/ December 8, 2016
(4.8/5) (42)
Loading...

Description

Aplikacja Hoptimist to zbiór najlepszychpubów,najciekawszych festiwali, najnowszych piw inajznakomitszychbrowarów w Polsce. Dzięki aplikacji dużo lepiej iszybciejzapoznasz się z sceną polskiego craftu i nie przegapiszimprez wtwojej okolicy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i dobrzebawić sięprzy piwie to sprawdź aplikację już teraz.• AKTUALNOŚCI - z każdym tygodniem aplikacja dostarczacałkowicienową porcję nowości od browarów, wystawców, blogerów.Zmiany narynku, nowe piwa czy ciekawostki już nigdy Ci nie umkną. Wczasietrwania festiwalu zostaniesz tu od razu poinformowany(a), bynicnie przegapić.

• BROWARY - lista minibrowarów/browarów kontraktowych/restauracjiznajlepszymi piwami. Znajdziesz tutaj opis browaru, ofertę piwzdokładnymi metryczkami, zdjęcia i logotypy.

• PIWO TYGODNIA - wybierane każdego tygodnia piworeprezentujęnajciekawszą premierę. Dzięki dużej etykiecie logo inazwie browaruszybko rozpoznasz piwo a dokładna metryczkaprzedstawi Cinajdokładniejsze dane.

• PUBY - najciekawsze lokalizacje z piwami i znakomitymjedzeniem.Lista pubów/multitapów/restauracji z całej Polski zawieraobszernezdjęcia i opisy lokacji. Dokładne dane kontaktowe idojazdowe.Odpowiednie znaczniki będą informować Cię o wydarzeniachipromocjach a komentarze i oceny pozwolą na ocenę obiektu.

• FESTIWALE - kiedy wydarzeń jest tak dużo to potrzeba zgromadzićjew jednym miejscu. Każda zakładka posiada dokładny opis,danekontaktowe, dojazd oraz obszerne zdjęcia. Dzięki temuzawszebędziesz mieć pewność, że wiesz wszystko o imprezach.

• MOJE PIWA - aplikacja dostarcza Ci znakomitego narzędziadozapisywania swoich własnych recenzji piw. Zrób zdjęcie, dodajopisi uzupełnij dokładną metryczkę. Piwo zostanie zapisane,orazzsynchronizowane z chmurą Google Drive, by utworzyć kopięzapasową.Zapisuj piwa i dziel się recenzjami z innymi.

• RECENZJE - zobacz jakich nowych piw próbowali użytkownicy i jakjeoceniają. Szybko wyrazisz także własną opinię poprzezintuicyjnełapki w górę i dół.

• STYLE - przeczytaj o najpopularniejszych stylach piwnychodAmeryki aż po Niemcy. Dokładna charakterystyka piwa opowie Cioaromacie, parametrach czy historii gatunku. Rozwiń boczne menuiprzeglądaj ponad 50 piwnych stylów.

----------------------------------------------------------

Strona www:
http://hoptimist.pl

Napisz do nas:

com.czterysery@gmail.com
Hoptimist application isacollection of the best pubs, the most interesting festivals,thelatest finest beers and breweries in Poland. With thisapplicationmuch better and faster you are familiar with the Polishscenecrafting and do not miss events in your area. If you want toknowmore and have fun with a beer to check out the app rightnow.• NEWS - every week application provides a completely new batchofupdates from breweries, exhibitors bloggers. Changes in themarket,the new beer or interest you will never be missed again.During thefestival there will be instantly informed (a) in ordernot to missanything.

• BREWERIES - list Microbrewery / contract brewery / restaurantwiththe best beers. Here you will find a description of thebrewerybeers offer the exact metryczkami, images and logos.

• BEER WEEK - selected each week of beer represent themostinteresting premiere. Thanks to the large label logo and thenameof the brewery and the beer quickly recognize the exactImprintpresent you with the most accurate data.

• PUBS - the most interesting locations of beers and excellentfood.List of pubs / multitapów / restaurant across the Polishincludesextensive descriptions and photos of the site. Accuratecontactinformation and driveways. Suitable labels will inform youaboutevents and promotions and the comments and ratings will allowtheevaluation of the object.

• FESTIVALS - when events are so much a need to gather them inoneplace. Each tab has an accurate description, contactinformation,driving directions and extensive pictures. With thisyou willalways be sure that you know everything about theevents.

• MY BEER - the app provides you with an excellent tool torecordyour own review beers. Take a photo, add a description of theexactand complete Imprint. Beer will be saved and synchronized withtheGoogle Drive cloud to back up. Save beers and share reviewswithothers.

• REVIEWS - see what new beers tried to users and how toevaluate.Quickly as you express your own opinion through intuitivefeet upand down.

• STYLE - read about popular beer styles from America toGermany.The exact characteristics of beer will tell you about thearomacharacteristics and history of the genre. Expand the side menuandbrowse more than 50 styles of beer.

-------------------------------------------------- --------

Web page:
http://hoptimist.pl

Write to us:

com.czterysery@gmail.com

App Information Hoptimist puby festiwale piwo

CzterySery Show More...

