1.0 / August 6, 2016
(4.7/5) (20)
Loading...

Description

Hukuk Sözlüğü, TurkishCode.com tarafından geliştirilmiş ücretsiz vereklam içermeyen bir uygulamadır.Özellikleri:* 3310 adet kayıtiçerir.* İnternet bağlantısı gerektirmez.* İsteğe göre terimleri"favori terim" olarak belirleyebilirsiniz.* Terimler arasında aramayapabilirsiniz.* Uygulama kâr amacı gütmeyerek; sadece faydasağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle reklamiçermemektedir. Yani; zevkle ve abuk sabuk reklamlar olmadanterimlerin açıklamalarını okuyabilirsiniz.Not : Tüm terimler gözdengeçirilimeye çalışılmış olup; hatalı yada eksik terim tespitettiğiniz ve tarafımıza (info@turkishcode.com aracılığıyla)bildirdiğiniz takdirde, bir sonraki güncellemede düzeltmesağlanacaktır.Faydalı olmasını dileriz...Law Dictionary is a freeand ad-free application developed by my turkishcode.co.Features:*3310 total includes records.* Does not require an Internetconnection.* Upon request, the terms "favorite term" can set.* Youcan search terms.* Application profit by GUTMAR; It was developedto provide benefits only. Therefore it contains advertising. So;You can look at the pleasures and farcical explanation of the termwithout ads.Note: The review has attempted to review all terms; Youdetect missing or incorrect term and by us (through myinfo@turkishcode.co) if you inform, it will provide an update atthe next revision.We hope to be helpful ...

App Information Hukuk Sözlüğü

 • App Name
  Hukuk Sözlüğü
 • Package Name
  com.turkishcode.hukuksozlugu
 • Updated
  August 6, 2016
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  TurkishCode
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

TurkishCode Show More...

