2.4.4 / January 24, 2017
(3.3/5) (186)
Loading...

Description

Let op! Hoogvliet heeft nu ookeensuperhandigebestel-app: Hoogvliet Bestelgemak. MetHoogvlietBestelgemak besteltu snel en eenvoudig online uwboodschappen.Download HoogvlietBestelgemak nu gratis in de appstore!.

Deze Hoogvliet app helpt je bij de vraag "watetenwijvandaag"?

Wekelijks krijg je van Hoogvliet de actuele aanbiedingentezien.Je kunt recepten kiezen met producten die in deaanbiedingzijn doordirect vanuit de aanbieding te zoeken oplekkererecepten. Dat iskoken met aanbiedingen! De receptenzijnvoornamelijk gericht op dehoofdmaaltijd en zijn gemakkelijktekiezen en te koken.

Je kunt zoeken op type recepten of receptenmetbepaaldeingrediënten. Alle benodigde ingrediënten kun je snelopeenboodschappenlijstje zetten. De Hoogvliet app berekentdejuistehoeveelheden voor het aantal eters dat je voor diemaaltijdbedachthebt. Zo koop of maak je nooit te veel.

Met de agenda kun je de recepten plannen. Een geplandreceptisheel snel terug te vinden. Als je gaat koken laat deHoogvlietappeen korte en duidelijke bereidingswijze zien. Derecepten kunjezelf waarderen met een aantal sterren. Zo staan derecepten diejijlekker vindt altijd bovenaan. Vind je een ingrediëntnietlekker,zet het dan in het "ik wil niet eten lijstje".Hierdoorkrijg jenooit meer recepten met dit ingrediëntvoorgesteld.

Aan het boodschappenlijstje kun je allerlei artikelentoevoegenenzelfs overige artikelen ofniet-te-vergeten-boodschappen zoals,'naarstomerij'. Ook kun je eenstandaard lijstje maken met allewekelijkseboodschappen en dezeintegreren met jeboodschappenlijstje. DeHoogvliet app herkent jouwartikelen snel,dus een lijstje is zogemaakt.

Je kunt ook de barcode van een artikel scannen om hetaanjeboodschappenlijstje toe te voegen. Als jeboodschappenlijstjeklaaris, zet de Hoogvliet app het automatisch inde juiste volgordevoorde afdelingen in de Hoogvliet supermarkt. Inde winkel vinkjemakkelijk af wat je in je wagentje gedaan hebt.

Bij elk recept is een "wijntip" toegevoegd. Zo drink jealtijd,degoede wijn bij het goede recept. Ook kun je bij de wijnendie indeaanbieding zijn de juiste recepten zoeken.

Je kunt het boodschappenlijstje ook e-mailen naar iemanddievoorjou de boodschappen gaat doen. Tevens kun je eenrecepte-mailen,twitteren of op facebook zetten. Vind je hetmoeilijk omeen receptte kiezen? Laat je dan met een receptverrassen door jetelefoonkort heen en weer te schudden. De appgeeft ook een paarhandigekooktips om het koken makkelijker temaken.

De Hoogvliet winkels met de openingstijden zijngemakkelijktevinden. Je kunt zoeken naar de dichtstbijzijndewinkels via jeGPSlocatie of via het intypen van de eerste viercijfers vanjepostcode.

Vind jij dat de Hoogvliet app verder verbeterd kanworden?Laathet ons weten via [email protected]

Payattention!Hoogvlietnow has a super convenient ordering app:hoogvliet Easeofordering. With Hoogvliet Ease of ordering you orderquicklyandeasily online your shopping. Download HoogvlietOrderConveniencefor free in the app store !.

The Hoogvliet app helps you with the question "What doweeattoday?"

Every week you'll get Hoogvliet to see the latest offers.Youcanchoose recipes with products that are on offer bysearchingdirectlyfrom the sale of delicious recipes. That iscooking withoffers! Therecipes are mainly aimed at the main mealand are easyto choose andcook.

You can search by type recipes or recipeswithcertainingredients. All the necessary ingredients can turnquicklyon ashopping list. The Hoogvliet app calculates thecorrectquantitiesfor the number of diners you have devised for thatmeal.So buy ormake your never too much.

