroep op ons doen voor de taxatie ofverhuur van uw onroerend goed. Wilt u huren? Ook dan is deze appvoor u geschikt!!! Ons kantoor is centraal gevestigd in Overschiewaardoor wij in diverse gebieden actief kunnen zijn. Download deapp en blijf op de hoogte van ons nieuwe aanbod en activiteiten.Prins Makelaardij... Een betrouwbare keuze!
Bert Beukema Makelaardij 2.6 APK
Realworks BV
Bert Beukema is een aktief en deskundigbeëdigd NVM- Register MakelaarTaxateur en is gevestigd in het dorp Veenoord/Nieuw Amsterdam, datzeercentraal is gelegen tussen Emmen en Coevorden in de zuid-oosthoekvanDrenthe.Wij zijn zeer goed bekend met de woningmarkt in zuid-oostdrenthe enzijndaardoor uw perfecte partner bij de aankoop, verkoop of taxatievanonroerende zaken.Wij beperken ons zeker niet alleen tot de traditionele makelaardijmaar zijnook zeer aktief met de vernieuwende concepten als DUOKOOP,VRIJWILLIGEVERKOOP BIJ OPBOD en VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVINGDoor onze uitstekende contacten met enkele zeer bedreven,gediplomeerdeErkend Hypotheekadviseurs die op hun beurt uitstekende contactenhebben metalle erkende geldverstrekkende instellingen kan bovendien aaniedereen eenop maat gesneden hypotheekadvies gepresenteerd worden.Bert Beukema is an activeand knowledgeable sworn NVM Broker RegisterAppraiser and is located in the village Veenoord / New Amsterdam,which is verycentrally located between Emmen and Coevorden in the south-easterncorner ofDrenthe.We are very familiar with the housing market in South East Drentheandthereby your perfect partner in the purchase, sale or valuationofproperty.We certainly do not limit ourselves only to the traditionalbrokerage butalso very active with the innovative concepts as DUOKOOP,VOLUNTARYSALE BY AUCTION and VOLUNTARY SALE BY TENDERThanks to our excellent contacts with some very skilled,graduateAccredited Mortgage Advisors who in turn have excellent contactswithAll approved money lending institutions may also satisfyeveryonepresented tailored mortgage.
Loading...