1.0.7 / December 5, 2013
(4.0/5) (3)

Description

«Altijd aan uw zijde» - Uw foutcodes altijd opuw zak.De eerste applicatie van Bulex voor smartphones en tabletsgeeft u toegang tot de uitleg en oplossingen voor de foutcodes vanonze toestellen. Te gebruiken zonder aarzelen !!

Deze app zal u vergezellen tijdens de onderhouden bij uw klantenals hulp om een snelle en efficiënte service te leveren.
Deze tool lijst u de verschillende foutcodes op die op deinterfaces van onze toestellen kunnen verschijnen, zowel oud alsnieuw. De app geeft u de betekenis van elke foutcode en enigeuitleg voor het nakijken en oplossen hiervan. Schema’s duiden u ookaan waar u moet kijken om het toestel terug aan de praat tekrijgen.
Om u meer zekerheid te bieden over het correcte toestel, tonen wiju een afbeelding van het toestel gelinkt aan de foutcode.

Dit laat u toe om de inlichtingen op een snelle en ergonomischemanier te vinden. Bovendien worden deze regelmatig bijgewerkt.

Let op : deze gratis applicatie is enkel beschikbaar voorerkende partners en werkt slechts na activering om elk misbruik tevermijden.
Om een activatiecode te verkrijgen, vragen wij u ons te contacterenop 02 555 13 80, via email ihelp@bulex.be of uw aanvraag in tedienen via onze website www.bulex.be/professioneel

«Always on your side" -Your fault codes always your first zak.De Bulex application forsmartphones and tablets gives you access to the explanations andsolutions for the error codes of our devices. To use withouthesitation!

This app will accompany you during maintain your customers andhelp to deliver. Rapid and efficient service
This tool will list the various error codes that may appear on theinterfaces of our devices both old and new. The app gives you themeaning of each error code and some explanation for checking andsolving them. Schedules can also indicate where you should look toget the device. Return to talks
To provide you with the correct extension, greater security, wewill show you a picture of the device linked to the error code.

This allows you to find the information. Rapid and ergonomic wayMoreover, these are updated regularly.

Note: This free application is available only to authorizedpartners and works only after activation in order to avoid anyabuse.
To obtain an activation code, we ask you to contact us at 02 555 1380, to submit via our website www.bulex.be / professional ihelp@bulex.be or via email yourrequest to us

App Information iHelp

 • App Name
  iHelp
 • Package Name
  air.com.rda.remotediagnostic.be
 • Updated
  December 5, 2013
 • File Size
  1.5M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.7
 • Developer
  Bulex Belgium
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Bulex Belgium Show More...

iScan Bulex 1.2 APK
Bulex Belgium
Met de iScan van Bulex kunnen erkende installateurs van Bulex hungarantiekaarten nog sneller online ingeven. Scan het serienummer nahet plaatsen van een nieuwe installatie en ontvang onmiddellijk uwpunten.The iScan Bulex Bulex of authorized installers can guaranteetheir tickets online quicker enter. Scan the serial number afterinserting a new installation and immediately receive your items.
iHelp 1.0.7 APK
Bulex Belgium
«Altijd aan uw zijde» - Uw foutcodes altijd opuw zak.De eerste applicatie van Bulex voor smartphones en tabletsgeeft u toegang tot de uitleg en oplossingen voor de foutcodes vanonze toestellen. Te gebruiken zonder aarzelen !!Deze app zal u vergezellen tijdens de onderhouden bij uw klantenals hulp om een snelle en efficiënte service te leveren.Deze tool lijst u de verschillende foutcodes op die op deinterfaces van onze toestellen kunnen verschijnen, zowel oud alsnieuw. De app geeft u de betekenis van elke foutcode en enigeuitleg voor het nakijken en oplossen hiervan. Schema’s duiden u ookaan waar u moet kijken om het toestel terug aan de praat tekrijgen.Om u meer zekerheid te bieden over het correcte toestel, tonen wiju een afbeelding van het toestel gelinkt aan de foutcode.Dit laat u toe om de inlichtingen op een snelle en ergonomischemanier te vinden. Bovendien worden deze regelmatig bijgewerkt.Let op : deze gratis applicatie is enkel beschikbaar voorerkende partners en werkt slechts na activering om elk misbruik tevermijden.Om een activatiecode te verkrijgen, vragen wij u ons te contacterenop 02 555 13 80, via email ihelp@bulex.be of uw aanvraag in tedienen via onze website www.bulex.be/professioneel«Always on your side" -Your fault codes always your first zak.De Bulex application forsmartphones and tablets gives you access to the explanations andsolutions for the error codes of our devices. To use withouthesitation!This app will accompany you during maintain your customers andhelp to deliver. Rapid and efficient serviceThis tool will list the various error codes that may appear on theinterfaces of our devices both old and new. The app gives you themeaning of each error code and some explanation for checking andsolving them. Schedules can also indicate where you should look toget the device. Return to talksTo provide you with the correct extension, greater security, wewill show you a picture of the device linked to the error code.This allows you to find the information. Rapid and ergonomic wayMoreover, these are updated regularly.Note: This free application is available only to authorizedpartners and works only after activation in order to avoid anyabuse.To obtain an activation code, we ask you to contact us at 02 555 1380, to submit via our website www.bulex.be / professional ihelp@bulex.be or via email yourrequest to us
iScan Bulex 5.0.0 APK
Bulex Belgium
Met de iScan van Bulex kunnen erkende installateurs van Bulexhungarantiekaarten nog sneller online ingeven. Scan het serienummernahet plaatsen van een nieuwe installatie en ontvang onmiddellijkuwpunten. With Bulex iScan, authorized installers of Bulex canentertheir guarantee cards online even faster. Scan the serialnumberafter placing a new installation and immediately receiveyourpoints.
Loading...