The calendar you can plan the recipes. A recipe is notplannedtobe found very quickly. If you go cook let the appHoogvliet ashortand clear preparation. The recipes you canappreciateyourself withsome stars. So are the delicious recipesthat youwill always findat the top. Like an ingredient not good,then putit in the "I donot eat" list. This gives you neverrepresentedmore recipes withthis ingredient.

On the shopping list you can add all kinds of articlesandevenother items or not-to-forget messages such as, "to dry.Youcanalso create a default list of all the weekly shop andintegrateitwith your shopping list. The Hoogvliet app detectsyouritemsquickly, so a list was made so.

You can also scan the barcode of an item to add ittoyourshopping list. If your shopping list is ready, theHoogvlietappautomatically put it in the correct order for thedepartmentsinthe Hoogvliet supermarket. In the shop you check offeasilywhatyou have done in your cart.

Each recipe is a "wine tip" added. So you always drinkthegoodwine at a good recipe. Also the wines search in the offeraretheright recipes.

You can also email it to someone who will do the shoppingforyouthe shopping list. Also you can email a recipe, tweetingorputtingon facebook. Do you find it difficult to choose arecipe?Letyourself be surprised with a prescription from yourphonebriefly toshake back and forth. The app also gives someusefulcooking tips tomake cooking easier.

The Hoogvliet stores opening hours are easy to find.Youcansearch for the nearest stores using your GPS location orbytypingthe first four digits of your zip code.

Do you think the Hoogvliet app can be further improved?Letusknow via [email protected]

App Information Hoogvliet

 • App Name
  Hoogvliet
 • Package Name
  nl.qookqook.hoogvliet.app
 • Updated
  January 24, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  2.4.4
 • Developer
  Logicapps.nl
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Shopping
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Javakade 134, NL1019RW Amsterdam
 • Google Play Link

Hoogvliet Version History

Select Hoogvliet Version :
 • 2.4.3 (9)
 • 2.4.2 (8)
 • Hoogvliet 2.4.3 APK File

  Publish Date: 2017 /1/15
  Requires Android: Android 1.6+ (Donut, API: 4)
  File Size: 4.0 MB
  Tested on: Android 2.2 (Froyo, API: 8)
  File Sha1: 57fc580628063f9ec82a4556f83d139c2ee72f11
  APK Signature: b07f6cc966f2d07fdc2cdfeaabf54a26907a519f
 • Hoogvliet 2.4.2 APK File

  Publish Date: 2015 /9/17
  Requires Android: Android 1.6+ (Donut, API: 4)
  File Size: 4.0 MB
  Tested on: Android 2.2 (Froyo, API: 8)
  File Sha1: a897f85a2753b44b8530d389e0968f4e7022e41a
  APK Signature: b07f6cc966f2d07fdc2cdfeaabf54a26907a519f

Logicapps.nl Show More...

