1.0.11 / February 3, 2016
(4.0/5) (4)
Loading...

Description

About Application:---------------------------------------Users ofBoutique Hotel Avanti Application get many useful information aboutthe accommodation, services and their stay in Hotel Avanti. Throughthe guide they can easily discover the best places in Brno.Use thisApplication to be informed about the Special Offers, News, CultureEvents in Brno. See where to go to drink best Coffee or preorderLunch or Dinner. Find the best and easiest way how to get to theHotel by using the function Transport or Quickly back to Hotel. Inthe section Guide choose the right destination and let theAplication navigates you there. Call or chat with reception to bein touch with hotel even You are outside.Application Hotel Avantiworks also OFFLINE even with MAPS!This product is a part of MyStaysolution.

App Information Hotel Avanti

Mediawork s.r.o. Show More...

BioCardio CZ 1.0.27 APK
Aplikace BioCardio CZ byla vyvinuta pro společnost Roché jakoedukační pomůcka pro doktory.Aplikace vyhodnocuje koncentrace NT-proBNP a Troponin T hs. Nazákladě zadaných hodnot pak stanovuje doporučení pro doktory.UPOZORNĚNÍ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplikaci je možná používat pouze v klinickém kontextu zapřítomnosti známek a příznaku, které vyvolávají podezření na akutnínebo chronické srdeční selhání. Tato aplikace byla vyvinuta jakoedukační pomůcka na základě aktuálních doporučení odbornékardiologické společnostiApplications BioCardio CZ was developed for Roche as an educationaltool for doctors.Application evaluated concentrations of NT-proBNP and Troponin Ths. Based on the values ​​entered then determines recommendationsfor doctors.CAUTION----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The application can only be used in a clinical context for thepresence of signs and symptoms that raise suspicion of acute orchronic heart failure. This application was developed as aneducational tool based on the current recommendations by theSociety of Cardiology
Hotel Galileo 1.3.55 APK
About Application:---------------------------------------Users ofHotel Galileo Application get many useful information about theaccommodation, services and their stay in Hotel Galileo. Throughthe guide they can easily discover the best places in Prague.Usethis Application to be informed about the Special Offers, News,Culture Events in Prague. See where to go to drink best Coffee orpreorder Lunch or Dinner. Find the best and easiest way how to getto the Hotel by using the function Transport or Quickly back toHotel. In the section Guide choose the right destination and letthe Aplication navigates you there. Take a headphones and play theAudioguide that describes you interests of the Prague`s monuments.Call or chat with reception to be in touch with hotel even You areoutside.Application Hotel Galileo works also OFFLINE even withMAPS!This product is a part of MyStay solution.About HotelGalileo:———————————————————Four star Hotel Galileo is a familyhotel belonging to the chain nestled in quid area closed to thecity centre. Hotel features spaciously apartments suitable forfamilies with children. Hotel is situated in the historicalresidential area of Prague called Vinohrady nearby the citycentre.AboutApplication:---------------------------------------Users of HotelGalileo Application get many useful information about theaccommodation, services and Their stay in Hotel Galileo. Throughthe guide They Can Easily discover the best places in Prague.Usethis Application to be Informed about the Special Offers, News,Culture Events in Prague. See where to go to drink Coffee or bestpreorder Lunch or Dinner. Find the best and easiest way how to getto the hotel by using the function or Quickly Transport back toHotel. In the section Guide Choose the right destination and letthe Aplication navigates you there. Take a headphones and play theAudioguide That Describes you Prague`s Interests of the monuments.Call or chat with reception to be in touch with hotel Even You areoutside.Application Hotel Galileo Also works OFFLINE Even withMAPS!This product is a part of mystate solution.About HotelGalileo:-------------------Four star Hotel Galileo is a familyhotel Belonging to the chain nestled in quid area closed to thecity center. The hotel features spaciously apartments Suitable forfamilies with children. Hotel is Situated in the historicalresidential area of ​​Prague Vinohrady Called the nearby citycenter.
OFTEX - test zraku 1.0.4 APK
Aplikace OFTEX používá jednoduché, standardizované testy kpřípadnému určení vad očí. Obsahuje základní popisy nejběžnějšíchočních vad, postupů léčby a lékařských zákroků, slovníčeknejběžnějších pojmů a přímé kontakty na oční lékaře společnostiOFTEX.OFTEX je moderní soukromá oční klinika a rozsáhlá síťšpičkově vybavených očních center a optik. Poskytujeme agarantujeme nejvyšší kvalitu a komplexnost zdravotní péče v oboruočního lékařství pacientům z celé České republiky.OFTEX applicationuses a simple, standardized tests to determine possible defects inthe eye. It contains basic descriptions of the most common eyedisorders, therapies and medical interventions, a glossary of themost common terms and direct contacts to ophthalmologists companyOFTEX.OFTEX is a modern private eye clinic and extensive network ofexcellently equipped ophthalmic centers and optics. We provide andguarantee the highest quality and comprehensiveness of health carein the field of ophthalmology patients from throughout the CzechRepublic.
Hotel Thermal 2.1.0 APK
