1.3.5 / October 16, 2017
(2.8/5) (4)
Loading...

Description

Here at iDrive Technologies, we understand the stress oflearningtheory for your driving test. Our application will help youpreparefor your UK Driving Theory Test by allowing you to practice750up-to-date questions. The application also includes aprogresstracking system to allow you to measure your performance!Ourimages and videos will help contribute to a more in-depthawarenessof what you can expect on your test.Main Features:• Thisapp issuitable for users in Great Britain.• Regularly updated.Lastupdate April 2018• Contains up to date DVSA revisionquestions.•Test yourself on your weakest categories.• Take mocktests to testyour progress, designed to give you a feel of the realtest.• Havethe ability to review all your right and wrong answersand whereyou can improve.• Built in progress monitor to keep trackof yourimprovements over time.• Practice questions on the go! Thisappallows you to study for your test wherever you are.Chceszzdaćegzamin teoretyczny na katgorie A w WielkiejBrytanii?Barierajęzykowa nie jest już problemem!iDrive to pierwszana rynkuaplikacja mobilna, która umożliwia zdanie brytyjskiegoegzaminuteoretycznego na prawo jazdy kategorii A.W aplikacjiiDriveznajdziesz aż blisko 750 pytań z bazy danych pytanDVSA!iDrivezawiera specjalistyczne, dwujęzyczne materiałyszkoleniowe, któreprzygotowaliśmy dla Ciebie we współpracy zcertyfikowanym biuremtłumaczeń oraz polskimi i brytyjskimiinstruktorami nauki jazdy.Ucz się szybko, przyjemnie i skutecznie –gdziekolwiek jesteś ikiedykolwiek masz czas. Wystarczy, że maszprzy sobie smartfona.Naczym to polega?• Pobierasz aplikację iDrivena swój telefon•Dostajesz dostęp do bazy pytań, które pojawiają sięna państwowymegzaminie teoretycznym na prawo jazdy w WielkiejBrytanii• Uczyszsię śledząc na bieżąco swoje postępy – to dziękifunkcji ProgressTracking• W dowolnym momencie możesz zmienić językaplikacji, coułatwi Ci zrozumienie pytań• Są to pytania zoficjalnej bazy danychpytań DVSA z 2018 r.• Nigdzie nie znajdziesztaniej!!!!!iDrive toidealne rozwiązanie dla osób, które słabo znająjęzyk angielski iobawiają się problemów podczas egzaminu. Spokojnie– nie straciszczasu i pieniędzy. Dzięki tej aplikacji będzieszdoskonaleprzygotowany!“The Theory Test Revision Questions andAnswers. ©Crown copyright. Driver and Vehicle Standards Agency. Thequestionsand answers in this work have been translated into Polishby iDriveTechnologies Ltd. and are published by iDrive TechnologiesLtd.under licence from the Driver and Vehicle Standards Agency.TheDriver and Vehicle Standards Agency does not acceptanyresponsibility for the accuracy or content of this work.”

App Information iDrive Theory Test Bikes PL/EN

 • App Name
  iDrive Theory Test Bikes PL/EN
 • Package Name
  io.iDrivetheoryformotorbikes.pl.release
 • Updated
  October 16, 2017
 • File Size
  4.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3.5
 • Developer
  Eva Fryc
 • Installs
  10+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
  43 Greelfield Park, BS20 6RG Portishead, UK
 • Google Play Link

Eva Fryc Show More...