Hoogvliet 2.4.4 APK
Logicapps.nl
Let op! Hoogvliet heeft nu ookeensuperhandigebestel-app: Hoogvliet Bestelgemak. MetHoogvlietBestelgemak besteltu snel en eenvoudig online uwboodschappen.Download HoogvlietBestelgemak nu gratis in de appstore!.Deze Hoogvliet app helpt je bij de vraag "watetenwijvandaag"?Wekelijks krijg je van Hoogvliet de actuele aanbiedingentezien.Je kunt recepten kiezen met producten die in deaanbiedingzijn doordirect vanuit de aanbieding te zoeken oplekkererecepten. Dat iskoken met aanbiedingen! De receptenzijnvoornamelijk gericht op dehoofdmaaltijd en zijn gemakkelijktekiezen en te koken.Je kunt zoeken op type recepten of receptenmetbepaaldeingrediënten. Alle benodigde ingrediënten kun je snelopeenboodschappenlijstje zetten. De Hoogvliet app berekentdejuistehoeveelheden voor het aantal eters dat je voor diemaaltijdbedachthebt. Zo koop of maak je nooit te veel.Met de agenda kun je de recepten plannen. Een geplandreceptisheel snel terug te vinden. Als je gaat koken laat deHoogvlietappeen korte en duidelijke bereidingswijze zien. Derecepten kunjezelf waarderen met een aantal sterren. Zo staan derecepten diejijlekker vindt altijd bovenaan. Vind je een ingrediëntnietlekker,zet het dan in het "ik wil niet eten lijstje".Hierdoorkrijg jenooit meer recepten met dit ingrediëntvoorgesteld.Aan het boodschappenlijstje kun je allerlei artikelentoevoegenenzelfs overige artikelen ofniet-te-vergeten-boodschappen zoals,'naarstomerij'. Ook kun je eenstandaard lijstje maken met allewekelijkseboodschappen en dezeintegreren met jeboodschappenlijstje. DeHoogvliet app herkent jouwartikelen snel,dus een lijstje is zogemaakt.Je kunt ook de barcode van een artikel scannen om hetaanjeboodschappenlijstje toe te voegen. Als jeboodschappenlijstjeklaaris, zet de Hoogvliet app het automatisch inde juiste volgordevoorde afdelingen in de Hoogvliet supermarkt. Inde winkel vinkjemakkelijk af wat je in je wagentje gedaan hebt.Bij elk recept is een "wijntip" toegevoegd. Zo drink jealtijd,degoede wijn bij het goede recept. Ook kun je bij de wijnendie indeaanbieding zijn de juiste recepten zoeken.Je kunt het boodschappenlijstje ook e-mailen naar iemanddievoorjou de boodschappen gaat doen. Tevens kun je eenrecepte-mailen,twitteren of op facebook zetten. Vind je hetmoeilijk omeen receptte kiezen? Laat je dan met een receptverrassen door jetelefoonkort heen en weer te schudden. De appgeeft ook een paarhandigekooktips om het koken makkelijker temaken.De Hoogvliet winkels met de openingstijden zijngemakkelijktevinden. Je kunt zoeken naar de dichtstbijzijndewinkels via jeGPSlocatie of via het intypen van de eerste viercijfers vanjepostcode.Vind jij dat de Hoogvliet app verder verbeterd kanworden?Laathet ons weten via [email protected]!Hoogvlietnow has a super convenient ordering app:hoogvliet Easeofordering. With Hoogvliet Ease of ordering you orderquicklyandeasily online your shopping. Download HoogvlietOrderConveniencefor free in the app store !.The Hoogvliet app helps you with the question "What doweeattoday?"Every week you'll get Hoogvliet to see the latest offers.Youcanchoose recipes with products that are on offer bysearchingdirectlyfrom the sale of delicious recipes. That iscooking withoffers! Therecipes are mainly aimed at the main mealand are easyto choose andcook.You can search by type recipes or recipeswithcertainingredients. All the necessary ingredients can turnquicklyon ashopping list. The Hoogvliet app calculates thecorrectquantitiesfor the number of diners you have devised for thatmeal.So buy ormake your never too much.The calendar you can plan the recipes. A recipe is notplannedtobe found very quickly. If you go cook let the appHoogvliet ashortand clear preparation. The recipes you canappreciateyourself withsome stars. So are the delicious recipesthat youwill always findat the top. Like an ingredient not good,then putit in the "I donot eat" list. This gives you neverrepresentedmore recipes withthis ingredient.On the shopping list you can add all kinds of articlesandevenother items or not-to-forget messages such as, "to dry.Youcanalso create a default list of all the weekly shop andintegrateitwith your shopping list. The Hoogvliet app detectsyouritemsquickly, so a list was made so.You can also scan the barcode of an item to add ittoyourshopping list. If your shopping list is ready, theHoogvlietappautomatically put it in the correct order for thedepartmentsinthe Hoogvliet supermarket. In the shop you check offeasilywhatyou have done in your cart.Each recipe is a "wine tip" added. So you always drinkthegoodwine at a good recipe. Also the wines search in the offeraretheright recipes.You can also email it to someone who will do the shoppingforyouthe shopping list. Also you can email a recipe, tweetingorputtingon facebook. Do you find it difficult to choose arecipe?Letyourself be surprised with a prescription from yourphonebriefly toshake back and forth. The app also gives someusefulcooking tips tomake cooking easier.The Hoogvliet stores opening hours are easy to find.Youcansearch for the nearest stores using your GPS location orbytypingthe first four digits of your zip code.Do you think the Hoogvliet app can be further improved?Letusknow via [email protected]
