1.0.8 / March 14, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

HPQuiz är den nya appen för att pluggatillHögskoleprovet med vänner!

Plugga till Högskoleprovet och ha kul! Tävla mot vänner ochföljdin utveckling för att förbereda dig på bästa sätt införditthögskoleprov!

Tävla i kategorierna LÄS, ELF, MEK, ORD, NOG, KVA och XYZ.Över1000 nya frågor!

Högskoleprovet är en grym chans att förbättra dina chanserattkomma in på högskola eller universitet, och HPQuiz är detroligastesättet att plugga - och att ha roligt är det viktigasteför attorka fortsätta!

Följ din utveckling i kategorierna i Högskoleprovet och se vaddubehöver plugga mer på. Känner du någon som fått ett bra resultatpåHögskoleprovet? Fråga dina vänner om du behöver hjälp attförklaranågot.

För tillfället saknas DTK, men kategorin kommer upp så fortvihar löst det på ett bra sätt.

HPQuiz is the new apptostudy for Högskoleprovet with friends!

Plug the Scholastic Aptitude Test and have fun! Competeagainstfriends and follow your progress to prepare you in the bestwaybefore your university aptitude!

Compete in the categories READ, ELF, MEK, word, enough, KVAandXYZ. Over 1000 new questions!

Högskoleprovet is a cruel chance to improve your chancesofgetting into college or university, and HPQuiz is the most funwayto study - and to have fun is the key to coping continue!

Follow your progress in the categories of Högskoleprovet andseewhat you need to study more. Do you know anyone with agoodperformance on the Scholastic Aptitude Test? Ask your friendsforhelp to explain something.

Currently, not the DTK, but the category will come up as soonaswe have solved it in a good way.

App Information HPQuiz: Högskoleprovet Quiz

 • App Name
  HPQuiz: Högskoleprovet Quiz
 • Package Name
  se.eduquiz.HPQuiz
 • Updated
  March 14, 2016
 • File Size
  5.2M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.8
 • Developer
  EduQuiz
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
  Visit website Email hej@hpquiz.se
  Jungfrugatan 7b 114 44 Stockholm
 • Google Play Link

EduQuiz Show More...

HPQuiz: Högskoleprovet Quiz 1.0.8 APK
EduQuiz
HPQuiz är den nya appen för att pluggatillHögskoleprovet med vänner!Plugga till Högskoleprovet och ha kul! Tävla mot vänner ochföljdin utveckling för att förbereda dig på bästa sätt införditthögskoleprov!Tävla i kategorierna LÄS, ELF, MEK, ORD, NOG, KVA och XYZ.Över1000 nya frågor!Högskoleprovet är en grym chans att förbättra dina chanserattkomma in på högskola eller universitet, och HPQuiz är detroligastesättet att plugga - och att ha roligt är det viktigasteför attorka fortsätta!Följ din utveckling i kategorierna i Högskoleprovet och se vaddubehöver plugga mer på. Känner du någon som fått ett bra resultatpåHögskoleprovet? Fråga dina vänner om du behöver hjälp attförklaranågot.För tillfället saknas DTK, men kategorin kommer upp så fortvihar löst det på ett bra sätt.HPQuiz is the new apptostudy for Högskoleprovet with friends!Plug the Scholastic Aptitude Test and have fun! Competeagainstfriends and follow your progress to prepare you in the bestwaybefore your university aptitude!Compete in the categories READ, ELF, MEK, word, enough, KVAandXYZ. Over 1000 new questions!Högskoleprovet is a cruel chance to improve your chancesofgetting into college or university, and HPQuiz is the most funwayto study - and to have fun is the key to coping continue!Follow your progress in the categories of Högskoleprovet andseewhat you need to study more. Do you know anyone with agoodperformance on the Scholastic Aptitude Test? Ask your friendsforhelp to explain something.Currently, not the DTK, but the category will come up as soonaswe have solved it in a good way.
Loading...