iDrive theory test 2018 UK/PL 1.3.4 APK
Eva Fryc
Chcesz zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy w WielkiejBrytanii?Bariera językowa nie jest już problemem!iDrive to pierwszana rynku aplikacja mobilna, która umożliwia zdanie brytyjskiegoegzaminu teoretycznego na prawo jazdy..W aplikacji iDriveznajdziesz aż blisko 800 pytań z bazy danych pytan DVSA!iDrivezawiera specjalistyczne, dwujęzyczne materiały szkoleniowe, któreprzygotowaliśmy dla Ciebie we współpracy z certyfikowanym biuremtłumaczeń oraz polskimi i brytyjskimi instruktorami nauki jazdy.Ucz się szybko, przyjemnie i skutecznie – gdziekolwiek jesteś ikiedykolwiek masz czas. Wystarczy, że masz przy sobie smartfona.Naczym to polega?• Pobierasz aplikację iDrive na swój telefon•Dostajesz dostęp do bazy pytań, które pojawiają się na państwowymegzaminie teoretycznym na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii• Uczyszsię śledząc na bieżąco swoje postępy – to dzięki funkcji ProgressTracking• W dowolnym momencie możesz zmienić język aplikacji, coułatwi Ci zrozumienie pytań• Są to pytania z oficjalnej bazy danychpytań DVSA z 2018r.• hZawiera najwiekszą w UK bazę danych polskichinstruktorów. Zdaj test i umów sie na jazdy jakie to proste.•Nigdzie nie znajdziesz taniej!!!!!iDrive to idealne rozwiązanie dlaosób, które słabo znają język angielski i obawiają się problemówpodczas egzaminu. Spokojnie – nie stracisz czasu i pieniędzy.Dzięki tej aplikacji będziesz doskonale przygotowany!UWAGA!!!Aplikacja jest dwujęzyczna i tłumaczone są tylko pytania. Powejściu w pytanie można je przetlumaczyć naciskając przyciskglobusa w prawym dolnym rogu. Strona startowa i działy pozostaja wjęzyku angielskim. Życzymy powodzenia!!!Here at iDriveTechnologies, we understand the stress of learning theory for yourdriving test. Our application will help you prepare for your UKDriving Theory Test by allowing you to practice 800 up-to-datequestions. The application also includes a progress tracking systemto allow you to measure your performance! Our images and videoswill help contribute to a more in-depth awareness of what you canexpect on your test.Main Features:• This app is suitable for usersin Great Britain.• Regularly updated. Last update April 2016•Contains DVSA revision question bank.• Test yourself on yourweakest categories.• Take mock tests to test your progress,designed to give you a feel of the real test.• Have the ability toreview all your right and wrong answers and where you can improve.•Built in progress monitor to keep track of your improvements overtime.• Practice questions on the go! This app allows you to studyfor your test wherever you are.“The Theory Test Revision Questionsand Answers. © Crown copyright. Driver and Vehicle StandardsAgency. The questions and answers in this work have been translatedinto Polish by iDrive Technologies Ltd. and are published by iDriveTechnologies Ltd. under licence from the Driver and VehicleStandards Agency. The Driver and Vehicle Standards Agency does notaccept any responsibility for the accuracy or content of thiswork.”
iDrive Theory Test 2017 cars 1.3.4 APK
Eva Fryc
Here at iDrive Technologies, we understand the stress of learningtheory for your driving test. Our application will help you preparefor your UK Driving Theory Test by allowing you to practice 800up-to-date questions. The application also includes a progresstracking system to allow you to measure your performance! Ourimages and videos will help contribute to a more in-depth awarenessof what you can expect on your test.Main Features:• This app issuitable for users in Great Britain.• Regularly updated. Lastupdate April 2016• Contains DVSA revision question bank.• Testyourself on your weakest categories.• Take mock tests to test yourprogress, designed to give you a feel of the real test.• Have theability to review all your right and wrong answers and where youcan improve.• Built in progress monitor to keep track of yourimprovements over time.• Practice questions on the go! This appallows you to study for your test wherever you are.“Crown copyrightmaterial has been reproduced by permission of the Driver andVehicle Standards Agency, which does not accept any responsibilityfor the accuracy of the reproduction.”
iDrive Theory Test 2017 Bikes 1.3.4 APK
Eva Fryc
Here at iDrive Technologies, we understand the stress of learningtheory for your driving test. Our application will help you preparefor your UK Driving Theory Test by allowing you to practice 750up-to-date questions. The application also includes a progresstracking system to allow you to measure your performance! Ourimages and videos will help contribute to a more in-depth awarenessof what you can expect on your test.Main Features:This app issuitable for users in Great Britain. Regularly updated. Last updateApril 2016Contains DVSA revision question bank.Test yourself onyour weakest categories.Take mock tests to test your progress,designed to give you a feel of the real test.Have the ability toreview all your right and wrong answers and where you can improve.Built in progress monitor to keep track of your improvements overtime.Practice questions on the go! This app allows you to study foryour test wherever you are.“Crown copyright material has beenreproduced by permission of the Driver and Vehicle StandardsAgency, which does not accept any responsibility for the accuracyof the reproduction.”
iDrive Theory Test Bikes PL/EN 1.3.5 APK
Eva Fryc
Here at iDrive Technologies, we understand the stress oflearningtheory for your driving test. Our application will help youpreparefor your UK Driving Theory Test by allowing you to practice750up-to-date questions. The application also includes aprogresstracking system to allow you to measure your performance!Ourimages and videos will help contribute to a more in-depthawarenessof what you can expect on your test.Main Features:• Thisapp issuitable for users in Great Britain.• Regularly updated.Lastupdate April 2018• Contains up to date DVSA revisionquestions.•Test yourself on your weakest categories.• Take mocktests to testyour progress, designed to give you a feel of the realtest.• Havethe ability to review all your right and wrong answersand whereyou can improve.• Built in progress monitor to keep trackof yourimprovements over time.• Practice questions on the go! Thisappallows you to study for your test wherever you are.Chceszzdaćegzamin teoretyczny na katgorie A w WielkiejBrytanii?Barierajęzykowa nie jest już problemem!iDrive to pierwszana rynkuaplikacja mobilna, która umożliwia zdanie brytyjskiegoegzaminuteoretycznego na prawo jazdy kategorii A.W aplikacjiiDriveznajdziesz aż blisko 750 pytań z bazy danych pytanDVSA!iDrivezawiera specjalistyczne, dwujęzyczne materiałyszkoleniowe, któreprzygotowaliśmy dla Ciebie we współpracy zcertyfikowanym biuremtłumaczeń oraz polskimi i brytyjskimiinstruktorami nauki jazdy.Ucz się szybko, przyjemnie i skutecznie –gdziekolwiek jesteś ikiedykolwiek masz czas. Wystarczy, że maszprzy sobie smartfona.Naczym to polega?• Pobierasz aplikację iDrivena swój telefon•Dostajesz dostęp do bazy pytań, które pojawiają sięna państwowymegzaminie teoretycznym na prawo jazdy w WielkiejBrytanii• Uczyszsię śledząc na bieżąco swoje postępy – to dziękifunkcji ProgressTracking• W dowolnym momencie możesz zmienić językaplikacji, coułatwi Ci zrozumienie pytań• Są to pytania zoficjalnej bazy danychpytań DVSA z 2018 r.• Nigdzie nie znajdziesztaniej!!!!!iDrive toidealne rozwiązanie dla osób, które słabo znająjęzyk angielski iobawiają się problemów podczas egzaminu. Spokojnie– nie straciszczasu i pieniędzy. Dzięki tej aplikacji będzieszdoskonaleprzygotowany!“The Theory Test Revision Questions andAnswers. ©Crown copyright. Driver and Vehicle Standards Agency. Thequestionsand answers in this work have been translated into Polishby iDriveTechnologies Ltd. and are published by iDrive TechnologiesLtd.under licence from the Driver and Vehicle Standards Agency.TheDriver and Vehicle Standards Agency does not acceptanyresponsibility for the accuracy or content of this work.”
Loading...