Deyimler Sözlüğü 1.0 APK
TurkishCode
Deyimler Sözlüğü, TurkishCode.com tarafından geliştirilmiş ücretsizve reklam içermeyen bir uygulamadır.Özellikleri:* 8793 adet kayıtiçerir.* İnternet bağlantısı gerektirmez.* Beğendiğiniz deyimlerifavori deyim olarak belirleyebilirsiniz.* Deyimler arasında aramayapabilirsiniz.* Uygulama kâr amacı gütmeyerek; sadece faydasağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle reklamiçermemektedir. Yani; zevkle ve abuk sabuk reklamlar olmadandeyimleri okuyabilirsiniz.Not : Tüm deyimler gözden geçirilimeyeçalışılmış olup; hatalı yada eksik deyim tespit ettiğiniz vetarafımıza (info@turkishcode.com aracılığıyla) bildirdiğiniztakdirde, bir sonraki güncellemede düzeltmesağlanacaktır.Uygulamanın web sürümü için :http://www.gunceldeyimler.com/Faydalı olmasını dileriz...PhrasesDictionary is a free and ad-free application developed by myturkishcode.co.Features:8793 * Total includes records.* Does notrequire an Internet connection.* You can select expressions asfavorite phrases you like.* You can search Phrases.* Applicationprofit by GUTMAR; It was developed to provide benefits only.Therefore, it does not contain advertising. So; You can read withpleasure and farcical statement without ads.Note: All statementshas been tried to be revised; incorrect or incomplete statementsand determined that you provide us (I info@turkishcode.co through)if you inform, it will provide an update at the next revision.Forthe web version of the application:http://www.gunceldeyimler.com/We hope to be helpful ...
Atasözleri Sözlüğü 1.0 APK
TurkishCode
Atasözleri Sözlüğü, TurkishCode.com tarafından geliştirilmişücretsiz ve reklam içermeyen bir uygulamadır.Özellikleri:* 3178adet kayıt içerir.* İnternet bağlantısı gerektirmez.* BeğendiğinizAtasözlerini favori Atasözü olarak belirleyebilirsiniz.* Atasözleriarasında arama yapabilirsiniz.* Uygulama kâr amacı gütmeyerek;sadece fayda sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle reklamiçermemektedir. Yani; zevkle ve abuk sabuk reklamlar olmadanAtasözlerini okuyabilirsiniz.Not : Tüm atasözleri gözdengeçirilimeye çalışılmış olup; hatalı yada eksik Atasözü tespitettiğiniz ve tarafımıza (info@turkishcode.com aracılığıyla)bildirdiğiniz takdirde, bir sonraki güncellemede düzeltmesağlanacaktır.Uygulamanın web sürümü için :http://www.guncelatasozleri.com/Faydalı olmasınıdileriz...Dictionary of Proverbs is a free and ad-free applicationdeveloped by my turkishcode.co.Features:3178 * Total includesrecords.* Does not require an Internet connection.* You can selectyour favorite Proverb Proverbs as you like.* You can searchProverbs.* Application profit by GUTMAR; It was developed toprovide benefits only. Therefore, it does not contain advertising.So; You can look at the pleasures and Proverbs farcical withoutads.Note: All proverbs has been tried to be revised; Incorrect ormissing and Sayings that you identify to us (through myinfo@turkishcode.co) if you inform, will provide an update at thenext revision.For the web version of the application:http://www.guncelatasozleri.com/We hope to be helpful ...
Hukuk Sözlüğü 1.0 APK
TurkishCode
Hukuk Sözlüğü, TurkishCode.com tarafından geliştirilmiş ücretsiz vereklam içermeyen bir uygulamadır.Özellikleri:* 3310 adet kayıtiçerir.* İnternet bağlantısı gerektirmez.* İsteğe göre terimleri"favori terim" olarak belirleyebilirsiniz.* Terimler arasında aramayapabilirsiniz.* Uygulama kâr amacı gütmeyerek; sadece faydasağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle reklamiçermemektedir. Yani; zevkle ve abuk sabuk reklamlar olmadanterimlerin açıklamalarını okuyabilirsiniz.Not : Tüm terimler gözdengeçirilimeye çalışılmış olup; hatalı yada eksik terim tespitettiğiniz ve tarafımıza (info@turkishcode.com aracılığıyla)bildirdiğiniz takdirde, bir sonraki güncellemede düzeltmesağlanacaktır.Faydalı olmasını dileriz...Law Dictionary is a freeand ad-free application developed by my turkishcode.co.Features:*3310 total includes records.* Does not require an Internetconnection.* Upon request, the terms "favorite term" can set.* Youcan search terms.* Application profit by GUTMAR; It was developedto provide benefits only. Therefore it contains advertising. So;You can look at the pleasures and farcical explanation of the termwithout ads.Note: The review has attempted to review all terms; Youdetect missing or incorrect term and by us (through myinfo@turkishcode.co) if you inform, it will provide an update atthe next revision.We hope to be helpful ...
Tıp Sözlüğü 2.0 APK
TurkishCode