Hoptimist puby festiwale piwo APK
CzterySery
Aplikacja Hoptimist to zbiór najlepszychpubów,najciekawszych festiwali, najnowszych piw inajznakomitszychbrowarów w Polsce. Dzięki aplikacji dużo lepiej iszybciejzapoznasz się z sceną polskiego craftu i nie przegapiszimprez wtwojej okolicy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i dobrzebawić sięprzy piwie to sprawdź aplikację już teraz.• AKTUALNOŚCI - z każdym tygodniem aplikacja dostarczacałkowicienową porcję nowości od browarów, wystawców, blogerów.Zmiany narynku, nowe piwa czy ciekawostki już nigdy Ci nie umkną. Wczasietrwania festiwalu zostaniesz tu od razu poinformowany(a), bynicnie przegapić.• BROWARY - lista minibrowarów/browarów kontraktowych/restauracjiznajlepszymi piwami. Znajdziesz tutaj opis browaru, ofertę piwzdokładnymi metryczkami, zdjęcia i logotypy.• PIWO TYGODNIA - wybierane każdego tygodnia piworeprezentujęnajciekawszą premierę. Dzięki dużej etykiecie logo inazwie browaruszybko rozpoznasz piwo a dokładna metryczkaprzedstawi Cinajdokładniejsze dane.• PUBY - najciekawsze lokalizacje z piwami i znakomitymjedzeniem.Lista pubów/multitapów/restauracji z całej Polski zawieraobszernezdjęcia i opisy lokacji. Dokładne dane kontaktowe idojazdowe.Odpowiednie znaczniki będą informować Cię o wydarzeniachipromocjach a komentarze i oceny pozwolą na ocenę obiektu.• FESTIWALE - kiedy wydarzeń jest tak dużo to potrzeba zgromadzićjew jednym miejscu. Każda zakładka posiada dokładny opis,danekontaktowe, dojazd oraz obszerne zdjęcia. Dzięki temuzawszebędziesz mieć pewność, że wiesz wszystko o imprezach.• MOJE PIWA - aplikacja dostarcza Ci znakomitego narzędziadozapisywania swoich własnych recenzji piw. Zrób zdjęcie, dodajopisi uzupełnij dokładną metryczkę. Piwo zostanie zapisane,orazzsynchronizowane z chmurą Google Drive, by utworzyć kopięzapasową.Zapisuj piwa i dziel się recenzjami z innymi.• RECENZJE - zobacz jakich nowych piw próbowali użytkownicy i jakjeoceniają. Szybko wyrazisz także własną opinię poprzezintuicyjnełapki w górę i dół.• STYLE - przeczytaj o najpopularniejszych stylach piwnychodAmeryki aż po Niemcy. Dokładna charakterystyka piwa opowie Cioaromacie, parametrach czy historii gatunku. Rozwiń boczne menuiprzeglądaj ponad 50 piwnych stylów.----------------------------------------------------------Strona www:http://hoptimist.plNapisz do nas:com.czterysery@gmail.comHoptimist application isacollection of the best pubs, the most interesting festivals,thelatest finest beers and breweries in Poland. With thisapplicationmuch better and faster you are familiar with the Polishscenecrafting and do not miss events in your area. If you want toknowmore and have fun with a beer to check out the app rightnow.• NEWS - every week application provides a completely new batchofupdates from breweries, exhibitors bloggers. Changes in themarket,the new beer or interest you will never be missed again.During thefestival there will be instantly informed (a) in ordernot to missanything.• BREWERIES - list Microbrewery / contract brewery / restaurantwiththe best beers. Here you will find a description of thebrewerybeers offer the exact metryczkami, images and logos.• BEER WEEK - selected each week of beer represent themostinteresting premiere. Thanks to the large label logo and thenameof the brewery and the beer quickly recognize the exactImprintpresent you with the most accurate data.• PUBS - the most interesting locations of beers and excellentfood.List of pubs / multitapów / restaurant across the Polishincludesextensive descriptions and photos of the site. Accuratecontactinformation and driveways. Suitable labels will inform youaboutevents and promotions and the comments and ratings will allowtheevaluation of the object.• FESTIVALS - when events are so much a need to gather them inoneplace. Each tab has an accurate description, contactinformation,driving directions and extensive pictures. With thisyou willalways be sure that you know everything about theevents.• MY BEER - the app provides you with an excellent tool torecordyour own review beers. Take a photo, add a description of theexactand complete Imprint. Beer will be saved and synchronized withtheGoogle Drive cloud to back up. Save beers and share reviewswithothers.• REVIEWS - see what new beers tried to users and how toevaluate.Quickly as you express your own opinion through intuitivefeet upand down.• STYLE - read about popular beer styles from America toGermany.The exact characteristics of beer will tell you about thearomacharacteristics and history of the genre. Expand the side menuandbrowse more than 50 styles of beer.-------------------------------------------------- --------Web page:http://hoptimist.plWrite to us:com.czterysery@gmail.com
Loading...