2.4.3 / October 25, 2017
(4.5/5) (37)

Description

Mit der App der SV der Humboldtschule hast du deinen persönlichenStunden-, und Vertretungsplan immer im Überblick. In einerkompakten Übersicht siehst du all deinen Unterricht, Vertretungenwerden automatisch mit dem Stundenplan kombiniert.Die eingebautenKommunikationstools helfen dir unter anderem, Hausaufgaben einfacheinzutragen und bequem mit Mitschülern zu teilen. Die App hilft dirdabei, immer deine persönlichen Hausaufgaben im Überblick zubehalten, so dass du sie nie wieder vergessen wirst.With the app ofSV Humboldt school you have your personal hours, and representationplan always at a glance. In a compact overview you see all yourlessons, missions are automatically combined with the timetable.Thebuilt-in communication tools will help you easily write homeworkamong others and easily share with classmates. The app helps you toalways keep your personal homework at a glance so that you'll neverforget.

App Information HUS HG App

 • App Name
  HUS HG App
 • Package Name
  de.humboldtschule_hg.app.ng
 • Updated
  October 25, 2017
 • File Size
  9.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.4.3
 • Developer
  HUS
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
HUS Show More...
Motivisti 1.1.1 APK
HUS
Motivoidu arkiseen muutokseen! Motivisti on hauska jahelppokäyttöinen mobiilisovellus, joka kannustaa elämänlaatuaparantaviin muutoksiin. Sovellus sisältää muutosta tukeviamietelauseita. Sovelluksen on tuottanut Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiiri (HUS) ja sisällön ovat tuottaneet Terveyskylä.fija Mielenterveystalo.fi -palveluiden asiantuntijat. Motivistintoiminta lyhyesti:1. Valitse itsellesi viikon ajaksi päivittäinenterveyteen, itsesi kehittämiseen tai ihmissuhteisiin liittyvätehtävä. Halutessasi voit määritellä sen itse, omin sanoin.2. Voitasettaa itsellesi tehtävään liittyvän muistutuksen valitsemaasikellonaikaan, jolloin laitteen ruutuun ilmestyy inspiroivamietelause. 3. Jokaisen päivän lopussa arvioit, onnistuitkotehtävässäsi.4. Voit myös selata aiemmin tekemiäsi tehtäviä, nähdäniiden onnistumisprosentit ja kopioida niitä seuraavien tehtävienpohjaksi.Get motivated to change everyday! Motivisti is a funand easy-to-use mobile application that encourages life-enhancingchanges. The application includes supporting changemaxims. The application is produced by the Helsinki andUusimaa Hospital District (HUS), and the contents are producedTerveyskylä.fi and Mielenterveystalo.fi servicesexperts. Motivistin operation in brief:1. Choose the period ofone week the daily health, self development, or related to humanrelations task. You can define it yourself, in your own words.2.You can set yourself a reminder associated with this task, selectthe clock time when the device screen will appear in an inspiringaphorism.3. At the end of each day, you evaluate, succeeded in itstask.4. You can also search functions have made previously, seetheir success rate and copy them as a basis for the followingtasks.
HuimaHiilari 1.0 APK
HUS
HuimaHiilari on peli, jonka avulla diabetesta sairastavat lapset januoret oppivat ruokien hiilihydraattien laskentaa. Peli sopii hyvinmyös aikuisille ja ammattilaisille.Testiryhmänä toimineet lapsetovat ottaneet pelin ilolla vastaan. Hiilihydraattien laskennanharjoittelu voi olla innostavaa, jopa koukuttavaa. Juuridiabetekseen sairastunut voi pelin avulla aloittaa harjoittelun,kokeneempi testata ja päivittää taitojaan.HuimaHiilari onensimmäinen Terveyskylän tuottama peli. Sen sisältö on kehitettyHUS:n ravitsemusterapiayksikön ja Terveyskylä.fi:n Lastentalonasiantuntijoiden voimin. Tekninen toteutus on tehtyoppilaitosyhteistyönä Metropolia Game Studion opiskelijoidenkanssa.HuimaHiilari is a game, which allows diabetes children andyoung people learn about food carbohydrate counting. The game isalso suitable for adults and professionals.acted in a test group,the children have taken the game with joy. Carbohydrate countingtraining can be exciting, even addictive. Just have diabetes canstart the game by means of training, the more experienced test, andupdate their skills.HuimaHiilari is the first game produced by theHealth Village. Its content has been developed HUS nutritionaltherapy unit and Terveyskylä.fi's Children's house experts.Technical implementation is made educational institution incollaboration with the Helsinki Metropolia Game Studio's students.
