2 / April 8, 2013
(3.8/5) ()
Loading...

Description

I wanna be the guy – the hardest, fastpacedgame on Android. Test Your reflex on 8 crazy levels. Try tobeatthem all and unlock all new characters. Challenge friendstopreform higher scores. Complete all challenges. So addicting,thatyou would never want to stop playing. NOW WITH ALLCHARACTERSUNLOCKED!

App Information I wanna be the guy! ULTIMATE

 • App Name
  I wanna be the guy! ULTIMATE
 • Package Name
  com.kyrculer.robotgame
 • Updated
  April 8, 2013
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2
 • Developer
  KYRGaming
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  $1.26
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Visit website Email kyrcooler@gmail.com
  Gałczyńskiego 35b 64-800 Chodzież Polska
 • Google Play Link

KYRGaming Show More...

I wanna be the guy! 1 APK
KYRGaming
I wanna be the guy – the hardest, fast paced game on Android. TestYour reflex on 8 crazy levels. Try to beat them all and unlock allnew characters. Challenge friends to preform higher scores.Complete all challenges. So addicting, that you would never want tostop playing. WEBSITE:https://www.facebook.com/pages/KYRGaming/474665682605601
Zgadnij To! Dla dwóch osób! 1.2 APK
KYRGaming
Sposób na udaną imprezę, spotkanie zeznajomymiczy wieczór gier? Zgadnij To! Ogromna ilość haseł orazkategorie dlakażdego. Kalambury, filmy, aktorzy, gry, muzycy,seriale i bajki,marki oraz książki! Jest Was dwóch? Grajcie nazmianę. Jest Waswięcej? Podzielcie się na drużyny i rywalizujcie.Miły sposób naspędzenie czasu oraz testowanie swojej wiedzy. Jakgrać? Prosto -jedna osoba trzyma telefon tak by nie widziećekranu, natomiastdruga, próbuje opisać lub pokazać dane hasło. Niewolno wypowiadaćżadnej części słowa wypisanego na ekranie, anitłumaczenia go nainny język. W przypadku kategorii kalamburów niewolno mówić - tylkopokazywać :) Kliknij po prawej stronie, gdyodgadniesz frazę, lub polewej by ją pominąć. Mamy nadzieję, żebędziecie się dobrze przy tymbawić. Uwaga na prawdę wciąga.The way to asuccessfulevent, meeting with friends or evening games? Guess It! Ahugenumber of entries and categories for everyone. Puns,movies,actors, games, musicians, TV series and cartoons, brands andbooks!There are two of you? Sing praises to change. It you more?Divideinto teams and rywalizujcie. Nice way to spend time andtestingtheir knowledge. How to play? Simple - one person holdingthe phoneso as not to see the screen, and the other, trying todescribe orshow data password. Do not speak of any part of the wordcheckedout on the screen, or translating it into another language.For thecategories of puns do not speak - only show :) Click on therightwhen you guess a phrase, or left to skip it. We hope that youwillbe well at this time. Note really sucks.
The Crew Instants 1.0 APK
KYRGaming
Your favourite quotes from The Crew!RemindYour self the best moments such as "I dont even have UNO!".Crewswag just for You! Do You remember them all? That's thegreatestapp in the World bruh!
Stop The Geometry 3.0 APK
KYRGaming
Stopping them is harder than it looks! DoYouthink You got what it takes to stop them all?It's all about precision, reaction time and eye-handcoordination!Fun and addictive, increasingly challanging. All Youhave to do isstop one by one at the right time in exact order, tryit!http://kyrgaming.com/">KYRGaming
Ninja Cat Brothers 2 APK
KYRGaming
You play as Ninja Cat Brothers, help themdodgepots and collect donuts. Set new scores and unlock all ofthem!Really addictive, easy to pick up and hard to master.Game gets more and more challenging as you go - see if you havethecoordination and reflex needed!Press left part of the screen to jump as a left cat andrightside to jump as right cat!!You play as NinjaCatBrothers, help them dodge pots and collect donuts. Set newscoresand unlock all of them! Really addictive, easy to pick up andhardto master.Game gets more and more challenging as you go - see if you havethecoordination and reflex needed!Press left part of the screen to jump as a cat left andrightside to jump as right cat !!
Zgadnij To! Dla dwóch osób 1.0 APK
KYRGaming
Sposób na udaną imprezę, spotkanie zeznajomymiczy wieczór gier? Zgadnij To! Ogromna ilość haseł orazkategorie dlakażdego. Kalambury, filmy, aktorzy, gry, muzycy,seriale i bajki,marki oraz książki! Jest Was dwóch? Grajcie nazmianę. Jest Waswięcej? Podzielcie się na drużyny i rywalizujcie.Miły sposób naspędzenie czasu oraz testowanie swojej wiedzy. Jakgrać? Prosto -jedna osoba trzyma telefon tak by nie widziećekranu, natomiastdruga, próbuje opisać lub pokazać dane hasło. Niewolno wypowiadaćżadnej części słowa wypisanego na ekranie, anitłumaczenia go nainny język. W przypadku kategorii kalamburów niewolno mówić - tylkopokazywać :) Kliknij po prawej stronie, gdyodgadniesz frazę, lub polewej by ją pominąć. Mamy nadzieję, żebędziecie się dobrze przy tymbawić. Uwaga na prawdę wciąga.Kupując tę grę oprócz wsparcia nas,masz pewność, na rozwijanieprojektu oraz dostęp do wszystkichprzyszłych kategorii oraz nowychhaseł. Dziękujemy.The way to asuccessfulevent, meeting with friends or evening games? Guess It! Ahugenumber of entries and categories for everyone. Puns,movies,actors, games, musicians, TV series and cartoons, brands andbooks!There are two of you? Sing praises to change. It you more?Divideinto teams and rywalizujcie. Nice way to spend time andtestingtheir knowledge. How to play? Simple - one person holdingthe phoneso as not to see the screen, and the other, trying todescribe orshow data password. Do not speak of any part of the wordcheckedout on the screen, or translating it into another language.For thecategories of puns do not speak - only show :) Click on therightwhen you guess a phrase, or left to skip it. We hope that youwillbe well at this time. Note really sucks. By purchasing thisgamebesides support us, you are sure to develop the project andaccessto all future categories and new passwords. Thank you.
I wanna be the guy! ULTIMATE 2 APK
KYRGaming
I wanna be the guy – the hardest, fastpacedgame on Android. Test Your reflex on 8 crazy levels. Try tobeatthem all and unlock all new characters. Challenge friendstopreform higher scores. Complete all challenges. So addicting,thatyou would never want to stop playing. NOW WITH ALLCHARACTERSUNLOCKED!
Loading...