Handicart 1.3.3 APK
Logicapps.nl
Download deze app alleen als u een Handicart doktersverklaringheeft!Met de Handicart app kunt u uw digitale gebruikerspas ophalenen laten zien als u, als minder valide golfer, een Handicart wiltgebruiken. Tevens kunt u golfbanen met Handicarts in Nederlandzoeken en een routebeschrijving naar deze golfbanen opvragen. Pergolfbaan worden de gegevens die nodig zijn voor het gebruiken vaneen Handicart getoond. Als u de zogenoemde ‘verklaring voor hetverkrijgen van een Handicart-gebruikerskaart’ procedure heeftgevolgd dan worden deze gegevens door het secretariaat vanHandicart geregistreerd. Als uw via de app ingegeven gegevenshiermee overeenkomen ontvangt u de digitale Handicartgebruikerspas. Onder de menukeuze “zoeken” kunt u golfbanen metHandicarts zoeken. U kunt zoeken op trefwoord, op dedichtstbijzijnde golfbaan en u kunt een lijst krijgen met allegolfbanen met Handicarts.Na een keuze voor een golfbaan krijgt uhet adres van de baan te zien. Daaronder vindt u informatie overhet telefoonnummer waar u op die golfbaan een Handicart kuntreserveren. U kunt vervolgens op een kaart de locatie van de baanzien en via een routeplanner de route naar de golfbaan krijgen. Erworden een aantal mogelijke routes getoond. U kunt na een keuzevoor een golfbaan ook de plattegrond van de baan zien. Als u op diebaan bent kunt u ook zien waar u op de baan bent.Download this apponly if you have a doctor's statement Handi Cart!The Handi Cart appyour digital gebruikerspas retrieve and show you as the disabledgolfer, a Handi Cart wish to use. You can also find courses withHandicarts in the Netherlands and directions to these coursesretrieval. A golf course, the data which are necessary for the useof a more convenient Cart shown. When using the so-called"explanation for obtaining a Handi Cart-user card 'procedurefollowed then this information by the Secretariat of Handi Cartregistered. If your app via the entered data with this match willreceive the digital Handi Cart gebruikerspas.Under the menu item"search" you can find golf courses Handicarts. You can search bykeyword, the nearest golf course and you can get a list of all golfcourses Handicarts.After choosing a golf course, you get theaddress of the runway. Below you will find information about aphone number on that course a Handi Cart reservations. You can thenselect the location on a map of the track and through the routeplanner to get the golf course. There are a number of possibleroutes is shown. After an choice for a golf course, the map of thetrack. If you're on the job, you can see where you are on the job.
Nausea Care app OLVG 1.9 APK
Logicapps.nl
De Nausea Care App ( NCA) kan u helpen, misselijkheid als gevolgvan een Chemo kuur te beperken.De Nausea Care App (“Nausea Care” isde Engelse naam van deze app) bestaat uit twee onderdelen:1.Behandelplan2. MedicatieplanIn het behandelplan geeft u de datum,het tijdstip en het type chemo kuur aan. Ook noteert u de medicatiedie u tegen misselijkheid van de apotheek heeft gekregen. U krijgtdaarna een signaaltje vanuit de app wanneer u de medicatie tegenmisselijkheid moet in nemen en wanneer u deze medicatie maginnemen.Voordat u de app kunt gebruiken moet u de pincode die u vanhet olvg heeft gekregen, ingegeven.1. Behandelplan:• De app geeft uvoor elk middel aan hoeveel tabletten u van de apotheek heeftgekregen. Komt het aantal door de app berekende tabletten nietovereen met het aantal tabletten wat u van de apotheek heeftgekregen dan moet u contact opnemen met het olvg. De contactgegevens zijn opgenomen onder de knop ‘informatie en contact’ en‘contact olvg’.• Na het ingeven en controleren van de medicatie dieu van de apotheek heeft gekregen wordt u de vraag gesteld of u wiltdeelnemen aan de controle metingen die in de app gebeuren, ook wellogging genoemd. Indien er een afwijking wordt geconstateerd tussende momenten waarop u de geplande medicatie moet innemen en uwhandelingen binnen de app, stuurt de app daarvan via Logicapps eenbericht naar de poli oncologie van het olvg. Medewerkers van hetolvg zullen dan contact met u opnemen om gezamenlijk met u vast testellen wat de oorzaak van de melding kan zijn. 2.Medicatieplan:Hier kunt u bekijken wanneer u welke middelen moet ofmag slikken. De dag van de chemo kuur is in rood aangegeven. Dedagen dat u de medicatie moet innemen zijn rood en oranje. Op