HUS HG App 2.4.3 APK
HUS
Mit der App der SV der Humboldtschule hast du deinen persönlichenStunden-, und Vertretungsplan immer im Überblick. In einerkompakten Übersicht siehst du all deinen Unterricht, Vertretungenwerden automatisch mit dem Stundenplan kombiniert.Die eingebautenKommunikationstools helfen dir unter anderem, Hausaufgaben einfacheinzutragen und bequem mit Mitschülern zu teilen. Die App hilft dirdabei, immer deine persönlichen Hausaufgaben im Überblick zubehalten, so dass du sie nie wieder vergessen wirst.With the app ofSV Humboldt school you have your personal hours, and representationplan always at a glance. In a compact overview you see all yourlessons, missions are automatically combined with the timetable.Thebuilt-in communication tools will help you easily write homeworkamong others and easily share with classmates. The app helps you toalways keep your personal homework at a glance so that you'll neverforget.
Unettomuuden nettiterapia 570 APK
HUS
Nettiterapian aloittamiseksi tarvitset lähetteen lääkäriltäsi.Nettiterapia on asiakkaille maksutonta. Unettomuuden nettiterapianUniterapia-sovellus auttaa sinua irti unettomuudesta.Nettiterapiassa saat tietoa unen edellytyksistä ja harjoittelettapoja auttaa unen tuloa ja vähentää stressiä. Unettomuudenselättämisessä sinua tukee myös oma nettiterapeutti, jonka kanssavoit viestitellä sovelluksen kautta. Sovellus on suunniteltu niin,että terapiaasi voidaan yhdistää tulevaisuudessa eri tietolähteitäkuten HealthKit. Nettiterapia on tieteelliseen näyttöön perustuentehokas apu unettomuuteen. Unettomuuden nettiterapia on tarkoitettu16+ ikäisille, jotka kärsivät unettomuudesta. Lisätietojanettiterapioista: www.nettiterapiat.fi
Terveyskylä Päiväkirja 3.3.0 APK
HUS
Terveyskylä päiväkirja on Terveyskylän Omapolulle kytkeytyvämobiilisovellus, jonka avulla voidaan välittää hoitavalleammattilaiselle tietoja esim. oireesta tai seurattavasta arvostatarpeen mukaan jopa useita kertoja päivässä. Sovelluksenkäyttäminen vaatii rekisteröitymistä Omapolulle. Päiväkirjasovelluson tarkoitettu tiedon syöttöön ja tiedon siirtämiseen, eli sovellusitsessään ei sisällä laskentaa, grafiikan muodostusta taihälytyksiä. Hoidon seuranta tapahtuu aina digihoitopolullaammattilaisen valvonnassa. Sovelluksessa olevat päiväkirjat voivatliittyä myös Omapolulla oleviin omahoito-ohjelmiin, jolloinpäiväkirjan tiedot ovat vain käyttäjän itsensä nähtävissä. Omapolkuon terveydenhuollon digitaalinen palvelukanava, jolle voidaanliittää myös digihoitopolkuja sekä omahoito-ohjelmia. ​​​​​Sinuahoitavassa terveydenhuollon yksikössä voi ollaOmapolku-palvelukanava käytössä, jolloin sinua pyydetäänrekisteröitymään palveluun. Omapolku on turvallinenpalveluympäristö, joka käyttää vahvaa tunnistautumista. Palveluunkirjaudutaan suomalaisilla pankkitunnuksilla taimobiilivarmenteella. Omapolku-palvelukanavalle avautuvatdigihoitopolut ovat verkossa toimivia hoito-ohjelmia, jotka avataanterveydenhuollon toimesta lähetteen tai olemassa olevanhoitosuhteen perusteella. Osa digihoitopoluista on täysin verkossatoteutettavia valmennus- ja terapiaohjelmia, osa taas kytkeytyytiiviisti sairaalassa annettavaan hoitoon. Lisätietoja jarekisteröityminen Omapolulle:https://www.terveyskyla.fi/palvelut/omapolku-palvelukanava-ja-digihoitopolut
Loading...