Tıp Sözlüğü, TurkishCode.com tarafından geliştirilmiş ücretsiz vereklam içermeyen bir uygulamadır.Özellikleri:* 64755 adet kayıtiçerir.* İnternet bağlantısı gerektirmez.* İsteğe göre terimleri"favori terim" olarak belirleyebilirsiniz.* Terimler arasında aramayapabilirsiniz.* Terimlerin anlamlarında arama yapabilirsiniz.*Uygulama kâr amacı gütmeyerek; sadece fayda sağlamak amacıylageliştirilmiştir. Bu nedenle reklam içermemektedir. Yani; zevkle veabuk sabuk reklamlar olmadan terimlerin açıklamalarınıokuyabilirsiniz.Not : Tüm terimler gözden geçirilimeye çalışılmışolup; hatalı yada eksik terim tespit ettiğiniz ve tarafımıza(info@turkishcode.com aracılığıyla) bildirdiğiniz takdirde, birsonraki güncellemede düzeltme sağlanacaktır.Faydalı olmasınıdileriz...Medical Dictionary is a free and ad-free applicationdeveloped by my turkishcode.co.Features:* 64 755 Total includesrecords.* Does not require an Internet connection.* Upon request,the terms "favorite term" can set.* You can search terms.* You cansearch the meaning of the term.* Application profit by GUTMAR; Itwas developed to provide benefits only. Therefore it containsadvertising. So; You can look at the pleasures and farcicalexplanation of the term without ads.Note: The review has attemptedto review all terms; You detect missing or incorrect term and by us(through my info@turkishcode.co) if you inform, it will provide anupdate at the next revision.We hope to be helpful ...
Tel Feneri 1.0 APK
TurkishCode
Tel Feneri, Turkishcode.comtarafındangeliştirilmiş bir el feneri uygulamasıdır. Telonunuzdabulunanflaşı dilediğiniz zaman kolayca kontrol etmenize vekullanmanızaolanak sağlar.Tel Flashlight isaflashlight app was developed by Turkishcode.co. at any time inyourTelonu flash it allows you to use and easy to control.
EnPratik - İngilizce Kelime Ezberleme ve Sözlük 1.2 APK
TurkishCode
EnPratik, hızlı bir şekilde, ücretsiz ve sınırsız olarakİngilizcekelime ezberleme üzerine tasarlanmıştır.Kelimeezberlemenin yanısıra İngilizce - Türkçe, Türkçe - İngilizce sözlüközelliği debulunmaktadır.Binlerce kayıt arasından;- Çoktan seçmelitest,-Kelime eşleştirme,- Kelime yazma,-Dinleme anlama testi gibitestseçenekleriyle kolayca ingilizce pratikyapabilirsiniz.Kelimeseviyeleri Temel Seviye, Orta Seviye, İleriSeviye, Çok Kullanılanvb. gruplara ayrılmıştır.İstediğiniz zorlukseviyesindeçalışabilirsiniz.EnPratik YDS, TOEFL IBT, GRE sınavlarıiçin degruplar ve kelimeler içermektedir.Dilerseniz kendikelimeleriniziekleyebilir, var olan kelimeleri düzenleyebilirvesilebilirsiniz.Kelimeleri;-Ezberlenilen-Zorlanılan-Favorikelimeolarak belirleyebilir ve bu kelimelere ilgilikategorilerdenkolayca erişebilirsiniz.- EnPratik sayesinde kolaycakendisözlüğünüzü ve kelime havuzunuzuoluşturabilirsiniz.-Yedeklemeözelliği sayesinde; cihazınıza formatatmanız gereken yadacihazınızı değiştireceğiniz durumlardaverilerinizi kolayca yedekalıp kullanabilirsiniz. Bu sayede eklemişolduğunuz kayıtlar ya dauygulamadaki kayıtlarda yapmış olduğunuzdüzenlemeler kalıcıolacaktır.- EnPratik internetgerektirmez.-EnPratik tamamenücretsiz ve sınırsızdır.İngilizce -Türkçe, Türkçe - İngilizce,Irregular, Phrasal sözlük kısımlarıylada binlerce sözlük kaydınakolayca erişebilirsiniz.Faydalı olmasınıdileriz...enpratik,quickly, is designed as a free and unlimited onmemorizing Englishwords.as well as memorizing words of English -Turkish, Turkish -English Dictionary There is also afeature.Thousands of records;-Multiple choice test,- Keywordmatching,- Word writing,You caneasily practice their Englishcomprehension test test option as-Listen up.Words levels BasicLevel, Intermediate, Advanced,Multi-used and so on. It is dividedinto groups.You can work at thelevel of difficulty youwant.enpratik YDS, TOEFL iBT contains wordsfor groups and GREexams.If you wish, you can add your own words,you can edit anddelete existing words.Words;the -Ezberlenilthe-Zorlanıl-Favoritewords can determine the appropriate category andyou can easilyaccess to these words.- With enpratik you can easilycreate your owndictionary and word pool.Through-Backup feature;Format your devicein case you need to take to change your deviceor you can use easilytake backup of your data. In this way, therecords you have added oredits you've made to the record in theapplication will bepermanent.- it does not require enpratik theinternet.-enpratik iscompletely free and unlimited.English -Turkish, Turkish - English,Irregular, easily accessible to thethousands of dictionary recordwith phrasal dictionary section.Wehope to be helpful ...
Almanca Türkçe Sözlük 1.2 APK
TurkishCode
Almanca - Türkçe sözlük.Türkçe - Almanca sözlük.*İnternetgerektirmez.- Sözlükte varolan kayıtları düzenleme,silmeözelliği.- Yeni kayıt ekleme özelliği.- Favori kayıtbelirlemeözelliği.- Verileri yedekleme ve geri yükleme özelliği.- 6adettema (renk) özelliği- İki farklı ekran görünümü. (Liste halindeyada tek pencere)- Seslendirme özelliğiFaydalıolmasınıdileriz...German - Turkish dictionary.Turkish - Germandictionary.*Does not require Internet.- existing records in thedictionaryediting, deleting feature.- Ability to add new records.-Favoriterecords identifying feature.- Data backup and restorefeature.- 6themes (colors) feature- Two different screen view. (Inthe list,or a single window)- Voiceover featureWe hope to behelpful ...
Bilmeceler 1.2 APK
TurkishCode
- Bilmeceler uygulaması ile özenle seçilmiş ve kategorilereayrılmış bilmecelere kolayca erişebilirsiniz.- İnternetgerektirmez.- Beğendiğiniz bilmeceleri favori bilmece olarakkaydedebilirsiniz.- carefully selected applications with the riddleriddle and you can access them easily divided into categories.- itdoes not require Internet.- You can save your favorite jigsawpuzzles as you like.
Loading...