degroene dagen mag u medicatie innemen als u misselijk wordt ofbent.Op de tijdstippen dat u de medicatie moet innemen krijgt u eensignaal van de app. U kunt zien hoeveel tabletten u moet innemen enhoeveel tabletten u dan nog over heeft. Na het innemen van demedicatie rapporteert u dat in de app door bij “medicatieingenomen” op “Ja” of “Nee” te drukken. Als u nog een tablet op hetzelfde moment moet innemen dan zal de app dit na enkele secondenlaten zien. U kunt zien welke medicatie u die dag nog moet of maggebruiken door het scherm met u vinger naar links of rechts ‘tevegen’. Op deze manier bent u bewust bezig met het innemen van hetgoede aantal tabletten, kunt u zien hoeveel tabletten u nog overheeft en heeft u inzicht in de medicatie die u in de toekomst nogmoet of mag innemen.U noteert in de app onder de knop ‘rapporteermisselijkheid’ de eerste 10 dagen (dit zijn de rode, de gele dagenen de groene dagen daarna) hoe u zich voelt als het gaat ommisselijkheid. Ook hiervan krijgt u een signaaltje uit de app. Natien dagen verstuurt u indien u dat wenst uw misselijkheidrapportvia mail naar het olvg.Na een aantal dagen kunt u het signaalwaardoor u aan het innemen van de medicatie tegen misselijkheidwordt herinnerd, uitzetten.The Nausea Care App (NCA) may help tolimit. Nausea as a consequence of a chemotherapeutic treatmentTheNausea Care App ("Nausea Care" is the English name of this app)consists of two parts:1 Treatment2 Medication PlanThe treatmentplan will give you the date, time and type of chemo to cure. Alsonote the medication that you have been given. Against nauseaPharmacy You will then be sending a signal from the app when themedication for nausea should take and when you should take thismedicine.Before you can use the app, you need the PIN you receivedfrom the OLVG entered.1 Treatment:• The app gives you everyresource on how many tablets you have received. Pharmacy Does notmatch the number calculated by the app tablet with the number oftablets that you received from the pharmacy then you should contactthe OLVG. The contact details are included in the 'information andcontact' button and 'contact OLVG.• After entering and checking themedication that you received from the pharmacy, you will be askedwhether you want to participate in the control measurements thatare happening in the app, also called logging. If there is adeviation between the moments when you have to take the scheduledmedication and your actions within the app, the app sends them viaLogic Apps message to the outpatient oncology OLVG. Employees ofthe OLVG will then contact you to jointly determine what the causeof the message can be with you.2 Medication Plan:Here you can viewwhen you have the means, or may swallow. The day of the chemotreatment is indicated in red. The days that you should take arered and orange. Medication You may take medication if you are sickor are. The green daysAt the times that you need to take themedication you get a signal from the app. You can see how manytablets to take and how many tablets then left. After taking themedication you are reporting that the app by at "medication taken"to "Yes" or "No" button. If you need to take a tablet than at thesame time, the app will show this. Few seconds You can see whichmedication that day should or should use the screen to the left orright 'to sweep'. Finger with you In this way, you are consciouslytaking good number of tablets, you can see how many tablets youhave left and you understand the medication you in the futureshould or should take.You will note in the app under the button"report nausea" the first 10 days (these are the red, yellow andgreen days days after) how you feel when it comes to nausea. Also,you will get the right signal from the app.After ten days you sendif you wish your nausea report via mail to the OLVG.After severaldays, the signal can so you will be reminded of taking themedication for nausea off.
Pijn app 1.0.2 APK
Logicapps.nl
Patiënten die zijn opgenomen in hetOLVGziekenhuis voor een operatie kunnen met de app op elkgewenstmoment na de operatie zelf pijn registreren en indien nodigom meerpijnreductie medicatie vragen of een verpleegkundigeoproepen. Depatiënt kan zijn pijnscores in app bekijken enregistreert daarmeezijn pijn direct in het EPD.Na het downloaden van de app geeft u uw achternaam, geboortedatumengeslacht in. Vervolgens kunt u uw pijnscore ingeven en doorgevenaanOLVG.Patients included intheOLVG hospital for surgery, with the app at any time registerpainafter surgery and if necessary ask for more pain reliefmedicationor a nurse calls. The patient can see his pain scores inapp andthus registers his pain directly in the SPD.After downloading the app, enter your name, birth date andgender.Then you can enter your pain score and pass to OLVG.
Loading...