About Application:---------------------------------------Users ofHotel Thermal Application get many useful information about theaccommodation, services and their stay in Hotel Thermal. Throughthe guide they can easily discover the best places in Carlsbad(Karlovy Vary) town.Use this application to be informed about theSpecial Offers, News, Spa and Wellness Treatment. See where to goto drink best Coffee or preorder Lunch or Dinner. Find the best andeasiest way how to get to the hotel by using the functionTransport. In the section Guide choose the right destination andlet the Aplication navigates you there. Call or chat with receptionto be in touch with hotel even You are outside.Application HotelThermal works also in OFFLINE even with MAPS!This product is a partof MyStay solution.About HotelThermal:---------------------------------------Hotel Thermal offerscomfortable accommodation, great spa and wellness treatments, withbeautiful view of the Carlsbad. You can also enjoy our uniqueswimming pool built on rock above the city.
Boutique Hotel Seven Days 1.0.14 APK
About Application:---------------------------------------Users of Boutique Hotel Seven Days Application get many usefulinformation about the accommodation, services and their stay inBoutique Hotel Seven Days. Through the guide they can easilydiscover the best places in Prague.Use this Application to be informed about the Special Offers, News,Culture Events in Prague. See where to go to drink best Coffee orpreorder Lunch or Dinner. Find the best and easiest way how to getto the Hotel by using the function Transport or Quickly back toHotel. In the section Guide choose the right destination and letthe Application navigates you there. Call or chat with reception tobe in touch with hotel even You are outside.Application Boutique Hotel Seven Days works also OFFLINE even withMAPS!This product is a part of MyStay solution.
Majáles Praha 1.1 APK
Aplikace Majáles Praha poslouží jako průvodce pro návštěvníkyPražského Majálesu 2014, který se koná 30. dubna.Naleznete zdevšechny důležité informace. Hlavně přehledný program a mapuareálu.Každý si může vytvořit vlastní program pouze s oblíbenýmikapelami, takže žádné vystoupení nepropásnete.Foťte a točte videa -pošleme Vám překvapení!Vyfoťte minimálně 10 fotek, nahrajte 3 videaa my Vám vytvoříme jedinečné překvapení.Application Majáles Prahaserve as a guide for visitors to Prague Rag Day 2014, which takesplace April 30.Here you will find all the important information.Mainly clear program and a map of the area.Everyone can createtheir own program with only your favorite bands, so you will notmiss any performances.Take pictures and videos turn - we will sendyou a surprise!Take a photo of at least 10 photos, upload videosand 3 we will create a unique surprise.
Retro Music Television 1.0 APK
Sledujte Retro Music Televison na svém mobilním telefonu atabletu!Čekají na vás tisíce těch nejlepších českých i zahraničníchvideoklipů z šedesátých až devadesátých let!Co dostanete s toutoaplikací?Živé vysílání Retro Music Television přímo do vašehomobilního zařízení.Watch Retro Music televison on your mobile phoneand tablet!They are waiting for you thousands of the best Czech andforeign movies from the sixties to the nineties!What you get withthis app?Live broadcasts Retro Music Television directly to yourmobile device.
Hotel Caesar 1.3.54 APK
About Application:---------------------------------------Users ofHotel Caesar Application get many useful information about theaccommodation, services and their stay in Hotel Caesar. Through theguide they can easily discover the best places in Prague.Use thisApplication to be informed about the Special Offers, News, CultureEvents in Prague. See where to go to drink best Coffee or preorderLunch or Dinner. Find the best and easiest way how to get to theHotel by using the function Transport or Quickly back to Hotel. Inthe section Guide choose the right destination and let theAplication navigates you there. Take a headphones and play theAudioguide that describes you interests of the Prague`s monuments.Call or chat with reception to be in touch with hotel even You areoutside.Application Hotel Caesar works also OFFLINE even withMAPS!This product is a part of MyStay solution.About HotelCaesar:———————————————————Four star Hotel Caesar is situated invery interesting touristic location of Prague City Centre, just fewsteps for the Vltava River and famous Wenceslas Square. The Hotelwith 89 cozy rooms has benefited from a demanding reconstruction ofhistorical building in year 2005 and now it is ready to comply withall comfort requirements, providing you will an unforgettableatmosphere when visiting Prague.AboutApplication:---------------------------------------Users of HotelCaesar Application get many useful information about theaccommodation, services and Their stay in Hotel Caesar. Through theguide They Can Easily discover the best places in Prague.Use thisApplication to be Informed about the Special Offers, News, CultureEvents in Prague. See where to go to drink Coffee or best preorderLunch or Dinner. Find the best and easiest way how to get to thehotel by using the function or Quickly Transport back to Hotel. Inthe section Guide Choose the right destination and let theAplication navigates you there. Take a headphones and play theAudioguide That Describes you Prague`s Interests of the monuments.Call or chat with reception to be in touch with hotel Even You areoutside.Application Hotel Caesar Also works OFFLINE Even withMAPS!This product is a part of mystate solution.About HotelCaesar:-------------------Four star Caesar Hotel is Situated invery interesting touristic location of Prague City Centre, just fewsteps for the Vltava River and famous Wenceslas Square. The cozyhotel with 89 rooms and has benefited from Demanding reconstructionof historical building in year 2005 and now it is ready to Complywith all comfort requirements, you will Providing an Unforgettableatmosphere When visiting Prague.
Loading...