1.0 / October 31, 2016
(4.0/5) (1)

Description

Indigo, IUC digitala utbildnings-app för deltagare i projektetIndigo.Indigo, IUC digital educational app for project participantsIndigo.

App Information Indigo

 • App Name
  Indigo
 • Package Name
  com.hiveandfive.indigo
 • Updated
  October 31, 2016
 • File Size
  7.2M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  @HiveAndFive
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  HiveAndFive Box 8000 501 18 Borås
 • Google Play Link
@HiveAndFive Show More...
Säkert365 1.0 APK
@HiveAndFive
Säkert 365.se är vårt & kundens digitala arbetsverktyg därsamtliga anställda på ett enkelt sätt kan hantera sinarbetsmiljö.Nu har du enkelt kolla på dina dokument, skyddsronder,handlingsplaner & tillbud/olycksfallsrapportering. detta göratt man implementerar arbetsmiljön på ett helt annat sätt än förut.Vilket leder till större samverkan i arbetsmiljöarbetet, som i sintur leder till minskad risk för ohälsa & olycksfall.Det ärockså här som våra kunder utför sinamedarbetarundersökningar.Secure 365.se our customer & digitalwork tool where all employees can easily manage their workingenvironment.Now you can easily check your documents, safetyinspections, plans of action and incident / accident reporting.this allows to implement the working environment in a totallydifferent way than before. Leading to greater synergy in the workenvironment, which in turn leads to reduced risk of illness andaccidents.It is also here that our customers perform their employeesurveys.
O-Ringen Play 6.1 APK
@HiveAndFive
O-Ringen is Sweden's biggest sports event and the world's biggestorienteering festival. It is held annually, during July, in adifferent location each year. The competition, which started in1965, was originally called the "5-Days". As the name suggests, ittakes place over a five day period, with an individual race on eachday. O-Ringen is a meeting place for around 15,000 orienteers who,in total, start roughly 75,000 individual races. Competitors comefrom the whole world with around 40 nations usually beingrepresented.
Indigo 1.0 APK
@HiveAndFive
Indigo, IUC digitala utbildnings-app för deltagare i projektetIndigo.Indigo, IUC digital educational app for project participantsIndigo.
Fasadentreprenad 1.0 APK
@HiveAndFive
En app med ledningssystem för Fasadentreprenad.An app withmanagement Facade Construction.
Personalboken 3.0 APK
@HiveAndFive
En app för personalhantering som uppfyller skatteverkets krav förbyggliggare. Med personalboken får du tidsredovisning för personaloch för projekt. Appen går att använda individuellt men även låsaspå en enhet för att ett helt team på en arbetsplats kan logga infrån samma enhet.
Loading...