1.2.0 / July 6, 2017
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Hold styr på dine symptomer ved at registrere dine dagligeoplevelser. Med app'en får du dermed overblik over udvikling afdine symptomer og du får et redskab til at notere oplysninger ikalenderen. App'ens informationer deles mellem enheder, deranvender samme login.Med en aftale mellem dig som bruger af app'enog din læge kan indtastede data automatisk deles, så din læge kanfølge din dagligdag uden nødvendigvis at kræve dit fysiske fremmødetil konsultation. Desuden kan lægen efter aftale med dig dele dinejournaloplysninger elektronisk med dig via app'en.Keep track ofyour symptoms by recording your daily experiences. With the app,thus giving you an overview of the development of your symptoms andyou get a tool to record the information in the calendar. App'sinformation shared between devices that use the same login.With anagreement between you as a user of the app and your doctor caninput data is automatically shared, so your doctor can monitor yourdaily lives without necessarily requiring your physical attendancefor consultation. In addition, the physician in agreement with youto share your medical records electronically with you via the app.

App Information How-R-you

Infomotor ApS Show More...

How-R-you 1.2.0 APK
Infomotor ApS
Hold styr på dine symptomer ved at registrere dine dagligeoplevelser. Med app'en får du dermed overblik over udvikling afdine symptomer og du får et redskab til at notere oplysninger ikalenderen. App'ens informationer deles mellem enheder, deranvender samme login.Med en aftale mellem dig som bruger af app'enog din læge kan indtastede data automatisk deles, så din læge kanfølge din dagligdag uden nødvendigvis at kræve dit fysiske fremmødetil konsultation. Desuden kan lægen efter aftale med dig dele dinejournaloplysninger elektronisk med dig via app'en.Keep track ofyour symptoms by recording your daily experiences. With the app,thus giving you an overview of the development of your symptoms andyou get a tool to record the information in the calendar. App'sinformation shared between devices that use the same login.With anagreement between you as a user of the app and your doctor caninput data is automatically shared, so your doctor can monitor yourdaily lives without necessarily requiring your physical attendancefor consultation. In addition, the physician in agreement with youto share your medical records electronically with you via the app.
Loading...